Συχνές Ερωτήσεις 48


 

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 54 ετών και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Είχα 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο το 2009. Γνωρίζω ότι θα μπορούσα να βγω σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών . Εξακολουθώ να έχω αυτό το δικαίωμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε το 55ο έτος της ηλικίας σας το 2018 δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών ως μητέρα. Από τα λεγόμενα σας φαίνεται ότι είχατε συμπληρώσει τα 50 πριν τις 18/8/2015 άρα μπορείτε να καταθέσετε άμεσα τουλάχιστον για μειωμένη.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί το 1965 και έχω ήδη 7000 ένσημα βαρέα. Έχω ανήλικο τέκνο. Υπάρχει κάποια διάταξη για συνταξιοδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου; Πότε μπορώ γενικά να βγω σε σύνταξη, έστω και μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Διάταξη για πατέρα με ανήλικο τέκνο δεν υφίσταται στο ΙΚΑ.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 2/1960. Εργάζομαι σε βιοτεχνία και μέχρι σήμερα έχω 6800 ένσημα και γύρω στα 6000 απ’αυτά βαρέα. Μόνο στην αρχή δεν είχα βαρέα γιατί δούλευα σε διαφορετική επιχείρηση.Το 2012 είχα περίπου 5300 συνολικά και 4500 βαρέα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφάλιση στον ΟΑΕΕ από το 1989.Είμαι 57 ετών. Μπορώ να μάθω εάν δικαιούμαι κάποια σύνταξη; Και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών. Νωρίτερα δεν δικαιούστε σύνταξη.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 56 ετών και ασφαλίστηκα πρώτη φορά το 1986 έως και σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2016 έχω περί τα 8000 απλά ένσημα. Συνεχίζω και εργάζομαι έως και σήμερα.. Πότε θα βγω στην σύνταξη; Μπορώ να βγω με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.Εναλλακτικά ενημερώστε μας πόσα ένσημα είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ή άλλο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που ενδεχομένως θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε με εξαγορά,ώστε να εξετάσουμε και το σενάριο θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων το 2012.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 8/1957 και έχω έως 12/2016 περί τα 6125 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτημα συνταξιοδότησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε ανωτέρω, αφού έως 12/2016 έχετε 6125 ημερομίσθια και θεωρώντας ως δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’ έτος προκύπτει ότι δεν είχατε 4500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010 αλλά τις συμπληρώσατε μέχρι 31/12/2011,οπότε και είχατε 4625. Όμως επειδή για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των 4500 ημερομισθίων, για τη λήψη πλήρους σύνταξης κρίσιμο είναι το έτος που συμπληρώνετε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 8/1957, γίνατε 60 ετών τον 8/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε πλήρη σύνταξη σε ηλικία των 67 ετών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 6/1957 και μέχρι 31/12/2016 έχω συνολικά 32 έτη και 3 μήνες στην ασφάλιση του Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ για 1 έτος και 8 μήνες. έχω υπηρετήσει στρατό 25 μήνες και έχω και 2 τέκνα. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως 31/12/2016 ήδη 32 έτη και 3 μήνες, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Ειδικότερα συνολικός χρόνος Δημοσίου και ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2016 είναι 33 έτη και 11 μήνες, εάν αναγνωριστεί και 1 έτος  και 1 μήνας από τη στρατιωτική σας θητεία θα έχετε 35 έτη έως 31/12/2016. Ωστόσο, παρόλο που είχατε την ηλικία των 58 ετών τον 6/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επειδή συμπληρώνετε την απαιτούμενη 35ετία το 2016, επηρεάζεστε από το νέο καθεστώς και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 59 ετών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη το 4/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΤΑΕ έως 31/12/2016 33έτη ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, 2 έτη σπουδές και περίπου 4 μήνες κενά ασφάλισης. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα από το 67ο  έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα δεδομένα που μας έχετε παραθέσει, μπορείτε να υλοποιήσετε ως πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο πριν το 67 έτος της ηλικίας σας, εφόσον προβείτε σε αναγνώριση 7 ετών πλασματικού χρόνου, 5 έτη από αναγνώριση του χρόνου των τέκνων σας και 2 έτη από τις σπουδές σας προκειμένου έτσι να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης και να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, την  οποία έχετε ήδη συμπληρώσει. Τίθεται ωστόσο το ζήτημα κατά πόσον σας συμφέρει η αναγνώριση ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεδομένου του μεγάλου κόστους αναγνώρισης και της μικρής ανταποδοτικότητας.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 12/1951 και έχω μέχρι 31/12/2016 πάνω από 12400 ημερομίσθια, καθώς εργαζόμουν από πολύ μικρή ηλικία ανελλιπώς στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Πότε συνταξιοδοτούμαι; Πρέπει να συμπληρώσω το 67ο έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η περίπτωση σας είναι ξεκάθαρη, από τη στιγμή που μας λέτε ότι έχετε πάνω από 12400 ημερομίσθια έως 31/12/2016 υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες από το νόμο ημέρες ασφάλισης για να αιτηθείτε συντάξεως, δεν απαιτείται να γίνετε 67 ετών καθώς ο νόμος προβλέπει για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή 4500 ημέρες ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών ή 40 έτη ασφάλισης (ήτοι 12000 ημερομίσθια) και την ηλικία των 62 ετών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 9990 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Είμαι γεννημένος τον 6/1958. Έχω 2 τέκνα και επιδοτούμενη ανεργία αλλά κανέναν άλλο πλασματικό χρόνο. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις της 35ετίας, όπου ο νόμος απαιτεί να έχετε έως 31/12/2012 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε με βάση το προϊσχύον νομικό καθεστώς σε ηλικία 59 ετών. Εσείς, έχετε 9990 μέχρι 31/12/2012, για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 510 ένσημα, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από την επιδοτούμενη ανεργία χωρίς καταβολή εισφορών και τα υπόλοιπα από πλασματικό χρόνο τέκνων. Έχοντας πλέον τα 10500 μέχρι 31/12/2012, με συνυπολογισμό των ημερομισθίων του 2013 και έκτοτε και εφόσον με αυτά συμπληρώνετε τις 11100, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ως γεννηθείς τον 6/1958, γίνατε 59 ετών τον 6/2017, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεαζόμενος από την αύξηση των ηλικιακών ορίων μπορείτε πλέον να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο πατέρας μου έχει ασφαλιστεί από το 1985για 30 συνεχή χρόνια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2015 που έκλεισε το μαγαζί του. Είναι 65 ετών και επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί . Πρέπει να περιμένει μέχρι τα 67;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχει συμπληρώσει ήδη 30 έτη ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών με τα χρόνια που ήδη έχει.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 61ετών ανύπαντρη και ασφαλίστηκα για πρώτη φορά το1989, με συνεχή ασφάλιση έως και σήμερα. Εχω περίπου 8200 ένσημα. Πότε θα βγω στην σύνταξη; Μπορώ να βγω με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.Εναλλακτικά  με βάση τα ένσημα που είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ή άλλο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που ενδεχομένως θα μπορουσατε να αναγνωρίσετε με εξαγορά, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και το σενάριο θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων το 2012.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 58 ετών παντρεμένος με 2 παιδιά.. Εργάστηκα σε Τράπεζα 25 έτη μέχρι το 2010. Από το 2010 έως και σήμερα, εργάζομαι σε ένα μαγαζί και είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης (με δυνατότητα αναγνώρισης και πλασματικού χρόνου). Διαφορετικά με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σας.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Γεννήθηκα στις 3/5/1959 κ διορίστηκα στο Δημόσιο το 1983 ως καθηγητής κι από τότε δουλεύω στο σχολείο. Έχω κάνει αίτηση να αναγνωρίσω το στρατό, όπου υπηρέτησα για 24 μήνες πριν τις 31/12/16 για να μη χάσω τα ευνοϊκά κόστη εξαγοράς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε την 35ετία εντός του 2016 με εξαγορά, θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών,ήτοι στις 3/5/2018.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος το 1958 και ασφαλίζομαι μα βαρέα ένσημα από το 1980. Από μία καταμέτρηση που έχω κάνει μόνος, έχω βρει ότι έχω γύρω στα 7000 ένσημα, σχεδόν όλα βαρέα. Μπορώ να καταθέσω για σύνταξη; Τα ένσημα αρκούν ή θα πρέπει να κάνω κάποια αναγνώριση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, αρκεί να υπάρχουν και 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62.Η εξαγορά στην περίπτωσή σας δεν βοηθά σε κάτι.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΑΕ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9930 ακριβώς. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 10/09/1955. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012 έχετε 9930 ημέρες, ήτοι 33 έτη και 1 μήνας. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας υπολείπονται 1 έτος και 11 μήνες, το οποίο μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τα 2 τέκνα σας. Ο νόμος προέβλεπε για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 35 έτη και με συνυπολογισμό και του χρόνου ασφάλισής σας από το 2013 και έπειτα, έχετε και τα 37 έτη. Ως γεννηθείς τον 9/1955 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών, τον 9/2015, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που επεβλήθησαν, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από τη συμπλήρωση της ηλικία των 60 ετών και 3 μηνών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ ανελλιπώς έως σήμερα. Τα ένσημα μου μέχρι 31/12/2015 είναι 5320 εκ των οποίων 4300 βαρέα. Είμαι γεννημένος τον 10/1957. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ο νόμος ορίζει ότι απαιτούνται 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, συμπληρώνετε τις 4500 ημέρες ασφάλισης και τα αντίστοιχα βαρέα μετά τις 1/1/2013. Εάν λοιπόν επαληθεύσετε ότι από τα 4300 βαρέα, 1000 εξ’ αυτών υπάρχουν τα 13 έτη πριν το 62ο έτος, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις γίνετε 62 ετών. Παρόλο που το ηλικιακό όριο θα συμπληρωθεί, μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν θίγεστε από τις αυξήσεις στα ηλικιακά όρια, καθώς η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω ασφαλιστεί μόνο στο ΤΑΕ. Συμπλήρωσα την 35ετία μόλις στις 31/12/2016. Γεννήθηκα τον 12/1958. Έχω 3 τέκνα και 2 έτη στρατό. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε, αφού έχετε 35 έτη μέχρι 31/12/2016 σημαίνει ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη. Με αναγνώριση των 4 ετών από τα τέκνα σας, συμπληρώνετε την 35ετία έως 31/12/2012 και συνυπολογίζοντας την ασφάλιση των ετών που ακολουθούν έχετε και τη συνολική 37ετία. Ως γεννηθείς τον 12/1958 γίνεστε 60 ετών τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61 ετών.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 11/1955 και μέχρι 31/12/2013 έχω ήδη 4700 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Συνεχίζω να εργάζομαι έως σήμερα. Μπορώ με αναγνωρίσεις από τα 2 τέκνα μου και από επιδοτούμενη ανεργία να βγω άμεσα σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των 4500 ημερομισθίων εξετάζουμε πότε συμπληρώνετε για πλήρη σύνταξη, την ηλικία των 60 ετών. Εσείς ως γεννηθείσα τον 11/1955 ήσασταν 60 ετών τον 11/2015, έτος κατά το οποίο απαιτούνται 4500 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες μας αναφέρετε ότι έχετε ήδη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Δεν υπάρχει δυνατότητα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου να συνταξιοδοτηθείτε πιο άμεσα, μάλιστα η εν λόγω πρόβλεψη υπήρχε ήδη από το Ν. 4093/2012.

 

 1. ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 7/1954 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ περί τις 7000 ημέρες ασφάλισης. Στις 20/10/2017 έπαψα να εργάζομαι. Με ποιες διατάξεις μπορώ να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το πιο άμεσο σενάριο που μπορείτε να υλοποιήσετε δεδομένης και της ηλικίας σας, είστε 63 ετών, είναι αυτό της μειωμένης σύνταξης με βάση τις κοινές διατάξεις. Ειδικότερα πρέπει να έχετε 4500 τουλάχιστον ένσημα και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Στην περίπτωση σας έχετε τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης και την ηλικία εάν επιβεβαιώσετε ότι έχετε και 100 ημερομίσθια ανά έτος την τελευταία 5ετία μπορείτε άμεσα να αιτηθείτε σύνταξης.