Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην έκθεση ΕΡΓΑΝΗ για την απασχόληση στην χώρα μας, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των σημερινών εργαζόμενων  εργάζονται με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας  ή  μερικής απασχόλησης με πολύ χαμηλές αποδοχές .Από τα επίσημα στοιχεία  προκύπτει, ότι για  τους 9 πρώτους μήνες του 2017  σε σύνολο 1.849.872 προσλήψεων οι 989.762, ήτοι ποσοστό 53,5%, αφορούν προσλήψεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Ειδικότερα 860.110 προσλήψεις αφορούν καθεστώς πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 46,5%), 736.270 προσλήψεις μερικής απασχόλησης (ποσοστό 39,8%) ενώ 253.492 προσλήψεις εκ περιτροπής απασχόλησης (ποσοστό 13,7%).

Είναι δηλαδή όλοι  εκείνοι οι «εργαζόμενοι» που τώρα δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωση τους  και να αντεπεξέλθουν στην ανάγκες της καθημερινότητάς τους (με βάση τα στοιχεία της Eurostat 3,8 εκατ. Έλληνες βρίσκονται στα όρια της φτώχειας), ενώ στο μέλλον θα δυσκολευτούν όχι μόνο να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και αν ακόμη σταθούν «τυχεροί» θα δικαιούνται  συντάξεις που κάθε άλλο παρά θα διασφαλίζουν την  εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης  και κοινωνικής προστασίας με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Κοντά σε αυτή την κατηγορία εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα  που λόγω πενιχρών απολαβών συνεισφέρουν  με αντίστοιχα ελάχιστες εισφορές  στον κουμπαρά της κοινωνικής ασφάλισης προστίθενται και οι εργαζόμενοι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες που επίσης λόγω χαμηλών εισοδημάτων συνεισφέρουν εξίσου χαμηλές εισφορές.

Εισφορές που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει  σε μείωση των αποθεματικών των ταμείων και σε περαιτέρω νομοθετικές  παρεμβάσεις όσο αφορά το ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων τα επόμενα έτη. Εξάλλου ο νομοθέτης έχει ήδη προβλέψει την ανωτέρω δυνατότητα   καθώς στο άρθρο 14 παρ. 4 του ν.4387/2016 προβλέπεται  ότι « από 1/1/2017 και  ανά τριετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες» και ότι « με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος».

Παράλληλα προς το σκοπό διασφάλισης της επικαλούμενης «βιωσιμότητας» ετοιμάζεται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (με σχετική πρόταση Κανονισμού) το έδαφος για την σταδιακή αντικατάσταση-αποδόμηση  του συστήματος δημόσιας ασφάλισης από συνταξιοδοτικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που θα αλλάξουν πλήρως το χάρτη της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης που γνωρίσαμε.

"Δημοσιεύθηκε στην Ελευθερία του τύπου στις 22/10/2017"