Συχνές Ερωτήσεις 30


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

581.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ραφτ. Κων.
Γεννήθηκα 07-12-1956 και είμαι άνεργος από 29-3-2012(επιδομα ανεργίας κανονικά για 1 έτος μετά).Έχω 6.982 ένσημα έως 31-12-2011 και ανήλικο τέκνο 8 ετών.Είμαι πτυχιούχος με Master.Υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός.Μπορείτε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2013, όπως εσείς καθώς απέχετε από το σενάριο των 10.000 η.ε και αυτό των 10500 η.ε., θα ξέρετε ότι ο νόμος προβλέπει 12.000 στα 62 άλλως 4500 στα 62 μειωμένη(100 η.ε. /έτος) ή 4500 πλήρη στα 67.
582.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κων/νο Βαρδ.
Είμαι γεννημένος στις 5/8/1956.Από το 1975 μέχρι το 1980, 634 ένσημα ΙΚΑ.Το 1980 έπαθα ατύχημα, νοσοκομείο, και εκτός εργασίας δύο χρόνια.Από το τέλος του 1983 μέχρι σήμερα 2015, ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ.Έχω δύο παιδιά και 28 μήνες στρατό.Θα ήθελα να με πληροφορήσετε πόσα χρόνια πρέπει να εξαγοράσω και πότε βγαίνω σε σύνταξη. Γνωρίζετε πόσο στοιχίζουν.Επίσης αν θα πρέπει από τώρα να κάνω αίτηση στο ΙΚΑ για την καταμέτρηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από όσα αναφέρετε έχετε τέλος του 2014 περί τα 33 έτη άρα τέλος του 2012 περί τα 31 έτη διαδοχικής ασφάλισης. Συνεπώς μπορείτε προβαίνοντας σε εξαγορές πλασματικών 4 ετών να συμπληρώσετε την 35ετία το 2012 και με εργασία 2013 και 2014 να συμπληρώσετε την 37ετία που εν τέλει απαιτεί ο νόμος για να μπορέσετε να λάβετε σύνταξη στα 60.Το κόστος εξαρτάται από το είδος πλασματικού χρόνου που θα εξαγοράσετε (λ.χ. τεκνά κοστίζουν ανά μήνα 168 ευρώ περίπου). Όσον αφορά την καταμέτρηση του ΙΚΑ καλό είναι να την αιτηθείτε από τώρα.
583.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μίλτο
Έως 31/12/2012 είχα μετρήσει περίπου 8000 η.ε.Είμαι 57 ετών. Πότε μπορώ να λάβω σύνταξη και πείτε μου εάν πρέπει να αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους. Θέλω να πάρω σύνταξη γιατί έχω κουραστεί και έχω και καρδιά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τα 10500 ένσημα απέχετε πολύ οπότε δεν μπορείτε να θεμελιώσετε έως 31/12/2012.Μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 62 με 12.000 η.ε. Εάν δεν μπορείτε να εργαστείτε άλλο δεν θα μπορέσετε να λάβετε ούτε μειωμένη σύνταξη στα 62 με 4500 η.ε. οπότε θα έχετε μόνη εναλλακτική το σενάριο είτε σύνταξη γήρατος στα 67 είτε αναπηρίας σήμερα εάν έχετε τις προϋποθέσεις.
584.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίνα
Πρόσφατα είχα σοβαρό ατύχημα στο μαγαζί μου καθώς είμαι μοδίστρα. Έχω κάποιο προνόμιο από το Ταμείο ΤΕΒΕ το οποίο μπορούσα να κάνω χρήση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εξ' αφορμής αυτού, ο Οργανισμός χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί.Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε μέσα σ' ένα (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής.Το ποσόν του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου ή των Κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος.Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα & μέχρι (4) τέσσερις μήνες κατ' ανώτατο όριο.
585.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Αλμπάν.
Θα ήθελα να μάθω εάν με συμφέρει να συνεχίσω εργαζόμενος όταν καταθέσω αίτηση για σύνταξη στο ΤΕΒΕ ;Τι προβλέπεται σχετικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβει μισθωτή εργασία αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ , προβλέπεται περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
586.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα
Μπορείτε να με διαφωτίσετε πότε εκδίδεται η προσωρινή σύνταξη από τον ΟΑΕΕ;Έχω διαδοχική ασφάλιση.Παίζει ρόλο;Τι ποσό μπορώ να λάβω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Eφόσον έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης το Ταμείο πρέπει να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης σε διάστημα τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης το παραπάνω διάστημα επιμηκύνεται σε έξι μήνες. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστικός φορέας εκδίδει Πράξη Προσωρινής Σύνταξης. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με την αρ. 988/188/29-8-2011 απόφασή του όρισε το ποσό της προσωρινής σύνταξης στο 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου κατωτάτου ορίου. Σε περίπτωση που με το συνταξιοδοτικό αίτημα ζητείται η προσμέτρηση χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος αυτός, όπως δηλώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, θα υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο του ασφαλισμένου, ως αυτός να είχε διανυθεί στο φορέα μας, στις υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες.
587.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Μαντ.
Πρόκειται να κάνω αίτηση για αναγνώριση πλασματικών χρόνων και θα ήθελα να με πληροφορήσετε τι προβλέπεται για την περίπτωση στρατού και κυρίως εάν θέλω να πληρώσω εφάπαξ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/11 και εφεξής και καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα τύχουν πέραν της προβλεπόμενης μείωσης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 και της κατά 15% μείωσης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83. Η μείωση του 15% που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 1358/83 για την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εξαγοράς της στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται επί του ποσού που προκύπτει μετά την έκπτωση που προβλέπεται στην παράγραφο 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/10 (30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2014 ή 50% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015) και όχι στο αρχικό ποσόν.
588.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Λειβάδ.
Είμαι 47 ετών και έχω δίδυμα παιδιά τα οποία απέκτησα το 2009.Έχω συνολικά 6900 η.ε.Δεν θέλω να λάβω μειωμένη σύνταξη στα 51 αλλά επιθυμώ να συνεχίσω την εργασία μου.Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας εφόσον το 2010 είχατε 5500 η.ε. και τα ανήλικα τέκνα μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους σύνταξης με βάση τα σημερινά δεδομένα στα 55.
589.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Νικάν.
Από όσα γνωρίζω μπορώ να επιλέξω έτος θεμελίωσης λ.χ. το 2010 με 10500 ή το 2011 με 10800 η.ε. ανάλογα τι με συμφέρει .Αληθεύει;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διαφορετικές προϋποθέσεις δηλαδή προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 και προϋποθέσεις που ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν.3863/2010 δύναται να επιλέξει τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και εφόσον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Παραδείγματος χάριν Ασφαλισμένος με 33 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 δύναται:α) να αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας για συμπλήρωση 35 ετών ως 31/12/2010 ή β) να αναγνωρίσει οποιονδήποτε άλλο από τους αναγνωριζόμενους χρόνους και να τύχουν εφαρμογής οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
590.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Παπαγιάν.
Έχω επιδοτηθεί λόγω κύησης και λοχείας αλλά στην απόφαση της σύνταξης δεν είδα να αυξήθηκε το ποσό καθώς δεν υπολόγισαν αυτές τις ημέρες. Πρέπει να κάνω ένσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού.
591.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λεμονιά Μανας.
Πρόσφατα κατέθεσα αίτηση για σύνταξη στον ΟΑΕΕ αλλά απέρριψαν την αίτηση για προσωρινή σύνταξη. Το γεγονός ότι λαμβάνω σύνταξη και από το ΙΚΑ και συνεχίζω στον ΟΑΕΕ ασφάλιση πιστεύετε ότι ήταν η αιτίες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν απονέμεται προσωρινή σύνταξη στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν με δήλωσή τους οι ασφαλισμένοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τους γονείς του. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. Επειδή από την διάταξη δεν γίνεται καμία διάκριση, νοείται η σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και οποιασδήποτε αιτίας ( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου). Όταν δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Τέλος όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.
592.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Σταυρ.
Έχω παλαιότερα αναγνωρίσει χρόνο προεγγραφής 5 έτη.Μπορώ να κάνω άλλες αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ή δεσμεύομαι από την προηγηθείσα αναγνώριση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, χρόνος που ενδεχόμενα έχει αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, είναι ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος προ-εγγραφής προβλέπεται ότι στην περίπτωση εκείνη όπου χρόνος που συνυπολογίζεται με τους λοιπούς πλασματικούς χρόνους για τον υπολογισμό του κατά περίπτωση τιθέμενου ανωτάτου ορίου αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, έχει ήδη αναγνωριστεί και υπολείπεται του κατά περίπτωση τιθέμενου ανωτάτου ορίου, ο ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει και τον υπολειπόμενο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που του αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 40 ν. 3996/2011. Αντιθέτως, στην περίπτωση εκείνη όπου χρόνος που συνυπολογίζεται με τους λοιπούς πλασματικούς χρόνους, έχει ήδη αναγνωριστεί και είναι ίσος ή υπερβαίνει το κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο, ο ασφαλισμένος δεν θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει επιπλέον χρόνο ασφάλισης από τους αναφερόμενους στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011, ενώ ο ήδη αναγνωρισμένος χρόνος θα θεωρείται στο σύνολό του ασφαλιστικά ισχυρός, ακόμα και εάν υπερβαίνει το κατά περίπτωση ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 40 του ν. 3996/2011.
593.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιαννούλα Φωτ.
Έχω φοιτήσει σε μέση επαγγελματική σχολή αλλά δεν πήρα δίπλωμα. Μπορώ να ζητήσω αναγνώριση του χρόνου αυτού σπουδών στο ΤΑΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών γίνεται είτε σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου είτε σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.
594.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Αραμπατζ.
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ περίπου 19 έτη και έχω επίσης χρόνο στη Εξωτερικού. Θα καταθέσω στην ηλικία των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη .Μπορώ να πάρω προσωρινή σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατή η έκδοση προσωρινής σύνταξης.
595.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Δημητρ.
Δεν γνωρίζω εάν με συμφέρει να κάνω αναγνώριση χρόνου τέκνων ώστε να θεμελιώσω δικαίωμα για σύνταξη στον ΟΑΕΕ .Πώς γίνονται οι υπολογισμοί ώστε να μη χάσω ποσό σύνταξης .
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρόκειται για εξειδικευμένο θέμα ωστόσο αναφέρουμε ότι ειδικά για τον πλασματικό χρόνο παιδιών, επειδή αυτός δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή μπορεί να συμπίπτει και με πραγματική ασφάλιση, κατά τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης με διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ ο χρόνος θα κατατάσσεται τελευταίος σε ημερολογιακή σειρά, μετά δηλαδή την κατάταξη κάθε άλλου πραγματικού ή πλασματικού συντάξιμου χρόνου.
596.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ματούλα Χονδογιάν.
Ο σύζυγός μου θέλει να αναγνωρίσει χρόνο αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στο ΤΕΒΕ αλλά έχει μόνο 3400 η.ε.Ακούσαμε ότι απαιτούνται 3600 η.ε..Τί ισχύει ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όλοι οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι Ν. 3996/2011, συνυπολογίζονται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή δώδεκα έτη πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.Εξαίρεση αποτελεί ο αναγνωριζόμενος χρόνος της αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για τον οποίο δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός.
597.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γωγώ Βαρούχ.
Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιοι χρόνοι μπορούν να βελτιώσουν τη σύνταξη και ποιοι χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος γονικής άδειας, σπουδών, ανεργίας μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, πλασματικός χρόνος παιδιών (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/11), εκπαιδευτικής άδειας, απεργίας, χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης, χρόνος από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ασφαλισμένων Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Ε.Τ.Α.Α),ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συνυπολογίζεται ως συντάξιμος για θεμελίωση του δικαιώματος και επακόλουθα, για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα χωρίς την προσμέτρηση αυτών, δεν είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας καθώς και ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού.

 

598.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Αλεβ.
Θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν μπορώ να πάρω σύνταξη με δεδομένα ότι το 2012 είχα περί τα 4000 ένσημα και γέννησα τέκνο. Δικαιούμαι μειωμένη στα 50;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη στα 50 έπρεπε να είχατε 5500 η.ε. και ανήλικο τέκνο το 2010.Εσείς μπορείτε εάν διαθέτετε πλασματικούς χρόνους έως 1500 η.ε. να θεμελιώσετε σύνταξη μειωμένη στα 55 με 5500 η.ε.
599.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη
Ξεκίνησα την ασφάλισή μου στο ΙΚΑ αλλά μετά άνοιξα μαγαζί και είχα ΤΕΒΕ έως το 2011, έχοντας συνολικά 4500 η.ε και ηλικία 55 ετών. Ασφαλίστηκα εκ νέου όταν πούλησα το μαγαζί στην ασφάλιση του ΙΚΑ το 2013.Μπορώ και πότε να πάρω σύνταξη ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να πάρετε μειωμένη σύνταξη στα 62 εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος 5ετία πριν την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας αλλιώς πλήρη στα 67.
600.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιάννη Μανωλ.
Είμαι ασφαλισμένος όλα τα χρόνια στον ΟΑΕΕ. Έχω ήδη πάρει μια σύνταξη από το ΙΚΑ παλαιότερα. Μπορώ να προσμετρήσω αναγνωριζόμενους χρόνους;Τι προβλέπεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος από τον Οργανισμό δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση αναγνωριζόμενων χρόνων. Στις περιπτώσεις λήψης δεύτερης σύνταξης με ταυτόχρονη θεμελίωση δικαιώματος με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 με τις διατάξεις αρθρ. 10 Ν. 3863/2010, θα είναι δυνατή η προσμέτρηση αναγνωριζόμενων χρόνων πλην στρατιωτικής υπηρεσίας για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα στους νόμους 1358/83 και 1539/85. Διευκρινίζουμε ότι ο συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων μπορεί να γίνει και στους δύο ΦΚΑ στους οποίους θεμελιώνεται το κάθε δικαίωμα αρκεί ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος να μην υπερβαίνει το κατ΄ έτος προβλεπόμενο ανώτατο όριο ετών.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)