Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μετά από μία συνολική αποτίμηση των νομοθετικών παρεμβάσεων στο πεδίο  της κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών, προκύπτει αδιαμφισβήτητα η σταδιακή αποδόμηση της επικουρικής σύνταξης,  αρχής γενομένης από τις πρώτες σημαντικές περικοπές που επεβλήθησαν κατά το έτος 2011 για να φτάσουμε στην κορύφωση του ν.4387/2016 με τον επανυπολογισμό των ποσών της επικουρικής σύνταξης.

Οι παρεμβάσεις αυτές συστηματικά αλλοίωσαν εκ βάθρων τον χαρακτήρα της επικουρικής σύνταξης, υποβαθμίζοντάς την  από ένα αξιοπρεπές μηνιαίο εισόδημα που συμπλήρωνε το αντίστοιχο ποσό της κύριας σύνταξης   κάθε συνταξιούχου, σε «χαρτζιλίκι».

Το πρώτο σημαντικό «χτύπημα» στην επικουρική σύνταξη επήλθε κατά το έτος 2011, όταν  οι πρώτες «μνημονιακές» κρατήσεις-μειώσεις που επιβάλλονταν στα πόσα των κύριων συντάξεων εφαρμόστηκαν και στα ποσά των αντίστοιχων επικουρικών, καθώς βάση υπολογισμού των σχετικών κρατήσεων αποτέλεσε το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης. Με το «τέχνασμα» της αθροιστικής-λογιστικής ενσωμάτωσης της επικουρικής σύνταξης στην κύρια, ουσιαστικά επήλθε και η σταδιακή εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξης, καθώς όσο μεγαλύτερο προέκυπτε το άθροισμα   κύριας και επικουρικής σύνταξης τόσο γεωμετρικά μεγαλύτερες ήταν και οι επιβαλλόμενες κρατήσεις.

Μετά την επιβολή των σχετικών κρατήσεων, το 2015 επεκτάθηκε η επιβολή της κράτησης 6% για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στις επικουρικές συντάξεις, ενώ το 2016 ακολούθησε η αναπροσαρμογή του συνόλου των επικουρικών συντάξεων, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερέβαινε τα 1300 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 96 του ν.4387/2016, η οποία επέφερε μεσοσταθμικά  επιπλέον μείωση 11% σε περισσότερες από 250.000 επικουρικές συντάξεις. Ειδικά στην κατηγορία εκείνη των συνταξιούχων που το άθροισμα των συντάξεων τους (κύριας και επικουρικής) υπερβαίνει τα 1300 ευρώ, το συνολικό ποσό των κρατήσεων υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό της αντίστοιχης επικουρικής σύνταξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι επικουρικές συντάξεις που ανέρχονταν στο ποσό των 350 ευρώ και πάνω, έχουν υποχωρήσει στο επίπεδο ακόμη και των 80 ευρώ.

Για το έτος 2019 αναμένεται η εφαρμογή της μείωσης της προσωπικής διαφοράς  που θα οδηγήσει κατ’ εκτίμηση σε νέα μείωση έως και 18% στα ποσά 200.000 επιπλέον επικουρικών συντάξεων, ενώ  ενδεικτικό της κατάστασης   είναι  το γεγονός ότι αιτήσεις για καταβολή επικουρικής σύνταξης  που έχουν υποβληθεί μετά την 1/1/2015 επισήμως με σχετικές εγκυκλίους έχουν «παγώσει» καθώς ακόμη αναμένεται ο σχετικός μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό τους._

"Δημοσιεύθηκε στην Ελευθερία του Τύπου στις 18/6/2017"