Συχνές Ερωτήσεις 15


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

281.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αναστάσιο Χ.
Είμαι γεννημένος 14-5-1956.Από το ΙΚΑ έχω 4500 ένσημα μέχρι τις 6-8-1995 μετά 2 μήνες ΟΑΕΔ και από τον Οκτώβρη του 1995 μέχρι σήμερα ΤΕΒΕ με 2,5 χρόνια στρατό. Μπορώ να βγώ στα 60 σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι έχετε 31 έτη ασφάλισης έως 31/12/2011 συνολικά σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν αναγνωρίσετε 4 έτη από πλασματικό χρόνο (εφόσον υπάρχει) τότε συμπληρώνετε 35 έτη ασφάλισης το 2011 και επομένως μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης με συνολικά 36 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών.

282.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιχάλη Σαμ.
Είμαι ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ από τον 3ο του 1985μέχρι και σήμερα. Έχω 4 ενήλικα τέκνα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη. Έχω γεννηθεί 3/11/1955.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υποχρεωτικά ανήκετε στην κατηγορία όσων θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2013, ήτοι με 40 έτη ασφάλισης στο 62ο έτος της ηλικίας (με αναγνώριση μέχρι και 7 ετών από πλασματικό χρόνο) ή με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε ήδη συμπληρώσει σε ηλικία 67 ετών.

283.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Χρήστο Αβ.
Έχω γεννηθεί 12-2-1966. Είμαι 48,5 χρόνων. Έχω 1100 ένσημα διαδοχικά από το 1987 έως 1993 . Από 9-10-93 υπηρετώ στο δημόσιο μέχρι και σήμερα. Το 2011 με εξαγορά 2 χρόνων έχω 25 έτη εργασίας .Στα 52 μπορώ να βγω στη σύνταξη; Mπορώ να εξαγοράσω και τον στρατό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είχατε ανήλικο τέκνο το 2011 πράγματι μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε ως πατέρας ανήλικου τέκνου σε ηλικία 52 ετών.

284.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αναστ. Tσεκούρ.
Έχω επικολλήσει 9615 η.ε. έως το 2011 αλλά μετά σταμάτησα την εργασία μου. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ και σε ποια ηλικία να πάρω σύνταξη. Δικαιούμαι πλασματικούς χρόνους για να θεμελιώσω σύνταξη και τι μπορώ να εξαγοράσω;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη συμπλήρωση των 10500 η.ε. σας υπολείπονται 885 η.ε. τις οποίες, εφόσον διαθέτετε πλασματικούς χρόνους (βλ.στρατό, τέκνα ή ασφαλιστικά κενά,ΟΑΕΔ) μπορείτε να εξαγοράσετε και να θεμελιώσετε σύνταξη στα 58 έτη ηλικίας με 10800 η.ε. Εφόσον όμως δεν εργαστήκατε το 2012 και μετά θα πρέπει να κάνετε και μια συμπληρωματική αναγνώριση ακόμα 300 ημερών ώστε να συμπληρώσετε τα 10800.

285.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νάντια Κατσικ..
Στο ΙΚΑ με ενημέρωσαν ότι για την περίπτωση της μειωμένης σύνταξης με 4500 η.ε. απαιτούνται 100 ημέρες κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία.Όμως εγώ είχα απολυθεί και δεν είχα ένσημα συνεχόμενα .Χάνω κάποιο δικαίωμα ;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Ορθά στο ΙΚΑ ανέφεραν την προϋπόθεση των 100 ημερών ανά έτος την τελευταία 5ετία.Ωστόσο θα προσθέσουμε ότι εφόσον έχετε επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ ο χρόνος αυτός μπορεί να καλύψει την προϋπόθεση που προαναφέρθηκε και με τον τρόπο αυτό να μην διακοπεί μια συνεχής 5ετία ενσήμων και να μπορέσετε να λάβετε σύνταξη μειωμένη.

286.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Τερκενλ. Μαν.
Θα ήθελα να μάθω πότε μπορώ να λάβω σύνταξη έχοντας επικολλήσει 5900 η.ε. .Είμαι παλαιός ασφαλισμένος και γεννήθηκα τον Σεπτέμβρη του 1948.

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει να σας επισημάνω ότι το ηλικιακό καθεστώς συνταξιοδότησης με 4500 η.ε. κατ’ελάχιστο όριο ενσήμων έχει αλλάξει και από 65ο έτος ηλικίας θα λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67.

287.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γρηγορ. Γιαννόπουλ.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εάν και πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με τα εξής στοιχεία :γεννήθηκα το 1953 και έχω 4500 η.ε. και από αυτά 4000 είναι βαρέα.

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τους ασφαλισμένους που έχουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 η.ε. στα βαρέα ένσημα και από αυτά 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη προβλέπεται σύνταξη στα 62 εφόσον το 60ο έτος ηλικίας συμπληρώθηκε μετά το 2013.

288.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα .Μαρία. Παπαλ.
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη όταν έχω ανήλικο τέκνο και 7.012 η.ε.Οι αποδοχές μου είναι περίπου 950 ευρώ το μήνα.Θα ήθελα ενημέρωση τί ποσό σύνταξης δικαιούμαι .

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν έως το 2010 συνολικά 5500 η.ε. και είχαν ανήλικο τέκνο μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 50 έτη ηλικίας μειωμένη άλλως πλήρη στα 55.Το ποσό της σύνταξης προσδιορίζεται με βάση την τελευταία 10ετία , όμως επισημαίνουμε ότι η μητέρα ανηλίκου τέκνου δεν μπορεί να λάβει σύνταξη μικρότερη της εκάστοτε κατώτατης σύνταξης του ΙΚΑ που σήμερα ανέρχεται περί τα 486 ευρώ

289.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κ Κυριακή Μανώλ.
Θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα αναπήρου τέκνου με 7500 η .ε. με εξαγορά πλασματικών χρόνων τέκνου και σπουδών, γιατί δεν έχω συμπληρωμένα τα 7500 ένσημα.

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Η ασφαλισμένη που έχει ανίκανο τέκνο δεν μπορεί να προβεί σε αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων για να συμπληρώσει τις 7500 η.ε. καθώς οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν τροποποιήθηκαν.

290.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παπαοικον. Περικλ.
Έχω καταθέσει την αίτηση για σύνταξη από 2/2013 στο ΙΚΑ Πειραιά με χρήση της διαδοχικής ασφάλισης.Περίπου μετά από πόσο καιρό θα εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο μέσος όρος αναμονής για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης ποικίλει ανάλογα με το υποκατάστημα. Ωστόσο στην περίπτωση που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση μπορεί να τελειώσει η διαδικασία της σύνταξη μετά από 2 με 2,5 έτη.Ζητήστε την έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης.

291.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βασιλικ. Μανιδ.
Έχω ανήλικο τέκνο σήμερα αλλά δεν συμπληρώνω τα 5500 ένσημα έως το 2010.Τί μου προτείνετε να κάνω ώστε να λάβω σύνταξη άμεσα καθώς είμαι 50 ετών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον δεν συμπληρώνατε τα 5500 ένσημα έως το 2010 δεν μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 αλλά μόνο εφόσον προχωρήσετε σε αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων και συμπληρώστε τα 5500 ένσημα το 2011 μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 52.Προσοχή από τους χρόνους που μπορείτε να αναγνωρίσετε στην περίπτωση της μητέρας ανηλίκου εξαιρείται η αναγνώριση ανατροφής τέκνου.Οπότε μπορείτε ενδεικτικά να αναγνωρίσετε σπουδές ,ασφαλιστικά κενά ή επιδότηση ΟΑΕΔ για να μπορέσετε να θεμελιώσετε σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου.

292.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ευταξία Παπανικ.
Είχα εργαστεί πριν πολλά χρόνια αλλά για μικρό διάστημα οπότε συνολικά έχω 2515 ένσημα .Είμαι 67 ετών .Πείτε μου αν μπορώ να πάρω σύνταξη κάποια στιγμή και αν πρέπει να κάνω κάτι .

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δυστυχώς με τα ένσημα που έχετε δεν μπορείτε να λάβετε σύνταξη από το ΙΚΑ καθώς απαιτούνται 4500 η.ε. ενώ για να προχωρήσετε σε εξαγορές ώστε να τα συμπληρώσετε δεν έχετε 3600 η.ε.. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΟΓΑ ώστε να κινήστε διαδικασία για τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα εάν έχετε τις προϋποθέσεις.

293.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελένη Μαγκλ.
Δουλεύω όλα τα χρόνια με βαρέα ένσημα και σήμερα είμαι 55 ετών.Συνολικά έχω 7000 η.ε. πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;Με επηρεάζουν οι αλλαγές των νόμων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες ασφαλισμένες έχουν έως το 2010 συνολικά 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 η.ε. σε βαρέα ένσημα και από αυτά 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη προβλέπεται σύνταξη στα 55 και δεν σας επηρεάζουν οι αλλαγές των νόμων και η αύξηση του ορίου ηλικίας. Συνεπώς μπορείτε άμεσα να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη στο υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας σας.                                                                                                  

294.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Aπό κο Κώστα Κουλ.

Διορίστηκα της 21 /4/1987 έκτοτε εργάζομαι συνεχώς στο Ν.Π.Δ.Δ. έχω 1020 ένσημα στον ιδιωτικό τομέα από το 1974 έως το 1982, Και στο ΝΑΤ 15 μήνες. Γενιθηκα 1-10-1957-υπειρετισα στρατό 27 μήνες,έχω 2 παιδιά ενήλικα. Σας παρακαλώ να μου πείτε εάν μπορώ να φύγω τώρα και τι σύνταξη θα πάρω. Διαβάζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να εξαγοραστούν κάποια χρόνια όπως των παιδιών και του στρατού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ανήκετε στην κατηγορία των διορισθέντων από 1983-1992.Επομένως θεμελιώνετε δικαίωμα είτε με την συμπλήρωση 35ετίας στα 58 είτε με την συμπλήρωση 37ετίας χωρίς όριο ηλικίας. Με τα στοιχεία που μας δίνετε προκύπτει λοιπόν ότι δεν μπορείτε να θεμελιώσετε άμεσα δικαίωμα για σύνταξη.

295.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Τερ.
Είμαι γεννηθείσα το 1968, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1990.Στις 31/12/2010 είχα 5600 ένσημα και δύο ανήλικα τέκνα. Από το 2011 μέχρι και τέλος του 2012 είμαι άνεργη (ένα χρόνο επίσχεση και ένα χρόνο άνεργη). Το 2013 εργαζόμουν όμως παραιτήθηκα γιατί δεν πληρωνόμουν. (Στα χαρτιά ο μισθό ήταν 1600 ευρώ μικτά). Εάν σήμερα μου κάνουν πρόσληψη με 4ωρη απασχόληση μέχρι να πάρω πρόωρη στα 50 μου θα επηρεασθεί το ύψος της σύνταξης που θα δικαιούμαι; Βγαίνω με πρόωρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το μόνο που μπορούμε να πούμε στην παρούσα φάση είναι ότι με τα έως σήμερα δεδομένα έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης με έτος θεμελίωσης το 2010.Επομένως εφόσον δεν επέλθει κάποια μελλοντική τροποποίηση θα μπορέσετε σε ηλικία 50 ετών να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη.

296.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κίμωνα Γκ.
Έχω γεννηθεί το 1956 και από το 1973 έως το 1986 έχω 820 ένσημα του ΙΚΑ με διακοπές και η πρόσληψη μου στο δημόσιο έγινε τον Μάρτιο του 1986 και έχω συμπληρώσει 29 χρόνια τον Μάρτιο του 2014 επίσης έχω και 22 μήνες στον στρατό.Με διαδοχική ασφάλεια πότε θα μπορέσω να βγω στην σύνταξη και τι μου προτείνεται να κάνω ( να πληρώσω το στρατιωτικό και το ΙΚΑ η ένα από τα δυο).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν διορισθήκατε τον Μάρτιο 1986 μέχρι το 2014 έχετε συμπληρώσει 28 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο. Με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ (2 έτη και 8 μήνες περίπου) έχετε συμπληρώσει 30 έτη και 8 μήνες ασφάλισης. Επειδή ανήκετε στην κατηγορία των διορισθέντων από 1983-1992 και επειδή έχετε συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης έως 31/12/2010, ανήκετε σε εκείνους που θεμελιώνουν δικαίωμα με την συμπλήρωση 35ετίας σε ΙΚΑ και Δημόσιο σε ηλικία 58 ετών, ή με την συμπλήρωση 37ετίας χωρίς όριο ηλικίας.

297.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Χαλ.
Είμαι γεννημένος 23/1/1958. Έχω από το 1975 έως 1977ασφάλιση στο ΙΚΑ, εν συνεχεία φαντάρος μέχρι 1980 και στη συνέχεια από το 1980 μέχρι το 1993 ΙΚΑ βαρέα, ένα χρόνο ταμείο ανεργίας (ΟΑΕΔ). Από το 1995 έως το 2002 ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) και από το 2003 έως και σήμερα έχω ασφάλιση στον ΟΓΑ.Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη;

AΠΑΝΤΗΣΗ:
Επειδή τελευταίος φορέας ασφάλισής σας είναι ο ΟΓΑ με τα τωρινά ισχύοντα δεδομένα μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

298.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σπυριδούλα Τριαντ.
Τον Φεβρουάριο του 2015 κλείνω τα 50. Είμαι άνεργη 3 χρόνια, από τον Ιούλιο του 2011.Έχω 1825 ένσημα (πρώην ΤΑΤΤΑ) και 6375 ένσημα (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ). Το 2010 είχα ανήλικο παιδί. Αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα, μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη στα 50.Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά γιατί δεν μπορώ να βρω δουλειά. Θα ήθελα να ρωτήσω, η μείωση θα είναι μόνο 30% ή θα εφαρμοστούν και οι μειώσεις που έχουν γίνει στις συντάξεις μέχρι τώρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα μπορέσετε να κάνετε χρήση των διατάξεων που ισχύουν για τις μητέρες ανηλίκων και να καταθέσετε αίτηση για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 50 ετών με έτος θεμελίωσης το 2010. Η προβλεπόμενη σήμερα μείωση λόγω ορίου ηλικίας είναι 30% (ήτοι 6% μείωση για κάθε έτος που υπολείπεται του 55ου έτους). Αν επιβληθούν άλλες μειώσεις αυτό εξαρτάται από το τελικό ποσό στο οποίο θα κυμανθεί το τελικό άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης.

299.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Στέλιο
Είμαι ασφαλισμένος από τον Οκτώβρη του 1986 με βαρέα ανθυγιεινά ένσημα. Έχω υπηρετήσει στο στρατό για 22 μήνες και έχω δυο ενήλικα τέκνα. Είμαι 50 χρονών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με συμπλήρωση 10500 ημερών ασφάλισης εκ των οποίων 7500 ημέρες σε βαρέα επαγγέλματα το 2013 (κατόπιν εξαγοράς μέχρι και 7 ετών από πλασματικό χρόνο) θα μπορέσετε να θεμελιώσετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών ή μειωμένης σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών.

300.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Άννα Μαρ.
Γεννημένη το 1967, με δύο ενήλικα, εξαρτώμενα παιδιά (1991 και 1994) και ένα ανήλικο (2003). Ασφαλισμένη από το 1991 - 2004 στο ταμείο εμπόρων και από 5/2004 μέχρι και σήμερα στο ΙΚΑ. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:                                                                                                                                                                                   

Εφόσον από το 2004 έχετε ως τελευταίο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ και έχετε συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 5500 ημέρες με συνυπολογισμό χρόνου διαδοχικής ασφάλισης ΤΑΕ και ΙΚΑ τότε έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με έτος θεμελίωσης το 2010.Θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών ή για πλήρη σε ηλικία 55 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν τυχόν μελλοντικές αλλαγές.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)