14/03/2019

Εγκύκλιος για διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση

04/01/2019

Συμπληρωματικές οδηγίες για δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγέλματος

31/12/2018

Χορήγηση σύνταξης σε πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης

25/09/2018

Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ για την συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων

12/09/2018

Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ για έναρξη και λήξη δικαιώματος σύνταξης

19/03/2018

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για την απασχόληση συνταξιούχων

22/01/2018

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

22/01/2018

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

20/11/2017

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013″

18/10/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 ΕΦΚΑ “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016,που αφορά θέματα διαδοχικής ασφάλισης”

Σελίδα 2 από 7