Συχνές Ερωτήσεις 24


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

461.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι 48 ετών και έχω 5100 η.ε. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν ένα πρόβλημα υγείας που έχω με την καρδιά μου δίνει τη δυνατότητα να πάρω σύνταξη αναπηρίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν κριθείτε από την αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ με ικανό ποσοστό αναπηρίας άνω 50% θα μπορέσετε να λάβετε αναπηρική σύνταξη για όσο διάστημα κρίνει η επιτροπή.
462.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπη Νικοπ.
Είμαι νεφροπαθής και θα ήθελα να μάθω τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4050 ημέρες ασφάλισης. Η συνταξιοδότηση με αυτή τη διάταξη οριστικοποιείται ύστερα από συνεχή συνταξιοδότηση έξι ετών και τουλάχιστον δύο εξετάσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός εάν η συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπόθεσης των 4050 ημερών είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος βρισκόταν στο τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, οπότε η σύνταξη οριστικοποιείται εξ’ αρχής.Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, στην περίπτωση που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (4.050 Η.Ε) έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υποβαλλόμενος σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η συνταξιοδότηση καθίσταται οριστική από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης .
463.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βασίλη Δερμ.
Πέθανε πριν λίγο καιρό η σύζυγός μου και θα ήθελα να ξέρω μπορώ να πάρω μερίδιο της σύνταξης που έπαιρνε από το ΙΚΑ;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον:Ο θανών/-ούσα (ασφαλισμένος/-η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500 εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο).ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου και έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο) ή 5ετία (για συνταξιούχο), εκτός αν:ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιος γεννήθηκε από το γάμο παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί,η χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον Α.Κ.) και γεννήθηκε ζών τέκνο. Διευκρινίζεται ότι εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η διάρκεια του γάμου είναι 6 μήνες (για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).
464.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Παπαδ.
Έχω γεννηθεί 10/01/1960 και διατηρώ ατομική επιχείρηση έχοντας ένσημα ΤΕΒΕ από τον Αύγουστο του 1990 μέχρι και σήμερα συν 270 ενσημα ΙΚΑ την περίοδο 1977. Έχω και 1 ανήλικο τέκνα. Μπορώ να βγω στην σύνταξη; Επιθυμώ μόνο πλήρη. Τι θα με συμβουλεύατε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί σύνταξη γήρατος σε παλαιές ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων τέκνων. Με 15ετία τουλάχιστον έχετε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 67 .
465.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Γιακουμ.
Έως 31/12/2011 είχα συμπληρώσει 10500 η.ε. με εργασία. Μπορεί να επηρεαστεί το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα με τυχόν αλλαγές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2011 είχατε τα 10500 ένσημα μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 58 εάν συμπληρώσετε τα 10800 ένσημα συνολικά.
466.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Λιακουμ.
Έχω 3 ανήλικα τέκνα και έως το 2009 είχα περίπου 7000 η.ε. Μπορώ να πάρω σύνταξη στα 49 μου χρόνια.Φοβάμαι μήπως αλλάξει ο νόμος των μητέρων ανηλίκων τέκνων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .Η μείωση της σύνταξης – σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας – θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας .Συνεπώς δεν μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξη τώρα σε ηλικία 49 ετών.
467.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα Μάτσ.
Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με τα δεδομένα ότι δεν έχω πλασματικούς χρόνους στη διάθεσή μου και έχω έως το 2011 10.000 η.ε.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσατε τα 10000 ένσημα έως 31/12/2011 μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 58 μόνο εφόσον έχετε από τότε επικολλήσει και άλλα ένσημα και συμπληρώσει 10400 η.ε.Δεν μας αναφέρατε την ηλικία σας.
468.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσοβαλάντω Δημητρ.
Έως το 2010 ο άντρας μου είχε 6000 η.ε. και θα ήθελα να μάθω πότε μπορεί να καταθέσει αίτηση για σύνταξη γιατί σήμερα είναι άνεργος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε την ηλικία του .Ωστόσο μπορεί εάν δεν έχει βαρέα είτε να λάβει σύνταξη μειωμένη στα 62 εάν έχει 100 η.ε κατ΄ετος τελευταία 5ετία είτε πλήρη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης είτε στα 67 πλήρη πάλι αλλά με 15ετία και χωρίς να έχει ανάγκη αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων.
469.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φώτιο Σιακαβ.
Έχω 35 έτη ασφάλισης ΟΑΕΕ έως το 2011 και στο ΤΕΒΕ μου είπαν ότι έχω θεμελιώσει σύνταξη ήδη.Είμαι 59 ετών.Μπορώ να κελίσω το μαγαζί τώρα και να καταθέσω αίτηση σύνταξη;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2011 είχατε 35 έτη τότε με τη συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας και 36 ετών συνολικής ασφάλισης μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.
470.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Παπανικ.
Είμαι μητέρα με ένα ανήλικο τέκνο και έχω 5000 η.ε. έως το 2011.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν έχετε στη διάθεσή σας πλασματικούς χρόνους όπως λ.χ. ασφαλιστικά κενά, σπουδές μπορείτε να συμπληρώσετε τα 5500 ένσημα το 2011 και καθώς είχατε ανήλικο τέκνο να λάβετε σύνταξη στα 52 μειωμένη.
471.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα Δημοπούλ.
Ο αδερφός μου ετών 66 έχει ΤΑΕ περίπου 19 έτη και είναι παλιός ασφαλισμένος.Δεν είχε άλλο ταμείο .Πότε μπορεί να πάρει μειωμένη σύνταξη;Τώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο αδερφός σας μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μόνο στην ηλικία των 67 ετών και δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί μειωμένης σύνταξης;
472.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Σπυροπ.
Είχα καταθέσει αίτηση για μειωμένη σύνταξη το 2011 όπως με είχαν συμβουλέψει στο ΙΚΑ. Ωστόσο με ενημέρωσαν ότι δεν έχω δικαίωμα να τη λάβω τελικά καθώς δεν είχα 100 η.ε. ανά έτος την τελευταία 5ετία.Έχουν δίκιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται επιπλέον από τον συνολικό κατά περίπτωση απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ΄ετος την προηγούμενη 5ετία, οπότε μη έχοντας αυτήν την προϋπόθεση η αίτησή σας ορθά απορρίπτεται.
473.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Ζέρβ.
Μπορώ να λάβω μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 55 με δεδομένο ότι έχω έως 2012 συνολικά 10558 η.ε. εκ των οποίων 8000 η.ε. στα βαρέα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει έως το 2012 10500 η.ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ εκ των οποίων 7500 η.ε. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα έχουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης στα 56 και 6 μήνες άλλως μειωμένη στα 54 και 6 μήνες.
474.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Αλαμαν.
Είμαι 56 ετών και είμαι οικοδόμος .Έμαθα ότι έχει αλλάξει ο νόμος και ότι δεν μπορώ να πάρω σύνταξη στα 58 μου.Τι ισχύει;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη με διατάξεις σύνταξης οικοδόμων σε ηλικία 60 ετών. Όσοι έχουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα οικοδομικά και από αυτά 1000 οικοδομικά ένσημα τα τελευταία 13 έτη ή αν είναι όλα βαρέα οικοδομικά τότε 500 ένσημα τα τελευταία 13 έτη μπορούν να λάβουν πια σύνταξη στα 60 εφόσον δεν θεμελίωσαν έως το 2012.
475.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίκα Σηλάμ.
Παρακαλώ μπορείτε να με πληροφορήσετε εάν μπορώ να πάρω σύνταξη στα 50 έτη με ανήλικο εφόσον μου λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσω 5500 ένσημα.Να σημειώσω ότι το παιδί έγινε 18 ετών το 2/09 κι εγώ τότε είχα 5400 ένσημα.Εγώ είμαι 50 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες ασφαλισμένες είχαν έως 31/12/2010 είχατε 5500 η.ε. και ανήλικο τέκνο μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 50.Ωστόσο όταν το τέκνο σας ήταν ανήλικο σας έλλειπαν ένσημα για τη συμπλήρωση των 5500 η.ε.Αυτό που θα πρέπει να ελέγξετε είναι εάν είχατε επιδότηση ΟΑΕΔ ή ασθενείας τα τελευταία 10 έτη πριν την ενηλικίωση του τέκνου σας. Άλλου είδους αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων δεν μπορούν να γίνουν.
476.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Νικηφ.
Από το 1978 έχω ασφάλιση ΙΚΑ και τώρα είμαι 58.Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη; Πρέπει να αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους και με τι κόστος; ;Έχω 4 παιδιά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σημαντικό είναι να ελεγχθεί πόσα έτη διαδοχικής ασφάλισης είχατε έως 31/12/2011.Κατά προσέγγιση των στοιχείων σας είχατε περί τα 33 έτη , οπότε με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων μπορείτε να συμπληρώστε την 35ετία το 2011 που απαιτεί ο νόμος και να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 58 μα 10800 η.ε. Οι εξαγορές θα γίνουν με βάση το κόστος που θα ορίσει το ΙΚΑ το έτος της εν λόγω εξαγοράς (σήμερα λ.χ 168 ευρω ανά μήνα για τέκνα).
477.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτεινή Χάμπ.
Έχω γεννηθεί 1973 και τέλος 2010 έχω 3500 ένσημα και ανήλικο παιδί. Έχω δύο πτυχία 1 ΑΕΙ και 1 ΤΕΙ. Είχα το 2006 ένα χρόνο ανεργίας και την άδεια κύησης λοχείας. Μπορώ να θεμελιώσω σύνταξη και από ποιό έτος και πόσα πλασματικά χρόνια πρέπει να εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας το 2010 είχατε μεν ανήλικο τέκνο αλλά για τα 5500 ένσημα σας υπολείπονταν 2000 η.ε. τις οποίες το 2010 δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε. Εάν συνεχίσατε εργαζόμενη το 2011 και 2012 με 300 άδες ενσήμων τότε θα είχατε το 2012 περί τα 4100 και μόνο εάν το τέκνο παρέμεινε ανήλικο το 2012 θα μπορούσατε να κάνετε εξαγορές 5 ετών και να συμπληρώνατε τα 5500 ώστε να λάβετε σύνταξη στα 55 μειωμένη.
478.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Τσιλιπ.
Είμαι μητέρα 3 ενήλικων παιδιών και μέχρι που τα παιδιά μου ήταν ανήλικα είχα 5493 ένσημα, υπολογισμένα σε αυτά το ταμείο ανεργίας και η λοχεία. Αναζητώ τρόπο να εξαγοράσω τα 6 ένσημα που μου λείπουν. Έχω κάνει αίτηση για γονική άδεια και απορρίφθηκε. Υπάρχει τρόπος δικαίωσης στα διοικητικά δικαστήρια, ώστε να ακολουθήσω αυτήν την οδό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δικαιωθείτε σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου θα πρέπει να υπάρχουν συμπληρωμένα τα 5500 ένσημα. Εναλλακτικούς τρόπους συμπλήρωσης έχετε ήδη αναζητήσει χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μόνο εάν το τέκνο ήταν ανήλικο και το 2011 θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε πιθανή αναγνώριση σπουδών ή ασφαλιστικών κενών
479.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα Στεφανόπ.
Είμαι 60 ετών και έχω 7000 η.ε.Από το 2012 είμαι άνεργος .Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη.Να σημειωθεί ότι έχω και 3 έτη ΤΕΒΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορέσετε να λάβετε σύνταξη εφόσον το ΙΚΑ είναι ο τελευταίος σας φορέας τότε θα πρέπει να έχετε είτε ηλικία 62 και 40 έτη ασφάλισης είτε 67 και 15 έτη ασφάλισης. Όσον αφορά τις μειωμένες συντάξεις απαιτούνται 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία ενώ στην περίπτωσή σας είσαστε άνεργος από το 2012.
480.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Κηπουρ.
Θα ήθελα να ξέρω εάν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο τέκνων καθώς ήδη η σύζυγός μου έκανε τη σχετική χρήση του δικαιώματος. Τί πρέπει να ξέρω πριν αιτηθώ αναγνώριση χρόνου τέκνου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις του Ν.3996/5-8-2011 προβλέπεται:1. Αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση Δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως
προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.2. Το δικαίωμα αναγνώρισης επεκτείνεται και στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ, που ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 3. Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα, αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί. 4. Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε
σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού, κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών. 5. Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται
με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων. 6. Από την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, δεδομένου ότι ,από την γραμματική διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. 7. Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και όχι του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)