Συχνές Ερωτήσεις 50


1001.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι 54 ετων και εχω μεχρι σήμερα 750 ενσημα στο ΙΚΑ(1-6/1989 και 7/2015-7/2018) και 20 έτη στον ΟΑΕΕ (1994-6/2015 ).. Εχω τέκνο που ενηλικιώθηκε πρίν από 2 χρόνια. Τι προβλεπεται για την σύνταξη μου; Ευχαριστω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πλήρη σύνταξη δικαιούστε σε ηλικία 67 ετών με τον χρόνο ασφάλισης που έχετε συμπληρώσει. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Τέλος πλήρη στα 62 μόνο εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης (με δυνατότητα αναγνώρισης έως 7 έτη από πλασματικό χρόνο αν υπάρχουν).

 

1002.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι νοσηλεύτρια, γεννημένη το 1976 και διορισμενη στο δημόσιο από τον Ιούνιο του 2003.Έχω τέσσερα παιδιά, όλα ανήλικα. τελευταίο Υπάρχει κάποια διάταξη με την οποία να μπορώ να συνταξιοδοτηθω ως πολυτεκνη ή υπάγομαι στην γενική συνταξιοδοτηση όλων των δημοσίων υπαλλήλων; Ευχαριστώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωσή σας δεν ισχύουν κάποιες ειδικότερες ή πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Ισχύουν και για εσάς οι γενικές προϋποθέσεις σύνταξης, ήτοι με τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση σε ηλικία 67 ετών, άλλως με 40 έτη ασφάλισης πλήρη στα 62.

 

1003.ΕΡΩΤΗΣΗ

Εχωγεννηθει τον 4/1957 και εχω 8900 ένσημα μικτά στο ΙΚΑ συνεχόμενα μέχρι 31/12/17 και επιδοτούμενη ανεργία ΟΑΕΔ από την 1/1/18 μέχρι και σήμερα. Θα ηθελα να ρωτησω πότε θα μπορεσω να βγω στην συνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών,ήτοι τον 4/2019, καθώς έχετε τις 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το 62ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με αυτά που μας αναφέρετε αφού για την συμπλήρωση αυτών, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος επιδοτούμενης τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

 

1004.ΕΡΩΤΗΣΗ

Καλησπέρα, ειμαι 60 ετών και εργάζομαι σαν μάγειρας. Εχω περισσότερα από 5500 ένσημα. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τις διατάξεις των βαρέων δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, εφόσον έχετε 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Τα ένσημα που ήδη έχετε είναι αρκετά καθώς απαιτούνται συνολικά 4500 εκ των οποίων τουλάχιστον 3600 σε βαρέα επαγγέλματα.

 

10055.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος το 1966 και εργάζομαι από το 1985 συνεχώς, σχεδόν πάντα με 300 ένσημα το χρόνο. Εχω 2 χρόνια στρατό και είμαι έγγαμος χωρίς τέκνα. Πότε συνταξιοδοτούμαι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε κάθε περίπτωση από την συμπλήρωση του 62ου έτους και μετά δικαιούστε πλήρη σύνταξη.

 

1006.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016, βάσει βεβαίωσης, έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 4/1958. Εξακολουθώ να εργάζομαι Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος , συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60οέτος, όμως εσείς γίνεστε 60 ετών τον 4/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61ετών.

 

1007.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 4/1962. Εργάζομαι με ασφάλιση ΙΚΑ από το 1989. Το τέκνο μου έχει ποσοστό αναπηρίας 67% εφ’ όρου ζωής. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα αναπήρου τέκνου θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά, θα πρέπει το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα. Στην περίπτωση σας τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώσατε το 2014, πριν από την ψήφιση δηλαδή του νόμου 4336/2015 και έτσι δεν υφίσταται όριο ηλικίας για την συνταξιοδότησή σας. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ανά πάσα στιγμή.

 

1008.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 9/1965 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό έτος και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας το 2020, το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 64 έτη.

 

1009.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 11/1951. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει της Διμερούς Σύμβασης που υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών, δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως συντάξιμα τα έτη ασφάλισης που έχουν διανυθεί στο εξωτερικό. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 χρόνια και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών, ήτοι τον 11/2018.

 

1010.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 12/1960 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 12/1960, συμπληρώνετε την ηλικία των 58 ετών τον 12/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών.

 

1011.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είχα 6300 ενσημα και δύο ανήλικα το 2010 και ήξερα ότι μπορώ να καταθέσω στα 50 για σύνταξη. Εκλεισα όμως τα 50 μου τον 7/2018. Εχουν αλλάξει οι προυποθέσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώσατε το 50ο σας έτος εντός του 2018 δικαιούστε πλέον δυστυχώς μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. Πλήρη δικαιούστε μόνο στα 67 σας.

 

1012.ΕΡΩΤΗΣΗ

Εχω γεννηθεί τον 2/1963 και έχω περίπου 7000 ένσημα στο ΙΚΑ και 3000 στο ΤΕΒΕ μέχρι και σήμερα γιατι εργάαστηκα από μικρός. Μπορώ να βγώ με 10000 ένσημα σε σύνταξη; Πότε δικαιούμαι πλήρη και πότε μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον τελευταίος φορέας ασφάλισης είναι ο ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) σε κάθε περίπτωση πριν από τα 62 δεν μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη). Είναι νωρίς ακόμα για κάθε συνταξιοδοτικό σενάριο. Να επανέλθετε με ερώτημα όταν φτάσετε κοντά στα 62.

 

1013.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος το 1955 και έχω ασφάλιση στο Δημόσιο. Μέχρι σήμερα έχω 32 έτη ασφάλισης. Έχω 2 τέκνα και τα ένα εξ’ αυτών είναι γεννημένο το 2002. Αναρωτιόμουν εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως πατέρας με ανήλικο όπως είχα διαβάσει και πότε; Ευχαριστώ θερμά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας προκύπτει βάσει των στοιχείων που μας παραθέτετε ότι μέχρι 31/12/2011 μπορείτε με αναγνώριση πλασματικού χρόνου να συμπληρώσετε την 25ετία, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε ως πατέρας ανήλικου τέκνου στην ηλικία των 52 ετών. Μάλιστα ως γεννηθείς το 1955, έχετε ήδη συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία πολύ πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015, που επέβαλλε αλλαγές στα ηλικιακά όρια. Συνεπώς ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

 

1014.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος στις 25/10/1953. Στο ΙΚΑ έχω 6000 ημέρες εργασίας κ στον ΟΑΕΕ περίπου 2 έτη ασφάλισης. Μου λένε από το ΙΚΑ ότι ενώ έχω συμπληρώσει 4500 ημέρες δεν έχω ανα 100 ημέρες την τελευταία 5ετια γιατι σταμάτησα να εργάζομαι το 2015 κ
πρέπει να βγω στα 67 πλεον. Μπορώ να κάνω κάτι πλέον να πληρώσω κ να βγω εφόσον πληρω όλες τις άλλες προϋποθέσεις; Ευχαριστώ πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς δεν έχετε άλλες επιλογές. Δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 67 ετών.

 

1015.ΕΡΩΤΗΣΗ

Γειά σας. Γεννήθηκα το 1977 και είμαι ασφαλισμένη από το 1992 στο ΙΚΑ. Τα ένσημά μου μέχρι σήμερα ειναι 5.100 περίπου. Έχω ένα παιδί 12 ετών (ημερομηνία γέννησης 8/7/2005). Μπορώ να πάρω σύνταξη; και τι πρέπει να κάνω; Σας ευχαριστώ πολύ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε και 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Πλήρη σε ηλικία 67 ετών.

 

1016.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννηθείς τον 8/1963 και μέχρι 31/12/12 έχω 10500 όλα βαρέα. Έχω 2 παιδιά και 2 έτη στρατό. Μπορώ να βγω στα 56,6 σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΕξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011. Έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημέρες ασφάλισης συμπληρώνετε 10200 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια και εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε πλήρη σύνταξη νωρίτερα, ήτοι στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες. Μόλις συμπληρωθεί αυτή η ηλικία μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους σύνταξης, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, που επέβελλε ο Νόμος 4336/2015.

 

1017.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένος τον 7/1960 και μέχρι 31/12/2012 υπολογίζω πως έχω 11.000 ημερομίσθια. Έχω 2 τέκνα και εξακολουθώ να δουλεύω. Πότε μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αναφέρετε, καθώς μέχρι 31/12/2012 έχετε 11000 ημερομίσθια και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ένσημα, προκύπτει ότι έως 31/12/2010 έχετε 10400 ένσημα. Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις της 35ετίας ο νόμος όριζε ότι πρέπει έως 31/12/2010 να έχετε 10500 ώστε σε ηλικία 58 ετών να μπορούσατε να αιτηθείτε συντάξεως. Για τη συμπλήρωση όμως των 10500 σας λείπουν ακόμη 100 ημερομίσθια και επειδή ο νόμος δεν σας δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για να θεμελιώσετε το έτος 2010, αναγκαστικά θεμελιώνετε το έτος 2011. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε για τη θεμελίωση το 2011 να έχετε έως 31/12/2011 10500 ένσημα ώστε με συνολικό χρόνο 10800 ημερομισθίων να βγαίνατε στη σύνταξης στην ηλικία των 58 ετών. Στην περίπτωση σας υπερκαλύπτετε τα απαιτούμενα ημερομίσθια έως 31/12/2011 και συνυπολογίζοντας και την ασφάλιση σας από το 2011 και έπειτα πληροίτε τις χρονικές προϋποθέσεις. Πρέπει όμως να σταθούμε στο θέμα της ηλικίας, διότι εσείς συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών τον 7/2018, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και μπορείτε πλέον να καταθέσετε για σύνταξη από την ηλικία των 60 ετών.

 

1018.ΕΡΩΤΗΣΗ

Έως 12/2011 έχω 5700 ημερομίσθια και είμαι γεννημένη τον 12/1960. Το τέκνο μου γεννήθηκε το 1995. Δεν έχω άλλο πλασματικό χρόνο παρά μόνο από το τέκνο μου. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων έχετε θεμελιώσει το 2011 καθώς τότε είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο οπότε με το μέχρι 18/8/2015 νομικό πλαίσιο δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών. Ως γεννηθείσα τον 12/1960 γίνατε 57 ετών τον 12/2017, ήτοι μεταγενέστερα της ψήφισης του Ν. 4336/2015 και βάσει αυτού μπορείτε πλέον να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών. Και επειδή ήσασταν 52 ήδη από το 2012 έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

 

1019.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννηθείς τον 2/1961 και έχω 9000 έως 31/12/2011 στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στο στρατό και έχω και 2 παιδιά. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη με τις διατάξεις της 35ετίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχετε έως 31/12/2011 9000 και με χρήση των 1320 ημερών από πλασματικούς έχετε 10320 και όχι 10500 που απαιτούνται, οπότε θεμελιώνετε το έτος 2012 με την αναγνώριση χρόνου στρατού και των 2 τέκνων σας και έτσι συμπληρώνετε τα 10500 το 2012 καθώς και τα 11100 συνολικά με συνυπολογισμό και της ασφάλισης του 2013,2014 για να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών. Επειδή όμως γίνεστε 59 τον 2/2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σας στα 61 έτη και 3 μήνες.

 

1020.ΕΡΩΤΗΣΗ

Είμαι γεννημένη τον 11/1959 και έχω συνολικά 4700 ημερομίσθια. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για την πλήρη σύνταξη εξετάζουμε το έτος που συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας. Ως γεννηθείσα τον 11/1959 γίνεστε 60 ετών τον 11/2019, συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 και ως εκ τούτου συνταξιοδοτείστε με τα 4500 ημερομίσθια για πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών και για μειωμένη στην ηλικία των 62 ετών και με την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ενσήμων ανά έτος την τελευταία πενταετία.