Συχνές Ερωτήσεις 28


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

 541.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Μυρτώ
Είμαι μητέρα που είχα ανήλικο έως το 2009 αλλά έως τότε είχα 3500 η.ε.Με ποιο τρόπο μπορώ να πάρω σύνταξη στα 50;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 50 καθώς έπρεπε να είχατε 5500 η.ε. έως την ημέρα ενηλικίωσης του τέκνου (προ 2010).Για να κάναμε λόγο για αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων θα έπρεπε το τέκνο να είναι ανήλικο ακόμα αλλά και πάλι έπρεπε να είχατε 3600 η.ε. που είναι βασική προυπόθεση για την εξαγορά πλασματικών χρόνων και φυσικά για να αναλύαμε ένα σενάριο για σύνταξη στα 62.
542.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κουμπ Θεόδ.
Είμαι άνδρας και συμπλήρωσα το 60ο έτος της ηλικίας μου το 15-1-2015( γεννήθηκα το 1955). Έχω 4500 ένσημα του ΙΚΑ από το έτος 1984 έως το 2014. Τώρα πλέον δεν εργάζομαι . Θα συνταξιοδοτηθώ με πλήρη σύνταξη στα 67 το 2022; Πρέπει τα τελευταία 5 χρόνια πριν την συνταξιοδότηση να έχω τουλάχιστον 100 ένσημα το χρόνο για να πάρω πλήρη σύνταξη ή αυτό ισχύει μόνο για την μειωμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όποιος άνδρας έχει συμπληρώσει, όπως εσείς, 4500 η.ε. ένσημα στο ΙΚΑ και την ηλικία των 67 μετά το 2013, μπορεί να λάβει πλήρη σύνταξη στα 67.Δεν απαιτείται η συμπλήρωση 100 ημερών ασφάλισης την τελευταία 5ετία καθώς αυτή είναι προϋπόθεση για τη μειωμένη σύνταξη.
543.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δώρα Κουμπίδ.
Είμαι γυναίκα και συμπλήρωσα το 55ο έτος της ηλικίας μου το 2010 ( γεννήθηκα 15-7-1955). Έχω ένσημα του ΙΚΑ από το έτος 1979 έως τέλος του 2014 σύνολο 4.568,εκ των οποίων τα 2100 είναι βαρέα του Ταμείου τυπογράφων, που μετά μπήκε στο ΙΚΑ ,και έχω κάνει την αναγνώριση στο ΙΚΑ και τα υπόλοιπα είναι απλά του ΙΚΑ. Τώρα πλέον δεν εργάζομαι. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη ή πλήρη σύνταξη; Σας ευχαριστώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσατε τα 4500 ένσημα το 2014 και έχετε και 100 ένσημα κατ΄ έτος τελευταία 5ετία μπορείτε να λάβετε σύνταξη μειωμένη καθώς το 55ο το είχατε συμπληρώσει ήδη το 2010.Εναλλακτικά πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στα 67.
544.ΕΡΩΤΗΜΑ:
Από κα Γιούλα Χατζ.
Θα ήθελα παρακαλώ να με ενημερώσετε πότε μπορώ να πάρω σύνταξη με τα δεδομένα ότι είμαι γεννημένη στις 25/10/1955 και έχω μέχρι τέλος του 2014, 4500 ένσημα ΙΚΑ ,εκ των οποίων τα τελευταία 1500 την τελευταία 5ετία με προαιρετική ασφάλιση, την οποία σταμάτησα να πληρώνω και δεν εργάζομαι πλέον. Θα χρειασθούν άλλα ένσημα αν η συνταξιοδότηση γίνει σε 5-6 χρόνια;
Σας ευχαριστώ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είστε παλιά ασφαλισμένη για να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης θα ελεγχτεί η τελευταία 5ετία είτε προ αίτησης είτε προ διακοπής της ασφάλισής σας.
545.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σοφία Λυβέρ.
Γεννηθείσα το 1959 παλαιά ασφαλισμένη από το 1977, έχω παιδί το οποίο ενηλικιώθηκε το 1999 (είχα 4500 η.ε.) Το 2010 είχα 8500 Η.Ε..Έχω κενά, ανεργία. Είμαι 55 χρονών. Τί προβλέπεται για μένα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσατε τα 55 έτη ηλικίας σας το 2014 μπορείτε να λάβετε χωρίς πλασματικούς μειωμένη σύνταξη στα 62 (έχοντας 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία) είτε πλήρη στα 67.Για τα 10.000 ένσημα το 2012(δεν αναφέρατε εργασία 2011,2012;;) έλειπαν 1500 ένσημα, τα οποία εάν εξαγοράσετε, μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 58 ½ με 10800 η.ε. όμως συμπληρωμένα με περαιτέρω εργασία.
546.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Κορμπίλ.
Είμαι γεννηθείσα 6-10-1960 πτυχιούχος ΑΕΙ. Έχω μερικά ένσημα ΙΚΑ από 1981- 1983 ωρομίσθια και από Σεπτέμβριο 1983 'έως σήμερα ανελλιπώς ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; να κάνω αναγνώριση σπουδών;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν τα ένσημα του ΙΚΑ είναι ελάχιστα (λιγότερα του έτους) για την περίπτωση, σαν τη δική σας που έχετε σήμερα 31 έτη ΟΑΕΕ και άρα το 2012 29 έτη, εφαρμόζεται ο νόμος ότι μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη από ΟΑΕΕ στα 62 με 40 έτη ασφάλισης (συμπλήρωση της 35ετίας το 2013 με 5 έτη τουλάχιστον πλασματικούς). Ωστόσο μπορείτε να ακολουθήσετε εναλλακτικά και το σενάριο μειωμένης σύνταξης μέσω ΙΚΑ στα 62 (χωρίς πλασματικούς) με απόρριψη από ΟΑΕΕ και διαβίβαση στο ΙΚΑ.
547.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έγινα 50 ετών τον Ιούλιο του 2014. Το 2010 είχα 2 παιδιά ανήλικα . Έχω από 1/6/1985 έως 1/1/1994 2875 ένσημα στο τεβε και από 1/7/95 έως 31/12/2010 3216 ένσημα βαρέα στο ΙΚΑ. Μπορώ να κατοχυρώσω σύνταξη μητέρας ανηλίκου και να βγω με μειωμένη στα 50 έτη ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είχατε έως το 2010 ανήλικο τέκνο και 5500 η.ε., ακόμα και με διαδοχική ασφάλιση, μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 ως μητέρα ανηλίκου τέκνου και εφόσον το ΙΚΑ κριθεί τελευταίος και απονέμων φορέας.
548.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κατερίνα
Έχω γεννηθεί 21/09/1948.Παίρνω σύνταξη από το ΝΑΤ και έχω 15 χρόνια ΤΕΒΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω μπορώ να πάρω και τη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τους διπλοσυνταξιούχους απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης α) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και 20 έτη (πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται. Ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν και τις δύο προϋποθέσεις ως την ημερομηνία αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Εξαίρεση από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω Γήρατος, αποτελεί η περίπτωση της άσκησης του δεύτερου δικαιώματος (υποβολή αιτήματος) ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.
549.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Θα ήθελα να ξέρω εάν μπορώ να αναγνωρίσω χρόνο παιδιών καθώς ήδη η σύζυγός μου έκανε τη σχετική χρήση του δικαιώματος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τις διατάξεις του Ν.3996/5-8-2011 προβλέπεται αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως
προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.
550.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Παπαδόπ.
Η μητέρα μου γεννημένη το 1948 ήταν ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ από 7/1992 μέχρι 31/12/2011. Το καλοκαίρι του 2015 που γίνεται 67 συνταξιοδοτείται από τον ΟΑΕΕ με 19,5 χρόνια ασφάλισης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση της μητέρας σας αφού έχει 15ετία συμπληρωμένη θα δικαιωθεί σύνταξης από τον ΟΑΕΕ με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της.
551.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα Θεοδ.
Πάσχω από καρδιά τους τελευταίους 4 μήνες και δεν μπορώ να συνεχίσω την εργασία μου καθώς σηκώνω βάρη σε κρεοπωλείο. Μου είπαν ότι ίσως να μπορούσα να πάρω αναπηρική σύνταξη. Έχω 5000 περίπου ένσημα. Μου φτάνουν;Θα εξαγοράσω πλασματικούς;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αν κριθείτε από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, έχετε δικαίωμα για σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχετε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τουλάχιστον 4.500 ημέρες.
552.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρυσούλα
Τι ισχύει για το ποσό της σύνταξης μετά την 3ετία σε περίπτωση μεταβίβαση σύνταξης θανάτου ΙΚΑ του συζύγου μου σε περίπτωση που λαμβάνω και εγώ σύνταξη ήδη από το Δημόσιο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται ότι τις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 21/7/2010 και μετά ο επιζών σύζυγος που λαμβάνει και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο ή με βάση το ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55 και σύνταξη λόγω θανάτου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από τα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία, μετά τη λήξη της πρώτης τριετίας από το θάνατο έχει το δικαίωμα επιλογής, ανάλογα με την ηλικία του, της σύνταξης στην οποία θα εφαρμοστεί η μείωση κατά 50% ή κατά 30%
553.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από Κα Καλλιόπη Παπακωστ.
Είμαι γεννημένη το 1957 και έχω περίπου 7000 ένσημα. Δεν έχω παιδιά ούτε σπουδές και δούλευα ανελλιπώς όλα αυτά τα χρόνια .Μπορείτε να μου πείτε πότε θα πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε κλείσει τα 55 έτη ηλικίας σας το 2012 οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 57 εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.
554.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Λαμπρ.
Είμαι 55 ετών και είμαι οικοδόμος όλα τα χρόνια της ασφάλισής μου.Έμαθα ότι έχει αλλάξει ο νόμος και ότι δεν μπορώ να πάρω σύνταξη στα 58 μου.Τι ισχύει;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη με διατάξεις σύνταξης οικοδόμων σε ηλικία 60 ετών. Όσοι έχουν 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα οικοδομικά και από αυτά 1000 οικοδομικά ένσημα τα τελευταία 13 έτη ή αν είναι όλα βαρέα οικοδομικά τότε 500 ένσημα τα τελευταία 13 έτη μπορούν να λάβουν πια σύνταξη στα 60 εφόσον δεν θεμελίωσαν έως το 2012.
555.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φώτη
Έχω μάθει ότι μπορώ να αναγνωρίσω 7 έτη πλασματικά. Παίζει ρόλο το έτος θεμελίωσης ή μπορώ να αναγνωρίσω όσο χρόνο θέλω ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επισημαίνουμε ότι ο συνολικός αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει: τα 4 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2011,τα 5 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2012,τα 6 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του έτους 2013,τα 7 έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το έτος 2014 και εφεξής.
556.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γρηγόρη .
Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν μπορώ να πάρω σύνταξη ως πατέρας τριών ανηλίκων τέκνων .Έχω συνολικά 7560 η.ε. και είμαι παλαιός ασφαλισμένος. Τέλος έχω συμπληρώσει τα 51 έτη ηλικίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας δεν προβλέπεται δικαίωμα συνταξιοδότησης ως πατέρας ανηλίκου τέκνου εκτός και εάν είστε χήρος, κάτι που δεν μας αναφέρετε.
557.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Φωτ.
Είμαι 57 ετών και έχω έως 2011 10500 η.ε. εκ των οποίων 6600 σε βαρέα.Συνέχισα εργασία. Πότε με συμφέρει να βγω με πλήρη σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε πλήρη σύνταξη με διατάξεις βαρέων με έτος θεμελίωσης το 2011, οπότε και συμπληρώσατε τα 10500, θα έπρεπε να είχατε και τα 7500 βαρέα την ίδια χρονιά.Θα περιμένετε την ηλικία των 58 ετών, καθώς έχετε συμπληρώσει τα 10500 το 2011 και έχετε συνολικά άνω των 10800 η.ε. οπότε και θα λάβετε σύνταξη στα 58.
558.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Αρμέν.
Ενημερώστε με εάν η πάθηση που είχα με την καρδιά μου πριν πάρα πολλά χρόνια (πριν την ασφάλισή μου) θα μπορούσε να μου δώσει το δικαίωμα να καταθέσω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αναπηρική σύνταξη έστω κι αν η πάθηση είναι προγενέστερη της υπαγωγής τους στην ασφάλιση , εφόσον καθίστανται ανίκανοι για την εργασία τους λόγω ουσιώδους επιδείνωσης και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις που αφορούν το φορέα στον οποίο ασφαλίζονται.

 

559.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπη Φωτακόπ.
Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικούς χρόνους για να θεμελιώσω σύνταξη αναπηρίας; Έχω 3600 η.ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεδομένου ότι οι διατάξεις άρθρου 10 Ν. 3863/2010 δεν επέφεραν καμία τροποποίηση ως προς την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου Παλαιών και Νέων ασφαλισμένων, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις αρθρ. 39, 40, 41 Ν. 3996/2011 και εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες.
560.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιχάλη Παπαγιάν.
Μου προτείνουν στον ΟΑΕΕ να αναγνωρίσω χρόνο προεγγραφής αλλά δεν ξέρω εάν με συμφέρει για το ποσό της σύνταξής μου.Τί μου προτείνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τον χρόνο προεγγραφής το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προεγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας επί της οποίας καταβλήθηκαν οι ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται. Για την κλίμακα συντάξεων που ισχύει σήμερα, προσαύξηση 27,98 ευρώ ανά έτος.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)