06/06/2019

Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

17/05/2019

Νόμος 4611/17-5-2019: Ρύθμιση οφειλών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

16/04/2019

Εγκύκλιος για όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

14/03/2019

Εγκύκλιος για διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση

04/01/2019

Συμπληρωματικές οδηγίες για δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγέλματος

31/12/2018

Χορήγηση σύνταξης σε πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης

25/09/2018

Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ για την συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων

12/09/2018

Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ για έναρξη και λήξη δικαιώματος σύνταξης

19/03/2018

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση συνταξιούχων

22/01/2018

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Σελίδα 2 από 7