ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ  ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4387/2016
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΤΩΝ 2002-2016
ΠΟΣΟ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 67 ΕΤΩΝ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΕ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΕΤΩΝ
600 ΕΥΡΩ 415 ΕΥΡΩ 640 ΕΥΡΩ
700 ΕΥΡΩ 426 ΕΥΡΩ 683 ΕΥΡΩ
800 ΕΥΡΩ 437 ΕΥΡΩ 726 ΕΥΡΩ
900 ΕΥΡΩ 449 ΕΥΡΩ 769 ΕΥΡΩ
1000 ΕΥΡΩ 460 ΕΥΡΩ 812 ΕΥΡΩ
1100 ΕΥΡΩ 472 ΕΥΡΩ 855 ΕΥΡΩ
1200 ΕΥΡΩ 484 ΕΥΡΩ 898 ΕΥΡΩ
1300 ΕΥΡΩ 496 ΕΥΡΩ 940 ΕΥΡΩ
1400 ΕΥΡΩ 506 ΕΥΡΩ 983 ΕΥΡΩ
1500 ΕΥΡΩ 518 ΕΥΡΩ 1026 ΕΥΡΩ
1600 ΕΥΡΩ 529 ΕΥΡΩ 1069 ΕΥΡΩ
1700 ΕΥΡΩ 541 ΕΥΡΩ 1112 ΕΥΡΩ
1800 ΕΥΡΩ 553 ΕΥΡΩ 1154 ΕΥΡΩ
1900 ΕΥΡΩ 564 ΕΥΡΩ 1197 ΕΥΡΩ
2000 ΕΥΡΩ 576 ΕΥΡΩ 1240 ΕΥΡΩ
2100 ΕΥΡΩ 588 ΕΥΡΩ 1283 ΕΥΡΩ
2200 ΕΥΡΩ 599 ΕΥΡΩ 1325 ΕΥΡΩ
2300 ΕΥΡΩ 611 ΕΥΡΩ 1368 ΕΥΡΩ
2400 ΕΥΡΩ 622 ΕΥΡΩ 1411 ΕΥΡΩ
2500 ΕΥΡΩ 634 ΕΥΡΩ 1454 ΕΥΡΩ