Συχνές Ερωτήσεις 38


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

 

741.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Καν.
Τι προβλέπει ο ΟΑΕΕ για τη χορήγηση προσωρινών συντάξεων;Υπάρχει περίπτωση να μη δικαιωθώ όταν καταθέσω σχετικό αίτημα; Σε τι ποσοστό θα εκδοθεί ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το ποσό της προσωρινής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ είναι το 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου κατωτάτου ορίου.Δεν απονέμεται προσωρινή σύνταξη στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν με δήλωσή τους οι υποψήφιου συνταξιούχοι, δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τους γονείς του. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. Επειδή από την διάταξη δεν γίνεται καμία διάκριση, νοείται η σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και οποιασδήποτε αιτίας ( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου). Όταν δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει - συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.
742.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Ν.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω η μητέρα μου δεν παίρνει σύνταξη, έχει όμως ένσημα από ΙΚΑ 5 ετών, υπάρχει η δυνατότητα αυτά μελλοντικά να τα χρησιμοποιήσω εγώ για την δική μου αίτηση σύνταξης; Αν όχι, υπάρχει η δυνατότητα να λάβει έστω το μικρό ποσοστό που της αναλογεί, καθώς είναι 67 ετών; Σε κάθε περίπτωση είναι πληρωμένα στο ΙΚΑ, τι θα γίνουν αυτά τα έτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σήμερα η μητέρα σας μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποταθεί στον ΟΓΑ μόνο για να ελέγξει εάν δικαιούται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα καθώς το ΙΚΑ δε χορηγεί σύνταξη μόνο με 5 έτη ασφάλισης. Βεβαίως εσείς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ασφαλιστικό χρόνο.
743.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τζίνα Αντ
Είμαι 58 ετών και έχω 5220 η.ε. και λαμβάνω αναπηρική σύνταξη από το 2006 με ποσοστό αναπηρίας 67%.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη γήρατος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν έχει μονιμοποιηθεί η σύνταξή σας. Ενημερώνουμε ότι οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον: έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους,έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ό έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους,συνταξιοδοτούνται για 12 χρόνια συνεχώς, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας,συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν έλαβε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθενείας ή ατυχήματος, μέχρι 6 μήνες, επειδή το ποσό ήταν μεγαλύτερο
744.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σεβαστή Κοτόπ.
Γεννήθηκα 17/8/1960.Δουλεύω σε εταιρεία από 5/1980 συνεχόμενα. Έχω θεμελιώσει 7500 η.ε. σε βαρέα .Είμαι απόφοιτη Λυκείου. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2010 είχατε 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα ένσημα και από αυτά 1000 τα τελευταία 13έτη μπορείτε σε ηλικία 55 ετών να λάβετε σύνταξη πλήρη με τις διατάξεις των βαρέων.
745.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο
Ο πατέρας μου είναι 57 χρόνων. Έχει ένσημα στο ΙΚΑ από 1-7-1991 μέχρι 28-2-1997(όλα τα ένσημα). Απο 1-7-1997 μέχρι και σήμερα είναι στο ταμείο του ΤΕΒΕ .Όλα τα ένσημα και του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ προέρχονται από εγκατάσταση ανελκυστήρων. Θέλει να γνωρίζει ποτέ μπορεί να βγει στην σύνταξη έστω και μειωμένη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:Μπορούν, όπως εσείς, με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.Περαιτέρω μπορούν με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Άλλως με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη) ή37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη). Τέλος όπως στη δική σας πάλι περίπτωση με τα ως άνω δεδομένα, με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη.Στην περίπτωσή σας συνεπώς πριν το 62 ό έτος ακόμα και με απόρριψη και παραπομπή στο ΙΚΑ ώστε να λάβετε μειωμένη σύνταξη δεν υπάρχει κάποιο πλάνο σύνταξης.
746.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Γιαν.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πότε μπορώ να πάρω σύνταξη μειωμένη με τη σημείωση ότι έκλεισα τα 55 το 2014.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένη με 4.500 ημέρες ασφάλισης, που συμπληρώνει το 55° έτος της ηλικίας της από το έτος 2013 και εφεξής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Το ποσοστό της μείωσης για τη συγκεκριμένη ασφαλισμένη, θα διατηρείται στα 60/200, αν η διαφορά της ηλικίας της κατά την υποβολή της αίτησης για μειωμένη σύνταξη και του 67ου έτους της ηλικίας (απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη) είναι άνω των 5 ετών.
747.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μάνο.
Μπορείτε να μου πείτε πότε παίρνω πλήρη σύνταξη. Συμπληρώνω τα 10000 ένσημα το 2015.Δεν έχω στη διάθεσή μου καθόλου πλασματικούς χρόνους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης από 1.1.2013 θα συνταξιοδοτηθεί στο 67° έτος της ηλικίας με πλήρες ποσό σύνταξης ή στο 62° με μειωμένο ποσό σύνταξης.
748.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φραγκούλ.
Είμαι γεννημένος το 31/3/1963 εργαζόμενος από το 1975 έως και σήμερα αλλά έχω κάνει κάποια κενά το πολύ 5 έτη ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τον ενσήμων είναι βαρέα πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας προσδιορίζεται επακριβώς τον αριθμό ενσήμων σας ωστόσο επισημαίνεται ότι ασφαλισμένος που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 56ου έτους & 6 μηνών για πλήρη σύνταξη και του 54° έτους & 6 μηνών για μειωμένη. Επίσης ασφαλισμένος που το έτος 2015 θα πραγματοποιήσει 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα δικαιούται σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 62ου για πλήρη σύνταξη και του 60ου για μειωμένη. Ασφαλισμένος, ο οποίος το 2012 συμπληρώνει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον το συμπληρώνει έως 31.12.2012.Στην περίπτωση που συμπληρώνει 4.500 ημέρες ασφάλισης μετά την 1.01.2013 (εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας
749.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ματούλα Νίκαρ.
Ο άντρας μου δεν έχει πλασματικούς χρόνους και συμπληρώνει οριακά τα 10500 το 2012.Εάν λείπουν λίγα ένσημα πότε θα δικαιωθεί σύνταξη;Τι αλλάζει μεταξύ 2012 και 2013;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος/η,όπως ο άντρας σας, που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το ίδιο έτος, δηλαδή θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 59ου έτος της ηλικίας και 11.100 ημερών ασφάλισης . Ασφαλισμένος/η που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 10.500 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ημερών ασφάλισης .
750.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ντίνο Μασούρ.
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με δεδομένο ότι συμπληρώνω τα 10500 εκ των οποίων τα 7500 βαρέα το 2012;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος, όπως εσείς, που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 56ου έτους & 6 μηνών για πλήρη σύνταξη και του 54° έτους & 6 μηνών για μειωμένη.
751.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μυρσίνη Γκάκ.
Ο πατέρας μου συμπληρώνει τα 10000 χωρίς εξαγορές τα 2012.Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρες ποσό σύνταξης όταν συμπληρώσει το 63,5 έτος της ηλικίας (ακολουθεί δηλαδή το όριο ηλικίας όπως έχει διαμορφωθεί κατά το έτος 2012).
752.EΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτεινή
Έχω δύο ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ). Πότε θεωρείται ότι ο χρόνος ασφάλισης ανάμεσα σε δύο φορείς (όπως με το ΙΚΑ) είναι παράλληλος και πότε υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης;O παράλληλος χρόνος χάνεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όταν υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης ο ασφαλισμένος έχει διανύσει ένα χρονικό διάστημα στην ασφάλιση ενός φορέα απασχόλησης πριν διακόψει από αυτόν προκειμένου να περιέλθει στην ασφάλιση του επόμενου φορέα απασχόλησης. Υπάρχει δηλαδή διαδοχικά έναρξη-διακοπή-έναρξη-διακοπή. Ένας ασφαλισμένος έχοντας τηρήσει το παραπάνω σχήμα μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρόνο ασφάλισης στο σύνολο του προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ενώ όταν κάποιος υπήρξε ασφαλισμένος για χρονικό διάστημα σε δύο φορείς ταυτόχρονα, αυτός ο χρόνος θεωρείται παράλληλος και κατά τη συνταξιοδότηση του από τον τελευταίο φορέα αφαιρείται από τον έναν ασφαλιστικό φορέα κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου. Αυτό συμβαίνει διότι ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης μετράει μόνο μια φορά κατά τη σύνταξη. Ο παράλληλος χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να λάβει ο ασφαλισμένος δεύτερη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που ισχύουν.
753.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία
Τι είναι ο κωδικός ΔΙΑΣ και που θα τον βρώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο κωδικός Δίας είναι ένας 15-ψήφιος αριθμός που αποτυπώνεται στο τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα στην αριστερή πλευρά πάνω από τις αποδοχές ή στο συνταξιοδοτικό σας βιβλιάριο
754.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπη
Μπορείτε να με ενημερώσετε πώς γίνεται η διαγραφή από τα μητρώα ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος. Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου. Για τη διαγραφή προσώπου που υπήχθη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ως μέλος εταιρίας απαιτείται και λύση της εταιρίας ή τροποποίηση του καταστατικού αυτής με αποχώρηση του μέλους.Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακοπή της δραστηριότητας. Διαγραφή προσώπου εγγεγραμμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, είτε για ατομική επιχείρηση, είτε ως μέλος εταιρίας δεν δύναται να χωρίσει στην περίπτωση που δηλωθεί αδράνεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ασφαλισμένος που με δήλωσή του στην εφορία θέτει την επιχείρηση του σε αδράνεια και δεν διακόπτει, διατηρώντας την ιδιότητα του επαγγελματία, υποδηλώνει με τον τρόπο αυτό την πρόθεσή του για επαναλειτουργία της επιχείρησης. Μετά την οριστική παύση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, η διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού δύναται να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο, εφόσον τούτο προκύπτει από την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητας που βεβαιώνει η αρμόδια Δ.Ο.Υ..
755.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία
Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 ποιους πλασματικούς χρόνους έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 2084/92, οι οποίοι αναφέρονται στην εγκύκλιο 32/1993, δηλαδή στρατιωτική υπηρεσία, γονική άδεια από τον εργοδότη για την ανατροφή τέκνου, εκπαιδευτική άδεια, ή να συνυπολογίσουν χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία. Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι μητέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να αναγνωρίσουν και τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 για κατοχύρωση δικαιώματος από την 1/1/2013 και μετά.
756.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Δημητρ.
Διατηρείται το 60ο έτος ηλικίας για σύνταξη που αφορούσε τις ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992.
757.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μανώλη
Άνηκα σε εταιρεία η οποία από σήμερα θα βρίσκεται σε εκκαθάριση.Τί προβλέπεται για τις εισφορές μου;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Η υπο εκκαθάριση εταιρία παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, από το χρόνο που μια εταιρία περιέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα μέλη της στερούνται πλέον της ιδιότητας υπό την οποία ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και ο Οργανισμός υποχρεούται να τα διαγράψει. Μία εταιρία διαπιστώνεται ότι έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση με:α) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού λύσης της εταιρίας στο οποίο αναφέρεται ότι τέθηκε σε εκκαθάριση, καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) καιβ) Βεβαίωση μεταβολής Δ.Ο.Υ. ότι η εταιρία τέθηκε σε θέση εκκαθάρισης.
758.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Σάκη Λάμπρ.
Πόση θα είναι η προσωρινή μου σύνταξη από τον ΟΑΕΕ και πώς υπολογίζεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τη διάταξη του άρθρου 38 Ν. 3996/2011, καθιερώθηκε η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλλουν στους αιτούντες σύνταξη (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου), προσωρινή σύνταξη εντός 45 ημερών σε περίπτωση αυτοτελούς συνταξιοδότησης και 75 ημερών σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ είναι το 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου κατωτάτου ορίου.
759.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Αφεντάκ.
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε πότε ένα δικαίωμα είναι κατοχυρωμένο και πότε θεμελιωμένο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί τόσο οι ελάχιστες απαιτούμενες από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημέρες ασφάλισης όσο και η ηλικία. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, μπορεί να ασκηθεί με αίτηση το θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και να χορηγηθεί η σύνταξη. Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο που συμπληρώνουν:είτε τις απαιτούμενες ημέρες συνταξιοδότησης, οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο όριο ηλικίας και με τις ημέρες εργασίας που έχουν καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος είτε την ηλικία - στις περιπτώσεις των γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας στη μεικτή ασφάλιση για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη - οπότε κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης με το όριο ηλικίας που έχει καθοριστεί για το συγκεκριμένο έτος.Η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αφορά μόνο τις διατάξεις με τις οποίες, σύμφωνα με το άρθ. 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, αυξήθηκε είτε το όριο ηλικίας είτε ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είτε και τα δύο.
760.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Νικολ.
Μητέρα, ασφαλισμένη μετά την 1/1/1993, με ανήλικο παιδί το 2011, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους για να κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011 και σε ποια ηλικία θα συνταξιοδοτηθεί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τις ασφαλισμένες μητέρες μετά την 1/1/1993, δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, εκτός από τον πλασματικό χρόνο της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για τη συμπλήρωση των 6.000 ημερών εργασίας, δίνεται μόνο μετά την 1/1/2013 για να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και μειωμένη με τη συμπλήρωση του 62ου και εφόσον κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση το παιδί δεν έχει ενηλικιωθεί.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)