Συχνές Ερωτήσεις 22


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

421.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιανν. Αντ.
Γεννήθηκα 4 Δεκεμβρίου 1957. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ αφού εργάζομαι συνεχόμενα στον ιδιωτικό τομέα (ξένη τράπεζα) και στον ίδιο εργοδότη από 14 Μαΐου 1984 έως σήμερα. Έχω δυο παιδιά έτος γέννησης 1995 (Απρίλιο) και 2001 (Αύγουστο), 26 μήνες στρατό και 3 χρόνια σπουδών. Ποτέ κατοχυρώνω και ποτέ θεμελιώνω δικαίωμα για πλήρη η μειωμένη σύνταξη (πόσο μειωμένη).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς συμπληρώνετε τα 57 έτη ηλικίας τον Δεκέμβριο 2014 και έχετε έως 5/2014 30 έτη ασφάλισης. Μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη (30% το ποσοστό της μείωσης) στα 62 και εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία προ αίτησης. Όσον αφορά την πλήρη σύνταξη νωρίτερα από τα 67 θα πρέπει να συμπληρώσετε 40 έτη με εργασία και αναγνωρίσεις και ηλικία 62 ετών ηλικία.
422.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Άγγελ.
Είμαι ελεύθερος Επαγγελματίας. Ημερομηνία γέννησης 11/1960 και είμαι ασφαλισμένος στο Ο.Α.Ε.Ε από το έτος 1988 μέχρι σήμερα και παράλληλα έχω πριν τον Ο.Α.Ε.Ε δύο χρόνια Ι.Κ.Α .Έχω δύο τέκνα το ένα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς έχετε έως 2014 28 περίπου έτη διαδοχικής ασφάλισης. Το δεδομένο της ύπαρξης ανήλικου τέκνου δεν επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά σενάριά σας. Θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης (εργασία και αναγνωρίσεις) είτε στα 62 μειωμένη από ΙΚΑ (απόρριψη από ΟΑΕΕ και παραπομπή) και εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία προ αίτησης
423.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τσαλ. Μαρ.
Είμαι παλαιά ασφαλισμένη γεννηθείσα την 24/8/1957.Έχω 3088 ένσημα ΙΚΑ.Είμαι άνεργη από τον 8/2009 και επιδοτούμενη έως τον 8/2010.Είμαι στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για επικόλληση 1412 ενσήμων που λήγει τον 6/2017.Θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να βγώ με μειωμένη κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μέχρι στιγμής το ΙΚΑ δεν απονέμει μειωμένες συνάξεις όταν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 4500 η.ε. από ΛΑΕΚ καθώς δεν υπάρχουν 100 ημέρες εργασίας ανά έτος τελευταία 5ετία.
424.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λυκούργ.
Έχω συμπληρώσει 63ο έτος ηλικίας και θέλω να μάθω εάν μπορώ να λάβω σύνταξη μειωμένη έχοντας 19 έτη συνολικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ πρώην ΤΑΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας επειδή έχετε μεν τα 15 έτη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ αλλά δεν έχετε κλείσει τα 67 δεν μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη .Τέλος επειδή ο ΟΑΕΕ δεν προβλέπει μειωμένες συντάξεις με τις προϋποθέσεις που αναφέρετε δεν μπορείτε να λάβετε ούτε μειωμένη σύνταξη.
425.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιαν. Φουκ.
Παρακαλώ ενημερώστε με για τις προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης στην περίπτωση μου που έκλεισα τα 55 τον 12/2013. Έχω 6358 η.ε. και 3 τέκνα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς έχετε συμπληρώσει τα 4500 ένσημα αλλά το 55ο έτος της ηλικίας σας το κλείσατε το 2013 οπότε μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 62 και εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.
426.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη Μαντ.
Έχω μάθει ότι επειδή έχω 7010 ένσημα και 2 δίδυμα ανήλικα παιδιά μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για σύνταξη στα 51 ως πατέρας ανηλίκων τέκνων. Είναι αλήθεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσε ένας πατέρας με 5500 η.ε. έως 2010 και έχοντας ανήλικο τέκνο έως την ίδια ημερομηνία να λάβει σύνταξη στα 50 μειωμένη θα πρέπει να υπάρχει ζήτημα χηρείας και μόνο τότε.
427.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουλ. Παναγιώτα
Μπορείτε να με ενημερώσετε εάν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο ανατροφής τέκνου για να συμπληρώσω τα 5500 ένσημα το 2011 και να λάβω σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ακόμα και στην περίπτωση που είχατε ανήλικο τέκνο έως 31/12/2011 (δεν μας το αναφέρετε) δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε το χρόνο τέκνων για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων μητέρας ανηλίκου τέκνου αλλά μόνο άλλου είδους πλασματικούς χρόνους όπως λ.χ.σπουδές , κενά.
428.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα Μανδραβ.
Έχω εργαστεί συνολικά 17 έτη αλλά έχω κλείσει τα 60 το 2014.Πότε θα μπορούσα να πάρω πλήρη σύνταξη.Είμαι άνεργη τα τελευταία 11 έτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες γυναίκες συμπλήρωσαν τα 60 έτη ηλικίας τους μετά την 31/12 /2013 δικαιούνται σύνταξη στα 67 εκτός και εάν είχαν 4500 η.ε. και 55ο έτος συμπληρωμένο έως 31/12/2010 και 100 η.ε. κατ΄ετος τελευταία 5 ετία, οπότε δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 60.Εσείς καθώς κλείσατε τα 60 έτη ηλικίας σας μετά την 31/12/2013 έχετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 67 γιατί δεν εμπίπτετε στην εξαίρεση.
429.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νέλλη Καραδημ.
Θα ήθελα να μάθω εάν ο σύζυγός μου που έχει παράλληλη ασφάλιση σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έχει το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων παράλληλα και στους δύο φορείς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο,το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείτε σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής κατ΄επιλογή του συζύγου σας.
430.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παντελή Δημόπουλ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ και εγώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο τέκνων για τα 3 μου παιδιά καθώς η γυναίκα μου έκανε ήδη ανάλογη αναγνώριση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα αλλά και από τους δυο και για το ίδιο παιδί. Οπότε μπορείτε και εσείς να προβείτε σε σχετική αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνου χωρίς κανένα πρόβλημα.
431.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σεβαστή Παπ.
Θα ήθελα να μου πείτε πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη. Έχω συμπληρώσει 10.000 η.ε. έως το 2010 και σήμερα είμαι 58 ετών αλλά συνεχίζω και δουλεύω.Υπάρχει περίπτωση να χάσω το δικαίωμα για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να επισημάνουμε ότι γυναίκα με 10000 Η.Ε. συμπληρωμένα έως 31/12/2010 δικαιούται σύνταξη στα 57 οπότε και εσείς με τα σημερινά δεδομένα έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ήδη από την ηλικία των 57 και προστατεύεστε νομικά.
432.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αναστασία Καλ.
Χρειάζομαι τη βοήθειά σας καθώς είχα καταθέσει αίτηση για μειωμένη σύνταξη το 2012 όπως με είχαν συμβουλέψει στο ΙΚΑ. Ωστόσο με ενημέρωσαν ότι δεν έχω δικαίωμα να τη λάβω τελικά καθώς δεν είχα 100 η.ε. ανά έτος την τελευταία 5ετία.Έχουν δίκιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης απαιτείται επιπλέον από τον συνολικό κατά περίπτωση απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί 100 ημέρες κατ΄ετος την προηγούμενη 5ετία, οπότε μη έχοντας αυτήν την προϋπόθεση η αίτησή σας δυστυχώς ορθά απορρίπτεται.
433.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Χινοφ.
Ζητώ να μου διευκρινίσετε εάν μπορώ να λάβω μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 55 σημειωτέον ότι έχω έως 2010 συνολικά 10558 η.ε. εκ των οποίων 9000 η.ε. στα βαρέα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει 10500 η.ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ εκ των οποίων 7500 η.ε. στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα έχουν δικαίωμα λήψης πλήρους σύνταξης στα 56 και 6 μήνες άλλως μειωμένη στα 54 και 6 μήνες. Οπότε σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ερώτησή σας δεδομένα έχετε θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη.
434.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αυγή Μπουρ.
Έχω ενημερωθεί από κατάστημα ΙΚΑ ότι μπορώ να λάβω σύνταξη μειωμένη αλλά δεν μου απάντησαν με πόσο ποσοστό μείωσης θα είναι η σύνταξη που θα λάβω.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε με ποιες διατάξεις θα λάβετε σύνταξη καθώς και πότε γεννηθήκατε.Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό της σύνταξης θα είναι μειωμένο κατά 1/200 από την πλήρη σύνταξη για κάθε μήνα που λείπει από το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.Αφετηρία υπολογισμού της μείωσης είναι ο μήνας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της μειωμένης σύνταξης.Το δε αναγνωριζόμενο μειωμένο ποσό είναι το οριστικό πλέον.
435.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μικαέλα Μιανιάτ.
Θα ήθελα να ξέρω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχω έως σήμερα 3450 η.ε. απλά ένσημα και δεν έχω παιδιά ή σπουδές και είμαι άνεργη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους καθώς δεν έχετε συμπληρώσει τα 3600 ένσημα που απαιτεί ο νόμος σαν προϋπόθεση αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ και να πληροφορηθείτε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ σύμφωνα με το οποίο επιδοτούνται οι ασφαλισμένες για να συμπληρώσουν 4500 η.ε.
436.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Νικηταρ.
Θα ήθελα να με πληροφορήσετε τι ποσοστό σύνταξης δικαιούμαι ως επιζών σύζυγος εγώ και τα παιδιά μου που είναι ανήλικα από τη σύνταξη της μητέρας τους που απεβίωσε πρόσφατα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ισούται με το 70% του ποσού της σύνταξης της θανούσης.Το ποσό που δικαιούται κάθε παιδί ισούται με το 20% του ποσού της σύνταξης της θανούσης.Το σύνολο πάντως των συντάξεων χήρου και παιδιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης της θανούσης.
437.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λίζα Μπακοπάν.
Πρόκειται να λάβω σύνταξη από το ΙΚΑ και θα ήθελα να μάθω εάν δικαιούμαι επίδομα τέκνων καθώς είναι ανήλικα. Τί θα γίνει εάν τα παιδιά σπουδάσουν στο εξωτερικό; Μέχρι ποια ηλικία θα δικαιούμαι τυχόν επίδομα τέκνων; Τέλος σε περίπτωση απασχόλησής τους όσο σπουδάζουν θα δικαιούμαι το επίδομα ή θα σταματήσει να καταβάλλεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το επίδομα παιδιών ανέρχεται για το πρώτο παιδί σε 20%, για το δεύτερο παιδί σε 15% και για το τρίτο 10%.Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στο ποσό της σύνταξης δηλαδή στο βασικό ποσό μαζί με τις προσαυξήσεις των ημερών εργασίας με κάποιους περιορισμούς. Οι προσαυξήσεις χορηγούνται μέχρι το 18ό έτος ηλικίας τους εάν όμως συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές η ηλικία παρατείνεται έως τα 24 έτη.Κάθε παιδί δικαιούται την προσαύξηση εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται .
438.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιάννη Δημόπουλ.
Ξέρω ότι έχω θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη αλλά δεν με έχουν ενημερώσει στο ΙΚΑ για το ύψος της σύνταξής μου.Επισημαίνω ότι οι αμοιβές μου ξεπερνούσαν τα 2550 ευρώ ανά μήνα λόγω θέσης τουλάχιστον τα τελευταία 13 έτη.Μπορείτε να μου πείτε περίπου τι σύνταξη θα λάβω με 11300 η.ε.;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το ύψος των συντάξιμων αποδοχών σας.Σήμερα το πλαφόν συνταξίμων αποδοχών είναι 2432 ερώ ανά μήνα και το 25πλάσιο 2373 ευρω και αντιστοιχεί με την 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ.Ανάλογα τον αριθμό ενσήμων υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης και τέλος προστίθενται προσαυξήσεις λόγω επιδομάτων ή βαρέων ενσήμων.Στην περίπτωσή σας ανήκετε στην 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ και με 11300 η.ε. έχετε δικαίωμα να λάβετε 1780,12 ευρώ μικτά κύρια πλήρη σύνταξη.
439.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Θανάση Εξ.
Είμαι καθηγητής του Δημοσίου, 58 ετών ( γέννηση 11-1-1956), με ΦΕΚ διορισμού 19-8-1983 και έτη υπηρεσίας 31. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα του 60ου έτους ηλικίας, έστω με ποινή και μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μέχρι 31/12/2010 είχατε περισσότερα από 25 έτη ασφάλισης/υπηρεσίας που απαιτούνται για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.3865/2010). Επομένως δικαιούστε σύνταξη πλήρη σε ηλικία 60 ετών με την συμπλήρωση τουλάχιστον 30ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης εφόσον είστε εκπαιδευτικός. Νωρίτερα θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58 ετών αλλά απαιτούνται 35 έτη ασφάλισης/υπηρεσίας.
440.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ανδρέα
Γεννήθηκα το 1953. Ασφαλίστηκα στο ΙΚΑ το 1969 και έχω από εκεί 1225 ένσημα. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία 29 μήνες. Διορίστηκα στο Δημόσιο τον Ιούνιο του 1987 και απέκτησα τέκνο το 1991. Πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη ή μειωμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε και τον χρόνο του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2010 είχατε περισσότερα από 25 έτη ασφάλισης/υπηρεσίας οπότε έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τέλος του 2010. Επομένως δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 65 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 60 ετών με την συμπλήρωση τουλάχιστον 25ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης . Με βάση τις διατάξεις που ισχύουν μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.3865/2010), αν επιλέξετε να μην χρησιμοποιήσετε τον χρόνο ασφάλισης σας στο ΙΚΑ τότε, αναγνωρίζοντας 6 μήνες στρατού, συμπληρώνετε την 25ετία το 2011 και δικαιούσθε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 56 ετών με την συμπλήρωση τουλάχιστον 25ετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)