Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ


Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

Με τον ν. 3863/2010 καθιερώθηκαν πέραν των αλλαγών στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέες ρυθμίσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Με τις αλλαγές αυτές ουσιαστικά η διάκριση των ασφαλισμένων σε παλαιούς (ασφαλισμένοι έως 31/12/1992) και νέους (ασφαλισμένοι από 1/1/1993) παύει πρακτικά να ισχύει, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέες «κατηγορίες» ασφαλισμένων με βάση τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα του υπολογισμού των συντάξεων του ΟΑΕΕ, που θα αναλύσουμε στο παρόν άρθρο, διαμορφώνονται νέες κατηγορίες ασφαλισμένων- υποψήφιων συνταξιούχων ως εξής:

Α. Ασφαλισμένοι, που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης έως 31/12/2010.

Β. Ασφαλισμένοι, που έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2011 έως 31/12/2014.

Γ. Ασφαλισμένοι, (παλαιοί και νέοι) που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης έως 31/12/2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015.

Δ. Ασφαλισμένοι, που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/2011 και εφεξής και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2015.

Από τις κατηγορίες αυτές των ασφαλισμένων και με βάση την σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ (υπ’ αριθμ. 18/11-4-2013), η πρώτη δεν επηρεάζεται από τις νέες αλλαγές ενώ η δεύτερη, η οποία μας αφορά άμεσα, ( στην οποία ανήκουν, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 έως 31/12/2014) επηρεάζεται με δεδομένο ότι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης για κάθε χρόνο ασφάλισής μετά το 2013   θα γίνεται με μειωμένο ποσοστό, ήτοι με ποσοστό 2% επί των συνταξίμων αποδοχών ή των ασφαλιστικών κατηγοριών, όπως αυτές ισχύουν, ειδικά στις περιπτώσεις που από τις καταστατικές διατάξεις θα προκύπτει μεγαλύτερο ποσοστό.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά καταργείται για τα έτη ασφάλισης από 1/1/2013 και εφεξής η δυνατότητα επιλογής που είχε ο ασφαλισμένος για υπολογισμό της σύνταξής του με βάση τις παλαιές διατάξεις (διατάξεις καταργούμενων ταμείων) ή τις νέες διατάξεις (διατάξεις ΟΑΕΕ) αφού εν τέλει επιβάλλεται ο νέος τρόπος υπολογισμού με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ χωρίς δυνατότητα επιλογής.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουμε και τα ακόλουθα παραδείγματα :

Ασφαλισμένος ο οποίος   έχει πραγματοποιήσει στο πρώην ΤΕΒΕ συνολικό χρόνο ασφάλισης 38 ετών από 1/1/1975 έως 31/12/2013 και είναι γεννημένος το 1950. Καταθέτει αίτηση για σύνταξη τον Φεβρουάριο του 2014. Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν θα επηρεασθεί από τις νέες διατάξεις καθώς είχε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 (καθώς είχε συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών και 35 έτη ασφάλισης).

Ασφαλισμένος του πρώην ΤΕΒΕ, ο οποίος συμπλήρωσε 35 έτη ασφάλισης το 2011 και συνέχισε την ασφάλιση του μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013, έγινε 60 ετών τον 12/2013 και κατέθεσε αίτηση για σύνταξη. Επειδή ο ασφαλισμένος θεμελίωσε δικαίωμα το 2011 θα θιγεί ως προς το ποσό της σύνταξής του για τα έτη της ασφάλισής του από 1/1/2013 και μετά. Έτσι για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 το ποσό της σύνταξής του θα υπολογισθεί βάσει των καταστατικών διατάξεων ενώ για κάθε χρόνο ασφάλισης από 1/1/2013 και εφεξής θα εφαρμοσθεί το πλαφόν του 2%. Έτσι λοιπόν ενώ με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΕΒΕ   για το έτος 2013 που ο ασφαλισμένος άνηκε στην Η κλάση θα δικαιούταν 84 ευρώ με τις νέες διατάξεις θα πάρει 33,75 ευρώ. Διαφορά 51 ευρώ για ένα μόνο έτος ασφάλισης!!!