Συχνές Ερωτήσεις 14


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

261.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γεώργιο Μ.
Γεννήθηκα στις 16/2/1959. Έως το έτος 2012 έχω συμπληρώσει 5266 βαρέα ένσημα και μεικτά ένσημα 728 ΙΚΑ και ΤΕΒΕ έχω 2850. Συνολικά 8844. Έχω 3 παιδιά. Επιπλέον έχω υπηρετήσει 22 μήνες στον στρατό. Θέλω να σας ρωτήσω πότε συνταξιοδοτούμαι; Σας ενημερώνω ότι έχω και 142 ένσημα μεικτά παράλληλα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι το ΙΚΑ τότε με αναγνώριση πλασματικού χρόνου (από τα τρία τέκνα σας) συμπληρώνετε 10.000 ημέρες ασφάλισης εντός του 2012, οπότε μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης σε ηλικία 63,5 ετών. Διαφορετικά με βάση τους όρους θεμελίωσης που ισχύουν από 1/1/2013 θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών. Στην δεύτερη περίπτωση μπορείτε να αναγνωρίσετε μέχρι και 7 έτη πλασματικού χρόνου.

262.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κων/νο Ρίζο
Είμαι γεννημένος στις 17/9/1955 και είμαι ασφαλισμένος από τις 10/6/1981 έως και σήμερα. Μπορώ να αναγνωρίσω τα πλασματικά έτη του στρατού ( 28 μήνες θητεία ) και των δυο παιδιών μου; Μπορώ να πάρω σύνταξη μόλις συμπληρώσω το 60ο έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε τον φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο είστε ασφαλισμένος. Αν είστε ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ τότε με αναγνώριση πλασματικού χρόνου συμπληρώνετε 35 έτη ασφάλισης εντός του 2012 και επομένως μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών.Αν είστε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ τότε με τα ίδια έτη ασφάλισης (ήτοι 11.100 ημέρες ασφάλισης) μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από την ηλικία των 59 ετών.

263.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα Ξ.
Τον Αύγουστο του 2014 γίνομαι 60 ετών. Έχω συμπληρώσει 9300 ημέρες ασφάλισης από τα οποία 7200 βαρέα. Τα τελευταία 2 έτη είμαι άνεργος. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη έστω και μειωμένη σε ηλικία 60 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πράγματι η περίπτωσή σας είναι οριακή καθώς για πολύ λίγα ένσημα δεν μπορείτε να καταθέσετε νωρίτερα αίτηση για χορήγηση σύνταξης. Με βάση τις διατάξεις των βαρέων θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη σε ηλικία 62 ετών. Αυτό είναι και το πιο ευνοϊκό σενάριο συνταξιοδότησης.

264.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Aπό κα Δέσποινα Κ.
Άντρας ηλικίας 61 ετών που έχει περίπου 1.750 ένσημα ΙΚΑ και μετά 13 χρόνια ΤΕΒΕ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια είναι ανασφάλιστος, τί σύνταξη δικαιούται και από πού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος από τον ΟΑΕΕ με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών.

265.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Aπό κα Στέλλα
Άντρας γεννημένος το 1951 με βιβλιάριο ανηλίκου 2 έτη,ΙΚΑ 9 έτη,ΤΕΒΕ 13 έτη, και ΟΓΑ από το 1995.Πότε και πως θα πάρει σύνταξη; Από ποιό ταμείο και αν δικαιούται πρόωρη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών γιατί τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΓΑ.

266.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Στέφανο Χ.
Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος , Νοσηλευτής ΔΕ διορίστηκα στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εργάζομαι ανελλιπώς από την ημερομηνία 27/4/1989. ημερομηνία ΦΕΚ. Πότε θα πάρω σύνταξη κανονικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ανήκετε στην κατηγορία των διορισθέντων από 1983-1992.Θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης με την συμπλήρωση 35ετίας σε ηλικία 58 ετών.

 267. ΕΡΩΤΗΣΗ

Από κα Ευγενία Δημητρ.
Έχω γεννηθεί στις 13/02/1958. Ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ απο το 1973 ως το 1980. Μετά μπήκα για ένα χρόνο ταμείο ανεργίας λόγω εγκυμοσύνης. Μετά διακοπή μέχρι το 1988. Ασφαλίζομαι ξανά στο ΙΚΑ από το 1989 μέχρι σήμερα. Έχω 6700 ένσημα. Πότε παίρνω σύνταξη με αυτά τα χρόνια ασφάλισης;Αν διακόψω το ΙΚΑ και μπω στον ΟΑΕΕ πόσα χρόνια πρέπει να είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ για να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών, ή μειωμένη σε ηλικία 62 ετών, εφόσον θα υπάρχουν και 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του 62ου έτους.

268.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Στέφανο Σπαν.
Είμαι 61 ετών. Έχω 26 χρόνια ασφάλισης στο ΤΕΒΕ και 1500 ημέρες ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. Έχω στρατό 24 μήνες και 3 παιδιά. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν είχατε συμπληρώσει 30 έτη ασφάλισης σε Ι.Κ.Α. και ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2012 θα μπορούσατε κατόπιν αναγνώρισης 5 ετών από πλασματικό χρόνο τέκνων και στρατού να θεμελιώνατε δικαίωμα με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών. Αν δεν συμπληρώνετε τα 30 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 τότε δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 63 ετών κατόπιν απόρριψης του αιτήματος από το ΤΕΒΕ και παραπομπής του στο ΙΚΑ, εφόσον με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου συμπληρώνετε 10000 ημέρες ασφάλισης το 2011.

269.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αλκιβιάδη
Είμαι 57 ετών, γεννημένος στις 23/6/1957.Ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. με 2174 ένσημα από το 1973 έως το 1983.Τώρα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από τον 9.1984 μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώνετε 35 έτη ασφάλισης με ΙΚΑ και ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2011, με ή χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου, θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης σε ηλικία 60 ετών με 36 έτη συνολικής ασφάλισης.

270.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γεωργία Γ.
Είμαι γεννημένη το 1958.Πρωτοασφαλίστηκα στο ΙΚΑ το 1973 μέχρι 1979.(συνολο ΙΚΑ 1950 ένσημα). Έκτοτε μπήκα στο ταμείο ανεργίας. Έπειτα παντρεύτηκα και μέχρι το 1987 ήμουν άνεργη και στο διάστημα αυτό γέννησα 3 παιδια.....(1980,1983,1986).Το 1987 ασφαλίστηκα στο ΤΕΒΕ μέχρι και το 2005...( 18,5 χρόνια ΤΕΒΕ). Το 2005 σταμάτησα το ΤΕΒΕ και ασφαλίζομαι στον ΟΓΑ στο οποίο συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Πείτε μου σας παρακαλώ, τί πρέπει να κάνω για να βγω όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με την παρούσα νομοθεσία πλήρη σύνταξη δικαιούστε στην ηλικία των 67 ετών. Αν αλλάξετε ασφαλιστικό φορέα και μπείτε στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του 62ου έτους.

271.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Πόπη
Έχω 4000 ημέρες ασφάλισης. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1990.Μητέρα δύο ανήλικων τέκνων 10 και 15 ετών. Γεννήθηκα το 1969.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να θεμελιώνατε δικαίωμα σύνταξης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου θα έπρεπε να είχατε είτε μέχρι τέλους του 2010 είτε μέχρι τέλους του 2011 5500 ημέρες ασφάλισης. Αν συμπληρώσατε τα 4000 ημερομίσθια έως σήμερα (2014) αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε πλέον να κάνετε χρήση της διάταξης που αφορά τις μητέρες. Ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2013, ήτοι με 40 έτη ασφάλισης στα 62 ή με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει σε ηλικία 67 ετών.

272.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσή Μπ.
Γεννήθηκα 13/2/1955.Από το 1985 μέχρι το 2000 έχω 3900 ένσημα ΤΕΒΕ. Από τότε είμαι άνεργη. Τί πρέπει να κάνω για να συμπληρώσω τα ένσημα για να βγω σε σύνταξη;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προβείτε σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες 4500 ημέρες ασφάλισης (ήτοι 15 έτη) που ισχύουν σήμερα. Θα δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

273.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ιωάννη Κ.
Είμαι γεννημένος στις 25-11-1962. Έχω 21 μήνες στρατιωτική θητεία, 2 χρόνια σπουδών , θαλάσσια υπηρεσία από 2-6-83 έως 10-4-84 (10 μήνες και 10 ημέρες), και από 1 -4 -87 έως και σήμερα είμαι στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας βαρέα ένσημα. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις των βαρέων, όπως ισχύον σήμερα, θα δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 1000 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα τα τελευταία 13 έτη προ του 62ου έτους της ηλικίας σας.

274.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα
Είμαι γεννημένη το 1965. Έχω ένσημα ΙΚΑ, δούλευα στην ΕΒΟ από το 1985 έως το 2000 που έκανα μετάταξη στο υπουργείο Άμυνας στο οποίο είμαι μέχρι τώρα. Είμαι άγαμη και θα ήθελα να μου πείτε πότε μπορώ να θεμελιώσω σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν έχετε διατηρήσει ως ασφαλιστικό σας φορέα το Ι.Κ.Α. τότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 67 ετών, άλλως με 40 έτη ασφάλισης (κατόπιν αναγνώρισης πλασματικού χρόνου αν υπάρχει) σε ηλικία 62 ετών.

275.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα Νικολ.
Παρακαλώ θα ήθελα μια πληροφόρηση σχετικά με την συνταξιοδότησή μου. Έχω 4.500 ένσημα, από αυτά τα 1480 τα έβαλα μέσω ΟΑΕΔ με το πρόγραμμα ΛΑΕΚ, αλλά για να προλάβω μέχρι το 2012 να συμπληρώσω 4.500 ζήτησα και τις ημέρες ανεργίας μου από τον ΟΑΕΔ. Μου έδωσαν χαρτί με 360 ένσημα πλασματικά, ώστε να συμπληρώσω μέχρι τέλους του 2012,για να μην με πιάσει το 2013,διότι θα πήγαινα στα 67 για σύνταξη και δεν θα ήθελα να περιμένω τόσα χρόνια. Συμπληρώνω τέλος Ιουλίου τα 62 μου χρόνια, και ρωτώ εάν μπορούν να μου πιαστούν και τα ένσημα ανεργίας μου η καταθέτοντας στο γραφείο συντάξεων ,μου τα αχρηστεύσουν και με πάνε στα 67; Σημειωτέον το 2012 ήμουν 60 ετών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν κατανοήσαμε σωστά το ερώτημα σας, προφανώς αναφέρεστε στο χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας στο πλαίσιο της αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου χωρίς εξαγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 ημέρες. Άρα από τον ΟΑΕΔ θα υπολογισθούν κατά ανώτατο όριο 300 ημέρες ασφάλισης.

276.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βασιλική
Έχω γεννηθεί το 1955 απ το 1981 έως 1987 έχω 1850 ένσημα ΙΚΑ
από το 1999 έως το 2012 ΟΑΕΕ 3750 ένσημα. Το 2014 έκανα ολική μαστεκτομή και αφαίρεση λεμφαδένων και στα δυο στήθη δεν ξέρω αν δικαιούμαι αναπηρία, απ ότι άκουσα μάλλον 67%. παρακαλώ πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο 62ο έτος της ηλικίας σας δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος εφόσον καταθέσετε αρχικά αίτηση για χορήγηση σύνταξης στον ΟΑΕΕ (αναγκαστικά γιατί ήταν ο τελευταίος φορέας ασφάλισής σας). Το αίτημά σας θα απορριφθεί από τον ΟΑΕΕ και θα παραπεμφθεί στο ΙΚΑ, το οποίο θα σας απονείμει την σύνταξη. Για αναπηρική σύνταξη θα πρέπει πρώτα να περάσετε από ΚΕΠΑ προκειμένου να καθορισθεί το ποσοστό αναπηρίας σας.

277.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σοφία Κοτ.
Είμαι 25 χρόνια ασφαλισμένη στον ΟΓΑ ,έχω 2 ανήλικα παιδιά, και νευροπαθή σύζυγο με 80% αναπηρία. Δικαιούμαι να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον ο σύζυγός σας έχει ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στον ΟΓΑ δικαιούστε κανονικά σύνταξη από τον ΟΓΑ.

278.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παύλο Μαραντ.
Έχω 399 ένσημα στο ΙΚΑ και 28 έτη και 3 μήνες ασφάλισης στο ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2012.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Έχω 2 παιδιά ενήλικα και στρατό 18 μήνες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι δεν συμπληρώνετε τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2012,ώστε να μπορούσατε με αναγνώριση 5 ετών από πλασματικό χρόνο να συμπληρώσετε 35ετία εντός του 2012, ανήκετε πλέον σε εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 έτων. Διαφορετικά δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 63 ετών κατόπιν απόρριψης του αιτήματος από το ΤΕΒΕ και παραπομπής του στο ΙΚΑ, εφόσον με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου συμπληρώνετε 10000 ημέρες ασφάλισης το 2011.

279.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Τσ.
Έχω 5.903 ένσημα από το ΙΚΑ έως και τις 30/6/2006.Εκτοτε έως και σήμερα είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ.Στις 28/2/2013 με συμβολαιογραφική πράξη υιοθετήσαμε ένα αγοράκι 2 μηνών. Ο μικρός γεννήθηκε στις 2/1/2013 και εγώ στις 21/1/1962.Η ολοκλήρωση της υιοθεσίας με δικαστική απόφαση έγινε τον Ιανουάριο του 2014.Θα ήθελα να γνωρίζω εάν η περίπτωση μου – φυσικά λαμβάνοντας υπ’οψιν μόνον τα ένσημα του ΙΚΑ- εμπίπτει στον νόμο περί μειωμένης σύνταξης με ανήλικο τέκνο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η απάντηση είναι αρνητική. Θα έπρεπε το παιδί σας να είχε γεννηθεί τουλάχιστον το 2011.Το 2013 που γεννήθηκε το παιδί, έπαψε να ισχύει και η μητρότητα ως προνομιακή κατηγορία συνταξιοδότησης.

280.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κωνσταντίνα Βλ.
Έτος γέννησης 1964 . Πρώτη ασφάλιση 11/1982 και μέχρι το 2009 έχω 4.065 ένσημα. Από 2009 έως σήμερα 1.025 ένσημα ,ταμείο ανεργίας από 12/2008 έως 12/ 2009 επιδοτούμενο ,δύο παιδιά γεννημένα 1994 και 1995 .Υπάρχει περίπτωση για συνταξιοδότηση πριν τα 62 χρόνια κάνοντας χρήση χρόνου 1ου και 2ου παιδιού ; Όλη η ασφάλισή μου είναι στο ΙΚΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν το 2011 έχετε τουλάχιστον 4300 ημέρες ασφάλισης τότε θα σας υπολείπονται ακόμη 1200 ημέρες (ήτοι 4 έτη) μέχρι την συμπλήρωση των απαιτούμενων 5500 ημερών ασφάλισης προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου με μειωμένη στο 52ο έτος της ηλικίας σας ή με πλήρη στο 57ο έτος. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 4 έτη από πλασματικό χρόνο. Έχετε ήδη 300 ημέρες από τον ΟΑΕΔ που αναγνωρίζονται άνευ εξαγοράς. Αν έχετε 3 έτη (ήτοι 900 ημέρες) από πλασματικό χρόνο που μπορείτε να αναγνωρίσετε (εκτός από τα παιδιά που δεν λαμβάνονται υπόψη στην σύνταξη μητέρας ανηλίκου) ,είτε από κενά ασφάλισης, είτε από σπουδές, όντως μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα, ως μητέρα ανηλίκου με έτος θεμελίωσης το 2011.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)