Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διανύουμε τους πρώτους ουσιαστικά μήνες ζωής του ενιαίου πλέον ταμείου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) στο οποίο εντάχθηκαν 22 συνολικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Ε.Τ.Ε.Α. συστάθηκε με το Ν.4052/2012 με σκοπό την παροχή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Θεωρούμε ότι η σύσταση ενός ενιαίου σύγχρονου ασφαλιστικού φορέα επικουρικής ασφάλισης κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όπως και κάθε άλλο μέτρο άλλωστε, που υιοθετείται, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών στην απονομή της σύνταξης. Σε μία τέτοια διαδικασία, από την οποία τελικά ωφελημένος είναι ο ίδιος ο ασφαλισμένος-υποψήφιος συνταξιούχος, κανείς καλοπροαίρετος και αντικειμενικός παρατηρητής δεν θα μπορούσε να προβάλει ενστάσεις και αντιρρήσεις. Η επιτυχία του νέου φορέα επικουρικής ασφάλισης, όπως και κάθε ασκούμενης πολιτικής, θα κριθεί ασφαλώς στην πράξη εκ του αποτελέσματος.

Η ζώσα πραγματικότητα όμως, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ταπεινή καθημερινότητα όσων εμπλέκονται στην διαδικασία χορήγησης των συντάξεων, είτε από την πλευρά των ασφαλισμένων, είτε από την πλευρά των αρμοδίων υπαλλήλων, δεν θα μας αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως παράδειγμα, το απαράδεκτα χρονοβόρο της διαδικασίας απονομής επικουρικής σύνταξης που διέπει σήμερα πολλά από τα εντασσόμενα στο ΕΤΕΑ ταμεία. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων, το πρώην ΤΕΑΥΕΚ (το γνωστό στους ασφαλισμένους Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπάλληλων Εμπορικών Καταστημάτων). Την στιγμή που οι αναγνώστες μας διαβάζουν τη παρούσα στήλη, στο πρώην ΤΕΑΕΥΚ διεκπεραιώνονται αιτήσεις για απονομή σύνταξης που έχουν κατατεθεί κατά το έτος 2009!!! Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές αποφάσεις για απονομή επικουρικής σύνταξης θα εκδωθούν μετά από κάποιους μήνες, ενώ αν ο υποψήφιος συνταξιούχος είχε την «ατυχία» να ασφαλισθεί διαδοχικά σε περισσότερους φορείς επικουρικής ασφάλισης θα πρέπει να αναμένει περαιτέρω για ακόμη κάποια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική αλληλογραφία των ταμείων και να εκδοθεί η τελική συνταξιοδοτική απόφαση. Και τα παραδείγματα δεν σταματούν εδώ. Πολλοί ασφαλισμένοι που είχαν διανύσει κάποια περίοδο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΕΜ (Επικουρικό Ταμείο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου) ή και σε άλλα συγχωνευθέντα στο πρώην ΕΤΕΑΜ ταμεία, θα χρειαστεί να περιμένουν δύο ή και τρία χρόνια μέχρι να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης που είναι απαραίτητη για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης.

Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση που περιγράψαμε δεν τιμά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Είναι επίσης σαφές ότι για την κατάσταση αυτή, δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους αναφερθήκαμε, αφού και αυτοί εν τέλει επηρεάζονται αρνητικά από την διαμορφούμενη κατάσταση, η οποία χρόνο με τον χρόνο γίνεται ακόμη πιο δυσοίωνη.

Η κοινή λογική όμως δεν μπορεί να αντιληφθεί και να δεχθεί, πώς την ίδια στιγμή που το θαύμα της ζωής- η γέννηση ενός ανθρώπου- ολοκληρώνεται σε εννέα μήνες, στην χώρα μας, η έκδοση μίας απόφασης επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να διαρκεί πάνω από 5 έτη!!!

Ευελπιστούμε ,το νέο ταμείο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα να ανταποκριθεί στα προβλήματα που καταδείξαμε και τα οποία χρόνο με τον χρόνο έχουν μετατρέψει την έκδοση μίας επικουρικής σύνταξης σε «Οδύσσεια» για τον ασφαλισμένο.