Συχνές Ερωτήσεις 21


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

401.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιαννούλα Μανώλ.
Παρακαλώ θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν η ασφάλισή μου επηρεάστηκε όταν άλλαξα ασφαλιστικό φορέα και από ΟΑΕΕ ασφαλίστηκα εκ νέου στο ΙΚΑ το 2011.Είμαι μητέρα ανηλίκου τέκνου το 2011.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κρίσιμο στοιχείο για να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος τις κατ΄ έτος προϋποθέσεις, αποτελεί ο φορέας που κατά περίπτωση υπάγεται ο ασφαλισμένος, καθ όσον αναλόγως του φορέα που ασφαλίζεται, ζητούνται και εξετάζονται κατά περίπτωση, διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι οριζόμενες κατ΄ έτος λοιπόν προϋποθέσεις - όπως διαμορφώνονται για τα έτη 2011 και 2012 - εφ όσον συνυπάρχουν για τα έτη αυτά, οδηγούν στην κατοχύρωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην συνέχεια στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, και ενεργοποιούν εκ νέου την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τα έτη 2011 -2012, δύνανται να κατοχυρώνουν τις κατά τα έτη αυτά οριζόμενες προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, εφ όσον πληρούν και τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις για την κατοχύρωση που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 για τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος. Περαιτέρω η κατοχύρωση, δεν μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, με την έννοια της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης καθ όν χρόνο ο ασφαλισμένος ευρίσκεται σε ασφαλιστικό δεσμό με άλλο φορέα πλην του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επομένως, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ασφαλισμένου με το Ίδρυμα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1500-500 ή 1000-300) διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
402.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βαγγέλη Παπαδ.
Θα ήθελα να μάθω πότε ένα δικαίωμα είναι θεμελιωμένο καθώς ακούω πολλές απόψεις και θα ήθελα να το διευκρινίσετε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα τόσο οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις όσο και η απαιτούμενη από τη νομοθεσία ηλικία. Από την ημερομηνία αυτή και μετά μπορεί να ασκηθεί το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί η σύνταξη.
403. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αλέκο Ντάκ.
Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αναπηρικής σύνταξης γιατί πάσχω από καρδιά αλλά δεν έχω 2365 ένσημα. Επαρκούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να έχετε είτε 4500 ημέρες, είτε 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία. Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.
404. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βασίλη Παπαδόπουλο
Θα σας παρακαλούσα να με βοηθήσετε να μάθω πότε θα δικαιωθώ σύνταξη.Είμαι 66 ετών και έχω 6648 η.ε. Δεν δουλεύω τα τελευταία χρόνια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς καθώς έχετε συνολικά πάνω από 4500 η.ε. θα μπορέσετε να λάβετε πλήρη σύνταξη γήρατος στα 67 καθώς δεν έχετε 100 ανά έτος τα τελευταία έτη ώστε να γίνει λόγος για μειωμένη σύνταξη.
405.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αγγελική Παλιαπάν.
Πόσο θα επηρεάσει το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα το γεγονός ότι το 2010 που συμπλήρωσα τα 5500 ένσημα δεν είχα πια ανήλικο τέκνο αλλά ενηλικιώθηκε το 2008;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες ακολουθούν το όριο ηλικίας όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία συμπληρώνουν σωρευτικά 5500 ημέρες ασφάλισης και το παιδί τους δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του .Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .όμως στη δική σας περίπτωση η συμπλήρωση των 5500 η.ε. έγινε ενώ δεν ήταν πια το παιδί ανήλικο οπότε δεν δικαιούσθε σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου.
406.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τασούλα Ραντ.
Είχα ασφαλιστεί αρχικά στο ΙΚΑ ενώ ασφαλίζομαι στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5500 η.ε.Το 2011 πήγα πάλι στο ΙΚΑ ενώ το τέκνο μου εξακολουθούσε να είναι ανήλικο.Πότε θα λάβω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κατοχυρώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν μητέρα ανηλίκου με τις προϋποθέσεις του Ν. 3863/10 για το έτος 2011, δηλαδή για μειωμένη στο 52° και πλήρη στο 57° έτος της ηλικίας σας.
407. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από και Χρυσούλα Νατσ.
Θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν μπορώ να αναγνωρίσω τα ένσημα του ΟΑΕΔ για συμπλήρωση των 4500 η.ε. ως πλασματικό χρόνο καθώς μου λείπουν 152 η.ε. για τη συμπλήρωση των 4500 η.ε. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας μπορεί να αναγνωριστεί ως πλασματικός χρόνος ώστε να συμπληρωθούν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις σύνταξης χρόνος μάλιστα αυτός αναγνωρίζεται δωρεάν.
408.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλ. Παπαδ.
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και συγκεκριμένα έχω έως τέλος του 2011 συνολικά με διαδοχική ασφάλιση 34 έτη και 1 μήνα.Πρέπει να εξαγοράσω πλασματικούς χρόνους και πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς μπορείτε να συμπληρώσετε την 35ετία με εξαγορές πλασματικών χρόνων (όπως παιδιά, στρατό, ασφαλιστικά κενά ) με έτος θεμελίωσης το 2011 και να λάβετε σύνταξη με 36ετία στα 60 σας. Μπορείτε να προβείτε στις σχετικές εξαγορές οποτεδήποτε .Εάν ασφαλιστήκατε μόνο έως 31/12/2011 θα εξαγοράσετε πέραν των 11 μηνών που απαιτούνται για τη θεμελίωση ακόμα ένα έτος καθώς όσοι θεμελιώνουν το 2011 την 35ετία μπορούν να λάβουν σύνταξη στα 60 με 36ετία.
409.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Βασιλεία Φωτ.
Έχω λάβει σύνταξη με ποσοστό 85% αναπηρία και θα ήθελα να μάθω εάν δικαιούμαι επίδομα απολύτου αναπηρίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου και έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος δικαιούνται το επίδομα μόνο εφόσον είναι τυφλοί ή εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και με την προϋπόθεση ότι χορηγείται ποσό σύνταξης με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και όχι τον προνομιακό υπολογισμό των 10500 ημερών.Αντιστοιχεί στο 50% του ποσού της εκάστοτε καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου (χωρίς προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών). Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον 20πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Στους συνταξιούχους που παίρνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας χορηγείται μόνο στη σύνταξη εκείνη που το ποσό της είναι μεγαλύτερο.
410.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αντώνη Διακολ.
Χρωστάω στο ΤΕΒΕ και έχω καταθέσει αίτηση στο ΙΚΑ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Πώς ρυθμίζεται το ζήτημα των οφειλών σε αυτήν την περίπτωση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της σύνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας σε απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό από τον υποψήφιο συνταξιούχο εφαρμόζονται όσα ισχύουν όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απονέμων φορέας. Επομένως τα τμήματα συντάξεων θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:• Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 της Υ.Α, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων (όλος ο χρόνος ασφάλισης, όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του N.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής), θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και 40 δόσεις. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής - το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι το ίδιο - , το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Αν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμή τότε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής και στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται στην βεβαίωση το παρακάτω κείμενο: «Έναρξη ποσού συμμετοχής μας καθορίζεται η ..../..../..... , δηλαδή η 1η του επόμενου μήνα της ολοσχερούς εξόφλησης ληξιπρόθεσμης οφειλής». Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός της οφειλής σε κάθε περίπτωση θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ 3εδ α και β της Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-2006 (ΚΑΛ) που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της οφειλής στις περιπτώσεις απονομής. Δηλαδή θα υπολογίζεται η οφειλή με το ασφάλιστρο και τα πρόσθετα τέλη που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της αίτησης συνταξιοδότησης.
411. ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπρο Ππακ.
Παρακαλώ ποιοι είναι οι πλασματικοί χρόνοι που μπορώ να αναγνωρίσω καθώς έως 31/12/2012 είχα 30 έτη ΟΑΕΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010.Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας) και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:1. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας 2. ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών 3. ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες 4. ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη 5. ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση 6. ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου 7. ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας 8. ο χρόνος απεργίας 9. ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών 10. ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), διάρκειας μέχρι ένα έτος 11. ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
412.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κ. Χάρ. Ιλιάδ.
Είμαι γυναίκα και γεννήθηκα το 1958.Έχω ΙΚΑ έως 1979 1500 η.ε. και ΤΕΒΕ 3500 και μετά 500 ΙΚΑ και ένα έτος επιδοτούμενη ανεργία. Πότε μπορώ να λάβω μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες γυναίκες συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους από 1/1/2013 και μετά όπως εσείς μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 και εφόσον έχουν 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία προ αίτησης. Περαιτέρω πρέπει να διευκρινιστεί η περίοδος που επανήλθατε στο ΙΚΑ. Προκειμένου να διαπιστωθεί η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα εξετάζεται εάν κατά το έτος της εκ νέου επανασύνδεσης του ασφαλισμένου με το Ίδρυμα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που απαιτούνται κατά περίπτωση (ημέρες ασφάλισης - ηλικία - ανηλικότητα τέκνου) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας (1500-500 ή 1000-300) διότι αυτές εξετάζονται κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
413.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιώτα Κωνστ.
Μπορώ να βγω στην σύνταξη μειωμένη στα 50 ,τον Ιούλιο 2015 κλείνω τα 50 και το 2010 είχα 6000 ένσημα και η μικρότερη κόρη μου γεννήθηκε το 1993;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς, καθώς είχατε συμπληρώσει έως 31/12/2010 5500 η.ε. και είχατε έως τότε το τέκνο ανήλικο, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 άλλως πλήρη στα 55.
414.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Α.Τσιλ.
Γεννήθηκα το 1964, είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από 1989 (είμαι ακόμη εργαζόμενη) και έχω δύο παιδιά που γεννήθηκαν το 1992 και 1999.Στις 31/12/2010 είχα 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο άρα πληρώ τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση στα 50 με μειωμένη ή στα 55 με πλήρη σύνταξη. 1. Αφού έχω θεμελιώσει και κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πιστεύετε ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να θιγεί από αλλαγές προς το δυσμενέστερο του ασφαλιστικού νόμου; Δηλαδή, πρέπει να σπεύσω έως 31/12/2014 να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης; Θα μπορούσε αυτό να γίνει τον Μάρτιο του 2015 ή του 2016, αφού κλείσω τα 51 ή 52 χρόνια αντίστοιχα χωρίς να θιγώ οικονομικά; (αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από 01/01/2015);Τέλος αν καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης και όταν εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης εξακολουθώ να εργάζομαι, η σύνταξη αναστέλλεται; Αν ναι, υπάρχει χρονικός περιορισμός στην αναστολή; Έχω ακούσει για ανώτατο όριο αναστολής τους 18 μήνες. Οι μήνες αναστολής της σύνταξης προσμετρούνται στο τέλος για πιθανή προσαύξηση της σύνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σωστά αναφέρετε ότι έχετε κατοχυρωμένο δικαίωμα για σύνταξη μητέρας ανηλίκου τέκνου εφόσον είχατε έως 31/12/2010 ανήλικο τέκνο και 5500 η.ε.Το δικαίωμά σας είναι κατοχυρωμένο και προστατεύεται. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη είτε στα 50 αλλά θα είναι μειωμένη είτε υστερότερα οπότε και θα μειώνεται το ποσοστό της μείωσης (1/200 για κάθε μήνα έως τα 55).Τέλος μπορείτε να περιμένετε για κατάθεση αιτήματος πλήρους σύνταξης στα 55.Εάν αγωνιάτε για τυχόν αλλαγές στο ασφαλιστικό μπορείτε εργαζόμενη ακόμα να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη και σε επόμενο στάδιο να ανακαλέσετε (πριν εκδοθεί όμως η απόφαση). Στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε να λάβετε προσωρινή σύνταξη γιατί θα εργάζεστε και θα αναστέλλεται η σύνταξη (έως τα 55). Ο τρόπος υπολογισμού από 1/1/2015 δεν επηρεάζει εσάς αλλά όσους δεν θεμελιώνουν όπως εσείς έως 2010. Ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης.
415.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μάρκο
Γεννήθηκα 2/1955 και έχω ΤΑΕ 3/1977 έως 3/2012 35 έτη .Πριν ένα μήνα έκανα αναγνώριση στρατού 1 έτος .Ήμουν στην Π14 για να βγω με 36 έτη το 2015 που θα γίνω 60 ετών. Μπορεί τυχόν αλλαγές να επηρεάσουν το δικαίωμά μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς έως 31/12/2011 είχατε περί τα 34 έτη και 10 μήνες επομένως με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων όπως ο στρατός στην αγορά του οποίου προβήκατε συμπληρώνετε 35 έτη το 2011 και μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 60 με 36ετία την οποία συμπληρώνετε με την προσαυξημένη εξαγορά. Σας έλλειπαν 2 μήνες για τα 35 και από τους υπόλοιπους 12 που απαιτούνται ασφαλιστήκατε 3 το 2012 και εξαγοράσατε ακόμα 9-10.Ήτοι συνολικά αναγνωρίσατε 12 και κατοχυρώσατε λοιπόν την 36ετία και το 60 έτος ηλικίας ως έτος θεμελίωσης πλήρους σύνταξη γήρατος.
416.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δημ. Ανεστ.
Είμαι γεννημένη 12/01/1971.Στις 31/12/2011 είχα ανήλικα τέκνα και 3.010 ένσημα και είμαι ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αναγνώριση πλασματικού χρόνου για ασφαλιστικά κενά, επίδομα μητρότητας, ημέρες λοχείας για να κατοχυρώσω δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 52;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν διευκρινίζετε εάν είσαστε παλαιά ή νέα ασφαλισμένη. Σημαντικό στη δική σας περίπτωση είναι η συμπλήρωση των 3600 η.ε. καθώς μόνο τότε μπορείτε να προβείτε σε κάποια εξαγορά. Με τα 3100 ένσημα δεν μπορείτε να εξαγοράσετε επομένως κάποιον πλασματικό χρόνο. Στο υποθετικό ερώτημα εάν τα συμπληρώσετε στο μέλλον απαντάμε ότι θα πρέπει να ελέγξετε εάν τα παιδιά παραμένουν ανήλικα ώστε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συμπλήρωσης των 5500 η.ε. με αναγνωρίσεις και να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 62.
417.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Καραν.
Η σύζυγός μου έχει κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης το 2010 διότι είχε 10.000 ένσημα αλλά την ηλικία θα την έχει το 2015. Με δεδομένο ότι το καθεστώς αυτό δεν θα αλλάξει, σκοπεύει να καταθέσει για μειωμένη σύνταξη το 2015 που θα κλείσει τα 55. Το ερώτημά μου είναι: η σύνταξή της θα υπολογιστεί με τον νέο τρόπο υπολογισμού που θα ισχύει από 01-01-15;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχει ήδη θεμελιώσει δεν θα τη θίξει ο τρόπος υπολογισμού του 2015.
418.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σύλβ. Τζαν.
Γεννήθηκα 10-1958. Είμαι γυναίκα τρίτεκνη με ενήλικα τέκνα. Έχω ένσημα από το έτος 1986 έως 2014 σύνολο 3.991 κάποια από αυτά είναι βαρέα. Επίσης έχω εργασθεί σαν νοσοκόμα σε Νοσοκομείο εξωτερικού από 9-1976 έως 3-1980.Παρακαλώ πείτε μου αν δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη και πότε μπορώ να την ζητήσω.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες γυναίκες συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31/12/2012 και έχοντας 4500 η.ε. μπορούν να λάβουν μειωμένη σύνταξη στα 62 και εφόσον έχουν 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία προ αίτησης. Θα πρέπει να αναζητηθεί χρόνος ασφάλισης από τον αλλοδαπό σας φορέα.
419.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ζ.Κανελλοπ.
Γεννήθηκα 10/1968. Εργάζομαι από το 1990 τον Μάιο μέχρι και σήμερα. Έχω 2 παιδιά, το ένα γεννημένο το 2000 και το άλλο το 2007. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε κατοχυρωμένο δικαίωμα για σύνταξη μητέρας ανηλίκου τέκνου εφόσον είχατε έως 31/12/2010 ανήλικα τέκνα και 5500 η.ε. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη είτε στα 50 μειωμένη είτε αργότερα οπότε και θα μειώνεται το ποσοστό της μείωσης (1/200 για κάθε μήνα έως τα 55).Τέλος μπορείτε να περιμένετε για κατάθεση αιτήματος πλήρους σύνταξης στα 55.
420.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Πρόδρ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε μπορεί να βγει η μητέρα μου στην σύνταξη.Ήταν ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από το 1988 Αύγουστο έως το 2008 τον Σεπτέμβριο με 20 χρόνια συνεχόμενα ασφάλισης. Είναι γεννημένη την 07/07/1951.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η μητέρα σας επειδή έχει 20 έτη ασφάλισης και δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της έως 31/12/2012 θα λάβει σύνταξη στα 67 έτη ηλικίας.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)