Στην ενότητα αυτή υπάρχουν απαντήσεις στα πιο πρόσφατα ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση γράφοντας παρακάτω τον όρο ή την λέξη κλειδί που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε το αρχείο παλιών ερωτήσεων εδώ.

Πλήρη σύνταξη δικαιούστε σε ηλικία 67 ετών με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Τέλος πλήρη στα 62 μόνο εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης (με δυνατότητα αναγνώρισης έως 7 έτη από πλασματικό χρόνο αν υπάρχουν).

Στην περίπτωσή σας δεν ισχύουν κάποιες ειδικότερες ή πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ισχύουν και για εσάς οι γενικές προϋποθέσεις σύνταξης, ήτοι με τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση σε ηλικία 67 ετών, άλλως με 40 έτη ασφάλισης πλήρη στα 62.

Δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών,ήτοι τον 4/2019, καθώς έχετε τις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρετε αφού για την συμπλήρωση αυτών, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, εφόσον έχετε 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Τα ένσημα που ήδη έχετε είναι αρκετά καθώς απαιτούνται συνολικά 4500 εκ των οποίων τουλάχιστον 3600 σε βαρέα επαγγέλματα.

Σε κάθε περίπτωση από την συμπλήρωση του 62ου έτους και μετά δικαιούστε πλήρη σύνταξη.

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος , συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60οέτος, όμως εσείς γίνεστε 60 ετών τον 4/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61ετών.

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα αναπήρου τέκνου θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά, θα πρέπει το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση σας τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώσατε το 2014, πριν από την ψήφιση δηλαδή του νόμου 4336/2015 και έτσι δεν υφίσταται όριο ηλικίας για την συνταξιοδότησή σας. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας το 2020, το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 64 έτη.

Βάσει της Διμερούς Σύμβασης που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως συντάξιμα τα έτη ασφάλισης που έχουν διανυθεί στο εξωτερικό. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 χρόνια και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών, ήτοι τον 11/2018.

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 12/1960, συμπληρώνετε την ηλικία των 58 ετών τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.

Εφόσον συμπληρώσατε το 50ο σας έτος εντός του 2018 δικαιούστε πλέον δυστυχώς μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. Πλήρη δικαιούστε μόνο στα 67 σας.

Εφόσον συμπληρώνετε το 55ο έτος της ηλικίας σας το 2018 δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών ως μητέρα ή μειωμένη στα 60 και 2 μηνών. Δυστυχώς επηρεάζεστε από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας του Ν.4336/15.

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων.

Για σύνταξη γήρατος θα έπρεπε να είχε 4500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και ηλικία 62 ετών. Αν δεν έχει τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις δεν μπορεί να βγάλει σύνταξη γήρατος.

Καθώς είχατε ασφάλιση στον ΟΓΑ πριν από το 1993 είστε παλαιά ασφαλισμένη. Εφόσον είχατε συμπληρώσει μέχρι τον 12/2011 5500 ημέρες ασφάλισης και είχατε ανήλικο τέκνο τότε δικαιούστε ως μητέρα ανηλίκου, άμεσα μειωμένη σύνταξη γιατί είχατε συμπληρώσει τα 52 σας το 2011, ενώ πλήρη δικαιούστε σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών δηλαδή τον Ιανουάριο του 2019.

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7700 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Αναφορικά με την ηλικία σας, ως γεννηθείς τον 12/1958 γίνεστε 60 ετών τον 12/2018. Παρόλο που συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4336/2015, στον οποίο αναφέρεστε, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις, ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

Για να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις μητέρας ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά τόσο η ανηλικότητα του τέκνου όσο και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς όριζεότι θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, υπερκαλύπτετε τις ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ανηλικότητα του τέκνου. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 55ο έτος το 2021, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, θίγεστε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών.

Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50% απαιτούνται 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε μέχρι σήμερα 4630 ημέρες ασφάλισης συνεπώς πρέπει ακόμη να επικολλήσετε άλλα 170 ημερομίσθια, ώστε όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών (το 2019) να μπορέσετε να αιτηθείτε δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι εφόσον υπάρχει 35ετία μέχρι 31/12/2012 τότε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών, οι γυναίκες μπορούν να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Στην περίπτωση σας, εφόσον έχετε 30 έτη και 3 μήνες πραγματική απασχόληση, μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο των 4 ετών και 9 μηνών, που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας από τις σπουδές σας. Έχοντας λοιπόν 35ετία το 2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης του 2013 – 2016 συμπληρώνετε και την απαιτούμενη 37ετία. Ωστόσο επειδή γίνεστε 59 ετών τον 12/2018, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015 και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί έως 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 37 ετών να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε ήδη 33 έτη και 2 μήνες πραγματικής ασφάλισης, για να συμπληρώσετε την 35ετία θα πρέπει να αναγνωρίσετε το 1 έτος και 10 μήνες που σας υπολείπονται από τα 2 τέκνα σας. Έτσι έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης του 2013 έως σήμερα έχετε και συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Σχετικά με την ηλικία, ως γεννηθείς τον 11/1958 συμπληρώνετε το 60ο έτος τον 11/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, που επέβαλε αύξηση των ηλικιακών ορίων κι επομένως επηρεαζόμενος από τον νέο νόμο, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

Δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.Εναλλακτικά πρέπει να εξετασουμε πόσα ένσημα είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ή χρόνο σπουδών που ενδεχομένως θα μπορουσατε να αναγνωρίσετε με εξαγορά,ώστε να δούμε εάν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με το σενάριο της θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων το 2012.

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης,με δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 7 ετών πλασματικού χρόνου. Διαφορετικά με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σας.

Με δεδομένο ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο χρόνο στρατιωτικής θητείας δεν μπορείτε να συμπληρώσετε 35ετία μέχρι τις 18/8/2015.Επειδή συμπληρώνετε το 58ο έτος της ηλικίας σας το 2018 οπότε και με αναγνώριση στρατού συμπληρώνετε την 35τία, θα δικαιούστε πλέον πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών.

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών,δηλαδή το 2020, αρκεί να υπάρχουν και 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62. Τον αριθμό των απαιτούμενων 4500 ενσήμων εκ των οποίων 3600 σε βαρέα, τον έχετε ήδη υπερκαλύψει.

Εφόσον συμπληρώσετε 25ετία το 2011 κατόπιν αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τότε δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών, γιατί συμπληρώσατε το 52ο έτος της ηλικίας σας μετά τις 18/8/2015 και συγκεκριμένα κατά το έτος 2016. Πλήρη δικαιούστε πολύ αργότερα, στα 65 και 9 μήνες.

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το έτος 2011. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 7 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 5 μήνες, ώστε με συνολικό χρόνο 36 ετών να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών. Τα 36 έτη τα συμπληρώνετε με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών που έπονται του 2011 και επειδή την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 10/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε την ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

Μας αναφέρετε ότι έχετε ασφάλιση για πρώτη φορά στο ΙΚΑ το 1996, άρα ως ασφαλισθείσα μετά την 1/1/1993 είσαστε νέα ασφαλισμένη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με τις γενικές διατάξεις, ήτοι 4500 ημέρες ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών. Για την συμπλήρωση των 4500 σας λείπουν (4500-3300)= 1200 ημερομίσθια ή 4 έτη. Ως νέα ασφαλισμένη, ο νόμος ορίζει ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο επιδοτούμενη ανεργία ή ασθένεια ή γονική άδεια από εργοδότη για την ανατροφή του τέκνου σας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης και έως 200 ημερομίσθια για καθεμιά από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσετε να δουλεύετε για τουλάχιστον 4 έτη, ώστε να συμπληρώσετε την 15ετία και μόνο εάν έχετε κάποιον από τους ανωτέρω χρόνους μπορείτε να τον αναγνωρίσετε ώστε να συνυπολογιστεί και να μην χρειαστεί να συμπληρώσετε όλο τον χρόνο που σας λείπει με εργασία.

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4875 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4575 ημερομίσθια, όπως μας αναφέρετε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 12/2019, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και την ηλικία τη συμπληρώνετε μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επειδή η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, δεν επηρεάζεστε ηλικιακά από τις αλλαγές που επέφερε.

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 35ετίας και έτος θεμελίωσης το 2011 το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε ότι πρέπει να έχετε 10500ημερομίσθια μέχρι 31/12/2011 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ένσημα να μπορέσετε σε ηλικία 58 ετών να αιτηθείτε σύνταξης. Εσείς μας αναφέρετε ότι μέχρι 31/12/2011 έχετε 33 έτη ασφάλισης, γεγονός που σημαίνει ότι με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 2 ετών από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε την 35ετία. Με συνυπολογισμό και της ασφάλισης του 2012 και 2013 έχετε και τα απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, ως γεννηθείς τον5/1960, γίνεστε 58 ετών το 2018, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραθέτετε, ο ΟΑΕΕ είναι τελευταίος ασφαλιστικό ς σας φορέας. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχετε έως 31/12/2011 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 ετών να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60. Όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι 31/12/2011 34 έτη και 10 μήνες, με αναγνώριση λοιπόν τουλάχιστον δύο μηνών από τα τέκνα σας, έχετε την απαιτούμενη 35ετία και προσθέτοντας την ασφάλιση του 2012 και 2013 έχετε και τα 36 έτη ασφάλισης. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 6/1958 γίνατε 60 ετών τον 6/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

Εφόσον συμπληρώσατε το 50ο σας έτος εντός του 2018 δικαιούστε πλέον δυστυχώς μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. Πλήρη δικαιούστε μόνο στα 67 σας.

Εφόσον τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) σε κάθε περίπτωση πριν από τα 62 δεν μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη). Είναι νωρίς ακόμα για κάθε συνταξιοδοτικό σενάριο. Να επανέλθετε με ερώτημα όταν φτάσετε κοντά στα 62.

Στην περίπτωση σας προκύπτει βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε ότι μέχρι 31/12/2011 μπορείτε με αναγνώριση πλασματικού χρόνου να συμπληρώσετε την 25ετία, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε ως πατέρας ανήλικου τέκνου στην ηλικία των 52 ετών. Μάλιστα ως γεννηθείς το 1955, έχετε ήδη συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία πολύ πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015, που επέβαλλε αλλαγές στα ηλικιακά όρια. Συνεπώς ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

Δυστυχώς δεν έχετε άλλες επιλογές. Δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

Δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε και 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Πλήρη σε ηλικία 67 ετών.

Εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011. Έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημέρες ασφάλισης συμπληρώνετε 10200 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια και εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε πλήρη σύνταξη νωρίτερα, ήτοι στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες. Μόλις συμπληρωθεί αυτή η ηλικία μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους σύνταξης, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, που επέβελλε ο Νόμος 4336/2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αναφέρετε, καθώς μέχρι 31/12/2012 έχετε 11000 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ένσημα, προκύπτει ότι έως 31/12/2010 έχετε 10400 ένσημα. Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 35ετίας ο νόμος όριζε ότι πρέπει έως 31/12/2010 να έχετε 10500 ώστε σε ηλικία 58 ετών να μπορούσατε να αιτηθείτε συντάξεως. Για τη συμπλήρωση όμως των 10500 σας λείπουν ακόμη 100 ημερομίσθια και επειδή ο νόμος δεν σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για να θεμελιώσετε το έτος 2010, αναγκαστικά θεμελιώνετε το έτος 2011. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε για τη θεμελίωση το 2011 να έχετε έως 31/12/2011 10500 ένσημα ώστε με συνολικό χρόνο 10800 ημερομισθίων να βγαίνατε στη σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Στην περίπτωση σας υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια έως 31/12/2011 και συνυπολογίζοντας και την ασφάλιση σας από το 2011 και έπειτα πληροίτε τις χρονικές προϋποθέσεις. Πρέπει όμως να σταθούμε στο θέμα της ηλικίας, διότι εσείς συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών τον 7/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και μπορείτε πλέον να καταθέσετε για σύνταξη από την ηλικία των 60 ετών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων έχετε θεμελιώσει το 2011 καθώς τότε είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο οπότε με το μέχρι 18/8/2015 νομικό πλαίσιο δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών. Ως γεννηθείσα τον 12/1960 γίνατε 57 ετών τον 12/2017, ήτοι μεταγενέστερα της ψήφισης του Ν. 4336/2015 και βάσει αυτού μπορείτε πλέον να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών. Και επειδή ήσασταν 52 ήδη από το 2012 έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

Έχετε έως 31/12/2011 9000 και με χρήση των 1320 ημερών από πλασματικούς έχετε 10320 και όχι 10500 που απαιτούνται, οπότε θεμελιώνετε το έτος 2012 με την αναγνώριση χρόνου στρατού και των 2 τέκνων σας και έτσι συμπληρώνετε τα 10500 το 2012 καθώς και τα 11100 συνολικά με συνυπολογισμό και της ασφάλισης του 2013,2014 για να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών. Επειδή όμως γίνεστε 59 τον 2/2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σας στα 61 έτη και 3 μήνες.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πλήρη σύνταξη εξετάζουμε το έτος που συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας. Ως γεννηθείσα τον 11/1959 γίνεστε 60 ετών τον 11/2019, συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 και ως εκ τούτου συνταξιοδοτείστε με τα 4500 ημερομίσθια για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών και για μειωμένη στην ηλικία των 62 ετών και με την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία πενταετία.