Συχνές Ερωτήσεις 36


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

701.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Ιατρ.
Παρακαλώ θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης με ανήλικο παιδί και 5500 ένσημα στο ΙΚΑ και αργότερα να την ανακαλέσω. Αν ναι σε πόσο χρόνο έχω δικαίωμα να το κάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να ανακαλέσετε σε εύλογο χρόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορείτε έως και λίγο πριν την έκδοση της απόφασης.
702.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Καραθάν. Χρ.
Είμαι ήδη συνταξιούχος ΙΚΑ από το 2012 & παίρνω μόνον την βασική σύνταξη, χωρίς επικουρικό, λόγω του ότι είχα 2500 ένσημα. Υπάρχει κάποιος τρόπος (δικαστικός ή άλλος) να αποζημιωθώ για τα παραπάνω ένσημα, αφού επικουρική σύνταξη δεν δικαιούμαι, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υπάρχουν κάποια επικουρικά ταμεία που δίνουν το δικαίωμα επιστροφής εισφορών .Λχ. το τ. ΤΕΑΥΕΚ.Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιστρέφονται οι εισφορές σας.
703.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Παπ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να παραμείνω στην εργασία μου και να αιτηθώ πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου στα 55 και να μην καταθέσω αίτηση για σύνταξη στα 50 μου καθώς δεν θέλω να τη λάβω μειωμένη. Είμαι αναγκασμένη σε πρόωρη συνταξιοδότηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να καταθέσετε αίτημα είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη και δεν σας δεσμεύει το γεγονός της συμπλήρωσης του 50ου έτους της ηλικίας σας.
704.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ηλία
Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1976 περιστασιακά (400 περίπου ένσημα) και από το 1980 σταθερά έως το1993 (3900 περίπου ένσημα) και στο ΤΕΒΕ από το 1994 έως σήμερα (6400 περίπου ένσημα), 56 χρονών με 5 παιδιά, το 1 ανήλικο, 6 μήνες στρατιώτης και 2 χρόνια σπουδές.Δικαιούμαι σύνταξη κανονική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν έχετε δικαίωμα σήμερα να αιτηθείτε σύνταξης. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ μπορούν να λάβουν σύνταξη με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη).ή 37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5 έτη).
705.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιαννακ. Αριστ.
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με 8.300 ημέρες εργασίας. Συμπληρώνω τα 50 έτη την 15.03.2015. Έχω τις προϋποθέσεις πρόωρης συνταξιοδότησης ως μητέρα με ανήλικο τέκνο. Τι συνέπειες θα έχω αν υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης και συνεχίσω να εργάζομαι;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση εργασίας σας στην ηλικία των 50 ετών θα ανασταλεί η χορήγηση της σύνταξης έως τα 55 εάν συνεχίσετε βεβαίως εργαζόμενη έως τότε.
706.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Απόστολο
Είμαι γεννημένος στις 29/1/1956.Απόπ 1/9/1975 έως 30/4/1991 έχω ΙΚΑ 11 χρόνια και 5 μήνες. Από 1/5/1991 έως σήμερα 18/5/2015 είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ. Πόσα χρόνια εξαγορά πρέπει να κάνω για να βγω στα 60 χρόνια.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έως το 2011 είχατε περί τα 32 έτη. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ μπορούν να λάβουν σύνταξη με συμπληρωμένο το 600 έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη) .ή 37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη).
707.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Μπαλαούρ.
Έχω μια κόρη ανάπηρη με 75% το ποσοστό αναπηρίας και έχω συνολικά 6000 η.ε. .Μπορώ να πάρω σύνταξη ώστε να τη φροντίζω.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον κρίνει η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ ότι το παιδί είναι ανίκανο προς βιοπορισμό και έχοντας όπως μας αναφέρατε άνω των 5500 η.ε. τότε μπορείτε να λάβετε σύνταξη εφόσον έχετε συμπληρώσει και τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Δεν μας αναφέρετε την ηλικία σας .
708.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μαρίκα Σ.
Θα ήθελα να ξέρω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχω έως σήμερα 3450 η.ε. απλά ένσημα και δεν έχω παιδιά ή σπουδές και είμαι άνεργη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους καθώς δεν έχετε συμπληρώσει τα 3600 ένσημα που απαιτεί ο νόμος σαν προϋπόθεση αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων. Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ και να πληροφορηθείτε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ σύμφωνα με το οποίο επιδοτούνται οι ασφαλισμένες για να συμπληρώσουν 4500 η.ε.
709.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νέστορα Τατέλ.
Το 2017 θεμελιώνω δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 62 ετών με 5000 ένσημα. Από τον Δεκέμβριο όμως του 2012 είμαι άνεργος και για ένα έτος έλαβα επίδομα ανεργίας. Δεδομένου ότι δεν θα έχω τη τελευταία 5 ετία τα απαραίτητα 100 ένσημα ανά έτος, δε θα μπορέσω να λάβω σύνταξη στα 62; Σε κάθε περίπτωση μπορώ να τα εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την περίπτωση της μειωμένης σύνταξης θα πρέπει να υπάρχουν τα 100 ένσημα την τελευταία 5ετία.Μπορούν να υπολογιστούν και τα ένσημα επιδοτούμενης ανεργίας όμως δεν δύναται αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να καλυφθούν εφόσον δεν τα έχετε.
710.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από Αλίκη Γκουβ.
Είμαι ασφαλισμένη με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ -ΟΑΕΕ συνεχώς από το 1984 με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕΕ. Συμπλήρωσα 7825 ένσημα(600 ΙΚΑ και 7225 στον ΟΑΕΕ). Σας παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν κατοχυρώνω-θεμελιώνω δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στις 31/12/2010 με τους παλαιούς νόμους ,πριν δηλαδή τεθούν σε ισχύ οι καινούργιοι ασφαλιστικοί νόμοι ,3863/10.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ΟΑΕΕ δε χορηγεί μειωμένες συντάξεις στην περίπτωση που αναλύετε. Εάν ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ συμπληρώνουν 35ετία μετά την 31/12/2012 απαιτείται ηλικία 62 ετών και συνολικά 40 έτη ασφάλισης, αλλιώς ηλικία 67 ετών και 15 έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ στα 62, η οποία θα απορριφθεί και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ όπου και θα μπορέσετε να λάβετε μειωμένη σύνταξη, εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.
711.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αγλαία
Πρόκειται να λάβω σύνταξη από το ΙΚΑ και θα ήθελα να μάθω εάν δικαιούμαι επίδομα τέκνων καθώς είναι ανήλικα. Τί θα γίνει εάν τα παιδιά σπουδάσουν στο εξωτερικό; Μέχρι ποια ηλικία θα δικαιούμαι τυχόν επίδομα τέκνων; Τέλος σε περίπτωση απασχόλησής τους όσο σπουδάζουν θα δικαιούμαι το επίδομα ή θα σταματήσει να καταβάλλεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το επίδομα παιδιών ανέρχεται για το πρώτο παιδί σε 20%, για το δεύτερο παιδί σε 15% και για το τρίτο 10%.Οι προσαυξήσεις υπολογίζονται στο ποσό της σύνταξης δηλαδή στο βασικό ποσό μαζί με τις προσαυξήσεις των ημερών εργασίας με κάποιους περιορισμούς. Οι προσαυξήσεις χορηγούνται μέχρι το 18ό έτος ηλικίας τους εάν όμως συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες σχολές η ηλικία παρατείνεται έως τα 24 έτη.Κάθε παιδί δικαιούται την προσαύξηση εφόσον είναι άγαμο και δεν εργάζεται .
712.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Σαββόπ.
Έμαθα ότι μπορώ να πάρω σύνταξη με 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Έχω 31 έτη το 2015 ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως σήμερα και είμαι 58.Αν αναγνώριζα 6 έτη πλασματικούς χρόνους θα τα κατάφερνα. Είναι αλήθεια; Επιθυμώ σύνταξη άμεσα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας θα έπρεπε τα 37 έτη να ήταν σε έναν οργανισμό και αυτό έως 31/12/2010.Οπότε στη δική σας περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
713.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σία Λουκόπ.
Θα ήθελα να μου πείτε πότε δικαιούμαι πλήρη σύνταξη. Έχω συμπληρώσει 10.000 η.ε. έως το 2010 και σήμερα είμαι 58 ετών αλλά συνεχίζω και δουλεύω.Υπάρχει περίπτωση να χάσω το δικαίωμα για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να επισημάνουμε ότι γυναίκα με 10000 Η.Ε. συμπληρωμένα έως 31/12/2010 δικαιούται σύνταξη στα 57 οπότε και εσείς με τα σημερινά δεδομένα έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ήδη από την ηλικία των 57 και προστατεύεστε νομικά.
714.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελένη Φωτ.
Έχω εργαστεί συνολικά 16 έτη αλλά έχω κλείσει τα 60 το 2014.Πότε θα μπορούσα να πάρω πλήρη σύνταξη. Είμαι άνεργη τα τελευταία 11 έτη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όσες γυναίκες συμπλήρωσαν τα 60 έτη ηλικίας τους μετά την 31/12 /2013 δικαιούνται σύνταξη στα 67 εκτός και εάν είχαν 4500 η.ε. και 55ο έτος συμπληρωμένο έως 31/12/2010 και 100 η.ε. κατ΄ετος τελευταία 5 ετία, οπότε δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 60.Εσείς καθώς κλείσατε τα 60 έτη ηλικίας σας μετά την 31/12/2013 έχετε δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 67 γιατί δεν εμπίπτετε στην εξαίρεση.
715.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιχάλη Νικ.
Είμαι 50 ετών και δούλευα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 σε ιδιωτική επιχείρηση για 25 συνεχή χρόνια ήτοι 7500 ένσημα. Τώρα είμαι άνεργος και παίρνω το επίδομα ανεργίας. Πότε κατοχυρώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Πόσα χρόνια μπορώ να εξαγοράσω και ρωτώ εάν μπορώ να κάνω αυτασφάλιση και πόσο περίπου είναι το κόστος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη συμπλήρωση 10500 η.ε. απαιτούνται 3000 η.ε. οπότε θεμελιώνετε σύνταξη στα 62 με 12.000 ένσημα. Επτά είναι κατ΄ανώτατο όριο τα έτη που μπορείτε να αναγνωρίσετε. Αυτασφάλιση μπορείτε να κάνετε εφόσον κριθείτε ικανός κατά 67%.Το κόστος της αυτασφάλισης καθορίζεται από την ασφαλιστική κλάση που είχατε το 2013.
716.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κυριακή
Θα ήθελα να ξέρω αν ο χρόνος απουσίας από την εργασία μου λόγω κύησης και λοχείας λαμβάνεται υπόψη για της σύνταξη μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.
717.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελένη Παπαδόπ.
Πάσχω με σκλήρυνση κατά πλάκας και θέλω να μάθω τι συνταξιοδοτικά δικαιώματα έχω .Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία, τετραπληγία ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπλήρωσαν 4050 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, λαμβάνουν σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η αναπηρία, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης.

 

718.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δήμο Δημητρ.
Θα ήθελα να με διαφωτίσετε για ποιο λόγο μου απέρριψαν την αίτηση στο ΙΚΑ για έναντι καθώς εγώ κατέθεσα αίτηση για σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού και σπουδών. Γίνεται αυτόματα η αναγνώριση και η έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν εκδίδεται απόφαση για προσωρινή σύνταξη όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει - συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
719.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Διονύσιο Νικάν.
Είμαι γεννημένος το 1963 έχω ένσημα στο ΙΚΑ από το 1980 μέχρι σήμερα 4700 ενδιάμεσα διαστήματα με ΤΑΕ 2900 ένσημα .Έχω σπουδές, ανήλικα, 20 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη &τι χρόνια να εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε τη δυνατότητα είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη συμπληρώνοντας το 62ο έτος και συνολικά 40 έτη όμως εργασίας, αναγνωρίζοντας βεβαίως και πλασματικούς χρόνους εάν υπάρξει κενό στον εργασιακό σας βίο στο μέλλον, είτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη μέσω ΙΚΑ στα 62 με 15ετία έχοντας 100 η.ε. τελευταία 5ετία, είτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 με τις διατάξεις της 15ετίας, με βάση τα σημερινά δεδομένα.
720.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ιωάννα
Έχω φοιτήσει σε μέση επαγγελματική σχολή αλλά δεν πήρα δίπλωμα. Μπορώ να ζητήσω αναγνώριση του χρόνου αυτού σπουδών στο IKA;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών γίνεται είτε σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου είτε σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι αν κατά το χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)