Συχνές Ερωτήσεις 5


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

81.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Φαν.Παπαδ

Είμαι γυναίκα 58 ετών και έχω 3.800 ένσημα ΙΚΑ και 7.200 ένσημα ΟΑΕΕ τελευταίος φορέας. Παρακαλώ απαντήστε μου πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον κάνετε απαιτούμενες αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ώστε να θεμελιώσετε το 2011  την 35ετία (στην περίπτωση που  δεν έχετε συμπληρώσει 35 έτη ακριβώς το 2011) θα μπορείτε να λάβετε σύνταξη από τον ΟΑΕΕ στα 60 με συμπληρωμένη 36ετία.

82.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Γ. Μελέτ.

Είμαι 60 ετών και στον ΟΑΕΕ ασφαλισμένος από 1/1/1980.Πότε θα πάρω σύνταξη και θα χάσω τη σύνταξη χηρείας Δημοσίου που ήδη παίρνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώσατε το 2011 τα 32 έτη ασφάλισης μπορείτε με αναγνώριση 3 πλασματικών ετών να συμπληρώσετε τα 35 έτη και να θεμελιώσετε δικαίωμα για σύνταξη με 36ετία και να λάβετε σύνταξη στα 60.Τα 35 έτη συμπληρώνονται με την εξαγορά και το 36ο έτος με την ασφάλισή σας το 2012. Η σύνταξη χηρείας περιορίζεται εάν περάσει 3ετία από το θάνατο.

83.ΕΡΩΤΗΣΗ:

ΑΠΟ Νικόλαο Χ.

Είμαι γεννηθείς το 1955.Έχω γύρω στα 500 ένσημα του ΙΚΑ σε Υδραυλικό από το 1973. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια εγκύκλιος που μπορεί να αναγνωρίσει τα ένσημα αυτά σε Βαρέα Οικοδομικά, έστω και με εξαγορά, έτσι ώστε να συμπληρώσω το ελάχιστο απαιτούμενο όριο των 3600 Οικοδομικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα ασφάλισης του ΙΚΑ της περιοχής σας καθώς θα πρέπει να ελεγχθεί εάν, κατά το χρόνο που είχατε την ασφάλιση με το επάγγελμα του υδραυλικού, ο κλάδος των υδραυλικών είχε υπαχθεί στα Βαρέα Οικοδομικά .Εάν ναι, στην περίπτωση που  ο εργοδότης σας δεν σας είχε ασφαλίσει στα Βαρέα οικοδομικά, τότε μόνο θα μπορούσατε, πληρώνοντας ένα υπασφάλιστρο,  να τρέψετε τα ένσημα αυτά σε Βαρέα-οικοδομικά.

84.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Ασβεσ Χ .

Είμαι γεννημένος 09-02-1956 και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1971 μέχρι 31-12-2012 έχω ΒΑΕ ΙΚΑ 7420 συν 180 απλά ένσημα. Επίσης έχω από το 1974 ως το 1982 ασφάλεια στο ΝΑΤ 41 μήνες και 27 μέρες ως γ΄ μηχανικός σε ποντοπόρα πλοία. Συνεχίζω και εργάζομαι ως σήμερα με ΒΑΕ ασφάλεια ως αρχιθερμαστής. Επίσης θέλω να ρωτήσω: ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χρονολογίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης ή  της χρονολογίας στοιχειοθέτησης συνταξιοδότησης με εξαγορά ενσήμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς δεν έχετε συμπληρώσει τα 7500 ένσημα βαρέα το 2012 ώστε να θεμελιώσετε σύνταξη με 10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα το 2012. Επίσης φαίνεται ότι οριακά δεν θεμελιώνετε  το 2012 με ασφάλιση σε ΝΑΤ και ΙΚΑ ούτε με τις κοινές διατάξεις της 35ετίας. Απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της υπόθεσής σας και ιδίως της δυνατότητας εξαγοράς πλασματικών χρόνων καθώς είστε οριακά στη θεμελίωση μεταξύ του έτους 2012 και 2013. Ο τρόπος υπολογισμού της εκάστοτε περίπτωσης κρίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης με βάση το Νόμο 3863/2010.Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 δεν επηρεάζεται ο τρόπος υπολογισμού ενώ για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2013 έως 31/12/2014 ο χρόνος μέχρι 2012 γίνεται με τα μέχρι  πρότινος ισχύοντα και ο χρόνος από 2013 και έως 2014 με συντελεστή αναπλήρωσης 2% του μέσου όρου της τελευταίας 5ετίας.

85.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Παπαχριστ. Α.

Είμαι μητέρα με ανήλικο 55 ετών και  συνολικά 5534 ένσημα εκ των οποίων τα 1225 είναι από το ΤΕΒΕ από το 1992 έως 1996.1500  ένσημα έχουν αγοραστεί ως κενά διαστήματα με αίτηση το 2012 για το διάστημα από 01/10/1996 έως 30/09/2001. Ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ με 65 πραγματικά ένσημα το 2002-2003 που είναι και η τελευταία χρονιά που εργάστηκα. Δικαιούμαι τη μειωμένη σύνταξη στα 55 ως μητέρα με ανήλικο παιδί; Το παιδί είναι ακόμα ανήλικο  (γεννημένο 18/10/2007).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προφανώς  ο λόγος που προχωρήσατε στην εξαγορά είναι η θεμελίωση με τις προσαυξημένες διατάξεις του 2012, ήτοι 55 μειωμένη άλλως 60 πλήρη. Ωστόσο, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, αρμόδιος οργανισμός για να εξετάσει το συνταξιοδοτικό αίτημα είναι ο τελευταίος οργανισμός. Για να χορηγήσει σύνταξη ο τελευταίος οργανισμός θα πρέπει: α) να πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του και β) να πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλισή του 1.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες τουλάχιστον 500 ημέρες την τελευταία 5ετία, πριν από την υποβολή της αίτησης ή πριν από τη διακοπή της απασχόλησης.

  Αν ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας όλων των άλλων οργανισμών (πλην του τελευταίου) τότε ο τελευταίος καθίσταται εκ νέου αρμόδιος για την εξέταση του αιτήματος συνταξιοδότησης γήρατος - αναπηρίας αρκεί ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1.000 ημέρες εργασίας, από τις οποίες τουλάχιστον 300 ημέρες την τελευταία 5ετία, πριν από την αίτηση ή την διακοπή της απασχόλησης και για το αίτημα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου αν ο θανών είχε πραγματοποιήσει 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε. (άρθρο 14 του Ν. 1902/90)
Εσείς δεν έχετε συμπληρώσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να κρίνει το ΙΚΑ την περίπτωσή σας.

86.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Νίκη Βαρουχ.

Είμαι 67 ετών. Ήμουν ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από 1-11-93 έως 1-12-2009.Επίσης στο ΙΚΑ πριν το 1993με 1000 ένσημα. Θέλω να καταθέσω για σύνταξη στον ΟΑΕΕ. Παρακαλώ θέλω να μάθω:

1)Θα μου κοπεί η σύνταξη χηρείας που παίρνω από τον άντρα μου από ΟΑΕΕ 620 ευρώ και πότε; όταν καταθέσω τα δικαιολογητικά ή αργότερα;
2) Τι σύνταξη περίπου θα πάρω;
3)Με συμφέρει να καταθέσω για σύνταξη;
Ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η σύνταξη χηρείας δεν θα κοπεί, ως προς το ποσό δεν μπορούμε να υπολογίσουμε κανένα ποσό χωρίς δεδομένα κλάσεων και συντάξιμων αποδοχών. Εννοείται ότι θα πρέπει να καταθέσετε καθώς δεν έχετε άλλες επιλογές.

87. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Μάριο Καρ.

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, από το 1989 έως το 2007 με 4850 ημέρες ασφάλισης, όλα βαρέα ένσημα και στο ΤΕΒΕ από το 1985 έως το 2005. Από το 2014 είμαι μόνο στο ΙΚΑ. Με συμφέρει η διαδοχική ασφάλιση, μπορώ να πάρω σύνταξη στα 57 αν έχω 7100 μόνο βαρέα, ή να πάρω δύο συντάξεις στα 62 έτη του ΙΚΑ και 67 του ΤΕΒΕ. Πότε θα πάρω διαδοχική σύνταξη το συντομότερο. Έχω γεννηθεί το 1964.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το μόνο σενάριο που μπορεί να εφαρμοσθεί στην περίπτωσή σας,κατά την άποψή μας, λόγω και του πολύ μεγάλου χρόνου παράλληλης ασφάλισης είναι αυτό των δύο ξεχωριστών συντάξεων. Δεδομένου ότι είστε πολύ νέος, μόλις 50 ετών δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση για κάτι που θα κριθεί μετά από 12 έτη τουλάχιστον. Η δεύτερη σύνταξη από το ΤΕΒΕ με τα σημερινά ισχύοντα, όντως θα δοθεί στα 67 έτη, όμως για την πρώτη σύνταξη από το ΙΚΑ στα 62 έτη με τις διατάξεις των βαρέων, θα πρέπει να υπάρχουν 1000 τουλάχιστον βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη από την συμπλήρωση του 62ου έτους.

88.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Μαίρη Τουγιαν.

Γεννήθηκα στις 19/10/1959, είμαι παντρεμένη και έχω μια κόρη 22 ετών.

Έχω τα εξής ένσημα:1. ΟΑΕΕαπό 1/1/1985 έως 31/8/1998(13 χρόνια και 8 μήνες) δηλ (4100)Aπό τον 8/1998 έως τον 6/2003 δεν εργαζόμουν.2. ΙΚΑαπό 6/2003 έως 12/2004(458)Σύνολο 4558 ένσημα. Επιδότηση ανεργίας από 1/2005 έως 1/2006και από το 2006 έως σήμερα άνεργη με κάρτα ανεργίας.Μπορώ  να αναγνωρίσω πλασματικά παιδιού & ανεργίας και αν κερδίζω κάτι.Σε ποια ηλικία μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και από ποιο φορέα (διαδοχική σύνταξη);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως μητέρα ανηλίκου δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε. Μόνο σε ηλικία 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

89.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από Μαρία Πουλοπ.

Έχω γεννηθεί στις 03/08/1970.Έχω ασφαλισθεί από 1/3/1989.Είμαι έγγαμη και έχω ένα παιδί που ενηλικιώθηκε στις 23/04/2013. Έχω 4.684 ένσημα από ΙΚΑ και τελευταία ημέρα εργασίας 14/09/2012. Έχω πάρει τρεις φορές ταμείο ανεργίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κατοχυρώνω σύνταξη και σε ποια ηλικία. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με αναγνώριση 4 ετών από πλασματικά έτη (εκτός από χρόνο τέκνου) μπορείτε να συμπληρώσετε 5500 ημέρες ασφάλισης το 2011 που το τέκνο σας ήταν ανήλικο και να θεμελιώσετε δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου σε ηλικία 52 ετών για μειωμένη ή σε ηλικία 57 ετών για πλήρη σύνταξη.

90.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Λάμπρο

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από 11/1983 έως και σήμερα. Έχω 230 ημερομίσθια στο ΙΚΑ πριν από το ΤΕΒΕ. Είμαι γεννημένος 10/1958.Ποτε θεμελιώνω το δικαίωμα για σύνταξη; Μπορώ φέτος να σταματήσω τη δουλειά; και πότε θα πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν είχατε 250 ημερομίσθια στο ΙΚΑ θα μπορούσατε κατόπιν εξαγοράς 5 ετών από πλασματικά χρόνια να συμπληρώνατε 35ετίας το 2012 και να θεμελιώνατε δικαίωμα πλήρους σύνταξης από τον ΟΑΕΕ με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών. Για 20 ημέρες δεν μπορείτε να προβείτε σε αυτό το σενάριο. Ανήκετε πλέον στην κατηγορία αυτών που βγαίνουν σε σύνταξη ή με 40 έτη ασφάλισης στα 62 ή με ό,τι έχετε σε ηλικία 67 ετών.

91.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο  Γεώργιο Τερζ. 

Καλημέρα σας. θέλω να ρωτήσω αν ισχύει η μείωση του εφ άπαξ επικουρικής ταμείου μετάλλου. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ από 12-11-2010 και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση του τα έχω καταθέσει 07-09-2012.Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ήδη προβλέπεται μείωση στα αποδιδόμενα ποσά των εφάπαξ βοηθημάτων που χορηγούν τα ταμεία προνοίας στα οποία συγκαταλέγεται και το ΤΑΠΕΜ. Υπό την λογική αυτή και το εφάπαξ που θα σας χορηγηθεί θα είναι μειωμένο.

92.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Σμαράγδη Λιοτσ.

Γεννήθηκα 29-4-1973 και τα πρώτα μου ένσημα ΙΚΑ είναι από 1/11/1992 (παλιά ασφαλισμένη). Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής : 

Μέχρι το τέλος του 2011 είχα συνολικά περίπου 5.250 ένσημα Στις  30/9/2011 γέννησα δίδυμα.Μπορώ να θεμελιώσω το δικαίωμα σύνταξης με ανήλικα στα 52 μειωμένη και 57 πλήρης;Μπορώ να εξαγοράσω ένσημα και πόσα, για την συμπλήρωση 5.500 για την θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με ανήλικο;  

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε πλασματικό χρόνο που μπορείτε να εξαγοράσετε (εκτός από τον χρόνο των παιδιών που δεν μπορεί να συνυπολογισθεί), όπως για παράδειγμα χρόνο ανεργίας ή κενών διαστημάτων ασφάλισης, τότε συμπληρώνετε τα 5500 εντός του 2011 και πράγματι μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στα 52 έτη ή πλήρους στα 57 έτη της ηλικίας σας. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή το σενάριο αυτό θα κριθεί πρακτικά μετά από πολλά έτη (ήτοι το συντομότερο το 2025) δεν γνωρίζουμε ότι η διάταξη αυτή θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τότε.

93. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Γιώργο Ορφ.

Έτος γέννησης 03-02-1958. Έγγαμος με ένα παιδί (1992).Απο 26-11-1972 έως 05-10-1974 έχω 154 ένσημα στο ΙΚΑ. Από 02-02-1981 έως 18-09-1983 ( 16 μήνες, 4 ημέρες) στο ΝΑΤ.Από τις 07-05-1985 διορισμένος στο Δημόσιο έως και σήμερα ( υδραυλικός ΔΕ στο Π.Γ.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Έχω εξαγοράσει τον στρατό 2 έτη, 1 μήνας και 3 ημέρες. Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση διαθεσιμότητας – απόλυσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή έχετε συμπληρώσει 25ετία στο Δημόσιο έως 31/12/2010 δεν μπορείτε να κάνετε χρήση πλασματικών ετών. Θα συνταξιοδοτηθείτε με 35ετία στο 58ο έτος της ηλικίας σας.

94. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Δήμητρα Β.

Γεννήθηκα στις 8-12-59. Εργάσθηκα το 1980 στην εταιρία εξόρυξης Ελληνικοί Λευκόλιθοι με βαρέα για ένα χρόνο κ έπειτα σταμάτησα. Από το 1987 μέχρι κ σήμερα εποχιακά σε ξενοδοχείο με βαρέα ένσημα 4300 τον αριθμό. Πότε θα πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ηλικία 62 ετών και με 4500 ημέρες ασφάλισης  μειωμένη σύνταξη, εφόσον θα έχετε συμπληρώσει 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, ή σε ηλικία 67 ετών πλήρη σύνταξη.

95.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Ματθαίο Αλεξ.

Είμαι γεννημένος στις 3/3/1956 και έχω 3222 ένσημα βαρέα οικοδομικά, επίσης έχω 280 ημέρες στο ΝΑΤ σε ποντοπόρα πλοία. Έχω και τρία περίπου χρόνια ασφάλισης σε κάποιο ταμείο της Γερμανίας. Έχω ανήλικο παιδί. Είμαι εδώ και τρία χρόνια άνεργος και μάλλον δεν προβλέπεται να βάλω άλλα ένσημα. Τι προβλέπεται για εμένα; Ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μόνο στα 67 έτη της ηλικίας σας εφόσον συμπληρωθούν 4500 ημέρες ασφάλισης.

96.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Νίκη Καλαβ.

Άνδρας ασφαλισμένος πριν το 1983, γεννηθείς το 1955 με τρία παιδιά και ένσημα ΙΚΑ-550, ΝΑΤ-2043 & ΤΕΒΕ-6700 (Σύνολο 9293), πότε δικαιούται να πάρει σύνταξη και τι ποσό;

 AΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον με αναγνώριση 5 ετών πλασματικού χρόνου συμπληρώνονται συνολικά 35 έτη ασφάλισης το 2012, με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξη με συνολικά 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών.

97. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Aπό κο  Κίμων Γκουν. 

Γεια σας, έχω 820 ένσημα του ΙΚΑ από το 1973 με διακοπές και 28 χρόνια στο Δημόσιο από τον Μάρτιο του 2013, με πρόσληψη στο δημόσιο τον Μάρτιο του 1986 και 22 μήνες στον στρατό. Έχω γεννηθεί το 1956. Με διαδοχική ασφάλεια πότε θα μπορέσω να βγω στην σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με 35ετία στο 58ο έτος θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

98. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Ελένη Γιακ. 

Είμαι γεννημένη στις 24/11/1949 και έχω ένσημα από το 1983 έως το 2001 στο ΤΕΒΕ και  μόνο (σε κανένα άλλο ταμείο).Πότε θα μπορέσω να βγω στην σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ηλικία 67 ετών και αυτό γιατί συμπληρώσατε το 65ο έτος της ηλικίας σας μετά την 1/1/2013.

99.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι 58 χρονών. Ανήκω στο ΙΚΑ, έχω 2.500 ένσημα επιπλοποιού και 3.000 ένσημα οικοδόμου. Τα 3 τελευταία χρόνια είμαι άνεργος. Τι μπορώ να κάνω για να βγώ τώρα στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ηλικία 58 ετών δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε. Αν τα 2500 ένσημα σας ως επιπλοποιός είναι βαρέα τότε θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Αν δεν είναι βαρέα τότε μόνο σε ηλικία 67 ετών δικαιούστε πλήρη σύνταξη.

100. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Aπό κο Κώστα Λιασκ.
Γεια σας. Με λένε Κώστα και  έχω γεννηθεί στις 23/7/1955. Από τον 11/1969 μέχρι τον  12/1991 ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ γιατί δούλευα σε μεταλλεία και από τον 1/1995 μέχρι και  σήμερα. Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ λόγω του ότι έχω σιδηρουργείο. Πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη; θα πάρω σύνταξη και από τα 2 ταμεία; ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, δηλαδή με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ήδη από το 2010, καθώς έχετε συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010. Μπορείτε λοιπόν να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών, ήτοι στις 23/7/2015. Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε άλλο την ασφάλισή σας στον ΟΑΕΕ, μπορείτε να κάνετε άμεσα διακοπή, καθώς έχετε συμπληρώσει τον απαιτούμενο για σύνταξη χρόνο ασφάλισης. Το σενάριο των δύο ξεχωριστών συντάξεων δεν σας εξυπηρετεί γιατί θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την ηλικία των 67 ετών.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)