Συχνές Ερωτήσεις 31


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

601.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Φουσ.
Σύμφωνα με μια προσέγγιση της ασφαλιστικής μου κατάστασης υπολογίζω ότι μπορώ να θεμελιώσω το 2011 την 35ετία χωρίς να κάνω χρήση 2 ετών ΙΚΑ που είχα παλιά αλλά μόνο του χρόνου ΟΑΕΕ. Μπορώ να επανέλθω στο μέλλον και να ζητήσω προσμέτρηση του ΙΚΑ για προσαύξηση ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να επανέλθετε μετά την συνταξιοδότηση και να ζητήσετε την προσμέτρηση του ΙΚΑ για προσαύξηση της σύνταξης , καθώς αν είχατε χρησιμοποιήσει το ΙΚΑ θα είχατε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν τον Ν3863/2010 (35 έτη ως 31/12/2010).
602.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Διδασκάλ.
Έχω 3000 η.ε. συνολικά και με κενά διαστήματα από το 1985 έως σήμερα και από αυτά 2900 σε βαρέα επαγγέλματα. Πότε δικαιούμαι σύνταξη και με ποιες προϋποθέσεις;Μπορώ να εξαγοράσω παιδιά ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για όσους συμπληρώνουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα επαγγέλματα και από αυτά 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη προβλέπεται ότι εάν συμπληρώνουν την ηλικία των 60 από το 2013 μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 62.Για να μπορούσατε να εξαγοράσετε πλασματικούς χρόνους έπρεπε να είχατε 3600 η.ε.
603.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Λειβαδ.
Έμαθα ότι όσες γυναίκες έχουν αποκτήσει παιδί μετά το 2000 δικαιούνται ένσημα. Μπορείτε να με διαφωτίσετε και το πρέπει να κάνω για να μην τα χάσω καθώς γέννησα παιδί το 2005.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον κάποιες έχουν αποκτήσει (φυσικά ή θετά) παιδιά από 1.1.2000 και μετά, έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης για κάθε τέκνο που απέκτησαν έκτοτε, ο οποίος αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ημέρες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου 300 ημερών ασφάλισης για το πρώτο παιδί, 600 ημερών ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και 600 ημερών για το τρίτο παιδί που αποκτάται 1.1.2000 και μετά. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται, ταυτόχρονα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μόνο από τον ένα γονέα (κατ΄ αρχήν από την ασφαλισμένη μητέρα), δηλαδή υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί το ίδιο αίτημα από τον άλλο ασφαλισμένο γονέα. Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης, όπως ισχύει κάθε φορά, βαρύνει το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται με βάση το 25πλάσιο του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
604.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βαγγέλη
Μπορώ να πάρω σύνταξη από τον ΟΑΕΕ εάν εξαγοράσω 6 έτη οπότε θεμελιώνω την 35ετία το 2012.Έχω 4 παιδιά και στρατό. Σε ποια ηλικία θα βγώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να αναγνωρίσετε έως 7 έτη πλασματικά αλλά κάθε έτος υπάρχει όριο σε αυτήν τη δυνατότητα αναγνώρισης. Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε μόνο 5 έτη και όχι 6 επομένως δεν έχετε τη δυνατότητα να θεμελιώσετε, όπως μας αναφέρετε το 2012.
605.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Παπαπαναγ.
Αυτές τις μέρες πολύς λόγος γίνεται για θεμελιωμένα δικαιώματα.Πότε έχει κανείς θεμελιωμένο δικαίωμα οπότε δεν θίγεται;Είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει ως 31-12-2012 και τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας – όπου αυτό προβλέπεται – που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θίγεται, μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει την ασφάλιση, υποχρεωτική ή προαιρετική, χωρίς να «παρασύρεται» από τις όποιες αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις επιφέρουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις. Κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει μέχρι 31-12-2012 τον απαιτούμενο κατά τις διατάξεις του αρθρ. 10 ν. 3863/2010 χρόνο ασφάλισης ή όριο ηλικίας (γυναίκες πρώην ΤΣΑ, νέες ασφαλισμένες), οπότε δικαιούται σύνταξη με το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του ως άνω απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.
606.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα.
Έχω 16 έτη μαγαζί και πληρώνω συνεχώς ΤΕΒΕ τώρα ΟΑΕΕ.Είμαι 65 ετών αλλά από όσα έμαθα έχει αλλάξει ο νόμος και δικαιούμαι σύνταξη πια στα 67.Είναι αλήθεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το 65ο έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65ο έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας.
607.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπρο Νικολ.
Σε όλη την ασφαλιστική μου πορεία άλλαξε πολλές φορές ασφαλιστικό φορέα πρώτα ΙΚΑ μετά ΤΣΑ μετά ΝΑΤ και ΤΕΒΕ και τώρα πάλι ΙΚΑ .Δούλευα περιστασιακά και από για το λόγο αυτό θα ήθελα να ξέρω πώς καθορίζεται από ποιο ταμείο θα λάβω σύνταξη; Με ποιες διατάξεις θα μπορούσα να λάβω κάποια σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κρίσιμο στοιχείο για να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος τις κατ΄ έτος προϋποθέσεις, αποτελεί ο φορέας που κατά περίπτωση υπάγεται ο ασφαλισμένος, καθ όσον αναλόγως του φορέα που ασφαλίζεται, ζητούνται και εξετάζονται κατά περίπτωση, διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι οριζόμενες κατ΄ έτος λοιπόν προϋποθέσεις - όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011 και 2012 - εφ όσον συνυπάρχουν για τα έτη αυτά, οδηγούν στην κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Στις περιπτώσεις λοιπόν κατά τις οποίες, ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην συνέχεια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και ενεργοποιούν εκ νέου την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τα έτη 2011 -2012, δύνανται να κατοχυρώνουν τις κατά τα έτη αυτά οριζόμενες προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, εφ όσον πληρούν και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις για την κατοχύρωση που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος.Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ασφαλισμένου με το Ίδρυμα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1500-500 ή 1000-300) διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
608.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βένια
Είμαι μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που συνέχισα στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 ΗΑ. Ξανασφαλίστηκα και πάλι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το2011 αλλά το τέκνο έχει ήδη ενηλικιωθεί το έτος 2010.Πότε δικαιούμαι σύνταξη;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν κατοχυρώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα γιατί λείπει η προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου τη στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις διατάξεις του ά 10 Ν.3863/2010.
609.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη
Είμαι άρρωστος τα τελευταία 2 έτη από καρδιά και έχω κάνει επεμβάσεις. Έχω 6000 περίπου ένσημα αλλά δεν μπορώ να εργαστώ άλλο. Μπορώ να πάρω κάποια αναπηρική σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε με 4500 η.ε. τουλάχιστον και εφόσον κριθείτε από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ικανό ποσοστό αναπηρίας να λάβετε αναπηρική σύνταξη.Πρέπει να περάσετε ΚΕΠΑ.
610.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Μανουδ.
Μπορώ να προχωρήσω σε αίτημα αναγνώρισης πλασματικούς χρόνου παιδιού για να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω αναπηρίας στον ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεδομένου ότι οι διατάξεις άρθρου 10 Ν. 3863/2010 δεν επέφεραν καμία τροποποίηση ως προς την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις αρθρ. 39, 40, 41 Ν. 3996/2011 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες.
611.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νικολία Νικ.
Ο άντρας μου επιθυμεί να εξαγοράσει στρατό για να λάβει σύνταξη από το πρώην ΤΣΑ. Υπάρχει κάποια μείωση στο ποσό αυτής της εξαγοράς που μπορείτε να μας αναφέρετε σχετικά με τον τρόπο αυτής της εξαγοράς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 έως 31/12/2014, με τις διατάξεις του Ν. 3863/10, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας μειώνεται κατά 30%. Αν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται μετά την 1/1/2015- με τις διατάξεις του Ν. 3863/10- το ποσό της εξαγοράς μειώνεται κατά 50%. Οι ως άνω μειώσεις παρέχονται ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του ποσού (εφάπαξ, δόσεις, παρακράτηση από τη σύνταξη). - Σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, πέραν των ανωτέρω μειώσεων, παρέχεται και η έκπτωση του 15% που προβλέπεται από την παρ. 4 αρθρ. 2 Ν. 1358/83, εφόσον εξοφλούν εφάπαξ την εξαγορά. Η έκπτωση 15% θα γίνεται επί του ποσού που προκύπτει μετά τις προαναφερόμενες μειώσεις (30% ή 50%) και όχι στο αρχικό ποσό.

 

612.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελένη
Ο σύζυγός μου γεννήθηκε στις 05/1960. Μέχρι 31/12/2010 με εξαγορά στρατού συμπληρώνει 10500 ένσημα ΙΚΑ. Μέχρι 30/11/2014 έχει 11100 . Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να βγει με μειωμένη σύνταξη, επειδή είναι άνεργος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το ερώτημα είναι εάν κάνατε έως το 2013 την αίτηση του στρατού για να μπορεί να θεμελιώσει το έτος 2010.Εάν θεμελιώνει το 2011 με πλασματικούς μπορεί με 10800 να λάβει πλήρη στα 58.Δεν μπορεί να λάβει σύνταξη νωρίτερα.
613.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Γιατρ.
Ο άντρας μου ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ -ΤΕΒΕ για περίπου 19 έτη και διέκοψε. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη. Σήμερα είναι 61 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο σύζυγος σας μπορεί να καταθέσει αίτηση για σύνταξη στα 67 καθώς για έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη 15ετία.
614.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσή Καραδημ.
Έχω ένα ανήλικο τέκνο και συνολικά έως το 2011 που σταμάτησα να εργάζομαι 5200 η.ε. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων , εάν διαθέτετε (λ.χ. κενά ή σπουδές ή επιδοτούμενη ανεργία) να μπορέσετε να θεμελιώσετε μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου το 2011 με 5500 η.ε. συμπληρωμένα και να αιτηθείτε μειωμένη σύνταξη στα 52.
615.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ανέστη Φωτ.
Μπορώ να εξαγοράσω χρόνο τέκνων για να συμπληρώσω 10500 η.ε. το 2012 ή μόνο η γυναίκα μου μπορεί να κάνει χρήση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως και μπορείτε να αιτηθείτε αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων και εσείς καθώς προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.
616.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία
Εδώ και μια δεκαετία παίρνω σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ αλλά πρόσφατα πέθανε ο άντρας μου και θα πάρω σύνταξη και από το ΤΕΒΕ.Τί προβλέπεται για την κράτηση ασθενείας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθένειας στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας.Οι προϋποθέσεις εξαίρεσης είναι να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης του ασφαλισμένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να καλύπτεται για παροχές ασθενείας από άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης εξ’ ιδίου δικαιώματος ως λ.χ.άμεσα ασφαλισμένος ή συνταξιούχος από δική του απασχόληση ή συνταξιούχος λόγω θανάτου.
617.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη
Έχω περίπου 6900 η.ε. και ένα ανήλικο τέκνο. Η ηλικία μου είναι 50 ετών και έμαθα ότι μπορώ να λάβω σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου. Ισχύει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Παρ΄ότι το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο, ωστόσο αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό μόνο για άντρες χήρους πατέρες .
618.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Δημ.
Θα ήθελα να μάθω εάν ο σύζυγός μου που έχει παράλληλη ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων παράλληλα και στους δύο φορείς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο,το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείτε σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής κατ΄επιλογή του συζύγου σας.
619.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτεινή Μανδρ.
Είχα καταθέσει αίτηση για μειωμένη σύνταξη το 2012 όπως με είχαν συμβουλέψει στο ΙΚΑ. Ωστόσο με ενημέρωσαν ότι δεν έχω δικαίωμα να τη λάβω τελικά καθώς δεν είχα 100 η.ε. ανά έτος την τελευταία 5ετία.Έχουν δίκιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται επιπλέον από τον συνολικό κατά περίπτωση απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ΄ έτος την προηγούμενη 5ετία, οπότε μη έχοντας αυτήν την προϋπόθεση η αίτησή σας δυστυχώς ορθά απορρίπτεται.
620.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δήμητρα
Θα ήθελα να ξέρω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχω έως σήμερα 3100 η.ε. απλά ένσημα και δεν έχω παιδιά ή σπουδές και είμαι άνεργη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους καθώς δεν έχετε συμπληρώσει τα 3600 ένσημα που απαιτεί ο νόμος σαν προϋπόθεση αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ και να πληροφορηθείτε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ σύμφωνα με το οποίο επιδοτούνται οι ασφαλισμένες για να συμπληρώσουν 4500 η.ε.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)