Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις


Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις-Νόμος 4670/2020 (NEO 28/2/2020) Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ για υπολογισμό σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό (1/7/2019) Εγκύκλιος 36 ΕΦΚΑ για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτους με τις διατάξεις του του άρθρου 19 του ν.4611/2019 (1/7/2019) Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών (6/6/2019) Νόμος 4611/17-5-2019:...