Συχνές Ερωτήσεις 41


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

821.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί τον 6/1959 και είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από τον 12/1982 συνεχώς και εξακολουθώ να εργάζομαι , είμαι μητέρα δύο ενήλικων παιδιών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Προκύπτει ότι έχετε 32 έτη και 1 μήνα ασφάλισης μέχρι 31/12/2012. Αυτό σημαίνει ότι κατόπιν αναγνώρισης 2 ετών και 11 μηνών από πλασματικό χρόνο τέκνων συμπληρώνετε 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2102. Με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015 θα θεμελιώνατε δικαίωμα σύνταξης σε ηλικία 60 ετών με 37 έτη ασφάλισης. Επειδή συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας το 2019 το νέο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησής σας είναι 61 ετών και 3 μηνών. Ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για να βγείτε στην σύνταξη παραμένει η 37ετία.Αυτό σημαίνει ότι κατόπιν την αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου που πρέπει να κάνετε έχετε ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και δεν χρειάζεται να συνεχίσετε την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε διακοπή επιτηδεύματος. Επίσης συνιστούμε να υποβάλλετε άμεσα την αίτηση για αναγνώριση του πλασματικού χρόνου, ώστε να μην επιβαρυνθείτε με αύξηση στο κόστος της εξαγοράς που προβλέπεται με τις επικείμενες αλλαγές.

822.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1958 και το 2010 είχα ήδη συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Παρόλο που μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου τον Αύγουστο του 2015 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη 35ετια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, δεν είχατε συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας σας και έτσι το όριο ηλικίας για τη σύνταξη σας, θα αυξηθεί. Επειδή συμπληρώνετε το 60ο έτος σας το 2018, θα μπορέσετε τελικά να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση του 61ου σας έτους.

823.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω ασφαλιστεί στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1993 μέχρι το 2013. Τι προβλέπεται στον νόμο για τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε πως από τη στιγμή που υπαχθήκατε στην ασφάλιση του τέως ΤΕΒΕ από την 1/1/1993 και έπειτα, θεωρείστε νέος ασφαλισμένος. Με τα παραπάνω χρόνια ασφάλισης μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας σας και 15 έτη ασφάλισης και εξαιρετικά επειδή είστε νέος ασφαλισμένος μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας και 15 έτη ασφάλισης, από τα οποία, 2 ½ έτη πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

824.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1958, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 είχα 5350 ένσημα, όλα οικοδομικά. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη ύστερα από την ψήφιση του νέου νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εάν μέχρι 31/12/2012 είχατε συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 3600 σε οικοδομικές εργασίες, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών. Επειδή όπως μας αναφέρετε, στις 31/12/2012 εσείς είχατε ήδη 5350 βαρέα οικοδομικά ένσημα, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση των 60 ετών, δηλαδή τον Ιούλιο του 2018.Επισημαίνεται ότι οι 500 ημέρες εργασίας πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

825.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1959 και είμαι συνεχώς ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από τον Απρίλιο του 1986 μέχρι και σήμερα . Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε πλήρη ή μειωμένη σύνταξη μόνο με τη συμπλήρωση του 67ου ή του 62ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα, πρόβλεψη που υπήρχε ήδη στον προϊσχύοντα νόμο. Στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης ανά έτος, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.ο έτος.

826.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννηθείς τον 9/1957 και μέχρι 31/12/2011 έχω 9850 ημερομίσθια. Συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι και σήμερα. Έχω δυο τέκνα. Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο ώστε να βγω σε σύνταξη και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε έχετε 9850 ημερομίσθια, με αναγνώριση 900 ημερών ασφάλισης από τα 2 τέκνα σας συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια που σας επιτρέπουν να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και έτος θεμελίωσης το 2011. Συνυπολογίζοντας τα ημερομίσθια σας μέχρι και 31/12/2015, υπερβαίνετε τα απαιτούμενα 10800 ημερομίσθια συνολικά. Ωστόσο επειδή εσείς συμπληρώσατε το 58ο έτος τον 9/2015, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και πλέον μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στα 58 έτη και 6 μήνες.

827.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και τις 31/12/2011 είχα υπολογίσει ότι είχα περίπου 5800 ένσημα. Έχω ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 1996 το οποίο στις 31/12/2011 ήταν 15 ετών. Έχω γεννηθεί τον Μάιο του 1964. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου ή το δικαίωμα μου θίχτηκε με το νέο νόμο; Θεωρείτε πως με συμφέρει ή θα πρέπει να περιμένω την πλήρη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τις προγενέστερες του 4336/2015 διατάξεις, θα βγαίνατε σε μειωμένη σύνταξη στα 52 και σε πλήρη στα 57. Καθώς συμπληρώνετε όμως το 52ο έτος της ηλικίας σας το 2016,το όριο ηλικίας για την λήψη μειωμένης σύνταξης αυξάνεται και μπορείτε πλέον να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. Η πλήρης σύνταξη είναι ακόμα πολύ μακριά, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσετε 65 έτη και 9 μήνες, επομένως και παρά την μείωση του 40% , σας συμφέρει να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη όταν συμπληρώσετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

 828.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΑΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω συμπληρώσει 34 έτη ασφάλισης. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στρατό και έχω και 1 τέκνο. Είμαι γεννημένος το 11/1956 και συνεχίζω να εργάζομαι. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας , όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι 31/12/2012 34 έτη ασφάλισης. Προκειμένου να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθείτε με 37 έτη συνολικά στην ηλικία των 60 ετών. Ο νόμος προβλέπει δυνατότητα αναγνώρισης έως 5 έτη από πλασματικό χρόνο. Το 1 έτος που σας υπολείπεται για την 35ετία μπορείτε να τον αναγνωρίσετε από το τέκνο σας , το οποίο είναι και το συμφερότερο οικονομικά. Συνυπολογίζοντας την ασφάλιση σας του 2013. 2014, 2015 συμπληρώνετε την απαιτούμενη 37ετία και επειδή συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών τον 11/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 τότε υπάγεστε στα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

829.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 9/1956 και έχω ασφάλιση ΙΚΑ. Μέχρι 31/12/2012 έχω 4000 η.ε όλα βαρέα και συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε μέχρι 31/12/2012 έχετε μόλις 4000 ημερομίσθια, συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013. Στην περίπτωση αυτή ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει να έχετε 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 ημέρες σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 χρόνια από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Εσείς έχετε ήδη συμπληρώσει τα απαιτούμενα ημερομίσθια αλλά παρόλο που γίνεστε 62 ετών το 2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν επηρεάζεστε από τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια καθώς ανήκετε στις σαφείς εξαιρέσεις αυτού.

830.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 3/1955 και έχω μέχρι 31/12/2015 4300 ημερομίσθια όλα οικοδομικά Έχω υπηρετήσει στρατό 2 έτη και έχω 2 τέκνα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σχετικά με τη δική σας περίπτωση , ο νόμος προβλέπει ότι απαιτούνται 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 σε βαριές οικοδομικές εργασίες και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή 4500 ημερομίσθια όλα σε οικοδομικές εργασίες. Εσείς, όπως μας λέτε έχετε μέχρι 31/12/2015 4300 όλα οικοδομικά, δηλαδή για τη συμπλήρωση των 4500 ημερομισθίων υπολείπονται ακόμη 200 ημερομίσθια προκειμένου να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Τις 200 αυτές ημέρες μπορείτε να τις αναγνωρίσετε από τη στρατιωτική σας θητεία μόνο. Έχετε ήδη από τον 3/2015 συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών, συνεπώς μόλις προβείτε στην ανωτέρω αναγνώριση θα μπορέσετε να αιτηθείτε σύνταξης.

831.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη το 1960. Από το 1985 έως το 1998 ήμουν στο ΙΚΑ, για κάποιους μήνες στον ΟΑΕΕ και από το 2013 ξανά στο ΙΚΑ μέχρι και 31/12/2015. Έχω περίπου 6.100 ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 67.Για την μειωμένη σύνταξη στα 62 απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος ,την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη, τα οποία εσείς δεν φαίνεται να διαθέτετε.

832.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1969, ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ από το 1985 και έχω περίπου 7000 ένσημα. Τα 5500 τα είχα συμπληρώσει το 2010 και είχα ανήλικο τέκνο. Πόσων ετών βγαίνω σε σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς δεν είχατε συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας σας έως τις 19/8/2015 επηρεάζεσθε από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας που επέφερε ο ν. 4336/2015. Έτσι θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 61 ετών και 10 μηνών με μειωμένη σύνταξη και στα 67 με πλήρη.

833.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί στις 30/3/1955 και είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ την διετία 1973-1975 και έκτοτε ΤΕΒΕ μέχρι και 31/12/2012. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με το όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι έχετε αυτοτελές δικαίωμα από το ΤΕΒΕ καθώς συμπληρώσατε 37 έτη ασφάλισης στις 31/12/2012. Καθώς είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών πριν την ψήφιση του νόμου τον Αύγουστο του 2015,δεν επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και έχετε ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε

834.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1965,ασφαλίστηκα πρώτη φορά στο ΤΑΕ την 1/1/2000 και παραμένω ασφαλισμένος συνεχώς μέχρι σήμερα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δυστυχώς μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε από τον ΟΑΕΕ μόνο με 15ετία στην ηλικία των 67 ετών

835.ΕΡΩΤΗΣΗ :
Έχω γεννηθεί τον Οκτώβριο του 1957 και έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ από το 1976 μέχρι σήμερα συνεχώς. Με μία πρόχειρη καταμέτρηση διαπίστωσα ότι μέχρι 31/12/2015 είχα 11000 ένσημα. Έχω δύο τέκνα και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κρίσιμο για να δούμε πότε δικαιούστε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη, είναι το έτος συμπλήρωσης των 10500 ημερών ασφάλισης. Εφόσον μέχρι 31/12/15 είχατε 11000 ένσημα, προκύπτει ότι μέχρι 31/12/2011 είχατε 9800 ένσημα.
Με εξαγορά 700 ενσήμων από στρατό ή παιδιά που είναι και συμφερότερο οικονομικά, συμπληρώνετε στις 31/12/2011 τις απαιτούμενες 10500 ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών.
Επειδή συμπληρώσατε τα 58 σας μετά την ψήφιση του νόμου, επηρεάζεστε από τα νέα όρια ηλικίας, όμως μόνο κατα ένα 6μηνο. Επομένως μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

836.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1957 και εργάζομαι ως οικοδόμος. Είχα καταθέσει τα ένσημα μου για καταμέτρηση και από την απόφαση ανακεφαλαίωσης φαίνεται ότι έχω 5100 ένσημα μέχρι και τις 31/12/2015 και όλα οικοδομικά. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Επειδή όπως μας αναφέρετε μέχρι τις 31/12/2015 είχατε ήδη 5100 βαρέα οικοδομικά ένσημα, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση των 60 ετών, το 2017.

837.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 9420 ημέρες ασφάλισης έως 12/2014 και έχω προηγουμένως και 550 ημέρες ασφάλισης στο ΤΑΕ. Το 2014 έχω επικολλήσει 336 ένσημα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι τον 10/1954. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε στην ερώτηση σας έχετε συνολικά 9970 ημέρες μέχρι 31/12/2014, επομένως προκειμένου να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 ο νόμος προβλέπει να έχετε έως 31/12/2012 10500 ημερομίσθια, ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11.100 ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Για τη συμπλήρωση των 10500 ημερών ασφάλισης σας υπολείπονται 530 ημέρες, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε από παιδιά ή κενά που είναι και οι συμφερότερες οικονομικά, ή από ΟΑΕΔ ή από στρατιωτική θητεία. Δεν μας αναφέρεται τι πλασματικό χρόνο έχετε στο ερώτημα σας. Εφόσον με κάποια από τις ανωτέρω αναγνωρίσεις έχετε τις 10500, θεωρώντας ότι το 2013 έχετε επικολλήσει 300 ένσημα, με συνυπολογισμό 300 η.ε. (2013) + 336 η.ε (2014)=11136 ημέρες ασφάλισης. Ως γεννηθείς το 1954 έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 59 ετών ήδη από το 2013, πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από αυξημένα ηλικιακά όρια.

838.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 3/1955 και έχω έως 12/2015 περί τα 6200 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 12/2015 έχετε 6200 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’ έτος τότε έως 31/12/2010 έχετε 4700 ημερομίσθια και είχατε συμπληρώσει και την ηλικία των 55 ετών και εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξης, ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που διατηρούν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης στην ηλικία των 60 ετών. Ήσασταν 60 ετών ήδη από τον 3/2015. Ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2915 και συνεπώς δεν σας επηρεάζουν οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως.

839.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννηθείς τον 5/1957 και μέχρι 31/12/2015 έχω συνολικά 31 έτη και 1 μήνα στην ασφάλιση του Δημοσίου. Νωρίτερα ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για 1 έτος και 8 μήνες. έχω υπηρετήσει στρατό 2 έτη και 1 μήνα και έχω και 3 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι από τα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως 31/12/2015 ήδη 31 έτη, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Ειδικότερα συνολικός χρόνος Δημοσίου και ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 είναι 32 έτη και 9 μήνες, εάν αναγνωριστεί και η στρατιωτική σας θητεία θα έχετε 34 έτη και 10 μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι συμπληρώνετε την 35ετία το 2016 άρα παρόλο που είχατε την ηλικία των 58 ετών πριν την ψήφιση του ν. 4336/2015, επειδή συμπληρώνετε την απαιτούμενη 35ετία το 2016, επηρεάζεστε από το νέο καθεστώς και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 59 ετών.

840.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη το 2/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΤΑΕ έως 31/12/2014 33έτη ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, 4 έτη σπουδές και περίπου 5 μήνες κενά ασφάλισης. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα από το 67ο έτος της ηλικίας μου; .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα δεδομένα που μας έχετε παραθέσει, μπορείτε να υλοποιήσετε ως πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο πριν το 67 έτος της ηλικίας σας, εφόσον προβείτε σε αναγνώριση 7 ετών πλασματικού χρόνου, 5 έτη από αναγνώριση του χρόνου των τέκνων σας και 2 έτη από τις σπουδές σας προκειμένου έτσι να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης και να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, την οποία έχετε ήδη συμπληρώσει.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)