Τελευταίες αλλαγές & Εξελίξεις


[fusion_text]

Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις-Νόμος 4670/2020 (NEO 28/2/2020)

Εγκύκλιος 37 ΕΦΚΑ για υπολογισμό σύνταξης με χρόνο ασφάλισης στο εξωτερικό (1/7/2019)

Εγκύκλιος 36 ΕΦΚΑ για χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτους με τις διατάξεις του του άρθρου 19 του ν.4611/2019 (1/7/2019)

Εγκύκλιος 30 ΕΦΚΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών (6/6/2019)

Νόμος 4611/17-5-2019: Ρύθμιση οφειλών προς του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις (17/5/2019)

Εγκύκλιος για όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης (16/4/2019)

Εγκύκλιος για διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση (14/3/2019)

Συμπληρωματικές οδηγίες για δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγέλματος (4/1/2019)

Χορήγηση σύνταξης σε πάσχοντες απο δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία χωρίς να συντρέχει  η προϋπόθεση της μετάγγισης
(31/12/2018)

Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ για την συνταξιοδότηση παράλληλα ασφαλισμένων (25/9/2018)

Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ για έναρξη και λήξη δικαιώματος σύνταξης (12/9/2018)

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ(22/1/2018)

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά(22/1/2018)

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013" (20/11/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 ΕΦΚΑ "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου  19 του Ν.4387/2016,που αφορά θέματα διαδοχικής ασφάλισης"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΕΦΚΑ  "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος" (19/9/2017)

Εγκύκλιος για την διαδοχική ασφάλιση (19/9/2017)

Εγκύκλιος για τον προσδιορισμό της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης (19/9/2017)

Ν.4488/2017 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις" (14/9/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΦΚΑ "Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά  κατ' εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν.4387/2016" (30/6/2017).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ πρ.ΟΓΑ (16/6/2017)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ (16/6/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (15/6/2017)

Υπουργική απόφαση για την βάση υπολογισμού εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1/1/2017 (7/6/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (30/5/2017)

Εγκύκλιος 24 για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (22/5/2017)

Εγκύκλιος για απαλλαγή από παρακράτηση σύνταξης  Ο.Γ.Α. σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης" (20/4/2017)

Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών για τις νέες συντάξεις (6/4/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19- ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΑΥ ( 28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18- ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΕΩΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ (28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 -ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Δ.Π.Υ. ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΩΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (28/3/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (24/3/2017)

Κ.Υ.Α. για υπολογισμό ανταποδοτικής σύνταξης (16/2/2017)

Κ.Υ.Α. για εθνική σύνταξη-Δικαιούχοι και ποσά (16/2/2017)

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ.9  του αρ.39 του ν.4387/2016, (ασφάλιση των εργαζομένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών) (20/01/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ( 23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (23/12/2016)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για εξέταση από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α." (20/12/2016)

K.Y.A. για παράλληλη ασφάλιση ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ (γιατροί,μηχανικοί,δικηγόροι) (19/12/2016) 

"ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 39/2016 για χορήγηση προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου"

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΤΕΑ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 26-2016 ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ" 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387 /12-5-2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ(ΓΙΑΤΡΟΙ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)(23/12/2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) (23/12/2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ(17/12/2015)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4336/2015 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

[/fusion_text]