ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ


Aνακοινώθηκε  μέσω και της επίσημης ιστοσελίδας του ΙΚΑ η υποχρεωτικότητα της ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης για  χορήγηση σύνταξης. Έτσι από την 1η Ιουλίου οι σχετικές αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης θα κατατίθενται πλέον ηλεκτρονικά. Κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί και συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και στην βελτίωση των συναλλαγών με τον πολίτη, ασφαλισμένο ή συνταξιούχο είναι σίγουρα θετική. Όμως την ίδια στιγμή κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την αντίφαση που παρατηρείται σε σχέση με την ζώσα πραγματικότητα όπως αυτή εξελίσσεται καθημερινά στα διάφορα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στις συναλλαγές των συνταξιούχων με τις υπηρεσίες συντάξεων του εν λόγω ιδρύματος. Πολύωρες αναμονές, έλλειψη στελέχωσης των υπηρεσιών με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων, ταλαιπωρία και εκνευρισμός είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την καθημερινότητα του πολίτη στην συναλλαγή του με το ΙΚΑ. Αν στα ανωτέρω προσθέσουμε και την συνεχώς αυξανόμενη  αναμονή για την έκδοση οριστικής απόφασης αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα δομικά προβλήματα σίγουρα δεν εντοπίζονται στο ζήτημα της κατάθεσης του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Παρεμβάσεις σίγουρα απαιτούνται, όμως αυτές θα πρέπει να στοχεύουν πρώτα στα κύρια προβλήματα και εν συνεχεία στα λιγότερο ουσιώδη.