Συχνές Ερωτήσεις 34


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

661.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αριάδνη
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο σπουδών στην περίπτωση σύνταξης με βαρέα ένσημα(4500/3600 βαρέα);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως μπορείτε να συμπληρώστε τα 4500 ένσημα με χρόνο σπουδών, αρκεί να έχετε τουλάχιστον 3600 ένσημα όχι όμως και την ειδική προϋπόθεση των 3600 η.ε. σε βαρέα, όπου απαιτείται πραγματική ασφάλιση.
662.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αναστασία Σεμελ.
Έχω ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη καθώς είχα ανήλικο και 5500 η.ε. προ 2010 και είμαι σήμερα 52.Είμαι υποχρεωμένη να λάβω πλήρη σύνταξη στα 55 ή μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω και μετά καθώς και εγώ και ο εργοδότης θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 55 μπορείτε να λάβετε σύνταξη όποτε εσείς το αιτηθείτε. Μπορείτε είτε να καταθέσετε νωρίτερα από τα 55 για μειωμένη είτε για πλήρη από τα 55 και μετά.
663.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μυρτώ
Είμαι 60 ετών με 2.750 ένσημα στο ΙΚΑ. Μητέρα 3 παιδιών. Σταμάτησα να εργάζομαι όταν γέννησα. Μπορώ να εξαγοράσω ένσημα για να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να προβείτε σε αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων θα έπρεπε να έχετε συνολικά 3600 η.ε. .Συνεπώς έχοντας μόνο 2750 η.ε. δεν μπορείτε να κάνετε εξαγορές.
664.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Παρακαλώ ενημερώστε με εάν η πάθηση που είχα με τον πνεύμονά μου πριν πολλά χρόνια θα μπορούσε να μου δώσει το δικαίωμα να καταθέσω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αναπηρική σύνταξη έστω κι αν η πάθηση είναι προγενέστερη της υπαγωγής τους στην ασφάλιση , εφόσον καθίστανται ανίκανοι για την εργασία τους λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φορέα στον οποίο ασφαλίζονται.
665.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Μανωλάτ.
Ο άντρας μου έχει συνολικά έως 31/12/2011 34 έτη δουλειάς με ασφάλιση ΤΕΒΕ.Θα ήθελε να μάθει εάν απαιτείται αναγνώριση πλασματικών χρόνων ή μπορεί να λάβει σύνταξη στα 60;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στον ΟΑΕΕ προβλέπεται ότι με συμπληρωμένο το 60 ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013. Ο αναγνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη). Στους αναγνωριζόμενους χρόνους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.Επομένως εάν ο σύζυγός σας θα πρέπει να αναγνωρίσει 1 έτος και να θεμελιώσει 35ετία το 2011 και με ασφάλιση ενός ακόμα έτους το 2012 θα συμπληρώσει τα απαιτούμενα 36 έτη ώστε να λάβει σύνταξη στα 60.
666.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Δημοπούλ.
Η κόρη μου είναι νέα ασφαλισμένη με ασφάλιση ΙΚΑ και έμαθε ότι για την περίπτωση που θελήσει να ανοίξει μαγαζί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τί προβλέπεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
«Νέοι» ασφαλισμένοι (μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους.
667.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο
Έμαθα ότι υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ΟΑΕΕ. Μπορείτε να με διαφωτίσετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση) , πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση) και αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως 31.12.2014 οι οποίες: - Δεν έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς τμηματικής καταβολής . Είναι ενταγμένες σε άλλες ρυθμίσεις ή τον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011 - Βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης - Προέρχονται από επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων και δεν υπερβαίνουν τις 500.000€ Δε μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση). Γ.- Υποβολή αίτησης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα Απριλίου 2015 (30.4.2015) - Η καταβολή των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2015 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση. Αποταθείτε τον ΟΑΕΕ για λεπτομέρειες.
668.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίκα Δαρζέντ.
Έως 31/12/2010 είχα συμπληρώσει 5126 η.ε. και ήμουν 56 ετών. Μπορείτε να μου πείτε εάν μπορώ να λάβω πλήρη σύνταξη και πότε. Συνεχίζω και εργάζομαι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή: α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955)β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος , τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας (εφόσον αυτό το έτος προηγείται του 2010, εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης α) για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό ή
β) για μειωμένη από το 55ο μέχρι το 60ό έτος. Ειδικά για την περίπτωση όπου, προκειμένου για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη, οι 100 ημέρες κάθε έτος αναζητούνται τα πέντε έτη τα αμέσως προηγούμενα του έτους συμπλήρωσης του 55ου έτους και επειδή στην περίπτωση αυτή ενδεχομένως θα χορηγηθεί σύνταξη με μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, πριν από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης θα πρέπει να ενημερώνεται η ασφαλισμένη για το ποσοστό μείωσης.
669.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μανώλη Χαλακατ.
Είμαι συνταξιούχος ΟΑΕΕ πολλά χρόνια αλλά επειδή η σύνταξή μου είναι μικρή σκέφτομαι να εργαστώ με ΙΚΑ. Με συμφέρει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβει μισθωτή εργασία :α)αν είναι κάτω των 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης/συνταξεων, β)αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.
670.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δημητριάδ. Έλ.
Η κόρη μου γεννήθηκε τον Οκτώβριο 1986 και είχα τα απαιτούμενα ένσημα των 5500 η.ε. .Εργάζομαι από το 1979 έως και σήμερα και έχω 9200 η.ε. Τι ισχύει για τις μητέρες με ανήλικο σήμερα με 5500 η.ε. Η γέννηση μου είναι Ιούνιο 1962.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .
671.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Στυλιανόπ. Γεώργ.
Είμαι 58 ετών. Έχω 8000 ένσημα. Εργαζόμουν έως τον Ιούνιο του 2013 και μέχρι τον Ιούνιο του 2014 ήμουν στο ταμείο ανεργίας. Μπορώ να κάνω αυτασφάλιση;Και αν ναι, πόσα ένσημα χρειάζομαι το χρόνο για να βγω σε μειωμένη σύνταξη στα 62;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή ασθένεια ή ΤΕΑΜ ή και τα τρία μαζί. Πρέπει να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο Ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς και να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Πρέπει να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%.Δεν μπορεί να γίνει Προαιρετική ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.Να προσμετρηθούν ημέρες της προαιρετικής ασφάλισης για την συμπλήρωση της 35ετίας για συνταξιοδότηση.Για τη συμπλήρωση των 11.100 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.Για τη συμπλήρωση των 3.500 ημ. εργασίας και συνταξιοδότηση με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (λήξη ημερ. ισχύος της διάταξης 31.12.07.Για την περίπτωση της μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία και υπολογίζεται και ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας με όριο.
672.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λίτσα
Έχω γεννηθεί το 1963 και έχω συμπληρώσει 7000 ηε έως το 2012.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη, Μπορώ να αναγνωρίσω τα 7 πλασματικά και ταυτόχρονα να ξεκινήσω την προαιρετική ασφάλιση από του χρόνου ώστε να συμπληρώσω τις 12.000 ηε και να βγω στα 62 με πλήρη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε βεβαίως εάν έχετε αυτή τη δυνατότητα (σπουδές,παιδιά,κενά) να αναγνωρίσετε έως 2100 η.ε. οπότε θα συμπληρώσετε τα 9100 η.ε. και εάν επιθυμείτε πλήρη σύνταξη νωρίτερα από τα 67 να συνεχίσετε είτε με εργασία είτε με προαιρετική για τη συμπλήρωση των 12.000 η.ε.
673.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Απόκ.Παν.Λαμπρ.
Είμαι 36 ετών και πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2004. Πριν από το 2004 δεν είχα ένσημα. Έχω περίπου 3000 Η.Ε. και το ποσοστό αναπηρίας είναι 50%. Δικαιούμαι κάποιο επίδομα με βάση το ποσοστό αυτό κ επίσης το ποσοστό αυτό μου δίνει κάποιο ποσό σύνταξης και μετά από πόσες ημέρες εργασίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο.Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού.Η διάρκεια της συνταξιοδότησης με αυτές τις διατάξεις εξαρτάται από την ιατρική πρόβλεψη για τη διάρκεια του ποσοστού αναπηρίας 67%, που πρέπει να οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις.Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 612/77, παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004). Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.
674.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Χ.
Γεια σας, ο πατέρας μου, που είναι γεννημένος το 3/1952, έχει διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ και ΟΑΕΕ (1971-1982 ΙΚΑ, 1983-1988 ΟΑΕΕ, 1989-2002 ΙΚΑ, 2003-σήμερα ΟΑΕΕ) με διαστήματα ανεργίας, δύο παιδιά ενήλικα και ένα ανήλικο, στρατό και μέχρι 31/12/12 έχει 8900 η.ε. συνολικά . Θεμελιώνει με κάποιο τρόπο δικαίωμα το 2012;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη) ή37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη).Στους αναγνωριζόμενους χρόνους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος. στ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη. Στους αναγνωριζόμενους χρόνους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
675.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ανδρέα Κουκ.
Ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ πρώτη φορά το 1993.Στις 31/12/2014 είχα 5066 η.ε. και μέχρι σήμερα έχω διαστήματα επιδοτούμενης ανεργίας .Είμαι 46 ετών. Έχω 3 ανήλικα τέκνα. Σε ποια ηλικία και με πόσα ένσημα μπορώ να βγω στη σύνταξη και ρωτώ εάν πρέπει να εξαγοράσω ένσημα παιδιών, στρατού, ανεργίας και ποιο με συμφέρει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Επίσης για τους ασφαλισμένους/ες του Ιδρύματος, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, το όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013, από το 65° έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης στο 67° και από το 60° έτος της ηλικίας, για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, στο 62°. Στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 750 ημερών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
676.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χαρά Θαν.
Είμαι ασφαλισμένη του ΙΚΑ, (πρώτη φορά το 1991), 44 ετών με 3 ανήλικα τέκνα (2001, 2008, 2010). Από το 1990 έως το 1991, είχα 13 συνεχόμενους μήνες ένσημα στο ΤΕΒΕ. Το 2010, συμπλήρωσα 5.568 ένσημα (συμπεριλαμβανομένων των ημερών τοκετού και λοχείας και των 325 ενσήμων ΤΕΒΕ). Ρωτώ τα εξής: Για να δικαιούμαι πλήρη σύνταξη στα 55, πρέπει να προβώ τώρα σε κάποια διαδικασία (αναγνώρισης ενσήμων ΤΕΒΕ ή ημερών ασφάλισης κατά την άδεια τοκετού και λοχείας). Πρέπει να πάρω κάποια βεβαίωση από το ΤΕΒΕ ή αρκεί το βιβλιάριο ενσήμων μου;- Πρέπει να κάνω τώρα κάποια ενέργεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μπορείτε σε αυτή την ηλικία να ζητήσετε προσυνταξιοδοτική βεβαίωση καθώς το ΤΕΒΕ κατά κύριο λόγο τη χορηγεί 2 έτη πριν τη σύνταξη. Βεβαίως την ώρα που θα έχετε καταθέσει αίτηση για σύνταξη το ΙΚΑ θα την αναζητήσει στέλνοντας το ίδιο τα βιβλιάριο ΤΕΒΕ στον ΟΑΕΕ.
677.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα
Είμαι 48ετων 9/1967 και έχω περίπου 3.000 ένσημα ΙΚΑ και 14 μήνες ΤΕΒΕ, έχω να εργαστώ απο τον 9/2009 είμαι σε ανεργία στον ΟΑΕΔ μακροχρόνια άνεργος, είμαι παχύσαρκος (νοσογόνος παχυσαρκία) .Είχα πάρει και έγκριση από επιτροπή του ΙΚΑ να κάνω χειρουργείο το 2011 για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η ερώτηση μου είναι αν δικαιούμαι αναπηρική σύνταξη η κάποιο επίδομα ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 4.500 ημέρες, είτε 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε με τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία:λ.χ. Μέχρι το 48ο έτος: 3540 Η.Ε
678.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σταυρούλα
Είμαι γεννημένη το 1967 και είχα ως το 2005 πάνω απο 4500 ένσημα μικτά-βαρέα (κωδ. καλυψης 107).Συνολικά έχω ως το 2012 6500 ένσημα, όλα μικτά-βαρέα. Πότε και με ποιές προϋποθέσεις θα μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται σύνταξης με το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων, τουλάχιστον 3.600 στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ αυτών, 1.000 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Εσείς έχετε ηλικιακό όριο το 55ο εφόσον συμπληρώνατε αυτές τις προϋποθέσεις έως το 2010.
679.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ζωγραφάκη Ε.
Τι δυνατότητες εξαγοράς ενσήμων υπάρχουν σήμερα. Εξαγορα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ή πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα κατώτατα όρια ηλικίας και ενσήμων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει οι ασφαλισμένοι για να έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς να θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2011 και εξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του αρ. 10 του ν. 3863/2010. Επομένως από το πεδίο εφαρμογής αποκλείονται τα πρόσωπα που ήδη έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010 ή θεμελιώνουν από 1.1.2011 και εξής με διατάξεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 Οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή / και προαιρετικής ασφάλισης. Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί ή συνυπολογιστεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, είναι από 4 έως 7 έτη ανάλογα με το έτος θεμελίωσης
680.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιάννη Γεωργ.
Ποιους πλασματικούς χρόνους μπορώ να εξαγοράσω εάν θελήσω να θεμελιώσω σύνταξη το 2012;Ειδικότερα σκέφτομαι τον χρόνο τέκνων. Στρατό δεν έχω, ούτε ανεργία. Δουλεύω χωρίς διακοπή. Μπορώ ή υπάρχει περιορισμός. Έχω 4 παιδιά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας) Ενδεικτικά για τη περίπτωσή σας προβλέπεται ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος απεργίας, . ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των .Επισημαίνουμε ότι ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει: τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)