Συχνές Ερωτήσεις 46


921.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί 4/9/1957 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από την 1/1/1977 μέχρι και το 1988 με 3000 ένσημα και από 1/1/2004 μέχρι και σήμερα με 4000 ένσημα. Ενδιάμεσα είχα ΤΕΒΕ, περίπου 4500 ένσημα. Συνολικά πάνω από 11500 ένσημα. Απ’ όσο γνωρίζω είχα τα 10000 ένσημα το 2012. Έχω 3 τέκνα και έχω τελειώσει ΑΕΙ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου από τέκνα ή από σπουδές συμπληρώνετε 10000 το 2011 τότε δικαιούσθε σύνταξη με 10400 από την ηλικία των 59 ετών και 2 μηνών επειδή συμπληρώσατε τα 58 σας το 2015. Έχετε ήδη συμπληρώσει και την απαιτούμενη ηλικία επομένως μπορείτε κατόπιν της αναγνώρισης να καταθέσετε άμεσα αίτηση για σύνταξη.

 

922.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 65 ετών, έχω 10 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ από 1980-1990 και 2500 ένσημα στο ΙΚΑ. Παρακαλώ ενημερώστε με αν μπορώ να βγω σε σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεται πως δικαιούστε μόνο πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών με όσα ένσημα ήδη έχετε.

 

923.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 7/1956. Από το 1975 μέχρι και το 2010 είχα βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ, πάνω από 6000. Από το 2013 είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; Θα χρησιμοποιήσω και το ΤΕΒΕ ή φτάνουν τα οικοδομικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν έχετε συμπληρώσει αυτοτελώς στο ΙΚΑ 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα οικοδομικά και από αυτά 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 60, τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών χωρίς συνυπολογισμό χρόνου ΤΕΒΕ.

 

924.ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα. Είμαι γεννημένη 12/11/1968 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Το 2010 είχα 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Το τέκνο μου έχει ήδη ενηλικιωθεί. Μπορώ ακόμα να καταθέσω αίτημα για μειωμένη σύνταξη στα 50 μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή συμπληρώνετε το 50ο έτος το 2018 δικαιούστε ως μητέρα, μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών ενώ πλήρη δικαιούστε σε ηλικία 67 ετών καθώς τα όρια ηλικίας άλλαξαν με τον Ν.4336/2015.

 

925.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη 1-2-1964. Το πρώτο μου ένσημο ήταν το 1987 και συνεχίζω να εργάζομαι ασφαλισμένη συνεχώς εως και σήμερα. Δεν έχω παιδιά. Ποιές οι δυνατότητές μου για πλήρη συνταξιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης (ήτοι 12.000 ημέρες ασφάλισης) σε ηλικία 62 ετών.

 

926.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 4/1962. Εργάζομαι με ασφάλιση ΙΚΑ από το 1989. Το τέκνο μου έχει ποσοστό αναπηρίας 67% εφ’ όρου ζωής. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα αναπήρου τέκνου θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά θα πρέπει το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα.  Στην περίπτωση σας τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώσατε το 2014, πριν από την ψήφιση δηλαδή του νόμου  4336/2015 και έτσι δεν υφίσταται όριο ηλικίας για την συνταξιοδότησή σας. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ανά πάσα στιγμή.

 

927.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 9/1957 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε  σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 9/1957, συμπληρώνετε την ηλικία των 58 ετών τον 9/2015, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

 

928.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 3/1964 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ  έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014 συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας το 2019, το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 62 έτη και 6 μήνες.

 

929.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 1/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016 έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος , συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς γίνεστε 60 ετών τον 1/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61ετών.

 

930.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος  τον 6/1951. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μεταξύ των δύο χωρών υφίστανται Διμερείς Συμβάσεις, που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε και τα έτη ασφάλισης στο εξωτερικό. Δηλαδή τα έτη που εργαστήκατε εκεί, αποτελούν συντάξιμα έτη στην Ελλάδα. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 χρόνια και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ στην ηλικία των  67 ετών.

 

931.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί 2/4/1958. Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από τον 1/1979 μέχρι και το 2012. Έκτοτε δεν εργάζομαι. Έχω δύο τέκνα και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό. Θα ήθελα να ξέρω με τα νέα μέτρα, πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για πλήρη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχετε 34 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012. Εφόσον αναγνωρίσετε από πλασματικό χρόνο τέκνων 2 έτη ασφάλισης, συμπληρώνετε 35ετία το 2011 και επομένως θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης με συνολικά 36 έτη ασφάλισης σε ηλικία 61 ετών, ήτοι στις 2/4/2019.

 

932.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 12/1950 και έχω ασφαλιστεί από τον 1/1/1992 μέχρι 31/12/2015 στον ΟΑΕΕ. Μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη τον Δεκέμβριο που γίνομαι 67;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να δικαιούστε πλήρη σύνταξη θα έπρεπε να έχετε συμπληρώσει 15ετία στην ασφάλιση, την οποία δυστυχώς δεν έχετε. Παράλληλα δεν μπορείτε να προβείτε σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Μόνο με αυτασφάλιση μπορείτε να συμπληρώσετε την 15ετία.

 

933.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 2/1957 και έχω 5.800 ένσημα στο ΙΚΑ μέχρι και το 2014, οπότε απολύθηκα από την εργασία μου και έκτοτε είμαι άνεργος. Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να καταθέσω έστω και για μειωμένη σύνταξη καθώς δεν έχω άλλο εισόδημα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε από το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας σας. Παράλληλα θα πρέπει να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προϋπόθεση που δυστυχώς δεν πληροίτε βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε. Μόνη λύση η πλήρης σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας σας.

 

934.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 59 ετών και έχω περίπου 6800 ένσημα, λίγο βαρέα στην αρχή επειδή δούλευα σε εργοστάσιο αλλά τα υπόλοιπα κανονικά.

Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν δεν υπάρχουν 1000 βαρέα τα τελευταία έτη πριν από τα 62 τότε υποχρεωτικά μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στα 67 ή άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον υπάρχουν 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.

 

935.ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα είμαι γεννημένη το 1970 και απ’ όσο γνωρίζω έχω 5500 ένσημα το 2010 και ανήλικο τέκνο. Η κόρη μου σήμερα είναι 9 ετών. Θα ήθελα να μάθω αν ισχύει το καθεστώς στα 50 με μειωμένη και ανήλικο κι αν όχι,πότε θα μπορώ να βγω σε σύνταξη .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς η διάταξη για την συνταξιοδότηση των μητέρων με ανήλικα μπορούμε να πούμε πως στην πράξη έχει καταργηθεί καθώς πλέον κρίσιμο είναι το έτος συμπλήρωσης του εκάστοτε ορίου ηλικίας. Εφόσον εσείς συμπληρώνετε το 50ο σας έτος το 2020 δικαιούστε πλέον μειωμένη σε ηλικία 63 ετών και 7 μηνών και πλήρη σε ηλικία 67 ετών.

 

936.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έχω γεννηθεί τον 3/1960. Ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ πρώτη φορά το 1976 ως μαθητής ακόμα. Συνέχισα να εργάζομαι ως μισθωτός-οδηγός σε εργοστάσιο-μέχρι και σήμερα και συνολικά από όσα έχω μετρήσει ο ίδιος, έχω μέχρι τον Αύγουστο 9870 ένσημα, τα 8000 βαρέα. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποια ηλικία μπορώ να πάρω σύνταξη, μειωμένη και πλήρη. Δεν έχω σπουδάσει αλλά έχω τρία τέκνα αν βοηθάει σε κάτι αυτό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορείτε να συμπληρώσετε συνολικά 10.500 ημέρες ασφάλισης εντός του 2013, τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη με βάση τις διατάξεις των βαρέων, σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών  ή μειωμένη σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.

 

937.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είχα ασφάλιση πρώτα στο ΝΑΤ και στη συνέχεια έως σήμερα ασφάλιση στο ΙΚΑ. Συνολικό χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2015 υπολογίζω ότι έχω 9600. Είμαι γεννημένος τον 9/1955. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια και εφόσον μέχρι 31/12/2015 έχετε 9600 ημερομίσθια, σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 8700. Για να συμπληρώσετε τα 10500 σας λείπουν 1800 ημερομίσθια, τα οποία δεδομένου ότι ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε για θεμελίωση το 2012 κατά ανώτατο όριο 5 έτη, ήτοι 60 μήνες, δεν είναι εφικτό ούτε με τις αναγνωρίσεις να συμπληρώσετε την 35ετία. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 με 12000 ημερομίσθια σε ηλικία 62 ετών. Σχετικά με την ηλικία, τον 9/2017 συμπληρώσατε την ηλικία των 62 ετών, όμως σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης υπολογίζοντας ότι για θεμελίωση από το 2013 μπορείτε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο 7 ετών, ήτοι 84 μηνών (ή 2230 συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης το στρατού όπου κάθε μήνας ισούται με 30 ημέρες ασφάλισης ενώ οι υπόλοιποι με 25 ημέρες), φτάνετε τα 11830 ημερομίσθια αθροιστικά με πραγματική απασχόληση και εξάντληση και πλασματικού χρόνου. Για τη συμπλήρωση των 12000 υπολείπονται 170 ημερομίσθια, τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε με πραγματική απασχόληση, προκειμένου να μπορέσετε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

938.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 10/1966 και έως 31-12-2010 είχα 5.500 ένσημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ και 2 ανήλικα παιδιά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου θα πρέπει να συντρέχει παράλληλα η ανηλικότητα του τέκνου και να έχετε 5.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον, όπως μας αναφέρετε ότι οι προϋποθέσεις αυτές συντρέχουν μέχρι 31-12-2010, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς σε ηλικία 50 ετών με μειωμένη και σε 55 με πλήρη. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 50ο έτος το 2016, το όριο ηλικίας για να λάβετε μειωμένη είναι πλέον το 56ο έτος και 9 μήνες. Για τη λήψη πλήρους σύνταξης, καθώς συμπληρώνετε το 55ο έτος τον 10/2021, το όριο ηλικίας καθίσταται πλέον το 65ο έτος και 6 μήνες.

 

939.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννηθείς τον 12/1956 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ και κατόπιν έως και σήμερα είχα ασφάλιση στο ΤΑΕ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω συνολικά 34 έτη και 7 μήνες. Σας ενημερώνω ότι έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Πιο συγκεκριμένα απαιτούνται να έχουν συμπληρωθεί έως 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, ώστε με συνολικό χρόνο 37 ετών να μπορέσετε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε ήδη 34 έτη και 7 μήνες πραγματικής ασφάλισης, για να συμπληρώσετε την 35ετία θα πρέπει να αναγνωρίσετε τους 5 μήνες που σας υπολείπονται από το τέκνο σας. Έτσι έχοντας την 35ετία και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης  του 2013 και έκτοτε έχετε και συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Σχετικά με την ηλικία, ως γεννηθείς τον 12/1956 συμπληρώσατε το 60ο έτος τον 12/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, που επέβαλε αύξηση των ηλικιακών ορίων κι επομένως πλέον μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

 

940.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 7/1962 και έχω μέχρι τον 12/2012 στην ασφάλιση του ΙΚΑ 5620 ημερομίσθια εκ των οποίων 5000 βαρέα. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση; Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 5620 μέχρι 31/12/2012, άρα με δεδομένο ότι επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, έχετε έως 31/12/2010 5020 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 4400 βαρέα ένσημα. Ο νόμος προβλέπει ότι εάν συμπληρωθούν μέχρι 31/12/2010 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ΄ αυτών 1000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών. Εάν επιβεβαιωθεί ότι από τα 4400 ημερομίσθια που έχετε μέχρι 31/12/2010 τα 1000 είναι όντως τα τελευταία 13 έτη θα μπορέσετε να καταθέσετε για σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 55ο έτος της ηλικίας σας, τον 7/2017, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια καθώς οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.