Συχνές Ερωτήσεις 6


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

101. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία
Είμαι 64 χρονών και έχω 1500 ένσημα Ι.Κ.Α. Έχω μεροκάματα ως αγρότισσα. Πήγα να γραφτώ ως αγρότισσα στον ΟΓΑ και μου απορρίψανε το αίτημα δύο φορές. Τι μου προτείνετε να κάνω τώρα πλέον με τον ΟΓΑ. Μπορώ να αξιοποιήσω αυτά τα ένσημα που έχω ήδη; Yπάρχει  κάποια λύση να βγάλω και εγώ σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τον ΟΓΑ δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 67 ετών, εφόσον έχετε τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση σε αγροτικές εργασίες (αποδεδειγμένη αγροτική απασχόληση). Ο χρόνος ασφάλισης, που μας αναφέρετε, είναι ελάχιστος για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης. Η μόνη λύση που προτείνουμε είναι να εξετάσετε αν δικαιούστε σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΓΑ.  

102. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Κωνσταντίνα Ζαρ.
Είμαι γεννημένη στις 5/6/1959 και πρώτη μου ασφάλιση ήταν στις 02/1996 στο ΙΚΑ. Συμπληρώνω τον Ιούνιο του 2014, 4250 ένσημα όλα βαρέα. Έχω πάρει και ένα χρόνο ταμείο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Θα ήθελα να μάθω πόσο χρονών μπορώ να βγω στη σύνταξη.‏

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993, είστε επομένως νέα ασφαλισμένη. Εσείς μπορείτε, πάντα με τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα, να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη, με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία 62  ετών. Επειδή μεσολαβούν ακόμη πολλά έτη, μπορεί να επέλθουν αργότερα μεταβολές σε σχέση με την συνταξιοδοτική αυτή διάταξη.

103. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Αθανάσιο Μαρ.
Η σύζυγός μου απεφοίτησε από διετή (2) σχολή νοσοκόμων Γεν. Νοσοκομείου (φοίτηση 10/2/1985 έως 10/7/1987 )και  εργάζεται σε Κέντρο Υγείας, ως Δ.Ε αδελφή νοσοκόμος και έχουμε ένα(1) τέκνο( ημερ. γέννησης 25/5/1992). Ημερομηνία γέννησης 20/2/1958 . Ημερομηνία διορισμού στο Δημόσιο 3/10/1988.Ασφαλίστηκε για πρώτη φορά στο ΙΚΑ το 1981και πραγματοποίησε για το έτος αυτό 286 ένσημα, για το έτος 1982, 78 ένσημα, για το έτος 1983, 84 ένσημα και για το έτος 1984, 30 ένσημα (συνολικά 478 ένσημα). Αναγνώρισε και πλήρωσε ως συντάξιμο χρόνο το ένα (1) έτος πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ 166/2000. Υπέβαλε στις 22/10/2009 στο Γ.Λ.Κ δικαιολογητικά για αναγνώριση του ενός(1) σπουδών και στις 5/7/2011 για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ενός (1) παιδιού, αλλά δεν ήρθαν απαντήσεις.
 Παρακαλώ, θα ήθελα να μας απαντήσετε:
1) Πότε θεμελίωσε δικαίωμα 25ετίας.
2) Πότε παίρνει σύνταξη μειωμένη (και με ποια ποινή) και πότε πλήρη
3) Συμφέρει να δηλωθεί ο χρόνος στον Ιδιωτικό τομέα με την διαδοχική ασφάλιση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2010, η σύζυγος είχε συμπληρώσει 23 έτη και 9 μήνες ασφάλισης σε ΙΚΑ και Δημόσιο. Εφόσον το τέκνο σας ήταν ανήλικο μέχρι τις 25/5/2010, για να μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης, ως μητέρα ανηλίκου θα έπρεπε να είχε συμπληρώσει μέχρι την ανηλικότητα του τέκνου σας και την 25ετή ασφάλιση. Το 2011 δεν υπάρχει ανήλικο τέκνο, επομένως θα πρέπει να επανέλθετε στο ερώτημά σας εφόσον σας κοινοποιηθούν οι αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών που έχετε υποβάλει. Ο χρόνος στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να συνυπολογισθεί, γιατί διαφορετικά δεν μπορείτε να συμπληρώσετε με κανένα τρόπο την 25ετία εντός του 2010.

104. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βαρβάρα Γκούν.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πότε μπορώ να πάρω σύνταξη πλήρη ή μειωμένη με ή χωρίς εξαγορά ενσήμων. Ημερομηνία γέννησης 1/3/1961 χωρίς παιδιά. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από 1/9/1980 έως και σήμερα συνεχώς(μικτά). Υπάρχουν στο διάστημα 2007-2011 και 1350 ένσημα βαρέα;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Aπό όσα μας αναφέρετε, υπολογίζουμε ότι έχετε συμπληρώσει περίπου 9400 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011. Αν έχετε πλασματικό χρόνο που μπορείτε να εξαγοράσετε, δηλαδή χρόνο σπουδών, τότε μπορείτε να συμπληρώσετε 10000 ημέρες ασφάλισης το 2011 και επομένως να θεμελιώσετε δικαίωμα με τους όρους του 2011, ήτοι με 10400 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 58 ετών για πλήρη σύνταξη ή σε ηλικία 56 ετών για μειωμένη. Αν δεν έχετε πλασματικό χρόνο που μπορείτε να εξαγοράσετε, τότε εφόσον συμπληρώνετε τις 10000 ημέρες ασφάλισης το 2013 τότε θεμελιώνετε σύνταξη με 12.000 ημέρες (ήτοι 40 έτη ασφάλισης) σε ηλικία 62 ετών.

105. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Στράτο Καϊδ.
 Είμαι δικηγόρος με ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος και ασφάλισης στο Τ.Ν. από 14-9-1984. Επίσης από τον Δεκέμβριο 2010 αναγνώρισα τον χρόνο άσκησης καθώς και τον υπολειπόμενο χρόνο από την λήξη της άσκησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία έναρξης επαγγέλματος ήτοι τον χρόνο από 01-06-1982 έως 13-09-1984 (η στρατιωτική μου θητεία συμπίπτει με τον χρόνο άσκησης). Έχω γεννηθεί την 02-01-1959, είμαι παντρεμένος και έχω δύο τέκνα γεννημένα την 24-06-1986 και 19-12-1987.Ερωτώ πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη το συντομότερο δυνατό και με οποιαδήποτε εξαγορά χρόνου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από 1/1/2011 οι προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης για τους δικηγόρους διαμορφώνονται από το έτος  στο οποίο συμπληρώνονται 35 έτη ασφάλισης. Έτσι αν τα 35 έτη ασφάλισης συμπληρώνονται το 2011 απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για θεμελίωση σύνταξης. Αν τα 35 έτη ασφάλισης συμπληρώνονται το 2012 απαιτούνται 37 έτη ασφάλισης και ηλικία 60 ετών για θεμελίωση σύνταξης. Στην περίπτωσή σας, με αναγνώριση πέντε ετών πλασματικού χρόνου (σπουδών και τέκνων) μπορείτε να συμπληρώσετε 35ετία το 2012 και επομένως να συνταξιοδοτηθείτε με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών.

106. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Στέλιο Νισελ.
Γεια σας,   θα ήθελα να πληροφορηθώ.  Έχω 26 χρόνια  ΤΕΒΕ,  2 χρόνια πριν από το ΤΕΒΕ ΙΚΑ και 5 χρόνια ΙΚΑ παράλληλη με το ΤΕΒΕ. Το ερώτημα μου είναι αν μπορώ και πώς να αξιοποιήσω τα 5 χρόνια ΙΚΑ της παράλληλης ασφάλισής μου. Είμαι 54 ετών, γεννημένος στις 3-7-1959.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας τα 5 έτη παράλληλης ασφάλισης δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, εφόσον θα βγάλετε μία σύνταξη γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσαν να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος ασφάλισης είναι μόνο στο σενάριο των δύο ξεχωριστών αυτοτελών συντάξεων στο 67ο έτος της ηλικίας σας, και εφόσον συμπληρωθούν 20 έτη ασφάλισης (ήτοι 6.000 ημέρες ασφάλισης) και στο Ι.Κ.Α.

 107.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Από κο Χ. Χαβαραν.

 Γεια σας! Είμαι 54 χρονών. Τέλος του 2011 είχα 9.300 ένσημα από ΙΚΑ. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Κανονική ή και μειωμένη; Σας ευχαριστώ!

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Το 2011 είχατε 9300 η.ε. όπως αναφέρετε, συνεπώς για τη συμπλήρωση των 10500 η.ε. υπολείπονται περί τα 1200 ένσημα. Εάν διαθέτετε τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων (όπως τέκνα, σπουδές, κενά, στρατός, ΟΑΕΔ επιδοτούμενη ανεργία) μπορείτε να θεμελιώσετε πλήρη σύνταξη το 2011, άρα να δικαιούσθε σύνταξη στα 58 με 10800.

 108.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κα Ελ. Μερκουλ.

 Έχω γεννηθείτο 1962, είμαι αυτή την στιγμή διαζευγμένη, άνεργη και μητέρα δύο ανήλικων αγοριών. Έχω εργαστεί από τον Φλεβάρη του 1986 μέχρι τις 19/7/2013 σε ιδιωτικές εταιρείες .Αποτις 22/7/2013 είμαι επιδοτούμενη απο τον ΟΑΕΔ λόγω ανεργίας. Συνολικά έχω 7.813 ένσημα στο ΙΚΑ εκ των οποίων :το 2008 298 ένσημα, το 2009 300 ένσημα, το 2010 300 ένσημα, το 2011 300 ένσημα,το 2012 300 ένσημα,το 2013 167 ένσημα ,και στοΕΤΕΑΜ 7475 ένσημα. Έχω τελειώσει τηνΑ.Σ.Ο.Ε.Ε.(4ετούςφοίτησης)...

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εφόσον έχετε θεμελιώσει, όπως αναφέρετε, συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 δεν θίγεστε και έχετε δικαίωμα είτε τώρα σε μειωμένη σύνταξη είτε στα 55 πλήρη. Το ζητούμενο πότε θα αποφασίσετε να αιτηθείτε σύνταξη άπτεται της επιλογής ανάμεσα σε μειωμένο ποσό ή πλήρες ποσό με βάση τον οικονομικό σας προγραμματισμό. Περαιτέρω το κόστος εξαγοράς είναι 168 περίπου ευρώ για κάθε μήνα αλλά εσείς δεν μπορείτε να προβείτε σε εξαγορά καθώς το δικαίωμα εξαγοράς έχει όποιος ασφαλισμένος θεμελιώνει από το 2011 και μετά. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα απαντάμε ότι μπορείτε να ζητήσετε από το ΙΚΑ της περιοχής σας αναγνώριση 300 ημερών για το τέκνο αυτό αλλά δεν μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των ημερών για την περίπτωση της σύνταξης μητέρας ανηλίκου.

 109.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Σπύρο Γιανν.

 Η ηλικία μου είναι 53 και 7 μηνών. Έχω 9100 ένσημα από τα οποία 7500 βαρέα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Πρέπει να προσδιορίσετε έως ποιο χρονικό σημείο έχετε αυτά τα ένσημα καθώς και ειδικότερα ποιο έτος συμπληρώσατε τα βαρέα. Ενδεικτικά εάν τα έχετε συμπληρώσει το 2013 για τα 10500 υπολείπονται 1400 ένσημα. Οπότε εάν έχετε δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ώστε να συμπληρώσετε τα 10500 ένσημα το 2013 θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη στα 60 και 9 μήνες πλήρη άλλως στα 58 και 9 μήνες μειωμένη.

 110.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Νικ. Μαντζ.

Καλημέρα. Είμαι γεννημένος στις 19 Σεπτεμβρίου 1957, οικοδόμος στο επάγγελμα, έχω βαρέα-οικοδομικά ένσημα από το 1971 και μέχρι σήμερα 5100 σύνολο. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη; Σας ευχαριστώ.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εσείς καθώς κλείνετε τα 58 έτη ηλικίας σας μετά το 2013 μπορείτε να λάβετε σύνταξη με Βαρέα οικοδομικά στα 60 έτη ηλικίας σας. Προσοχή βασική προϋπόθεση είναι να έχετε 500 βαρέα οικοδομικά τα τελευταία 13 έτη πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

  111.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο Αμ. Ερμιδ.

 Είμαι γεννημένη το 1961 και εργάσθηκα για πρώτη φορά το 1981. Από το 1981 έως τις 21.5.2010 που απολύθηκα στον ιδιωτικό τομέα ήμουν όλα τα χρόνια κ εξαιρουμένου συνολικά ένα διάστημα ενός χρόνου που δεν εργάσθηκα, θα ήθελα να ξέρω πότε βγαίνω σε σύνταξη. Είμαι διαζευγμένη χωρίς παιδιά.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Έχετε έως το 2010 συνολικά 28 έτη ασφάλισης ήτοι 8400 η.ε. Για τα 10000 ένσημα σας υπολείπονταν το 2011 πια (οπότε και μπορείτε να έχετε δικαίωμα εξαγορών) 1600 ένσημα. Όμως μόνο το 2012 μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα αναγνώρισης τέτοιου αριθμού ενσήμων. Εάν υπάρχουν σπουδές 4 έτη και ένα έτος ΟΑΕΔ ή κενό τότε μπορείτε να θεμελιώσετε το 2012 τα 10000 ένσημα και να λάβετε πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση συνολικά όμως 10800 η.ε. στα 58 έτη και 6 μήνες. Αλλιώς εάν δεν υπάρξει η δυνατότητα εξαγορών και εργασίας έχετε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 67 αλλιώς μειωμένη στα 62 και εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία προ αίτησης.

 112. ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Φ. Κακαρ.

Γυναίκα με 860 ένσημα ΙΚΑ από το 1993-97 ,200 ένσημα επιδοτούμενης ανεργίας ,12 χρόνια ΤΕΒΕ σύνολο 4510 έχω κάνει αίτηση για σύνταξη το Δεκέμβριο του 13 βγαίνω σε σύνταξη; Έχω γεννηθεί το 1949.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο συνολικός αριθμός ενσήμων δεν αντιστοιχεί στα διαστήματα που αναφέρετε. Οι ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης ακόμα και με διαδοχική ασφάλιση και επιπροσθέτως την ηλικία των 65 προ του 2013 μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 65.Αλλιώς θα απορριφθεί το αίτημά σας και θα παραπεμφθεί στο ΙΚΑ να κρίνει σαν επόμενος φορέας και θα αποφασίσει το εν λόγω ταμείο εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις για την περίπτωση της σύνταξη της 15ετίας.

 113.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Θρασυβ. Καραμπ.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το ποτέ μπορώ να συνταξιοδοτηθώ και αν μπορώ να εξαγοράσω πλασματικά χρόνια . Έχω γεννηθεί στις 4 3 1959 είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1978 εργάζομαι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι εργάζομαι, ως το τέλος του 2013 έχω περίπου 8800 ένσημα εκ των οποίων τα 3900 βαρέα και ανθυγιεινά και τα έχω πραγματοποιήσει πριν το 2001.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εσείς έχετε έως το 2013 8800 ένσημα. Εάν αποσκοπείτε σε μια σύνταξη με τις κοινές διατάξεις και όχι τα βαρέα τότε το 2013 απαιτούνται 1700 η.ε. προς εξαγορά (όπως τέκνα, σπουδές, κενά, στρατός, ΟΑΕΔ επιδοτούμενη ανεργία) ώστε να θεμελιώσετε σύνταξη το 2013 και να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 62 με 12.000 η.ε. Ωστόσο υπάρχει και η δυνατότητα να μην προβείτε σε αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων και να ασφαλιστείτε το επόμενο διάστημα σε βαρέα καθώς θα μπορούσατε να λάβετε σύνταξη στα 62 με 4500 η.ε. τουλάχιστον εκ των οποίων 3600 βαρέα αλλά από αυτά 1000 η.ε. σε βαρέα τα τελευταία 13 έτη πριν την αίτηση.

 114.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Α. Γκιλ.

 Έχω ΤΕΒΕ Από 27-12=1989 έως 30-6-2003 (σύνολο 4005 ένσημα) και ΙΚΑ Από 1-2-1971 έως 2011(συνολο 2513)Επιδοτουμενο ταμείο ανεργίας 725 ημέρες. Επίσης 28 μήνες στρατού (δεν τα έχω εξαγοράσει). Είμαι πολύτεκνος (όλα ενηλικιωμένα ).Είμαι γεννημένος στις 10-2-1957.Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Θα πρέπει να διευκρινίσετε τα έτη ακριβώς στην ασφάλιση του εκάστοτε ταμείου καθώς τυχόν παράλληλος χρόνος δεν αναγνωρίζεται. Επίσης πρέπει να ελεγχθεί ποιος είναι ο φορέας που θα απονείμει τη σύνταξη. Εάν δεν υπάρχει παράλληλος χρόνος και το ΙΚΑ είναι τελευταίος και αρμόδιος φορέας τότε η απάντησή μας είναι ότι σήμερα έχετε 6518 η.ε., όπως αναφέρετε, και θα μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη είτε με 12.000 η.ε., εάν προηγηθεί εξαγορά πλασματικών του ανωτάτου ορίου των 7 ετών αλλά και εργασία για τη συμπλήρωση αυτών των 12,000 η.ε., τόση ώστε θα έχετε πλησιάσει πια το 67ο έτος οπότε και χωρίς αναγνωρίσεις θα λάβετε τότε σύνταξη.

 115.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κο Γ. Γιακουμ.

 Είμαι γεννημένος τον Νοέμβριο του 1953.Εχω καταθέσει τα χαρτιά μου στις 26/11/2013 στο ΙΚΑ για διαδοχική σύνταξη ΙΚΑ-ΟΑΕΕ με σύνολο ενσήμων 11.120 από τα οποία τα 500 ένσημα του ΟΑΕΕ σε σύνολο 2.200 τα έχω κάνει διακανονισμό και δεν τα πλήρωσα εφάπαξ γιατί δεν έχω την δυνατότητα .Θα υπάρξει πρόβλημα στην έγκριση της σύνταξης μου; Αν όχι πότε θα πάρω το έναντι;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Προκειμένου να αποδώσει ο ΟΑΕΕ τον χρόνο ασφάλισής σας στο ΙΚΑ θα πρέπει να μην υπάρχει οφειλή. Αλλιώς θα μπορέσει να σας αναγνωρίσει μόνο όσον χρόνο έχετε εξοφλήσει με τις εισφορές σας. Το ερώτημα είναι εάν ο υπολειπόμενος χρόνος (δηλαδή αυτός που έχετε αποπληρώσει) σας επαρκεί ώστε να λάβετε σύνταξη. Θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο εισηγητή στο ΤΕΒΕ και ΙΚΑ αντιστοίχως.

116.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κα Αναστ.Δούρ.

Είμαι 55 ετών. Έχω συνολικά 5300 ένσημα και τα τελευταία 6 χρόνια λαμβάνω αναπηρική σύνταξη. Θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι και πότε την κανονική σύνταξη γήρατος.

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εφόσον δεν τίθεται ερώτημα περί οριστικοποίησης της αναπηρικής σας σύνταξης, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το ΙΚΑ, καθώς κλείνετε τα 60 μετά το 2013 και έχοντας 5300 η.ε δικαιούσθε σύνταξη γήρατος στα 67.

 117.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κα Παναγ. Παρασκ.

Γεννήθηκα 26/12/1957.Το 2012 θεμελίωσα για πρόωρη. Απολύθηκα Αύγουστο 2011.Το 2012 έχω ΟΑΕΔ 2012 και το 2013 αυτασφάλιση. Υπάρχει πρόβλημα με τη διαδοχική ασφάλιση και εάν το 2014 καταθέσω τα χαρτιά πρέπει να αγοράσω τα 100 ένσημα και για αυτό το έτος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας έχετε κλείσει τα 55 το 2012 και έχετε συνολικά περισσότερα από 4500 έως το έτος θεμελίωσης. Συνεπώς δικαιούσθε μειωμένη σύνταξη στα 57 αλλά με την προϋπόθεση ότι έχετε 100 ένσημα την τελευταία 5ετία προ της αίτησης. Άρα η επιδοτούμενη ανεργία του 2012 καλύπτει τα 100 ένσημα του έτους αυτού και το 2013 κάνατε αυτασφάλιση. Εάν είχατε 100 η.ε. και το 2011, 2010, 2009 ανά έτος, τότε δεν απαιτούνται 100 ένσημα το 2014, οπότε και είναι τοέτος κατάθεσης της αίτησής σας.

 118.ΕΡΩΤΗΜΑ:

 Απο κο Γεωργ. Γκελ.

 Γεννήθηκα 20/03/1957.Πρώτη ασφάλιση 1/7/73.Έχω 2 παιδιά (24&18 ετών).- και στρατό 26 μήνες- ΙΚΑ 1333 ένσημα-ΝΑΤ 1207 ένσημα. Από το 4/1/1990 έως σήμερα ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ. Παρακαλώ πότε συνταξιοδοτούμαι και με ποιες προϋποθέσεις

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ερώτημά σας δεν είναι γενικής φύσης ώστε να απαντηθεί στην ιστοσελίδα καθώς άπτεται ειδικότερου ελέγχου. Το σημαντικό ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν θεμελιώνετε οριακά το 2011 ή το 2012 την 35ετία με πλασματικούς χρόνους, γιατί αναλόγως θα ζητηθούν από το ΤΕΒΕ 36 ή 37 έτη αντιστοίχως και ηλικία 60 ετών.

 119.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κα Βογιατζ.

 Παρακαλώ πότε θα λάβει σύνταξη ο άνδρας μου με τα κάτωθι δεδομένα: Έτος γεννήσεως : 1955.Έχει 30 μήνες στρατιωτικής θητείας και ΤΑΕ (ΟΑΕΕ) Από 1/10/1977 έως 27/12/2012( Συνολικά 35 χρόνια + 2 μήνες) και ΙΚΑ από 15/9/73 - 31/12/74, από 1/12/91 - 30/9/92,από 1/10/95 - 30/6/96 ( Συνολικά 2 χρόνια + 39 ημέρες (639 ένσημα). ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 37 χρόνια + 3 μήνες + 9 ημέρες

 Εγώ έχω γεννηθεί 1955 με δύο ενήλικα παιδιά. ΤΕΒΕ από 1/7/81 - 8/11/85( Συνολικά 4 χρόνια + 5 μήνες), ΤΑΕ (ΟΑΕΕ) από 1/8/1986 έως 27/12/2012 ( Συνολικά 26 χρόνια + 4 μήνες +27 ημέρες) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30 χρόνια + 9 μήνες + 27 ημέρες

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Χρόνος που μπορεί να συνυπολογιστεί στη διαδοχική ασφάλιση είναι μόνο ο μη παράλληλος. Συνεπώς για το σύζυγο από το ΙΚΑ θα υπολογιστεί μόνο η περίοδος 1973,1974.Άρα λανθασμένα θέτετε σύνολο ασφάλισης 37 χρόνια + 3 μήνες + 9 ημέρες. Εάν είχε 25άρια ένσημα τότε θα υπολογιστούν περί τους 15 μήνες ΙΚΑ και 35 έτη και 2 μήνες στο ΤΑΕ. Οπότε το 2012 είχε 36 έτη και 5 μήνες συνεπώς θεμελίωσε την 35ετία το 2011 και δικαιούται σύνταξη στα 60 με 36 ετία.

 Όσον αφορά εσάς έως το 2012 είχατε, αναφέρετε, 30 έτη και 9 μήνες συνεπώς με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών (έως 5 έτη το 2012) μπορείτε να συμπληρώσετε την 35 ετία το 2012 και να λάβετε σύνταξη με 37 ετία στα 60.

 120.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Απο κα Γ. Τσουρ.

Είμαι γεννηθείσα 4-4-1962.Τις χρονιές 78-79-80 έχω 700 ένσημα του ΙΚΑ. Στο τελευταίο δίμηνο του 1985 έχω κάνει εγγραφή στο τότε ΤΕΒΕ τώρα ΟΑΕΕ. είμαι μητέρα δυο ενηλίκων παιδιών .Και έχω συνεχόμενα έως σήμερα τον ΟΑΕΕ. Μπορώ να εξαγοράσω τα πλασματικά των παιδιών; Πότε να διακόψω το επάγγελμα; Πότε δικαιούμαι σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το ερώτημά σας δεν είναι γενικής φύσης ώστε να απαντηθεί στην ιστοσελίδα καθώς άπτεται ειδικότερου ελέγχου. Το σημαντικό ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν θεμελιώνετε οριακά το 2012 ή το 2013, όπως εκ πρώτης άποψης φαίνεται, την 35ετία με πλασματικούς χρόνους, γιατί αναλόγως θα ζητηθούν από τον ΟΑΕΕ 37 έτη ασφάλισης και 60 ετών ή 40 έτη αντιστοίχως και ηλικία 62 ετών.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)