Σαφήνεια & Εγκυρότητα
σε κάθε μας απάντηση

To δικηγορικό μας γραφείο με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων και των εργατικών διαφορών, αναλαμβάνει με αποτελεσματικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό την επίλυση ζητημάτων που αφορούν υποθέσεις κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

e-efka
alt=""

Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο | Συντάξεις | Εργατικό Δίκαιο

Πλήρης διεκπεραίωση κάθε ζητήματος, εξειδικευμένες υπηρεσίες

Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις

Nέο 17/12/2020

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης

Nέο 07/12/2020

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για επανυπολογισμό τον συντάξεων από 1/10/2019 λόγω αύξησης των ποσοστών αναπλήρωσης

17/09/2020

Εγκύκλιος Υπουργείου για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με διαδοχική, παράλληλη ασφάλιση και παράλληλη απασχόληση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αρθρογραφία

Προσοχή: Η μεσολάβηση προσώπων για την έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων, πλην των δικηγόρων, που ενεργούν ως «μεσάζοντες» επ' αμοιβή διώκεται ποινικά, με βάση τον νόμο «περί μεσαζόντων».