Συχνές Ερωτήσεις 32


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

621.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αλεξάνδρα Νίκ.
Ήμουν ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΑ και έχω συνολικά έως το 2010 25 έτη ασφάλισης .Με επηρεάζουν οι αλλαγές που επήλθαν με νέους ασφαλιστικούς νόμους στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992.Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου έτους της ηλικίας και μετά την 1-1-2013. Προσμετράται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.
622.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μυρσίνη Νικουδ.
Είμαι γεννημένη στις 01-4-1968. Εργάζομαι από το 1987 συνεχώς με πλήρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, και θα έχω ανήλικο τέκνο έως 5-2015. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη στα 50;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2010 είχατε 5500 η.ε. και ανήλικο τέκνο μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 έτη ηλικίας σας άλλως πλήρη στα 55 έτη ηλικία σας.Eσείς το 2010 είχατε περί τα 6900 ένσημα το 2010 και ανήλικο τέκνο.
623.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φώτη Ρηγουτσ
Είμαι 57 ετών και είμαι οικοδόμος όλα τα χρόνια της ασφάλισής μου. Έμαθα ότι έχει αλλάξει ο νόμος και ότι δεν μπορώ να πάρω σύνταξη στα 58 μου.Τι ισχύει;Να καταθέσω στα 58 όπως ήξερα;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη με διατάξεις σύνταξης οικοδόμων σε ηλικία 60 ετών. Όσοι έχουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα οικοδομικά και από αυτά 1000 οικοδομικά ένσημα τα τελευταία 13 έτη ή αν είναι όλα βαρέα οικοδομικά τότε 500 ένσημα τα τελευταία 13 έτη μπορούν να λάβουν πια σύνταξη στα 60 εφόσον δεν θεμελίωσαν έως το 2012.
624.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Φωτ.
Τι προβλέπεται στο ΙΚΑ για τις γυναίκες που συμπλήρωσαν τα 55 το 2010;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή:α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955),β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος , τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας (εφόσον αυτό το έτος προηγείται του 2010), εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης α) για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό ή β) για μειωμένη από το 55ο μέχρι το 60ό έτος.
625.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίτσα Παπαπέτρ.
Έχω δύο παιδιά 22 και 20 ετών που σπουδάζουν και δεν έγραψα στην αίτηση για τη σύνταξη τα στοιχεία τους γιατί νόμιζα ότι δεν απαιτείται. Παίρνω επίδομα; Ισχύει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το επίδομα παιδιών ανέρχεται για το πρώτο παιδί σε 20%, για το δεύτερο παιδί σε 15% και για το τρίτο 10%.Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στο ποσό της σύνταξης δηλαδή στο βασικό ποσό μαζί με τις προσαυξήσεις των ημερών εργασίας με κάποιους περιορισμούς. Οι προσαυξήσεις χορηγούνται μέχρι το 18ό έτος ηλικίας τους εάν όμως συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές η ηλικία παρατείνεται έως τα 24 έτη. Κάθε παιδί δικαιούται την προσαύξηση εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται .
626.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελισάβετ
Έχω ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη καθώς είχα ανήλικο και 5500 η.ε. προ 2010 και είμαι σήμερα 52.Είμαι υποχρεωμένη να λάβω πλήρη σύνταξη στα 55 ή μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω και μετά καθώς και εγώ και ο εργοδότης θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 55 μπορείτε να λάβετε σύνταξη όποτε εσείς το αιτηθείτε. Μπορείτε είτε να καταθέσετε νωρίτερα από τα 55 για μειωμένη είτε για πλήρη από τα 55 και μετά.
627.ΕΡΩΤΗΣΗ :
Από κα Δημήτρη Ροδόπουλ.
Έχω 11 μόνο χρόνια ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και τίποτα άλλο ενώ πρόσφατα αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα υγείας κ έβαλα βηματοδότη. Άραγε μπορώ να βγω στην σύνταξη; Η ηλικία μου είναι 65 ετών. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε πότε αρχίσατε πρώτη φορά την ασφάλιση και σε ποιο ταμείο (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ ή ΤΣΑ), ωστόσο εάν είσαστε παλαιός ασφαλισμένος δικαιούσθε σύνταξη αναπηρίας, εάν έχετε πραγματοποιήσει 5 έτη εκ των οποίων 2 έτη στα 5 τελευταία χρόνια πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των πέντε αυτών ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των πέντε ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την συνταξιοδότηση χρόνο. (Ο.Α.Ε.Ε.Π.Δ.258/05) Αρμόδιες για τη διαπίστωση της αναπηρίας για χορήγηση παροχών σύνταξης από τον ΟΑΕΕ είναι από 1/9/2011 οι κατά τόπους υπηρεσίες των ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) τα οποία υπάγονται στη Δ/νση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Στα ΚΕ.Π.Α. γίνεται παραπομπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΟΑΕΕ.
628.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βούλα
Έμαθα ότι μπορώ να πάρω σύνταξη από το ΙΚΑ με συμμετοχή ΤΑΕ ακόμα και αν χρωστάω στο ΤΑΕ που ήμουν παλιά ασφαλισμένη. Τι μπορώ να κάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής , το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Αν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμή τότε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής
629.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βασιλική
Ο πατέρας μου απεβίωσε πριν μια εβδομάδα. Ήταν συνταξιούχος του ΙΚΑ με σύνταξη 600 ευρώ και επικουρική 200 ευρώ.Η μητέρα μου είναι και αυτή συνταξιούχος ΙΚΑ με σύνταξη 450 ευρώ. Πόσα χρήματα η μητέρα μου δικαιούται από τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας μου και σε πόσο χρονικό διάστημα θα τη παίρνει πάλι ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου (για πρώτη φορά πριν από την 1/1/1993) ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου ο επιζών σύζυγος. Μετά τη λήξη της τριετίας από το θάνατο, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης στον/στην επιζώντα/ώσα των συζύγων μειώνεται από 70% κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και κατά 30% από τη συμπλήρωση του 65ου έτους και μετά. Αν όμως ο επιζών σύζυγος ήταν ανάπηρος με Π.Α 67% κατά την ημερομηνία θανάτου του άλλου συζύγου, τότε η σύνταξη χορηγείται χωρίς κανένα περιορισμό για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μίας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή γίνεται σε μία από τις κύριες, καθώς και μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
630.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Παπαδόπ.
Θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε για τον υπολογισμό του χρόνου δικαιώματος της πλήρης σύνταξης .Είμαι γεννημένος 28/09/1958 και στις 31/12/2012 είχα 7700 ένσημα Ελλάδος και 1270 ένσημα Γερμανίας ( σύνολο 8970) . Έκανα 24 μήνες στρατό και έχω δύο παιδιά . Εργάζομαι ακόμη. Μπορώ να εξαγοράσω και τον στρατό και των παιδιών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έως 31/12/2012 είχατε περί τα 8970 ένσημα επομένως σας λείπουν 1530 η.ε Οριακά με αναγνωρίσεις 24 μήνες στρατού και 2 τέκνα (1620 η.ε.) να θεμελιώσετε σύνταξη 35ετίας το 2012 και να λάβετε σύνταξη στα 59 με 11000 η.ε
631.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Πιτυκ.
Άνδρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1990.Ετος γεννήσεως 11/11/1965 έγγαμος με 1 παιδί (10/1998).Εχω 7500 ένσημα και εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε βγαίνω στη σύνταξη. Θα με βοηθήσει να κάνω εξαγορά πλασματικού χρονου(3,5 χρόνια σπουδές και 2 χρόνια στρατό ).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς καθώς έχετε σήμερα 7500 η.ε. μπορείτε είτε να λάβετε σύνταξη με 12.000 η.ε. στα 62 είτε στα 67 με 4500 η.ε. Για τα 10500 σας υπολείπονται σήμερα 3000 η.ε.Από πλασματικούς μπορείτε να αναγνωρίσετε έως 7 έτη.
632.ΕΡΩΤΗΣΗ :
Από κα Φωτεινή Παν.
Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε πότε θα μπορούσα να βγω σε σύνταξη πλήρης η μειωμένη. Έχω ένσημα από 1/11/1981 στο ικα όχι βαρέα, είμαι άγαμη & από 14/11/2014 άνεργη. Δεν έχω για εξαγορά & είμαι γεννημένη 20/3/1963.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είστε σήμερα 52 ετών συνεπώς μπορείτε να λάβετε σύνταξη πλήρη στα 67 με 4500 η.ε. τουλάχιστον είτε μειωμένη στα 62 με 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.Ωστόσο θα πρέπει να μας διευκρινίσετε για τον τελικό αριθμό ενσήμων σας έως το 2012 καθώς εάν δουλεύατε ανελλιπώς από το 1981 θα έχετε περί τα 31 έτη ήτοι 9300 οπότε εναλλακτικά και χρονικά πιο κοντά θα υπήρχε το σενάριο της σύνταξης στα 59 με 11100, αλλά όπως μας αναφέρατε δεν έχετε στη διάθεσή σας πλασματικούς για συμπλήρωση της 35ετίας το 2012.Τέλος εάν συνεχίσετε εργασία κάποια στιγμή θα επανελεγχθεί το σενάριο των 12.000 η.ε. για σύνταξη στα 62.
633.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας και με ποιες προϋποθέσεις; Πάσχω από καρδιακά νοσήματα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή από άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ιδρύματος ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω).Θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, και ανάλογα με την ηλικία.
Οι ασφαλισμένοι που πληρούν τις γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον:4.500 Η.Ε. ή 10.000 Η.Ε. οποτεδήποτε ή300 Η.Ε. αν δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200, με προσθήκη ανά 120 Η.Ε. για κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους (ακολουθεί σχετικός πίνακας). Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία ή1.500 Η.Ε., από τις οποίες 600 τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία.
634.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βιργινία Παππ.
Είμαι μητέρα, ασφαλισμένη μετά την 1/1/1993(1994), με ανήλικο παιδί το 2011, μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους για να κατοχυρώσω δικαίωμα το 2011 και σε ποια ηλικία θα συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τις ασφαλισμένες μητέρες μετά την 1/1/1993, δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, εκτός από τον πλασματικό χρόνο της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για τη συμπλήρωση των 6.000 ημερών εργασίας, δίνεται μόνο μετά την 1/1/2013 για να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και μειωμένη με τη συμπλήρωση του 62ου και εφόσον κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση το παιδί δεν έχει ενηλικιωθεί.
635.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Καρίμπ.
Μπορώ και με ποιες προϋποθέσεις να εξαγοράσω χρόνο σπουδών με πτυχίο αλλοδαπής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την εν λόγω αναγνώριση, είναι όσοι φοίτησαν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου, καθώς και όσοι σπούδασαν σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους. Για την αναγνώριση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος .Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου σπουδών εάν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι, ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι, αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπάρχει ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Το προς αναγνώριση διάστημα, όπως προαναφέρθηκε, καθώς και το ότι τούτο δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο φορέα ή το Δημόσιο, θα δηλώνεται από τον αιτούντα με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
636.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Χρήστο
Εργάζομαι πολλά χρόνια με ασφάλιση ΙΚΑ(1994) και θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί. Πρέπει να ασφαλιστώ και στον ΟΑΕΕ υποχρεωτικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι ασφαλισμένοι» δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας. Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω ασκήσεως περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει και να επιλέξουν με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης. Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο, που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία. Δεν δικαιούνται επιλογή ασφαλιστικού φορέα:α) Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (άρθρο 43 Ν.2084/92).β) Οι «νέοι» ασφαλισμένοι των πρώην ΤΣΑΥ και ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στ ΕΤΑΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92.γ) Οι «παλαιοί» ασφαλισμένοι (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993).Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/92 δεν έχουν εφαρμογή στους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους («παλαιούς» ασφαλισμένους). Τα πρόσωπα αυτά ως παράλληλα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου, δικαιούνται μόνο απαλλαγής του Κλάδου Υγείας.
637.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Παπαχρ.
Σκέφτομαι να ξαναεργαστώ και θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ καθώς είμαι ήδη συνταξιούχος ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβει μισθωτή εργασία :α)αν είναι κάτω των 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης/συνταξεων,β)αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ , προβλέπεται περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
638.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτριο Ζουγαν.
Είμαι γεννημένος 7/1958 και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1982 και έως 31/12/2012 έχω 8730 η.ε. πραγματικά όλα βαρέα. Το 2015 έχω 8930.Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη και τι πλασματικά χρόνια πρέπει να αναγνωρίσω και πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς έως 31/12/2012 έχετε 8730 και για τα 10500 σας υπολείπονται 1770 η.ε( 6 έτη) Για όσες περιπτώσεις το 2013 συμπληρώνουν τα 10500(7500 βαρεα) μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 58 έτη και 9 μήνες μειωμένη σύνταξη. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ενδεικτικά χρόνο ανατροφής παιδιών, στρατό, επιδοτούμενη ανεργία, ασφαλιστικά κενά, σπουδές.
639.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αγγελική Παππ.
Η μητέρα μου έχει 25χρόνια και 7 μήνες ένσημα από πρώην ΤΕΒΕ από το έτος 1978. Είναι γεννημένη στις 28.05.1953. Από 18/08/2011 έως 31/08/2014 κρίθηκε με ποσοστό 67% λόγω όγκου στο στήθος και σε ένα λεμφαδένα. Πέρασε προσφάτως από Επιτροπή ΚΕΠΑ και κρίθηκε με 35%. Δικαιούται σύνταξη και πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Απαιτείται αναπηρία τουλάχιστον 67% οπότε η μητέρα σας θα μπορέσει να λάβει σύνταξη στα 67 με 15ετία.
640.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρύσα Γιοσ.
Είμαι γεννημένη 28/02/67 και προασφαλίστηκα στο τεβε στις 1/1998 και σταμάτησα 3/2010.Και ξανασφαλίστηκα 11/2013 και είμαι μέχρι και τώρα. Έχω 2 παιδιά 12 και 15. Πότε μπορώ να βγω για σύνταξη έστω και μειωμένη ώστε να σταματήσω να πληρώνω άλλες εισφορές διότι τα οικονομικά μου δεν είναι καλά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη) εφόσον και οι δύο προϋποθέσεις συντρέχουν ταυτόχρονα μέχρι 31/12/2012β) Με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη)γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη), εφόσον και οι δύο προϋποθέσεις συντρέχουν ταυτόχρονα μέχρι 31/12/2012δ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 67 ετών (μειωμένη σύνταξη).γ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη), .δ) Ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας (πλήρες ποσό) ή το 50ο (μειωμένο ποσό) και 20 έτη ασφάλισης έως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)