Συχνές Ερωτήσεις 10


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

 181.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Παρασκ.Τσόλκ.
Είμαι γεννημένη στις 12-5-1972 έχω 2 παιδιά γεννημένα το 2004 και 2011 αντίστοιχα, το πρώτο ένσημο μου είναι στις 10-01-1993 και το τελευταίο στις 28-2-2013. Όλα αυτά τα έτη εργαζόμουν συνέχεια με διακοπή από την 1- 7-1999 μέχρι την1-5-2000 λόγω απόλυσης . Επίσης στο 2ο παιδί εκτός του εφταμήνου του οαεδ πήρα και ιατρική άδεια 5 μήνες λόγω άσχημης εγκυμοσύνης. Από 1-3-2013 μέχρι 9-7-2013 ήμουν σε επίσχεση εργασίας και μετά σε ταμείο ανεργίας μέχρι σήμερα. Μπορείτε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε θα μπορούσα να πάρω σύνταξη έστω και μειωμένη με ανήλικο τέκνο ή όχι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να αποσαφηνίσετε πόσα ένσημα έχετε ακριβώς. Ασφαλισμένη που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου κατά το 2012 πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συμπληρώσει 6000 η.ε. ως νέα ασφαλισμένη και το 55ο έτος της ηλικίας της για πλήρη σύνταξη άλλως το 50ο έτος για μειωμένη.Αλλιώς ασφαλισμένη που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου κατά το 2013 και εφεξής πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης συγχρόνως να έχει συμπληρώσει 6000 η.ε.και το 67ο έτος για πλήρη άλλως το 62ο για μειωμένη.

182.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Σαμίου Μ.
Είμαι 54 ετών και έχω 10.100 ένσημα. Τα χρόνια εργασίας μου είναι 33 και απ' αυτά τα 25 με μικτά βαρέα.Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν με εξαγορές πλασματικών χρόνων (όπως στρατό, τέκνο, ασφαλιστικά κενά, σπουδές ) 10500 η.ε. εκ των οποίων 7500 βαρέα το 2011 τότε μπορούν να λάβουν σύνταξη μειωμένη στα 53 και 9 μήνες άλλως πλήρη στα 55 και 9 μήνες, ενώ όσοι θεμελιώνουν το 2012 λαμβάνουν σύνταξη μειωμένη στα 54 και 6 μήνες ενώ πλήρη στα 56 και 6 μήνες.

183.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιλωνάκ. Μην.
Έχω γεννηθεί το 23.02.1956 έχω οικοδομικά βαρέα 4500 και 500 τα τελευταία 13 χρόνια .Πότε θεμελιώνω και πότε πρέπει να ζητήσω καταμέτρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 58 έτη ηλικίας μετά το 2013 , όπως εσείς και έχοντας 4500 η.ε. σε βαρέα οικοδομικά , εκ των οποίων 500 η.ε. τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να λάβει σύνταξη στα 60.Ζητήστε καταμέτρηση σε ένα έτος .

184.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Τα .Συμβουλιδ.
Έχω 5 έτη ΙΚΑ και 25 έτη ΤΣΑ .Μπορώ να λάβω μειωμένη σύνταξη .Είμαι 54 ετών και άνεργος επαγγελματίας με ένα ανήλικο τέκνο; Τον Ιούλιο κλείνει τα 18.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν έως 31/12/2013 είχατε 30 έτη διαδοχικής ασφάλισης τότε θεμελιώνετε 35ετία το 2013 με πλασματικούς χρόνους εφόσον διαθέτετε ανάλογους και δικαιούσθε σύνταξη με 40 έτη στα 62 έτη ηλικίας και όχι μειωμένη σύνταξη με βάση τα έως τώρα δεδομένα σας.

185.ΕΡΩΤΗΣΗ
Από κο Πανακάκη Κων.
Είμαι γεννημένος 12/02/1958.Το ερώτημα μου είναι:Έχω 6835 ένσημα βαρέα,341 ένσημα οικοδομικα,833 μικτά ένσημα,σύνολο 8009 ένσημα και 300 ένσημα από τον ΟΑΕΔ, σύνολο γενικό 8309 ένσημα,Όλα τα ένσημα είναι του ΙΚΑ.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη είτε κανονική είτε μειωμένη; Μπορώ να κάνω εξαγορά ενσήμων; Έχω 2παιδιά ενηλικα και 2 χρόνια στρατό.Εάν μπορώ να την πάρω μειωμένη με συμφέρει η να περιμένω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν τα 10500 ένσημα εκ των οποίων 7500 βαρέα μετά το 2015 μπορούν να λάβουν σύνταξη μειωμένη στα 60 άλλως πλήρη στα 62.Σε εσάς υπολείπονται περί τα 2500 ένσημα για τη συμπλήρωση των 10500 και φυσικά δεν έχετε καλύψει ακόμα τα 7500 βαρέα.Ο ΟΑΕΔ είναι πλασματικός χρόνος και μπορεί να αναγνωριστεί.Όσοι θεμελιώνουν μετά το 2014 μπορούν να αναγνωρίσουν έως 7 έτη πλασματικά.

186.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κούλογλ. Ιωάννη
Γεννηθείς 17-09-1954 στην Αθήνα .Τα πρώτα μου ένσημα στο ΙΚΑ:10ος 11ος 12ος του 1968 69 ένσημα, 1969 311, 1970 306 , 1971 312, 1972 208 , 1974 140,σύνολο 1346 στο ΙΚΑ. Από 1-1-1978 έως 31-3-2013 στο Ο.Α.Ε.Ε. χωρίς κανένα χρονικό κενό.Παρακαλώ πολύ δώστε μου μια εικόνα πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για τη σύνταξη μου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη με 35ετία διαδοχικής ασφάλισης το έτος 2011 μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 60 με 36ετία.Στην περίπτωσή σας καλό θα ήταν να ελεγχθεί και το σενάριο για δημιουργία (κατόπιν αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων εάν διαθέτετε) αυτοτελούς δικαιώματος από ΟΑΕΕ με συνυπολογισμό του χρόνου ΙΚΑ μόνο για προσαύξηση.

187.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τοπάλ. Αθανας.
Είμαι 61 ετών.Γεννήθηκα 5.2.1953 και έχω τα παρακάτω ένσημα. Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1980 έως το 1997. Συνολικά 3.620 ένσημα. Ασφαλισμένη στο ΤΑΕ-ΟΑΕΕ από το 1998 έως και σήμερα. Συνολικά 4.800 ένσημα. Θα ήθελα να συνταξιοδοτηθώ άμεσα. Εάν όμως είναι καλύτερα να περιμένω κρατώντας την επιχείρηση στο όνομα μου θα το κάνω.Περιμένω με ενδιαφέρον την απάντηση σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη θα έπρεπε να έχετε ηλικία 62 ετών, ώστε να απορριφθεί συνταξιοδοτικό αίτημα από το ΤΑΕ και να παραπεμφθεί στο ΙΚΑ όπου θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη από το ταμείο αυτό καθώς είχατε 4500 η.ε. το 2010 διαδοχικής ασφάλισης, είχατε κλείσει τα 55 έως το 2010 και είχατε 100 η.ε. ανά έτος 2005-2010.

188.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γκομοζ.Δημήτριο
Είμαι γεννημένος 23-1-1957 και από το 1982 Απρίλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2001 είχα ΤΕΒΕ και από το Σεπτέμβριο του 2002 μέχρι σήμερα ΙΚΑ βαρέα έχω υπηρετήσει 23 μήνες στρατό έχω δυο κόρες, 1990 και 1993.Είμαι χωρισμένος τα παιδιά μένουν μαζί μου και έχω 55% αναπηρία. Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν έως 31/12/2013 είχατε περί τα 9000 ένσημα διαδοχικής ασφάλισης τότε θεμελιώνετε 35ετία το 2013 με πλασματικούς χρόνους εφόσον διαθέτετε ανάλογους και δικαιούσθε σύνταξη με 12.000 η.ε. στα 62 έτη ηλικίας.Όσον αφορά την αναπηρία σας οι αναπηρίες διακρίνονται σε βαριές (80%), συνήθεις (67%) και μερικές (50%) και παρέχουν δικαίωμα για πλήρη, 75% και 50% της σύνταξης αντίστοιχα.Θα πρέπει όμως να περάσετε από Επιτροπή ΚΕΠΑ. Έχετε 15ετία που απαιτείται.

189.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μελενικ.Σωτηρ.
Πάσχω από μεσογειακή αναιμία και είμαι παλαιά ασφαλισμένη.Θα ήθελα να ξέρω πόσα ένσημα απαιτούνται για να θεμελιώσω σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% οι οποίοι υποβάλλονται σε μετάγγιση και
οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δικαιούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας, πλήρη σύνταξη γήρατος λόγω 35ετίας (10.500 ημέρες εργασίας) εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4.050 ημέρες εργασίας.Η σύνταξη αυτή δεν μπορεί να προσαυξηθεί με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

190.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παπαναστ. Στεφ.
Θα ήθελα να μάθω πότε δικαιούμαι σύνταξη καθώς έχω ένσημα συνολικά περί τα 10.000 έως Νοέμβριο 2010.Πρέπει να αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι συμπλήρωσαν τα 10.000 ένσημα έως το 2010 έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη ηλικίας τους.Δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή αναγνώριση πλασματικού χρόνου εφόσον έχετε τα ένσημα που μας αναφέρετε.

191.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φανή Σούτ.
Το ερώτημά μου είναι εάν μπορώ να πάρω σύνταξη άμεσα. Είχα συμπληρώσει τα 5500 όταν η κόρη μου ήταν ανήλικη.Ενηλικιώθηκε το 2008.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είχατε 5500 η.ε. το 2008 και τέκνο ανήλικο μπορείτε να λάβετε σύνταξη πλήρη στα 55 άλλως μειωμένη στα 50 έτη ηλικίας σας.

192. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίνα Σωτηριαδ.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν μπορώ ν αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους τέκνων στην περίπτωση σύνταξης μητέρας ανηλίκου γιατί έχω ακούσει διαφορετικές απόψεις.Περιμένω την απάντησή σας με αγωνία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η θεμελίωσης σύνταξης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου μετά το 2011 επιτυγχάνεται με όλους τους πλασματικούς χρόνους εκτός από το χρόνο ανατροφής τέκνου.Οπότε δεν δύναται τέτοια αναγνώριση.

193.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γαρύφ.Παπαδ.
Μετά την απόλυσή μου το 2008 επιδοτήθηκα από ΟΑΕΔ 300 ημέρες .Ερωτώ εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ένσημα αυτά για τη σύνταξή μου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2011 και μετά μπορούν να αναγνωρίσουν έως 300 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας ώστε να λάβουν σύνταξη.Για τη θεμελίωση δικαιώματος η επιδότηση πρέπει να είναι παλαιότερη ή ταυτόχρονη με το έτος θεμελίωσης.

194.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Μανικ.
Η γυναίκα μου συμπλήρωσε τα 10000 ένσημα το 2011 με πλασματικούς χρόνους σπουδών που εξαγόρασε ήδη και θα ήθελα να μάθω πότε μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον η σύζυγός σας συμπλήρωσε τα 10.000 ένσημα το 2011 μπορεί να λάβει σύνταξη στα 56 με 10.400 η.ε. συνολικά .Προσοχή καθώς θα πρέπει να έχει 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος την αμέσως προηγούμενη 5ετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για μειωμένη σύνταξη.

195.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αμαλία Πραξιτελ.
Δουλεύω όλα τα χρόνια με βαρέα ένσημα αλλά κουράστηκα και θέλω να πάρω σύνταξη έστω και μειωμένη.Συνολικά έχω 6000 η.ε. ένσημα.Μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είχατε έως το 2010 4500 η.ε. εκ των οποιων 3600 βαρέα και 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη συνεχίζεται να έχετε το δικαίωμα να λάβετε σύνταξη στα 55 με πλήρη σύνταξη.

196.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλ Χατζηγιατρουδ.
Θέλω να σας ρωτήσω για σύνταξη με βαρέα ένσημα.Είχα πληροφορηθεί ότι μπορούσα να πάρω σύνταξη στα 60 με 4500 και 3600 βαρέα.Άλλαξε κάτι; Έκλεισα τα 60 φέτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 βαρέα ένσημα και από αυτά 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη εφόσον έκλεισαν τα 60 μετά το 2013 θα λάβουν σύνταξη στα 62.

197.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Μαρία Ξενοπούλ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα μπορούσα να πάρω σύνταξη άμεσα καθώς συμπληρώνω τα 5500 ένσημα με εργασία φέτος και έχω ανήλικο παιδί; Η ηλικία μου είναι 50 ετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να λαμβάνατε στα 50 έτη ηλικίας σας σύνταξη μειωμένη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου θα έπρεπε να είχατε συμπληρώσει τα 5500 ένσημα έως 31/12/2010.Ελέγξτε το σενάριο ύπαρξης δυνατότητας αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων ώστε να λάβετε σύνταξη στα 52.

198.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βασίλη Παπαδόπ.
Το ερώτημα που έχω είναι εάν μπορώ να αναγνωρίσω και εγώ χρόνο ανατροφής τέκνου όπως έχει δικαίωμα η σύζυγός μου; Έχουμε 2 παιδιά ενήλικα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως και έχετε δικαίωμα να αναγνωρίσετε το χρόνο ανατροφής τέκνου και εσείς ώστε να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα.Για τα 2 τέκνα μπορείτε να αναγνωρίσετε 3 έτη.

199.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από Μαριάνθη Σούτσ.
Έχω 5.000 η.ε. και συμπληρώνω τα 60 μου το 2016.Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη;Δεν επιθυμώ μειωμένη .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώνετε τα 60 μετά το 2013 μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 έτη ηλικίας σας.

200.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από Κυριάκο Νικολοπ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ο χρόνος που πήρα επιδότηση ΟΑΕΔ μετράει για τη μειωμένη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν το έτος υποβολής της αίτησης για μειωμένη σύνταξη από το ΙΚΑ.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)