Συχνές Ερωτήσεις 51


1001.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 54 ετων και εχω μεχρι σήμερα 750 ενσημα στο ΙΚΑ(1-6/1989 και 7/2015-7/2018) και 20 έτη στον ΟΑΕΕ (1994-6/2015 ).. Εχω τέκνο που ενηλικιώθηκε πρίν από 2 χρόνια. Τι προβλεπεται για την σύνταξη μου; Ευχαριστω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πλήρη σύνταξη δικαιούστε σε ηλικία 67 ετών με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Τέλος πλήρη στα 62 μόνο εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης (με δυνατότητα αναγνώρισης έως 7 έτη από πλασματικό χρόνο αν υπάρχουν).

 

1002.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι νοσηλεύτρια, γεννημένη το 1976 και διορισμενη στο δημόσιο από τον Ιούνιο του 2003.Έχω τέσσερα παιδιά, όλα ανήλικα. τελευταίο Υπάρχει κάποια διάταξη με την οποία να μπορώ να συνταξιοδοτηθω ως πολυτεκνη ή υπάγομαι στην γενική συνταξιοδοτηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων; Ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας δεν ισχύουν κάποιες ειδικότερες ή πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ισχύουν και για εσάς οι γενικές προϋποθέσεις σύνταξης, ήτοι με τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση σε ηλικία 67 ετών, άλλως με 40 έτη ασφάλισης πλήρη στα 62.

 

1003.ΕΡΩΤΗΣΗ

Εχωγεννηθει τον 4/1957 και εχω 8900 ένσημα μικτά στο ΙΚΑ συνεχόμενα μέχρι 31/12/17 και επιδοτούμενη ανεργία ΟΑΕΔ από την 1/1/18 μέχρι και σήμερα. Θα ηθελα να ρωτησω πότε θα μπορεσω να βγω στην συνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών,ήτοι τον 4/2019, καθώς έχετε τις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρετε αφού για την συμπλήρωση αυτών, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

1004.ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα, ειμαι 60 ετών και εργάζομαι σαν μάγειρας. Εχω περισσότερα από 5500 ένσημα. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, εφόσον έχετε 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Τα ένσημα που ήδη έχετε είναι αρκετά καθώς απαιτούνται συνολικά 4500 εκ των οποίων τουλάχιστον 3600 σε βαρέα επαγγέλματα.

 

10055.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος το 1966 και εργάζομαι από το 1985 συνεχώς, σχεδόν πάντα με 300 ένσημα το χρόνο. Εχω 2 χρόνια στρατό και είμαι έγγαμος χωρίς τέκνα. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε κάθε περίπτωση από την συμπλήρωση του 62ου έτους και μετά δικαιούστε πλήρη σύνταξη.

 

1006.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016, βάσει βεβαίωσης, έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 4/1958. Εξακολουθώ να εργάζομαι Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος , συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60οέτος, όμως εσείς γίνεστε 60 ετών τον 4/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61ετών.

 

1007.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 4/1962. Εργάζομαι με ασφάλιση ΙΚΑ από το 1989. Το τέκνο μου έχει ποσοστό αναπηρίας 67% εφ’ όρου ζωής. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα αναπήρου τέκνου θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά, θα πρέπει το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση σας τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώσατε το 2014, πριν από την ψήφιση δηλαδή του νόμου 4336/2015 και έτσι δεν υφίσταται όριο ηλικίας για την συνταξιοδότησή σας. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ανά πάσα στιγμή.

 

1008.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 9/1965 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας το 2020, το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 64 έτη.

 

1009.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 11/1951. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει της Διμερούς Σύμβασης που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως συντάξιμα τα έτη ασφάλισης που έχουν διανυθεί στο εξωτερικό. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 χρόνια και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών, ήτοι τον 11/2018.

 

1010.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 12/1960 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 12/1960, συμπληρώνετε την ηλικία των 58 ετών τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.

 

1011.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είχα 6300 ενσημα και δύο ανήλικα το 2010 και ήξερα ότι μπορώ να καταθέσω στα 50 για σύνταξη. Εκλεισα όμως τα 50 μου τον 7/2018. Εχουν αλλάξει οι προυποθέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώσατε το 50ο σας έτος εντός του 2018 δικαιούστε πλέον δυστυχώς μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. Πλήρη δικαιούστε μόνο στα 67 σας.

 

1021.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 55 ετών (ημ.γέννησης 21/11), εργαζόμενη με ΙΚΑ στον ιδ.τομέα από το 1983. Μεχρι το 2010 είχα 5500 και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να δικαιωθώ μειωμένης ή πλήρους σύνταξης άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε το 55ο έτος της ηλικίας σας το 2018 δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών ως μητέρα ή μειωμένη στα 60 και 2 μηνών. Δυστυχώς επηρεάζεστε από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας του Ν.4336/15.

 

1022.ΕΡΩΤΗΣΗ

Γεννήθηκα τον Φεβρουαριο του 1960. Μέχρι σημερα, έχω 7.800 ενσημα (εκ των οποίων τα 5.500 και πάνω στα βαρέα) και συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων.

 

1023.ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο πατέρας μου είναι αλλοδαπός,είναι 63 ετών και εργαζόταν για 10 χρόνια οικοδομή, με βαρέα ένσημα. Όμως για λόγους υγείας δεν δουλεύει πλέον. Θέλει να βγει στη σύνταξη.Μπορεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για σύνταξη γήρατος θα έπρεπε να είχε 4500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και ηλικία 62 ετών. Αν δεν έχει τις ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις δεν μπορεί να βγάλει σύνταξη γήρατος.

 

1024.ΕΡΩΤΗΣΗ

Γεννήθηκα τον Ιούλιο του 1959, από το 1988 μέχρι το 1993 είχα ασφάλεια ΟΓΑ και μετά μέχρι σήμερα είμαι ασφαλισμένη με ένσημα στο ΙΚΑ. Μέχρι το 2011 είχα στο ΙΚΑ 5800 ένσημα και έχω ένα γιο που είναι γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1993 και το ‘11 ήταν ανήλικος.
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καθώς είχατε ασφάλιση στον ΟΓΑ πριν από το 1993 είστε παλαιά ασφαλισμένη. Εφόσον είχατε συμπληρώσει μέχρι τον 12/2011 5500 ημέρες ασφάλισης και είχατε ανήλικο τέκνο τότε δικαιούστε ως μητέρα ανηλίκου, άμεσα μειωμένη σύνταξη γιατί είχατε συμπληρώσει τα 52 σας το 2011, ενώ πλήρη δικαιούστε σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών δηλαδή τον Ιανουάριο του 2019.

 

1025.ΕΡΩΤΗΣΗ

Εχω 7500 ένσημα και από το 2016 είμαι γραμμένος στον ΟΑΕΔ ως άνεργος. Είμαι 60 ετών. Πότε μπορώ να βγώ σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.

 

1026.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 12/1958 και έχω μέχρι σήμερα πάνω από 7700 ημερομίσθια οικοδομικά στο ΙΚΑ. Μετά το νέο νόμο πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των οικοδόμων ο νόμος απαιτεί να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης όλα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε, έχετε μέχρι σήμερα 7700 ένσημα οικοδομικά, συνεπώς υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια. Αναφορικά με την ηλικία σας, ως γεννηθείς τον 12/1958 γίνεστε 60 ετών τον 12/2018. Παρόλο που συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά την ψήφιση του νέου Νόμου 4336/2015, στον οποίο αναφέρεστε, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις εν λόγω διατάξεις, ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

 

1027.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 9/1966 και έως 31-12-2010 είχα 5.635 ένσημα. Το τέκνο μου ενηλικιώθηκε τον 10/2010. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να αιτηθώ πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις μητέρας ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά τόσο η ανηλικότητα του τέκνου όσο και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς όριζεότι θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών με πλήρη σύνταξη. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, υπερκαλύπτετε τις ημέρες ασφάλισης και την ταυτόχρονη ανηλικότητα του τέκνου. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 55ο έτος το 2021, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, θίγεστε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών.

 

1028.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα 4630 ημερομίσθια. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Είμαι γεννημένη τον 2/1952. Πότε μπορώ να καταθέσω για δεύτερη μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50% απαιτούνται 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε μέχρι σήμερα 4630 ημέρες ασφάλισης συνεπώς πρέπει ακόμη να επικολλήσετε άλλα 170 ημερομίσθια, ώστε όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών (το 2019) να μπορέσετε να αιτηθείτε δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

 

1029.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 30 έτη και 3 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 12/1959. Από πλασματικό χρόνο έχω σπουδές 4 έτη και 1 τέκνο. Σε ποια ηλικία μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς ορίζει ότι εφόσον υπάρχει 35ετία μέχρι 31/12/2012 τότε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών, οι γυναίκες μπορούν να βγουν σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Στην περίπτωση σας, εφόσον έχετε 30 έτη και 3 μήνες πραγματική απασχόληση, μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο των 4 ετών και 9 μηνών, που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας από τις σπουδές σας. Έχοντας λοιπόν 35ετία το 2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης του 2013 – 2016 συμπληρώνετε και την απαιτούμενη 37ετία. Ωστόσο επειδή γίνεστε 59 ετών τον 12/2018, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015 και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

 

1030.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννηθείς τον 11/1958 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ και κατόπιν έως και σήμερα είχα ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω συνολικά 33 έτη και 2 μήνες. Από πλασματικούς έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί έως 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 37 ετών να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε ήδη 33 έτη και 2 μήνες πραγματικής ασφάλισης, για να συμπληρώσετε την 35ετία θα πρέπει να αναγνωρίσετε το 1 έτος και 10 μήνες που σας υπολείπονται από τα 2 τέκνα σας. Έτσι έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης του 2013 έως σήμερα έχετε και συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Σχετικά με την ηλικία, ως γεννηθείς τον 11/1958 συμπληρώνετε το 60ο έτος τον 11/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, που επέβαλε αύξηση των ηλικιακών ορίων κι επομένως επηρεαζόμενος από τον νέο νόμο, πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

 

1031.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 56 ετών ανύπαντρη και ασφαλίστηκα πρώτη φορά τον 8/1978 έως και σήμερα. Μέχρι το 2015 πραγματοποίησα 9707 απλά ένσημα όπως μου τα είχαν καταμετρήσει από το ΙΚΑ. Συνεχίζω και εργάζομαι έως και σήμερα τρίωρη με μικρές αποδοχές και με απλά ένσημα. Πότε θα βγω στην σύνταξη; Μπορώ να βγω με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.Εναλλακτικά πρέπει να εξετασουμε πόσα ένσημα είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ή χρόνο σπουδών που ενδεχομένως θα μπορουσατε να αναγνωρίσετε με εξαγορά,ώστε να δούμε εάν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με το σενάριο της θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων το 2012.

 

1032.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 55 ετών παντρεμένος με 2 παιδιά. Εργάστηκα στην Εθνική Τράπεζα 22 έτη μέχρι και το 2009. Από το 2010 έως και σήμερα, εργάζομαι σε μία άλλη ιδιωτική επιχείρηση και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης,με δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 7 ετών πλασματικού χρόνου. Διαφορετικά με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σας.

 

1033.ΕΡΩΤΗΣΗ

Γεννήθηκα τον 11/1960 είμαι εκπαιδευτικός,διορίστηκα στο Δημόσιο 28/12/1984 και εργάζομαι συνεχώς μέχρι σήμερα. Υπηρέτησα στρατιωτική θητεία 24 μήνες. Πότε μπορώ να φύγω με πλήρη σύνταξη; Το 2010 είχα 25 έτη χωρίς ανήλικο, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με δεδομένο ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο χρόνο στρατιωτικής θητείας δεν μπορείτε να συμπληρώσετε 35ετία μέχρι τις 18/8/2015.Επειδή συμπληρώνετε το 58ο έτος της ηλικίας σας το 2018 οπότε και με αναγνώριση στρατού συμπληρώνετε την 35τία, θα δικαιούστε πλέον πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών.

 

1034.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος το 1958. Η πρώτη ασφάλιση είναι τον Νοέμβριο του 1980. Εργάζομαι ακόμα και σήμερα με ασφάλιση και ένσημα βαρέα και ανθυγιεινά στην καθαριότητα του Δήμου Ζωγράφου. Έχω υπηρετήσει στον στρατό 15 μήνες και έχω υπολογίσει ότι έχω ήδη 7.700 εκ ων οποίων τα 6.800 είναι βαρέα. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών,δηλαδή το 2020, αρκεί να υπάρχουν και 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62. Τον αριθμό των απαιτούμενων 4500 ενσήμων εκ των οποίων 3600 σε βαρέα, τον έχετε ήδη υπερκαλύψει.

 

1035.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι δασκάλα, γεννηθείσα το 1964 και διορίστηκα στο Δημόσιο τον 9/1989 και εργάζομαι μέχρι σήμερα. Έχω δύο ανήλικα παιδιά γεννημένα το 2009 και το 2013. Πότε δικαιούμαι να βγώ σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώσετε 25ετία το 2011 κατόπιν αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τότε δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών, γιατί συμπληρώσατε το 52ο έτος της ηλικίας σας μετά τις 18/8/2015 και συγκεκριμένα κατά το έτος 2016. Πλήρη δικαιούστε πολύ αργότερα, στα 65 και 9 μήνες.

 

1036.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 7 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 9/1959. Εξακολουθώ να δουλεύω. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το έτος 2011. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 7 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 5 μήνες, ώστε με συνολικό χρόνο 36 ετών να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών. Τα 36 έτη τα συμπληρώνετε με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών που έπονται του 2011 και επειδή την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 10/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε την ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

 

1037.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 11/1951 και έχω μόνο ασφάλιση ΙΚΑ από το 1996. Μέχρι 12/2016 έχω 3300 ημερομίσθια συνολικά, με ενδιάμεσα κενά ασφάλισης και 4 τέκνα. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μας αναφέρετε ότι έχετε ασφάλιση για πρώτη φορά στο ΙΚΑ το 1996, άρα ως ασφαλισθείσα μετά την 1/1/1993 είσαστε νέα ασφαλισμένη. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με τις γενικές διατάξεις, ήτοι 4500 ημέρες ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών. Για την συμπλήρωση των 4500 σας λείπουν (4500-3300)= 1200 ημερομίσθια ή 4 έτη. Ως νέα ασφαλισμένη, ο νόμος ορίζει ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο επιδοτούμενη ανεργία ή ασθένεια ή γονική άδεια από εργοδότη για την ανατροφή του τέκνου σας, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης και έως 200 ημερομίσθια για καθεμιά από τις ανωτέρω αναφερόμενες αιτίες. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσετε να δουλεύετε για τουλάχιστον 4 έτη, ώστε να συμπληρώσετε την 15ετία και μόνο εάν έχετε κάποιον από τους ανωτέρω χρόνους μπορείτε να τον αναγνωρίσετε ώστε να συνυπολογιστεί και να μην χρειαστεί να συμπληρώσετε όλο τον χρόνο που σας λείπει με εργασία.

 

1038.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ ανελλιπώς και μέχρι 31/12/2012 έχω 4875 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 12/1963. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4875 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4575 ημερομίσθια, όπως μας αναφέρετε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 12/2019, οπότε και μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και την ηλικία τη συμπληρώνετε μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επειδή η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις από την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, δεν επηρεάζεστε ηλικιακά από τις αλλαγές που επέφερε.

 

1039.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 5/1960 και έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ και προηγουμένως στο ΤΑΤΤΑ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2011 έχω 33 έτη ασφάλισης συνολικά. Εργάστηκα μέχρι τον 6/2013. Έχω 2 έτη στρατό και 2 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 35ετίας και έτος θεμελίωσης το 2011 το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε ότι πρέπει να έχετε 10500ημερομίσθια μέχρι 31/12/2011 ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ένσημα να μπορέσετε σε ηλικία 58 ετών να αιτηθείτε σύνταξης. Εσείς μας αναφέρετε ότι μέχρι 31/12/2011 έχετε 33 έτη ασφάλισης, γεγονός που σημαίνει ότι με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 2 ετών από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε την 35ετία. Με συνυπολογισμό και της ασφάλισης του 2012 και 2013 έχετε και τα απαιτούμενα 36 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, ως γεννηθείς τον5/1960, γίνεστε 58 ετών το 2018, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών.

 

1040.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ πρώτα και ύστερα στο ΤΕΒΕ. Είμαι γεννημένη τον 6/1958. Μέχρι 31/12/2011 έχω 34 έτη και 10 μήνες. Έχω από πλασματικό χρόνο 2 τέκνα μόνο. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παραθέτετε, ο ΟΑΕΕ είναι τελευταίος ασφαλιστικό ς σας φορέας. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχετε έως 31/12/2011 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 ετών να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60. Όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι 31/12/2011 34 έτη και 10 μήνες, με αναγνώριση λοιπόν τουλάχιστον δύο μηνών από τα τέκνα σας, έχετε την απαιτούμενη 35ετία και προσθέτοντας την ασφάλιση του 2012 και 2013 έχετε και τα 36 έτη ασφάλισης. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 6/1958 γίνατε 60 ετών τον 6/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.