28/02/2020

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις-Νόμος 4670/2020

01/07/2019

Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ για υπολογισμό σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό

01/07/2019

Εγκύκλιος 36 ΕΦΚΑ για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτους με τις διατάξεις του του άρθρου 19 του ν.4611/2019

06/06/2019

Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

17/05/2019

Νόμος 4611/17-5-2019: Ρύθμιση οφειλών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

16/04/2019

Εγκύκλιος για όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

14/03/2019

Εγκύκλιος για διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση

04/01/2019

Συμπληρωματικές οδηγίες για δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγέλματος

31/12/2018

Χορήγηση σύνταξης σε πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση της μετάγγισης

25/09/2018

Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ για την συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων

Σελίδα 2 από 7