ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σε ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα που στερείται συνεχώς πόρων και στο οποίο οι ασφαλισμένοι με ποιοτικά χαρακτηριστικά  σταδιακά εκλείπουν, ενώ...

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Οι συνεχείς αλλαγές της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στις οποίες αναφερθήκαμε σε προηγούμενη αρθρογραφία, δεν είναι δυνατό να μην επηρεάζουν και...

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ

Ο ν. 4387/2016 αποτελεί την  τελευταία (μέχρι την επόμενη)  νομοθετική παρέμβαση στο  κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, προσθέτοντας ένα ακόμη κρίκο στην...

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΝΕΟ)

Με την δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του ν.4387 στις 12/5/2016 ολοκληρώθηκε και το δεύτερο στάδιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, όπως αυτή...

ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Κάθε χρόνο ειδικά την τελευταία πενταετία αναθερμαίνεται η συζήτηση με θέμα τις ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό. Αλλαγές που...