Συχνές Ερωτήσεις 25


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

481.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αναστάσιο
Έκανα θεμελίωση το 2011 και κατέθεσα τα χαρτιά μου το 2014 το Φεβρουάριο, Βγήκε η προσυνταξη 850 ευρώ απο τα οποία μου κρατούν τα 450 για πλασματικά κ στρατιωτικά. Θα πάρω και 2200 ένσημα από τεβε για να βγω με 11800 ένσημα. Πήρα τη πρώτη σύνταξη 19/1292014, μπορώ να κάνω ένσταση για να βγω με 10800 χωρίς να χάσω την προσυνταξη μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον θεμελιώσατε το 2011 με ΙΚΑ τελευταίο φορές σημαίνει ότι δικαιούσθε σύνταξη εφόσον έχετε ηλικία 58 και 10800 η.ε. Έχουν ήδη εκδοθεί και οι αποφάσεις αναγνώρισης από όσα μας αναφέρετε. Δεν μας διευκρινίζετε εάν ζητήσατε συνυπολογισμό του χρόνου του ΤΕΒΕ.Η έκδοση της όποιας προσωρινής σύνταξης έγκειται στην υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώσατε αναφορικά με τους χρόνους σας κατά την ώρα της αίτησης για σύνταξη. Καλό θα ήταν να αποταθείτε στον αρμόδιο εισηγητή της περίπτωσής σας στο ΙΚΑ για αποσαφηνίσεις.
482.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Γιαμπάν.
Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε αν μπορώ να πάρω σύνταξη στα 62.Ειμαι γεννημένη 3/8/1955 .Εχω διαδοχική ασφάλιση 11 χρόνια ΤΕΒΕ και 4 χρόνια ΙΚΑ. Έχω και ένα χρόνο ταμείο ανεργίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε χρονικά διαστήματα ασφάλισης σε κάθε ταμείο .Ωστόσο εφόσον ο ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος σας φορέας τότε ο οργανισμός αυτός απονέμει σύνταξη πλήρη στα 67 με 15ετία.Εφόσον συνεχίσετε εργαζόμενη έως τα 62 και καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ θα την παραπέμψει στο ΙΚΑ να κρίνει και τότε θα μπορούσατε να λάβετε μια μειωμένη σύνταξη μέσω ΙΚΑ.
483.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ευστάθιο
Η μητέρα μου γεννηθείσα 27/6/1948 ήταν ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από 7/1992 μέχρι 31/12/2011. Το καλοκαίρι του 2015 που γίνεται 67 συνταξιοδοτείται από τον ΟΑΕΕ με 19,5 χρόνια ασφάλισης, ή άλλαξε κάτι ως προς τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση της μητέρας σας εφόσον έχει 15ετία συμπληρωμένη θα δικαιωθεί σύνταξης από τον ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
484.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρύσα Νοταρ.
Θα ήθελα να μάθω ένα μπορώ με 2100 η.ε. ασφάλισης που έχω στο ΙΚΑ να λάβω κάποια σύνταξη .Είμαι σήμερα 59 ετών και είμαι άνεργη πολλά χρόνια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να συμπληρώσετε τουλάχιστον τα 4500 ένσημα που απαιτεί κατ΄ελάχιστο όριο το ΙΚΑ θα έπρεπε να έχετε 3600 η.ε. ώστε να προβείτε μετά σε αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων για την ως άνω συμπλήρωση. Δυστυχώς υπολείπονται ακόμα 1500 ένσημα πραγματικής εργασίας για τη συμπλήρωση των 3600 ενσήμων.
485.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νέστορα Τατόγλ.
Έως 31/12/2011 είχα ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ περί τα 31 έτη .Είχα ΙΚΑ ένα έτος. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη .Είναι αναγκαίες οι εξαγορές πλασματικών χρόνων και εάν απαιτείται να αναμίξω το ΙΚΑ καθώς δεν θέλω διαδοχική ασφάλιση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
Στην περίπτωσή σας εφόσον κάνετε χρήση μόνο του χρόνου ΤΕΒΕ απαιτείται να αναγνωρίσετε 4 έτη πλασματικά το 2011 ώστε να συμπληρώσετε 35ετία και να λάβετε σύνταξη στα 60 με 36ετία την οποία συμπληρώνετε με ασφάλιση εάν συνεχίσατε το 2012.
486.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ευστάθιο Παπαλαζάρ.
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε με ποιους όρους μπορώ να προβώ σε αναγνώριση χρόνου σπουδών στο ΙΚΑ καθώς έχω πτυχίο ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούχοι είναι όσα αποφοίτησαν από ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ως χρόνος φοίτησης, θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο ή στη βεβαίωση της σχολής. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Αν η αποφοίτηση είναι στον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής και η αναγραφόμενη ημερομηνία πτυχίου είναι προγενέστερη από τη λήξη του σπουδαστικού έτους ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα είναι όσα και τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών.Στην περίπτωση, που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (π.χ. Τ.Ε.Ι & Α.Ε.Ι.), δικαιούται να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του από τη μία μόνο σχολή την οποία επιλέγει ο ίδιος, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει μέρος του χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή από την οποία αποφοίτησε. Αν κατά τον χρόνο φοίτησης, έχει χωρήσει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ή το Δημόσιο δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενου χρόνου σπουδών είναι ίσο με τα κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών, τα οποία προβλέπονται από τον οργανισμό που διέπει τη λειτουργία της κάθε σχολής. Επισημαίνεται ότι, από τα έτη ασφάλισης που αναγνωρίζονται με την εν λόγω ρύθμιση (δηλαδή 4 χρόνια για το 2011, 5 χρόνια για το 2012 και έως 7 από 1/1/2014 και μετά), αφαιρείται κάθε άλλος χρόνος, πραγματικός ή πλασματικός, που τυχόν έχει αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον ο χρόνος αυτός δεν αφορούσε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση και έχει αναγνωριστεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Για περισσότερες λεπτομέρειες αποταθείτε σε κάποιο υποκατάστημα ΙΚΑ.
487.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βούλα Ρούσουλ.
Θα ήθελα να ξέρω εάν ρισκάρω που δεν καταθέτω αίτηση για σύνταξη μειωμένη καθώς είμαι 50 ετών και έχω κατοχυρώσει σύνταξη μητέρας ανηλίκου από το 2010;Το παιδί μου ενηλικιώθηκε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .
488.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Γιαννοπ.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν μπορώ να κάνω αναγνώριση χρόνου παιδιών (πλασματικά) για να συμπληρώσω τα 7500 ένσημα και να λάβω σύνταξη ως μητέρα αναπήρου τέκνου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:
• Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Ε.). • Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.). • Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600στον Κ.Β.Α.Ε.).
489.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Ξέν.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να λάβω σύνταξη και με ποιες προϋποθέσεις. Είχα 4600 η.ε έως το 2010 και συνέχισα εργαζόμενη .Άλλαξε ο νόμος και για τη δική μου περίπτωση και θα λάβω σύνταξη στα 67;Ήμουν 55 το 2009.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή:α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955),β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος, τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας (εφόσον αυτό το έτος προηγείται του 2010), εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης α) για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό ή β) για μειωμένη από το 55ο μέχρι το 60ό έτος.
Ειδικά για την περίπτωση όπου, προκειμένου για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη, οι 100 ημέρες κάθε έτος αναζητούνται τα πέντε έτη τα αμέσως προηγούμενα του έτους συμπλήρωσης του 55ου έτους και επειδή στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως θα χορηγηθεί σύνταξη με μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να ενημερώνεται η ασφαλισμένη για το ποσοστό μείωσης.
490.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παύλο Θωμόπ.
Μπορώ να κάνω χρήση χρόνου ΟΑΕΔ καθώς το τελευταίο έτος δεν εργάζομαι;Επιδιώκω μειωμένη σύνταξη στα 62.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιδοτούμενο χρόνο ΟΑΕΔ για να καλύψετε την προϋπόθεση των 100 ημερών ανά έτος τελευταίας 5ετίας που θέτει ο νόμος.
491.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αργυρούλα Μάνεσ.
Το παιδί μου ενηλικώθηκε το 2009 αλά μέχρι και το 2007 είχα τα 5500 ένσημα που θέλει ο νόμος.Μπορώ να λάβω πλήρη σύνταξη στα 55;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με διευκρινίσεις του ΙΚΑ δεν εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού στην περίπτωση της σύνταξης μητέρας ανηλίκου τέκνου.
492.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Άγγελο Νοταρ.
Έχω συμπληρώσει την ηλικία των 64 ετών από τον Ιούλιο του 2014.
Έχω διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και ΟΑΕΕ συνεχώς από τον 10/1984.Εχω δηλαδή σήμερα 9000 ένσημα (600 στο ΙΚΑ και 8400 στον ΟΑΕΕ).
Συνεχίζω να εργάζομαι και να είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:1 )Έχω θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη μειωμένης συντάξεως (αίτηση σε ΟΑΕΕ απόρριψη και παραπομπή σε ΙΚΑ);
2)Αν έχω πράγματι θεμελιώσει, από πότε το έχω θεμελιώσει;(2011,2012,2013,2014).3)Σε περίπτωση που καταθέσω αίτηση για συνταξιοδότηση μετά την 01-01-2015 και να εξαγοράσω 23 μήνες θητεία στρατού (για αύξηση του ποσού της συντάξεως μου)ταυτοχρόνως με την αίτηση, η μείωση του ποσού της εξαγοράς θα είναι 30% ή 50%;
4)Το κενό ασφάλισης από οργανισμό κύριας ασφάλισης σε οργανισμό κύριας ασφάλισης ,πχ. από ΙΚΑ σε ΙΚΑ -ως πλασματικός χρόνος-γνωρίζω ότι έχει κατώτατο χρονικό όριο τον ένα μήνα. Μήπως γνωρίζετε να με πληροφορήσετε ποιό είναι το ανώτατο χρονικό όριο; 1 έτος ,2 έτη 3 έτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχετε έως 2014 συνολικά 30 έτη ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα καθώς έχετε κλείσει τα 62 έτη ηλικίας σας, να καταθέσετε στον ΟΑΕΕ ,η αίτηση θα απορριφθεί και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ το οποίο και θα κρίνει με βάση τις δικές του διατάξεις. Το ΙΚΑ χορηγεί λχ. σύνταξη με τουλάχιστον 4500 η.ε. μειωμένη στη δική σας περίπτωση και εφόσον έχετε 100 η.ε. τελευταία 5ετία.Όσον αφορά την εξαγορά για προσαύξηση της σύνταξης αυτό που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι εάν σας συμφέρει και καθώς οι συντάξεις έχουν μειωθεί πολύ με τους τελευταίους νόμους και συνήθως δεν γίνεται λόγος για σύντομο διάστημα απόσβεσης. Ανώτατο όριο αναγνωρίσεως πλασματικών χρόνων είναι για το 2011 τα 4 έτη ,για το 2012 τα 5 έτη, 2013 τα 6 έτη έως και τα 7 έτη από το 2014 και μετά.
493.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Όθωνα Μιχ.
Γεννήθηκα02/06/2958 και έχω πτυχίο ΑΕΙ (4 έτη) και στρατός 1 έτος.
Ανασφάλιστη εργασία: 1985-1988.Ασφαλισμένος ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ)
01/09/1988-31/12/2011(23 έτη και 4 μήνες)
Παράλληλα ΙΚΑ ως ωρομίσθιος καθηγητής 01/09/1994-28/02/1995 (6 μήνες)
και εκπαιδευτής 1997-2011 περίπου 100 ένσημα. Από το 2012 έως σήμερα απασχολούμε ως εκπαιδευτής βάζοντας κατά μέσο όρο 50 ένσημα το χρόνο. Θα ήθελα να με συμβουλεύατε τί να κάνω από δω και πέρα ως προς τη μελλοντική σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον αλλάξατε ασφαλιστικό φορέα και εφόσον το ΙΚΑ καταστεί τελευταίος και απονέμων θα ισχύσουν οι συνταξιοδοτικές του διατάξεις. Έχετε τη δυνατότητα είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη συμπληρώνοντας το 62ο έτος και συνολικά 40 έτη όμως εργασίας (σενάριο πρακτικά δύσκολο να επιτευχθεί) είτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη μέσω ΙΚΑ στα 62 έχοντας 100 η.ε. τελευταία 5ετία, είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 με τις διατάξεις της 15ετίας.
494.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ανέστη
Είμαι γεννημένος 12/3/1963 έχω ένσημα στο ΙΚΑ από 7/6/80 μέχρι σήμερα 4700 ενδιάμεσα διαστήματα με ΤΑΕ 10/88-11/92 & 2/95-10/01 2950 ένσημα .Έχω 4 χρόνια σπουδές,2 ανήλικα, 21 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη &τι χρόνια να εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε τη δυνατότητα είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη συμπληρώνοντας το 62ο έτος και συνολικά 40 έτη όμως εργασίας, αναγνωρίζοντας βεβαίως και πλασματικούς χρόνους εάν υπάρξει κενό στον εργασιακό σας βίο στο μέλλον, είτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη μέσω ΙΚΑ στα 62 με 15ετία έχοντας 100 η.ε. τελευταία 5ετία, είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 με τις διατάξεις της 15ετίας, με βάση τα σημερινά δεδομένα.
495.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Παπαλ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να παραμείνω στην εργασία μου και να αιτηθώ πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου στα 55 και να μην καταθέσω αίτηση για σύνταξη στα 50 μου καθώς δεν θέλω να τη λάβω μειωμένη. Είμαι αναγκασμένη σε πρόωρη συνταξιοδότηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να καταθέσετε αίτημα είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη και δεν σας δεσμεύει το γεγονός της συμπλήρωσης του 50ου έτους της ηλικίας σας.
496.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα Δημητρ.
Έχω μια κόρη ανάπηρη με 75% το ποσοστό αναπηρίας και έχω συνολικά 6500 η.ε. .Μπορώ να πάρω σύνταξη ώστε να τη φροντίζω.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον κρίνει η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ ότι το παιδί είναι ανίκανο προς βιοπορισμό και έχοντας όπως μας αναφέρατε άνω των 5500 η.ε. τότε μπορείτε να λάβετε σύνταξη εφόσον έχετε συμπληρώσει και τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Δεν μας αναφέρετε την ηλικία σας .
497.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λυκούργο Μανωλάτ.
Πέρασα βαρύ έμφραγμα και θα ήθελα να σταματήσω τη δουλειά μου γιατί εργάζομαι σε σούπερ μάρκετ και τα βάρη απαγορεύονται από το γιατρό μου. Έχω 7452 η.ε. Τι ποσό σύνταξης δικαιούμαι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ σας χορηγήσει ποσοστό 67% και άνω, θα δικαιωθείτε αναπηρικής σύνταξης, με ποσό ίσο με την πλήρη σύνταξη (που αντιστοιχεί στο χρόνο που έχετε έως σήμερα ασφάλισης βάσει της ασφαλιστικής σας κλάσης, η οποία διαμορφώνεται από τις αποδοχές που είχατε τελευταία 10ετία).
498.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Χατζ.
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ 10 έτη με πρώτη μέρα ασφάλισης παλιά το 1985.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; Πρέπει να κάνω αναγνωρίσεις στρατού;Είμαι 62 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσετε 15ετία μπορείτε στην ηλικία των 67 ετών να λάβετε πλήρη σύνταξη. Σας υπολείπονται λοιπόν 5 έτη. Αν θα προβείτε σε αναγνωρίσεις έχει να κάνει με το σενάριο της αδιάλειπτης συνέχισης της ασφάλισής σας ή μη έως τα 67.
499.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Νικάνδρ.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή μη που έχω να αναγνωρίσω χρόνο τέκνων ώστε να μπορέσω να λάβω μειωμένη σύνταξη στα 52 ως μητέρα ανηλίκου τέκνου συμπληρώνοντας με την εν λόγω εξαγορά τα 5500 ένσημα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η περίπτωση της συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου δε δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώνονται τα 5500 ένσημα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών αλλά αντίθετα το απαγορεύει ρητά.
500.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φώτη Παπαδ.
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και αιτήθηκα κατώτερη κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών έως το 2014. Έμαθα από φίλο πήρε παράταση. Είστε ενήμεροι για το θέμα δηλαδή τι ισχύει για την αλλαγή των κατηγοριών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε., με αίτησή τους, να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του Π.Δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτή έως 31.12.2014, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Με πρόσφατη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ258Α/8.12.2014) παρατείνεται ο χρόνος παραμονής στην επιλεγείσα κατηγορία, για δύο ακόμα έτη, έως 31.12.2016. Ασφαλισμένοι που θα παραμείνουν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έως 31.12.2016 κατατάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2017 στην κατηγορία που θα υπάγονταν αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2007.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)