Συχνές Ερωτήσεις 35


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

 

681.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτούλα Διακογ.
Είμαι μητέρα με 3 ανήλικα τέκνα και ηλικίας 50 ετών .Με ποιες προϋποθέσεις και πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .Η μείωση της σύνταξης – σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας – θα χωρεί για όσους μήνες υπολείπονται της συμπλήρωσης του ανωτέρω ορίου ηλικίας .
682.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα
Μπορείτε να με βοηθήσετε εξηγώντας μου την έννοια του ασφαλιστικού κενού ως χρόνο πλασματικό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρόκειται για χρόνο για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την έναρξη του εργασιακού και ασφαλιστικού βίου. δικαίωμα για αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, έχουν: α) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 και ισχύουν από 1/1/2011 ή β) όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν.3863/2010 με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, με τις προγενέστερες διατάξεις. Ο χρόνος ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης. Δηλαδή, δεν μπορεί, με τις παρούσες διατάξεις, να αναγνωριστεί χρόνος για ημερολογιακό μήνα για τον οποίο έχει ήδη χωρήσει ασφάλιση έστω και για μία ημέρα.
683.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σία Νικοδήμ.
Μπορώ να προβώ σε εξαγορές πλασματικών χρόνων στο ΕΤΕΑΜ επικουρική ασφάλιση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 39 & 40 του Ν.3996/2011. Για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/92, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του από την παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν.3863/2010. Συνεπώς, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι οι ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεν μπορούν να τύχουν αναγνωρίσεων και να εξαγοράσουν τους χρόνους ασφάλισης που ορίζονται στα άρθρα 39 & 40 του Ν.3996/2011.
684.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τούλα
Τι προβλέπεται για την αναγνώριση χρόνου τέκνων γιατί θέλει ο σύζυγός μου να κάνει σχετική αίτηση ώστε να θεμελιώσει σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς. Το δικαίωμα αναγνώρισης επεκτείνεται και στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ, που ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα, αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί.
Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού, κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.
Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων Από την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, δεδομένου ότι ,από την γραμματική διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και όχι του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς. Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:• Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Ε.).• Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.).• Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600 στον Κ.Β.Α.Ε.).
685.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιχάλη Σιακαρ.
Έως το 2012 είχα περίπου 30 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και συνέχισα έως σήμερα .Κλείνω τα 60 τον Νοέμβριο . Πόσο χρόνο πλασματικό πρέπει να εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν έχετε στη διάθεσή σας πλασματικούς χρόνους 5 έτη συνολικά θα συμπληρώσετε την 35ετία το 2012 και θα μπορέσετε να πάρετε σύνταξη με 37ετία που τη συμπληρώσατε με ασφάλιση το 2013 και το 2014 σε ηλικία 60 ετών.
686.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Στάθη Μικ.
Η σύζυγός μου θα καταθέσει ως μητέρα με έτος θεμελίωσης το 2010 στα 50 έτη ηλικίας της.Δεν εργαζόταν τα τελευταία έτη .Παίζει κάποιο ρόλο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση της μητέρας ανηλίκου τέκνου και μάλιστα της μειωμένης δεν απαιτούνται οι 100 ημερες ασφάλισης τελευταία 5ετία προ της αίτησης.
687.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Έχω συμπληρώσει 4500 η.ε. και 3600 σε βαρέα επαγγέλματα. Είμαι 60 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη. Έχει αλλάξει κάτι με τους νέους νόμους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επειδή συμπληρώσατε την ηλικία των 60 φέτος θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
688.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία
Είμαι μητέρα που είχα ανήλικο έως το 2008 αλλά έως τότε είχα 3500 η.ε.Με ποιο τρόπο μπορώ να πάρω σύνταξη στα 50;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 50 καθώς έπρεπε να είχατε 5500 η.ε. έως την ημέρα ενηλικίωσης του τέκνου (προ 2010).Για να κάναμε λόγο για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων θα έπρεπε το τέκνο να είναι ανήλικο ακόμα αλλά και πάλι έπρεπε να είχατε 3600 η.ε. που είναι βασική προϋπόθεση για την εξαγορά πλασματικών χρόνων και φυσικά για να αναλύαμε ένα σενάριο για σύνταξη στα 62.
689.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ασημούλα Τατέλ.
Είμαι χήρα και παίρνω σύνταξη θανάτου .Ωστόσο σε λίγο καιρό θα καταθέσω αίτηση για δική μου σύνταξη από το ΤΕΒΕ.Θα πρέπει να πληρώνω τον κλάδο ασθενείας και από τις δύο συντάξεις; Πώς θα το τακτοποιήσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν το δικαίωμα να εξαιρεθούν με αίτησή τους από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας εφόσον είναι άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου για παροχές ασθένειας στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό, απαλλασσόμενοι της υποχρέωσης καταβολής της αντίστοιχης εισφοράς Κλάδου Υγείας.Οι προϋποθέσεις εξαίρεσης είναι να υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης του ασφαλισμένου συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να καλύπτεται για παροχές ασθενείας από άλλο Οργανισμό κύριας ασφάλισης εξ’ ιδίου δικαιώματος ως λ.χ.άμεσα ασφαλισμένος ή συνταξιούχος από δική του απασχόληση ή συνταξιούχος λόγω θανάτου.
690.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μυρσίνη Παπαγρηγ.
Έχω συνολικά 7850 η.ε. και το 2007 γέννησα .Μπορείτε να μου πείτε πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη και πότε μειωμένη; Παίζει ρόλο που δεν εργάζομαι σήμερα και ειδικότερα από το 2014;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2010 είχατε ανήλικα τέκνα και 5500 η.ε. μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 άλλως πλήρη στα 55.Δεν επηρεάζεται το σενάριό σας από το γεγονός ότι είστε άνεργη.
691.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Λαμπρόπ.
Πάσχω από καρδιακό νόσημα τους τελευταίους μήνες και δεν μπορώ να συνεχίσω την εργασία μου καθώς σηκώνω βάρη. Μου είπαν ότι πιθανόν να μπορούσα να πάρω αναπηρική σύνταξη. Έχω 5000 περίπου ένσημα. Μου φτάνουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν κριθείτε από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, έχετε δικαίωμα για σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον 4.500 ημέρες.
692.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Έχω περίπου 8000 η.ε. και ένα ανήλικο τέκνο. Η ηλικία μου είναι 52 ετών και έμαθα ότι μπορώ να λάβω σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου. Εργάζομαι σε σούπερ μάρκετ όλα αυτά τα χρόνια. Ισχύει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Παρ΄ότι το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο, ωστόσο αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό μόνο για άντρες χήρους πατέρες .
693.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βαγγέλη Νικολόπ.
Μπορώ να πάρω σύνταξη από τον ΟΓΑ εάν δεν έχω παρά μόνο 8 έτη ΙΚΑ; Μπορώ να κάνω αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων για να συμπληρώσω τα 4500 ένσημα;Τι με συμβουλεύετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τον ΟΓΑ μπορείτε να λάβετε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα εφόσον έχετε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.Από 1-1-2013 η παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα του Ν. 1296/1982, όπως ισχύει, χορηγείται σε Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες το γένος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις :α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ανεξαρτήτως ποσού και επίσης σε περίπτωση εγγάμων, δεν λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής, λόγω γήρατος, του άρθρου 4 του Ν. 4169/1961 (για το έτος 2012 και 2013 € 360,00 το μήνα).γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους.δ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους, δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στην περίπτωση εγγάμων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ. δ΄.Εκκρεμείς αιτήσεις καθώς και αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31-12-2012 κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται το 65ο έτος. Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων για να μπορέσετε να φτάσετε τα 15 έτη δεν μπορείτε να προβείτε σε αυτές τις εξαγορές παρά μόνο εάν έχετε 12 έτη ασφάλισης.
694.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Άλκη
Είμαι γεννημένος το1963 και είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά. Εργάζομαι από το 1985 μέχρι το 2010 με ασφάλιση στο ΙΚΑ και στο ΤΑΝΠΥ (ΟΑΕΕ) και τελευταία εργασία 10/2012 έως 6/2014 ΙΚΑ . Τώρα άνεργος , έκανα εξετάσεις και πάσχω από στεφανιαία νόσο. Μπορώ να βγω μειωμένη σύνταξη; Τι περίπου θα παίρνω ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σημαντικό στην περίπτωσή σας είναι να περάσετε από επιτροπή ΚΕΠΑ ώστε να μάθετε τι ποσοστό αναπηρίας δικαιούσθε .Κατόπιν θα κριθεί ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της σύνταξης αναπηρίας, που προβλέπει η νομοθεσία του. Το ΙΚΑ ενδεικτικά απαιτεί 4500 η.ε. στην κοινή νόσο.
695.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Παναγιώτα Σιακάρ.
Θα ήθελα να μάθω εάν το κατώτατο όριο σύνταξης, που δικαιούται μητέρα που θα λάβει σύνταξη μειωμένη από το 50ό μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας της, θα καταβληθεί και αυτό μειωμένο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης ΙΚΑ μητέρων ανηλίκων, χορηγείται πλήρες κατώτατο όριο, χωρίς καμιά μείωση.Σήμερα ανέρχεται σε 486 ευρώ μικτά.
696.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κατερίνα Κυπρ.
Έχω εργαστεί συνολικά 16 έτη αλλά έχω κλείσει τα 60 το 2014.Πότε θα μπορούσα να πάρω πλήρη σύνταξη.Είμαι άνεργη τα τελευταία 11 έτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες γυναίκες συμπλήρωσαν τα 60 έτη ηλικίας τους μετά την 31/12 /2013 δικαιούνται σύνταξη στα 67 εκτός και εάν είχαν 4500 η.ε. και 55ο έτος συμπληρωμένο έως 31/12/2010 και 100 η.ε. κατ΄ετος τελευταία 5 ετία, οπότε δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 60.Εσείς καθώς κλείσατε τα 60 έτη ηλικίας σας μετά την 31/12/2013 έχετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 67 γιατί δεν εμπίπτετε στην εξαίρεση.
697.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κυριακή
Θα ήθελα να μάθω εάν ο σύζυγός μου που έχει παράλληλη ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων παράλληλα και στους δύο φορείς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο,το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείτε σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής κατ΄επιλογή του συζύγου σας.
698.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Γεωργ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ και εγώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο τέκνων για τα 3 μου παιδιά καθώς η γυναίκα μου έκανε ήδη ανάλογη αναγνώριση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα αλλά και από τους δυο και για το ίδιο παιδί. Οπότε μπορείτε και εσείς να προβείτε σε σχετική αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνου χωρίς κανένα πρόβλημα.
699.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μάτίνα Λαουργ.
Θα ήθελα να μάθω το συνταξιοδοτικό μου σενάριο.Ήμουν ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΑ και έχω συνολικά έως το 2010 25 έτη ασφάλισης .Με επηρεάζουν οι αλλαγές που επήλθαν με νέους ασφαλιστικούς νόμους στη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992. Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου έτους της ηλικίας και μετά την 1-1-2013. Προσμετράται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.
700.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βασιλική Ηλιάδ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο σπουδών στην περίπτωση σύνταξης με βαρέα ένσημα(4500/3600 βαρέα);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως μπορείτε να συμπληρώστε τα 4500 ένσημα με χρόνο σπουδών, αρκεί να έχετε τουλάχιστον 3600 ένσημα όχι όμως και την ειδική προϋπόθεση των 3600 η.ε. σε βαρέα, όπου απαιτείται πραγματική ασφάλιση.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)