Συχνές Ερωτήσεις 39


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

761.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω γεννηθεί  22.02.1956 έχω οικοδομικά βαρέα 4500 και 1000 τα τελευταία 13 χρόνια .Πότε θεμελιώνω και πότε πρέπει να ζητήσω καταμέτρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον με τον νέο νόμο 4336/2015 δεν θίγονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμά τους με βάση τις διατάξεις των βαρέων, εσείς θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης γήρατος ως οικοδόμος σε ηλικία 60 ετών ,δηλαδή στις 22/2/2016. Καλό θα είναι να δώσετε άμεσα τα ένσημα μας στο κέντρο ανακεφαλαίωσης του ΙΚΑ της περιοχής σας προκειμένου να ξεκινήσει  η σχετική διαδικασία.

762.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω 5 έτη ΙΚΑ και 25 έτη ΤΣΑ .Μπορώ να λάβω μειωμένη σύνταξη .Είμαι 57 ετών και  άνεργος επαγγελματίας με ένα ανήλικο τέκνο; Τον Οκτώβριο κλείνει τα 18.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα δικαιούσθε σύνταξη με 40 έτη στο 62ο  έτος της ηλικίας σας. Δυστυχώς νωρίτερα δεν μπορείτε να βγάλετε κάποια σύνταξη. Δεν μπορείτε να βγάλετε σύνταξη ως πατέρας ανήλικου  τέκνου.

763.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος στις 02/04/1958. Το ερώτημα μου είναι: Έχω 7000 ένσημα βαρέα, Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη είτε κανονική είτε μειωμένη; Μπορώ να κάνω εξαγορά ενσήμων;  Έχω 2παιδιά ενηλικα και 2 χρόνια στρατό.Εάν μπορώ να την πάρω μειωμένη με συμφέρει η να περιμένω;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν τα 10500 ένσημα εκ των οποίων 7500 βαρέα μετά το 2015 μπορούν να λάβουν σύνταξη μειωμένη στα 60 άλλως πλήρη στα 62.Σε εσάς υπολείπονται περί τα 3500 ένσημα για τη συμπλήρωση των 10500 και φυσικά δεν έχετε καλύψει ακόμα τα 7500 βαρέα.Ο ΟΑΕΔ είναι πλασματικός χρόνος και μπορεί να αναγνωριστεί ως τέτοιος, άνευ εξαγοράς. Πρακτικά και εφόσον δεν αλλάξει στον μέλλον  το προστατευτικό πλαίσιο για τα βαρέα, θα μπορέσετε χωρίς εξαγορές πλασματικών χρόνων θα συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών,δηλαδή στις 2/4/2020 με όσα ένσημα έχετε αυτή την στιγμή. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη προ του 62ου έτους της ηλικίας σας.

764.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Το ερώτημά  μου είναι εάν μπορώ να πάρω σύνταξη άμεσα. Είχα συμπληρώσει τα 5500 όταν η κόρη μου ήταν ανήλικη. Ενηλικιώθηκε το 2008.Συμπληρώνω την ηλικία των 55 ετών τον Φεβρουάριο του 2016.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις πρόσφατες αλλαγές  του Ν.4336/2015 δεν μπορείτε άμεσα να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών, καθώς το νέο ηλικιακό σας όριο ορίζεται στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Άμεσα μπορείτε μόνο μειωμένη σύνταξη, την οποία δεν την συνιστούμε λόγω της επιβολής μεγάλου ποσοστού μείωσης στο τελικό ποσό της σύνταξης σας.

765.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω 6000 ένσημα από το ΙΚΑ έως και το 2007.Εχω γεννηθεί στις 16/2/1962 και στις 3/2/2013 απέκτησα παιδί .Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 άλλως μειωμένη στα 62 καθώς αποκτήσατε το ανήλικο τέκνο μετά το 2012.

766.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι γεννημένος το 1961 και ασφαλισμένος μόνο στο ΙΚΑ από τον Μάρτιο του 1987.Μεχρι σήμερα έχω 8000 ένσημα και έχω μια κόρη που είναι 17,5 ετών. Σε ποια ηλικία θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς καθώς έχετε 8000 ένσημα ασφάλισης ΙΚΑ έως το 2014 προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη (νωρίτερα από τα 67) θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 62 αλλά και 40 έτη ασφάλισης. Μπορείτε να εξαγοράσετε έως 7 έτη πλασματικούς χρόνους σύμφωνα με το νόμο. Το θέμα της ανηλικότητας της κόρης δεν ευνοεί εν προκειμένω, καθώς δεν προβλέπεται σύνταξη στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-πατέρες ανήλικων τέκνων.

767.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω γεννηθεί 10/03/1960 και διατηρώ ατομική επιχείρηση   έχοντας ένσημα ΤΕΒΕ  από τον Αύγουστο του 1990 μέχρι και σήμερα συν 370 ενσημα ΙΚΑ την περίοδο 1978. Έχω και 1 ανήλικο τέκνο. Μπορώ να βγω στην σύνταξη; Επιθυμώ μόνο πλήρη. Τι θα με συμβουλεύατε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί σύνταξη γήρατος σε παλαιές ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων τέκνων. Με 15ετία τουλάχιστον έχετε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

768.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έως 31/12/2011 είχα συμπληρώσει 10500 η.ε. με εργασία. Μπορεί να επηρεαστεί το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα με τυχόν αλλαγές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τον ν.4336/2015 προβλέπεται σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Στην περίπτωσή σας θα πρέπει να μας αναφέρετε αν συμπληρώσατε  το 58ο έτος της ηλικίας σας ή αν όχι πότε ακριβώς το συμπληρώνετε, γιατί με βάση αυτό το κριτήριο καθορίζεται και η ηλικία συνταξιοδότησής σας. Αν συμπληρώσατε το 58ο έτος της ηλικίας σας πριν τις 19/8/2015  τότε δεν επηρεάζεσθε και μπορείτε να καταθέσετε άμεσα αίτηση για σύνταξη. Αν συμπληρώνετε το 58ο έτος το 2016 τότε  δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών, αν συμπληρώνετε το 58ο έτος της ηλικίας σας το 2017 δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

769.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι 59 ετών και έχω 1850 ένσημα βαρέα από ΙΚΑ από το 1970 έως το 1990 όποτε και έκανα εγγραφή στον οαεε μέχρι και σήμερα. Ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι σύνταξη σήμερα; Αν όχι έχω τη δυνατότητα να δουλέψω πάλι με ασφάλιση στο ΙΚΑ με συμφέρει να κάνω διακοπή από τον ΟΑΕΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα όσα περιληπτικά μας αναφέρετε  διαπιστώνουμε ότι επειδή έως 31/12/2012 δεν μπορούσατε να συμπληρώσετε οριακά την 35ετία με πλασματικούς χρόνους καθώς είχατε περί τα 29 έτη θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη πλήρη από  τον ΟΑΕΕ στα 62 με 40 έτη  ασφάλισης είτε στα 62 μειωμένη μέσω ΙΚΑ.

  1. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι 52 ετών. Έχω 2500 ένσημα από το 1979 στο ΙΚΑ και από το 1996 έχω 5400 στο ΤΕΒΕ έως σήμερα 01/2015. Δικαιούμαι σύνταξη από το ΤΕΒΕ ή ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ αυτό με τα 7500 ένσημα του 2011; Tι γίνεται με πλασματικούς χρόνους ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη (νωρίτερα από τα 67) θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 62 αλλά και 40 έτη ασφάλισης. Στο ΙΚΑ προβλέπεται σύνταξη 10500 ενσήμων εκ των οποίων 7500 σε βαρέα επαγγέλματα, που δεν σας αφορά εν προκειμένω. Πλασματικούς χρόνους μπορείτε να αναγνωρίσετε έως 7 έτη.

771.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τον Φεβρουάριο του 2016 θεμελιώνω δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 62 ετών με 5000 ένσημα. Από τον Δεκέμβριο όμως του 2012 είμαι άνεργη και για ένα έτος έλαβα επίδομα ανεργίας. Δεδομένου ότι δεν θα έχω τη τελευταία 5 ετία τα απαραίτητα 100 ένσημα ανά έτος, δε θα μπορέσω να λάβω σύνταξη στα 62; Σε κάθε περίπτωση μπορώ να τα εξαγοράσω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για την περίπτωση της μειωμένης σύνταξης θα πρέπει να υπάρχουν τα 100 ένσημα την τελευταία 5ετία.Μπορούν να υπολογιστούν και τα ένσημα επιδοτούμενης ανεργίας όμως δεν δύναται αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να καλυφθούν εφόσον δεν τα έχετε.

772.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ασφαλισμένη από το 1989  και  έχω και 136 ημέρες ασφάλισης το 1989 στο ΙΚΑ  . Έπειτα από 9/1990 έως 2/2000  στο ΤΕΒΕ και από τον 9/1996 έως σήμερα στο ΙΚΑ. Είμαι μητέρα ανηλίκου γεννημένου το 2000 και εγώ γεννήθηκα 20/2/1965.Ηθελα να σας ρωτήσω πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη ;Η διαδοχική  θα επηρεάσει το ποσό της σύνταξης; Πότε με συμφέρει καλύτερα να βγω δεδομένου ότι επιθυμώ να βγω με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα αναφερόμενα στοιχεία της ερώτησης προκύπτει παράλληλος χρόνος 1996-2000. Ωστόσο εφόσον αποδειχθεί ότι είχατε 5500 η.ε. διαδοχικής ασφάλισης (μη παράλληλος χρόνος) έως 31/12/2010 και είχατε και ανήλικο τέκνο  μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 καθώς είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία πριν από τις 19/8/2015, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4336/2015.Θα πρέπει όμως πριν προχωρήσετε στην κατάθεση της αίτησης για χορήγηση μειωμένης σύνταξης να πληροφορηθείτε το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούστε, καθώς με τις πρόσφατες τροποποιήσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας,θα επιβαρυνθείτε με μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης, ήτοι 40%, ενώ με την παράλληλη κατάργηση του προστατευτικού ορίου του κατώτατου ποσού σύνταξης μειώνεται ακόμη περισσότερο το ποσό της τελικής σύνταξης.
773.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι γεννημένος 04/11/1955 και έχω 1000 ένσημα στο ΙΚΑ έως το 1980. Έχω ακόμα στο ΟΑΕΕ ως ελεύθερος επαγγελματίας 10 χρόνια και ένα δίμηνο  από το 8/1982 έως  το 10/1992 υπηρέτησα στρατό 26 μήνες και θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να αγοράσω πλασματικά χρόνια και να βγω στην σύνταξη  και πότε ή αν πρέπει να ξανά ασφαλιστώ στο ΙΚΑ ή στο ΟΑΕΕ  για ποιο γρήγορη συνταξιοδότηση πριν τα 67.

AΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ στα 62 η οποία θα απορριφθεί καθώς δεν θα είσαστε 67 (οπότε και χορηγείται η πλήρης από τον ΟΑΕΕ με 15ετία) και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ όπου και θα μπορέσετε να λάβετε μειωμένη σύνταξη εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία, δηλαδή εφόσον θα έχετε αρχίσει και πάλι ασφάλιση σε ΟΑΕΕ. Αν αλλάξετε ασφαλιστικό φορέα στην έναρξη αυτής της επίμαχης 5ετίας και έχετε πάλι ασφάλιση ΙΚΑ  η αίτηση θα κατατεθεί απευθείας στο ΙΚΑ. Για την συμπλήρωση των 4500 ημερών ασφάλισης θα χρειαστεί να προβείτε σε αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής θητείας.

  1. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, από το 1986 έως το 2006 με 4850 ημέρες ασφάλισης, όλα βαρέα ένσημα και στο ΤΕΒΕ από το 1985 έως το 2005. Από το 2014 είμαι μόνο στο ΙΚΑ. Με συμφέρει η διαδοχική ασφάλιση, μπορώ να πάρω σύνταξη στα 57 αν έχω 7100 μόνο βαρέα, ή να πάρω δύο συντάξεις στα 62 έτη του ΙΚΑ και 67 του ΤΕΒΕ. Πότε θα πάρω διαδοχική σύνταξη το συντομότερο. Έχω γεννηθεί το 1964.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το μόνο σενάριο που μπορεί να εφαρμοσθεί στην περίπτωσή σας,κατά την άποψή μας, λόγω και του πολύ μεγάλου χρόνου παράλληλης ασφάλισης είναι αυτό των δύο ξεχωριστών συντάξεων. Δεδομένου ότι είστε πολύ νέος, μόλις 50 ετών δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή απάντηση για κάτι που θα κριθεί μετά από 12 έτη τουλάχιστον. Η δεύτερη σύνταξη από το ΤΕΒΕ με τα σημερινά ισχύοντα, όντως θα δοθεί στα 67 έτη, όμως για την πρώτη σύνταξη από το ΙΚΑ στα 62 έτη με τις διατάξεις των βαρέων, θα πρέπει να υπάρχουν 1000 τουλάχιστον βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη από την συμπλήρωση του 62ου έτους.

775.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι 67 ετών. Ήμουν ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από 1-6-93 έως 1-11-2009.Επίσης στο ΙΚΑ πριν το 1993με 1000 ένσημα. Θέλω να καταθέσω για σύνταξη στον ΟΑΕΕ. Παρακαλώ θέλω να μάθω:1)Θα μου κοπεί η σύνταξη χηρείας που παίρνω από τον άντρα μου από ΟΑΕΕ 620 ευρώ και πότε; όταν καταθέσω τα δικαιολογητικά ή αργότερα;2) Τι σύνταξη περίπου θα πάρω;3)Με συμφέρει να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχει παρέλθει τριετία από τον θάνατο του συζύγου σας και επειδή έχετε ήδη συμπληρώσει και το 67ο έτος της ηλικίας σας, προβλέπεται μείωση κατά 30% σε μία από τις δύο συντάξεις. Ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνει στην σύνταξη που θα επιλέξετε εσείς (προφανώς στην μικρότερη από τις δύο). Επομένως η σύνταξη χηρείας δεν θα «κοπεί» αλλά εφόσον είναι μικρότερη από την δική σας σύνταξη γήρατος, τότε κατόπιν επιλογής σας θα μειωθεί κατά 30%. Στο ερώτημα αν συμφέρει να καταθέσετε, απαντάμε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή,καθώς με τις όποιες μειώσεις θα υπάρχει σίγουρα αύξηση στο τελικό ποσό που θα λάβατε ως άθροισμα δύο συντάξεων (γήρατος και χηρείας).

776.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι 54 ετών με ημερομηνία γέννησης την 16/7/1960.Από τον Ιούνιο του 1979 μέχρι τον Μάϊο του 1999 έχω συμπληρώσει 5385 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα. Από το 1999 μέχρι σήμερα δεν έχω άλλη ασφάλιση. Τί πρέπει να κάνω για να βγω στα 62 στη σύνταξη; Πόσα ένσημα πρέπει να βάλω ακόμα και πόσα ένσημα μπορώ να αναγνωρίσω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με βάση τα σημερινά ισχύοντα δεδομένα και με βάση τις διατάξεις των βαρέων θα πρέπει να συμπληρωθούν 1000 βαρέα ένσημα μέσα στα τελευταία 13 έτη  από την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Επομένως και  εφόσον δεν επέλθουν μελλοντικές αλλαγές, θα πρέπει από τώρα και μέχρι το 2022 να επικολληθούν 1000 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα.

777.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θα ήθελα να μάθω πότε ένα δικαίωμα  είναι θεμελιωμένο καθώς ακούω πολλές απόψεις και θα ήθελα να το διευκρινίσετε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηλικία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί η σύνταξη.

  1. ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θα σας παρακαλούσα να με βοηθήσετε να μάθω πότε θα δικαιωθώ σύνταξη.Είμαι 66 ετών και έχω 6648 η.ε. Δεν δουλεύω τα τελευταία χρόνια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς καθώς έχετε συνολικά πάνω από 4500 η.ε. θα μπορέσετε να λάβετε πλήρη σύνταξη γήρατος στα 67 καθώς δεν έχετε 100 ανά έτος τα τελευταία έτη ώστε να γίνει λόγος για μειωμένη σύνταξη.

779.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω μάθει ότι μπορώ να αναγνωρίσω 7 έτη πλασματικά. Παίζει ρόλο το έτος θεμελίωσης ή μπορώ να αναγνωρίσω όσο χρόνο θέλω ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επισημαίνουμε ότι  ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος  δεν μπορεί να υπερβαίνει: τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2011,τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2012,τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του  έτους  2013,τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το  έτος  2014 και εφεξής.

780.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ περίπου 19 έτη και έχω επίσης χρόνο στη Εξωτερικού. Θα καταθέσω στην ηλικία των 62 ετών για μειωμένη σύνταξη .Μπορώ να πάρω προσωρινή σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυνατή η έκδοση προσωρινής σύνταξης. Επειδή στην περίπτωσή σας έχετε και αυτοτελές δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μπορείτε να ζητήσετε έκδοση προσωρινής σύνταξης μόνο με τον χρόνο  ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.

781.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την απόφαση καταμέτρησης  του ΙΚΑ  το σύνολο των ενσήμων μου μέχρι 31/12/2014 ανέρχεται στα 8.300 εκ των οποίων τα 8000 ένσημα είναι οικοδομικά. Η χρονολογία γέννησης μου είναι 25-5-1956. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε αν μπορώ να βγω νωρίτερα σε σύνταξη από το όριο ηλικίας, που είναι 60 ετών, αγοράζοντας πλασματικά ένσημα και ένσημα στρατού για συμπλήρωμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις διατάξεις των βαρέων οικοδομικών θα λάβετε σύνταξη στα 60, ήτοι στις 25/5/2016.Επομένως σε 7 μήνες περίπου θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για χορήγησης πλήρους σύνταξης γήρατος ως οικοδόμος. Τα πλασματικά έτη θα μπορούσατε να τα αναγνωρίσετε μόνο αν μπορούσατε να συμπληρώσετε 10500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012,κάτι που δεν μπορείτε. Εξάλλου και το κόστος εξαγοράς στην περίπτωσή σας θα ήταν απαγορευτικό. Επομένως μόνη λύση είναι η συνταξιοδότησή σας στα 60 έτη.

782.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω γεννηθεί τον Φλεβάρη του 1958 διατηρώ ατομική επιχείρηση (ένσημα πρώην ΤΑΕ) από τον Φεβρουάριο του 1990 μέχρι και σήμερα συν 450 ένσημα ΙΚΑ την περίοδο 1974-1977. Έχω και 2 ενήλικα τέκνα. Μπορώ να βγω στην σύνταξη; Τι  με συμβουλεύετε;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

Με 15ετία τουλάχιστον έχετε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη στα 67 γιατί αλλιώς θα απαιτηθεί συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών.

783.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι έγγαμος με δύο τέκνα.Εργάσθηκα από  τον Μάρτιο του 1977 μέχρι και τον Ιούλιο του2012 στον ιδιωτικό τομέα. Έχω 10400 ένσημα και μπορώ να συνυπολογίσω και ένα χρόνο (300 ένσημα) από το ταμείο ανεργίας. Είμαι 56 ετών. Παρακαλώ πολύ πείτε μου ποια όρια ηλικίας θα εφαρμοστούν στην περίπτωσή μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όποιος ασφαλισμένος συμπλήρωσε τα 10.500 ένσημα το 2011 μπορούσε με 10.800 ημέρες ασφάλισης να λάβει πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου συμπληρώσετε συνολικά 10800 ημέρες ασφάλισης και επειδή συμπληρώνετε το 58ο έτος της ηλικίας σας το 2017, θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

784.ΕΡΩΤΗΣΗ:

 Είμαι οικοδόμος με 7000 ένσημα βαρέα, γεννημένος την  Ιανουάριο του 1956.Πρωτοασφαλίστηκα  τον  Μάρτιο του 1971.Πότε δικαιούμαι να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών,δηλαδή τον Ιανουάριο του 2016. Η περίπτωσή σας ανήκει στις εξαιρέσεις του Ν.4336/2015, για τις οποίες δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

 785.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας μου Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1953 από το 1969 έως 1990 έχω βαρέα ΙΚΑ 2800 ένσημα και από τον Απρίλιο 1992 είμαι ασφαλισμένος στον  ΟΑΕΕ μέχρι σήμερα με περίπου 6400 ένσημα ΟΑΕΕ. Έχω 1 παιδί 21 ετών και έχω στρατιωτική θητεία 32 μήνες. Μπορώ να βγω στα 60; Αναγνωρίζοντας 5 πλασματικά σήμερα π.χ εξαγορά, στρατός 32 μήνες 1 παιδ,ί ανεργία και κενά χρόνια από 1990 εως1992 μπορώ να πάρω σύνταξη σήμερα; και αν όχι πότε μπορώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με έτος θεμελίωσης το 2012 δικαιούσθε  σύνταξη με τη συμπλήρωση της 37ετίας. Θα πρέπει να καταμετρηθούν τα ένσημα του ΙΚΑ επισήμως,  καθώς οριακά μπορεί να μην θεμελιώνετε  το 2012 και συνεπώς εάν θεμελιώσετε το 2013 θα απαιτηθεί 40ετία για σύνταξη. Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της «θεμελίωσης» το 2012, αυτό σημαίνει ότι, εφόσον με αναγνώριση έως 5 έτη από πλασματικό χρόνο, συμπληρώνετε 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012, τότε μπορείτε να «κλειδώσετε» τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν κατά το 2012, ήτοι με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών. Εφόσον συμπληρώνετε τον χρόνο ασφάλισης που σας αναφέραμε και με δεδομένο ότι είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών πολύ πριν την ισχύ του Ν.4336/2015 (ήτοι 19/8/2015), δεν θα υποστείτε καμία αύξηση στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας.

786.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Γεννημένος τον Δεκέμβριο του 1955 με 26 χρόνια   ΟΑΕΕ και 32 μήνες στρατού  και αναγνωρισμένα 5 χρόνια ΝΑΤ μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με έτος θεμελίωσης το 2012 δικαιούσθε  σύνταξη με τη συμπλήρωση της 37ετίας. Προσοχή πέραν του στρατού απαιτείται και άλλη αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Ελέγξτε εάν υπάρχουν κενά μεταξύ της ασφάλισης ΟΑΕΕ-ΝΑΤ. Επίσης αν έχετε τέκνα, μπορείτε να αναγνωρίσετε  1 έτος για το πρώτο  τέκνο και 2 έτη για το δεύτερο τέκνο. Από τις αναγνωρίσεις που θα πρέπει να κάνετε θα επιλέξετε πρώτα τις αναγνωρίσεις των τέκνων και των κενών ασφάλισης γιατί αυτοί οι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι κάθε μήνας αναγνώρισης από χρόνο τέκνων εξαγοράζεται προς 167,85 ευρώ. Στο ποσό της αναγνώρισης υπάρχει και επιπλέον έκπτωση 15% αν το ποσό της εξαγοράς καταβληθεί εφάπαξ. Επειδή συμπληρώνετε το 60ο έτος τον Δεκέμβριο του 2015 επιβαρύνεσθε με μία μικρή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής σας, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 60 ετών και 3 μηνών για να δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος.

787.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχω συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας μου τον Ιούλιο του 2015.  Έχω περίπου 6000 με 6500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ. Γνωρίζετε πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με 4500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον σε ηλικία 67 ετών δικαιούστε πλήρη σύνταξη. Αν  έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία, τότε μπορείτε να κάνετε χρήση δικαιώματος και μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 62 ετών. Προσοχή τα 100 ένσημα ανά έτος θα πρέπει να τα έχετε κατά την τελευταία πενταετία πριν την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Αυτό σημαίνει ότι κατά το έτος 2014 θα πρέπει οπωσδήποτε είτε να είχαν επικολληθεί 100 ένσημα ή  αν υπήρξατε επιδοτούμενος από τον ΟΑΕΔ, ο χρόνος ανεργίας λαμβάνεται υπόψη για την συμπλήρωση των απαιτούμενων 100 ενσήμων.

788.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ήθελα να μάθω, αν κάποιος καταθέσει την αίτηση σύνταξης στο ΙΚΑ, ενώ εκείνο το διάστημα παίρνει ταμείο ανεργίας, τί γίνεται; Θα πρέπει να διακοπεί το ταμείο; Ή πρέπει να καταθέσει αίτηση μετά το τέλος του ταμείου;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Θα πρέπει να ενημερώσετε και τον ΟΑΕΔ για την κατάθεση της αίτησης για σύνταξη και το ΙΚΑ για το επίδομα. Βεβαίως λαμβάνοντας προσωρινή σύνταξη δεν μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε και το επίδομα ανεργίας.

789.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να βγω στην σύνταξη ή αν μπορώ να θεμελιώσω κάποιο δικαίωμα. Είμαι γεννημένος τον Νοέμβριο του 1963. Έχω ένσημα από το 1980 έως και σήμερα, όλα τα ένσημα μου είναι Ι.Κ.Α. Έχω συμπληρώσει λιγότερα από 7500 ημέρες ασφάλισης. Επίσης έχω υπηρετήσει 22 μήνες στρατιωτικής θητείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών, διαφορετικά αν δεν συμπληρωθούν άλλα ένσημα θα πρέπει να  περιμένετε την ηλικία των 67 ετών.

790.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είμαι γεννημένη 7/4/55 και έχω 19 χρόνια και 7 μήνες  ΟΑΕΕ . Από τον Αύγουστο του 2015 έχω κλείσει την επιχείρηση μου. Τι προϋποθέσεις πρέπει να τηρώ για να βγω σε σύνταξη και σε τι ηλικία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή την ηλικία των 65 τη συμπληρώνετε μετά το 2013, δικαιούσθε πλήρη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ στα 67 έτη  με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

791.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Συμπληρώνω το 58ο έτος της ηλικίας μου τον Απρίλιο του 2016.Με το προηγούμενο καθεστώς θα έβγαινα σε σύνταξη σε ηλικία 58 ετών γιατί είχα συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης το 2011.Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συνολικά έχω 10850 ημέρες ασφάλισης. Επηρεάζομαι από τις πρόσφατες αλλαγές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τον ν.4336/2015 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 59 ετών, εφόσον συμπληρώνετε το 58ο έτος της ηλικίας σας το 2016. Έτσι θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη τον Απρίλιο

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)