Συχνές Ερωτήσεις 16


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

301.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γεώργιο Κλ.
Είμαι γεννημένος 21/10/1959. Έχω ασφάλιση σε ΝΑΤ και ΟΑΕΕ έως 31/12/2012, σύνολο 30 έτη ασφάλισης. Συνεχίζω να είμαι έως σήμερα ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Μπορώ να εξαγοράσω 5 έτη πλασματικά και να κατοχυρώσω δικαίωμα σύνταξης με 37ετια στα 60.Επίσης μπορώ να διακόψω να πληρώνω ΟΑΕΕ και να περιμένω 5 έτη έως τα 60 για να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι απαντήσεις είναι καταφατικές και στα δύο ερωτήματά σας. Εφόσον με αναγνώριση 5 ετών από πλασματικό χρόνο συμπληρώνετε 35έτη ασφάλισης έως 31/12/2012, τότε πράγματι μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών. Επίσης μπορείτε να διακόψετε την ασφάλισή σας στον ΟΑΕΕ και απλά να περιμένετε μέχρι να συμπληρωθεί το απαιτούμενο ηλικιακό όριο.
302.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Aπό κο Ευγένιο
Είμαι άντρας. Κλείνω τα 60 στις 4 Δεκεμβρίου του 2014, έχω 2123 ένσημα στο ΙΚΑ και 2800 ημέρες στο ΤΕΒΕ. Ο τελευταίος ασφαλιστικός του φορέας ήταν το ΙΚΑ με 300 ένσημα. Τελευταία ημέρα εργασίας Απρίλιος του 2004. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη, και πότε μειωμένη, και πόσο μειωμένη θα είναι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τα στοιχεία που μας δίνετε προκύπτει ότι δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Μειωμένη δικαιούστε σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε πραγματοποιήσει 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του 62ου έτους.
303.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Μαυρ.
Έχω γεννηθεί στις 10/2/1958.Έχω δύο παιδιά 18 και 20 ετών. Έχω υπηρετήσει 28 μήνες στρατό και ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ από 1/1/1983 έως τις 5/9/2013 οπότε και σταμάτησα λόγω κρίσης. Επίσης σαν εκπαιδευόμενος έχω δουλέψει για 305 ημέρες με ασφάλιση στο ΙΚΑ.Τί επιλογές έχω ως προς την σύνταξή μου;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον τα ένσημα που είχατε στο ΙΚΑ είναι ένσημα για τα οποία έχει πληρωθεί ο κλάδος σύνταξης (δηλαδή δεν είναι μόνο ένσημα ασθενείας), τότε μαζί με την ασφάλισή σας στο ΤΕΒΕ προκύπτει ότι έχετε συμπληρώσει 31 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012.Αυτό σημαίνει ότι με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα και με αναγνώριση 5 ετών από πλασματικό χρόνο (από παιδιά και στρατό) συμπληρώνετε 35ετία το 2012 και επομένως μπορείτε να θεμελιώσετε δικαίωμα σύνταξης με συνολικά 37 έτη ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών. Εφόσον είχατε ασφάλιση μέχρι και τον Αύγουστο του 2013, μαζί με τον πλασματικό χρόνο θα έχετε συμπληρώσει 36 έτη και 8 μήνες ασφάλισης. Επομένως θα χρειαστείτε να κάνετε και επιπλέον αυτασφάλιση στο ΤΕΒΕ για ακόμη 4 μήνες, προκειμένου να συμπληρωθούν τα 37 απαιτούμενα συνολικά έτη ασφάλισης, για να μπορέσετε στο 60ο έτος της ηλικίας σας να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη.
304.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κων/νο Τρ.
Είμαι 52 ετών και έχω 4911 ένσημα μέχρι τον Μάϊο του 2014.Από το 2012 είμαι χήρος και η κόρη μου είναι 12 ετών. Πότε μπορώ να κάνω χρήση του νόμου για χήρο με ανήλικο, με μειωμένη και πότε για ολόκληρη; Έχω ακόμη μία κόρη που σπουδάζει.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να μας αναφέρετε αν είστε παλαιός ή νέος ασφαλισμένος, δηλαδή αν έχετε πρωτοασφαλιστεί πριν ή μετά την 1/1/1993. Αν είστε παλαιός ασφαλισμένος και αν μέχρι 31/12/2012 με αναγνώριση μέχρι και 5 ετών από πλασματικό χρόνο (εκτός από πλασματικό χρόνο τέκνων) μπορείτε να συμπληρώσετε 5500 ημέρες ασφάλισης τότε θεμελιώνετε δικαίωμα ως χήρος πατέρας ανηλίκου με έτος θεμελίωσης το 2012, και επομένως θα δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών ή πλήρη σε ηλικία 60 ετών.
305.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Καίτη Ζησιοπ.
Έχω γεννηθεί τον 2ο του 1953 και έχω ασφάλιση ΟΓΑ από το 1986 χωρίς να έχω στην κατοχή μου χωράφια ούτε καλλιέργειες. Είμαι ασφαλισμένη στην ανώτερη κλίμακα, οφείλω όμως τις εισφορές των 2 τελευταίων ετών. Μπορώ να βγω στην σύνταξη και πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δικαιούστε σύνταξη από τον ΟΓΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί το 67ο έτος της ηλικίας σας. Εφόσον έχετε συμπληρώσει την απαιτούμενη 15ετία καταβολής εισφορών, τότε εξετάστε την επιλογή της διακοπής ασφάλισης στον ΟΓΑ, ώστε να μην προσαυξηθεί και άλλο το ποσό των οφειλόμενων εισφορών.
306.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία
Είμαι γεννημένος στις 16/6/1960, χήρος με ανήλικο παιδί 9,5 χρονών. Από το Σεπτέμβριο του 1985 μέχρι και τις 31/12/2012 ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ ΟΑΕΕ. Από 1/1/2013 είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος σχετικά με τη συνταξιοδότηση, για την περίπτωσή μου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δυστυχώς η εγκύκλιος για την διαδοχική ασφάλιση σας αποκλείει την δυνατότητα χορήγησης σύνταξης ως χήρο πατέρα ανήλικου τέκνου. Παρότι έχετε τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, για να μπορούσατε να θεμελιώνατε δικαίωμα σύνταξης θα έπρεπε να είχατε επανέλθει στην ασφάλιση του ΙΚΑ κατά τα έτη 2010 ή 2011 ή 2012.
307.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μιχαέλα Κωνσταν.
Άντρας, γεννημένος 07.11.1955. Ασφαλίστηκε για πρώτη φορά στην Γερμανία. Στην Ελλάδα εργάστηκε σαν ελεύτερος επαγγελματίας με ασφάλεια στο (πρώην ΤΕΒΕ) ΟΑΕΕ. Συνολικά στην Γερμανία έχει 17 χρονιά ασφάλιση και στην Ελλάδα, στο ΟΑΕΕ, έχει 20 χρονιά ασφάλισης. Στις 31.03.2013 έκλεισε την επιχείρηση του ( τελευταίο ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος ήταν ο ΟΑΕΕ). Από τότε είναι άνεργος. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία ( που άφορα το ΟΑΕΕ),με 37 χρονιά εργασία (μέχρι 31/12/2012) θα μπορούσε να ζητήσει σύνταξη με την συμπλήρωση του 60 έτος της ηλικίας.( στις 07.11.2015).Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μέχρι τότε θα βρει κάποια δουλειά και ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για κάποιες μήνες (π.χ. 8 η 10 μήνες), θα χάσει αυτά τα δικαιώματα από το ΟΑΕΕ; Σε αυτήν την περίπτωση πια διαδικασία ακολουθείται, σε πιο ασφαλιστικό φορέα θα πρέπει να απευθυνθεί για να ζητήσει την σύνταξη, στο ΙΚΑ η στο ΟΑΕΕ και με ποιες προϋποθέσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και με δεδομένο ότι ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών τον 11/2015,δεν προτείνουμε αλλαγή ασφαλιστικού φορέα και μεταπήδηση από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ, καθώς αυτό θα επηρεάσει τον χρόνο απονομής της σύνταξης. Αν καταστεί τελευταίος φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ, θα πρέπει η αίτηση να κατατεθεί στο ΙΚΑ, να ακολουθήσει εν συνεχεία η διαδικασία απόρριψης του αιτήματος από το ΙΚΑ και η παραπομπή του στον ΟΑΕΕ,το οποίο θα του απονείμει την σύνταξη. Να γνωρίζετε ότι το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούται από τον ΟΑΕΕ θα αντιστοιχεί στον ελληνικό χρόνο ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης της Γερμανίας συνυπολογίζεται για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όχι όμως και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.
308.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Πεντζ.
Έχω γεννηθεί στις 19/09/1957. Μέχρι 31/12/2012 έχω 9.300 ένσημα στο ΙΚΑ. Αν εξαγοράσω 4 πλασματικά χρόνια (1200 ένσημα), οπότε μέχρι 31/12/2012 να έχω 10.500, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 300 ένσημα το 2013 και τελικά άλλα 300 μέσα στο 2014 (δηλαδή συνολικά 11.100), μπορείτε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε θα μπορέσω να πάρω πλήρη σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα δεδομένα της περίπτωσής σας, θεμελιώνετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης με έτος θεμελίωσης το 2012, ήτοι με 11.100 ημέρες ασφάλισης σε ηλικία 59 ετών, δηλαδή στις 19/9/2016.
309.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Πολ.
Είμαι γυναίκα 48 ετών και στο τέλος του 2007 είχα 6.850 ένσημα από το ΙΚΑ. Από τον Απρίλιο του 2007 είμαι άνεργη. Σήμερα έχω 2 ανήλικα τέκνα ηλικίας 17 και 16 ετών. Παρακαλώ ενημερώστε με αν έχω θεμελιώσει το δικαίωμά μου για σύνταξη γυναικών με ανήλικα τέκνα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύω από τις αλλαγές που μεσολάβησαν από τότε, ή αν αντιθέτως χρειάζεται να πληρώ οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για να βγάλω μειωμένη σύνταξη στα 50.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης με έτος θεμελίωσης το 2010.Δηλαδή μπορείτε να βγάλετε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 50 ετών. Πρέπει να τονίσουμε ότι στην περίπτωση της σύνταξης με τις διατάξεις που αφορούν τις μητέρες ανηλίκων στοιχεία θεμελίωσης αποτελούν η συμπλήρωση των 5500 ημερών ασφάλισης και η ανηλικότητα του τέκνου, και όχι η ηλικία της μητέρας.
310.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα Πλατ.
Έχω κάνει αίτηση για σύνταξη στη Γαλλία. Έχω 740 ένσημα στην Ελλάδα και 36 χρόνια στον γαλλικό φορέα. Μπορώ να εξαγοράσω 2 χρόνια σπουδών και ένα χρόνο στρατού έχοντας λιγότερα από 3600 ένσημα στην Ελλάδα; Τα ελληνικά και γαλλικά ένσημα μαζί ξεπερνούν τα 3600 ένσημα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου απαιτούνται 3600 ημέρες ασφάλισης ή 12 έτη αντίστοιχα αμιγώς σε ημεδαπούς φορείς ασφάλισης. Επομένως ο χρόνος ασφάλισης στην Γαλλία δεν προσμετράται για την συμπλήρωση των 3600 ημερών ασφάλισης.
311.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νατάσα Γ.
Είμαι ασφαλισμένη από το 1988 στο ΙΚΑ μέχρι το 2010 με σύνολο 3480 ημέρες ασφάλισης. Έχω και 290 ημέρες επιδότησης από ΟΑΕΔ. Επίσης έχω στον ΟΑΕΕ 1225 ημέρες ασφάλισης. Τέλος έχω πάλι ΙΚΑ το 2011 300 ημέρες και το 2012 150 ημέρες .Έχω ανήλικο τέκνο γεννημένο το 1998.;Έχω επίσης και 3,5 έτη σπουδών στα ΤΕΙ. Τώρα είμαι άνεργη. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον υπήρξατε ασφαλισμένη ξανά στο ΙΚΑ το 2011,τότε προκύπτει από τα δεδομένα που μας προσκομίζετε ότι μέχρι 31/12/2011 είχατε 5005 ημέρες ασφάλισης ενώ το τέκνο σας είναι ανήλικο. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 290 ημέρες από τον ΟΑΕΔ (ως χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας δωρεάν) και άλλες 205 ημέρες (ήτοι 9 μήνες) από κενά ασφάλισης ή από χρόνο σπουδών που έχετε, προκειμένου να συμπληρώσετε τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε δικαίωμα μειωμένης σύνταξης σε ηλικία 52 ετών η πλήρους σε ηλικία 57 ετών, ως μητέρα ανήλικου τέκνου.
312.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βαγγέλη Λιβ.
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΤΕ το 1981, έχω 33 χρόνια στον ΟΤΕ, και η σύζυγός μου με ποσοστό αναπηρίας 80% από γνωμάτευση της ΑΣΥΕ, συνταξιοδοτήθηκε από το δημόσιο. Έχω κάνει αίτηση συνταξιοδότησης γήρατος, λόγω ανικανότητας συζύγου με 80%. Η γνωμάτευση όμως που έχω καταθέσει είναι της ΑΣΥΕ, υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Χρειάζεται απαραίτητα γνωμάτευση από ΚΕΠΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν χρειαστεί θα σας ενημερώσουν σχετικά από την αρμόδια υπηρεσία που έχετε καταθέσει την αίτηση για την συνταξιοδότησή σας. Εφόσον αναφέρεστε σε ποσοστό αναπηρίας εφ όρου ζωής κατά πάσα πιθανότητα δεν θα χρειαστεί η διαδικασία των ΚΕΠΑ.
313.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αθανασία Παπ.
Έχω γεννηθεί στις 2/9/1964.Είμαι εκπαιδευτικός και διορίστηκα στο δημόσιο στις 6/6/1993. Δεν υπήρξε ασφάλιση τα προηγούμενα χρόνια. Έχω τρία παιδιά και το μικρότερο γεννήθηκε στις 7/3/1997. Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το πότε δικαιούμαι σύνταξη, πλήρης ή μειωμένη, και πόσα πλασματικά χρόνια μπορώ να αναγνωρίσω;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Είστε νέα ασφαλισμένη. Για να μπορούσατε να θεμελιώνατε συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τα μεταβατικά έτη 2011 και 2012 θα έπρεπε να είχατε συμπληρώσει και το αντίστοιχο ηλικιακό όριο μέχρι το 2011 ή το 2012. Δεδομένου ότι συμπληρώνετε το 50 έτος της ηλικίας σας το 2014,αυτό και μόνο σας αποκλείει από οποιαδήποτε πιο ευνοϊκή διάταξη. Έτσι πλέον ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1/1/2013, ήτοι σε ηλικία 67 ετών, ή με 40 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών (με δυνατότητα εξαγοράς μέχρι και 7 έτη από πλασματικό χρόνο).
314.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελπίδα Σ.
Ήμουν ασφαλισμένη στο πρώην ΤΕΒΕ από το 1990 έως το 2005. Είμαι γεννηθείσα το 1950, σήμερα είμαι 64 ετών με τρία ενήλικα παιδιά. Με τα καινούργια δεδομένα 1.πότε μπορώ να πάρω την σύνταξη μου στα 65 ή στα 67; 2.Με ποιες προϋποθέσεις; (από τότε είμαι άνεργη).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δικαιούστε με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 67 ετών με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

315.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κο Αναστάσιο Κ.

 Eίμαι γεννημένος 15/5/1953. Τα ένσημα μου είναι 6800 εκ τον οποίων τα 2500 βαρέα. Δεν έχω ένσημα την τελευταία πενταετία. (άνεργος στον ΟΑΕΔ). Υπάρχει κάποια λύση ώστε να βγω σε μειωμένη σύνταξη στα 62 μου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η μόνη λύση που υπάρχει στην περίπτωσή σας για την λήψη μειωμένης σύνταξης είναι η ύπαρξη 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία πενταετία προ του 62ου έτους ή συνυπολογιζομένου και του έτους που συμπληρώνετε το 62ο έτος της ηλικίας. Ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ μπορεί να προσμετρηθεί για τις απαιτούμενες 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.
316.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κρίτωνα
Ημερομηνία γέννησης: 18-9-1970 ασφάλιση ΝΑΤ: 1991 (6 μήνες) ΤΕΒΕ:1992-1993(2χρόνια) ΙΚΑ: 1997-2001(5 χρόνια) ΤΕΒΕ:2002-2008(7χρόνια) ΙΚΑ: 2010 (3 μήνες) ΙΚΑ: 2014 (6μηνες) και εκεί θα συνεχίσω. Πότε και πώς θα πάρω σύνταξη ως τρίτεκνος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία ευνοϊκότερη διάταξη για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ για τους τρίτεκνους. Η σχετική διάταξη αφορά ασφαλισμένους στο Δημόσιο. Με τα συνολικά έτη ασφάλισης που έχετε μέχρι σήμερα το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα αργεί, καθώς με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 62 ετών.
317.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ρένα
Έχω 7800 ένσημα. Είμαι 45 ετών. Πότε παίρνω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρεται καθόλου στοιχεία οικογενειακής κατάστασης. Αν δεν είστε μητέρα ανήλικου τέκνου ή αν δεν είχατε ανήλικο τέκνο όταν είχατε συμπληρώσει τις 5500 ημέρες ασφάλισης, τότε θα δικαιούστε σύνταξη με την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης (ήτοι 12.000 ημέρες ασφάλισης) σε ηλικία 62 ετών, ή άλλως σε ηλικία 67 ετών.
318.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γεωργία Β.
Είμαι γεννημένη 27/05/1967. Το 2010 είχα τα 5500 ένσημα στο ΙΚΑ και γέννησα την 01/08/2011 .Το ερώτημα μου είναι αν χρειάζομαι να έχω ένσημα (100 το χρόνο τα τελευταία 5 έτη πριν την σύνταξη διότι σήμερα δεν δουλεύω και σε ποιά ηλικία δικαιούμαι μειωμένη και πότε πλήρη σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον το τέκνο σας γεννήθηκε το 2011,αυτό σημαίνει ότι δικαιούστε με τα ισχύοντα σήμερα δεδομένα, μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 52 ετών και πλήρη σε ηλικία 57 ετών. Δεν απαιτείται για την μειωμένη σύνταξη των μητέρων με ανήλικα τέκνα η ύπαρξη 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία πενταετία, επομένως δεν χρειάζεστε άλλα ένσημα.
319.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Χρήστο Ρ.
Τα ένσημα μου έχουν μετρηθεί και η σχετική βεβαίωση ανέφερε χαρακτηριστικά. «Έχει πραγματοποιήσει από 1/1/1969 ως 09/2011 στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 5.891 ημέρες ασφάλισης. Από αυτές: 1)1501 ημέρες ασφάλισης πραγματοποιήθηκαν σε εργασία και ειδικότητες που καλύπτει ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (με βάση τα ειδικού τύπου ένσημα) 2)5891 ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται για απονομή σύνταξης με βάση τις διατάξεις περί 35ετιας(10.500) 3)5.891 ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται για απονομή σύνταξης με βάση τις διατάξεις περί 37ετιας(11.100) 4)4.β18 ημέρες ασφάλισης πραγματοποιήθηκαν στον τομέα επικουρικής ΕΤΕΑΜ (με βάση τα ειδικού τύπου ένσημα) 5) 1.400 ημέρες ασφάλισης πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία από 2007 έως 2011. Από το 2011 έως και σήμερα συνεχίζω να εργάζομαι και να είναι βαρέα τα ένσημα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη μειωμένη η πλήρης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων θα έπρεπε να είχατε συνολικά τουλάχιστον 4500 ημέρες ασφάλισης (που τις έχετε) εκ των οποίων 3600 ημέρες ασφάλισης σε βαρέα επαγγέλματα και από αυτά 1000 τα τελευταία 13 έτη προ του 62ου έτους. Σας λείπουν λοιπόν πολλά βαρέα. Εφόσον λοιπόν δεν μπορέσετε να συμπληρώσετε τον απαιτούμενο αριθμό βαρέων ενσήμων για να δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία. Διαφορετικά δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Για την μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών με τα ισχύοντα σήμερα προβλέπεται μείωση 30%.
320.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαίρη Μ.
Κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη στον ΟΑΕΕ. Μπορώ να δουλέψω ως μισθωτός μέχρι να βγει η σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον καταθέσατε αίτηση σύνταξης στον ΟΑΕΕ προφανώς είστε άνω των 60 ετών τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εργαστείτε κανονικά ως μισθωτός, χωρίς να έχετε κανένα πρόβλημα. Θα δικαιούστε κανονικά και την καταβολή των αναδρομικών της σύνταξής σας.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)