Συχνές Ερωτήσεις 43


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

861.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί τον 7/1958 και ασφαλίζομαι στο ΙΚΑ από το 1978. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 10180 ημερομίσθια. Μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο από τα 2 τέκνα μου και από 2 έτη στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, όπως μας λέτε έχετε 10180 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2012. Για να συμπληρώσετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης σας υπολείπονται 320 ημερομίσθια, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών. Με την αναγνώριση θα έχετε τις απαιτούμενες από το νόμο 10500 ημέρες, ωστόσο για θεμελίωση το 2012 θα πρέπει συνολικά να έχετε 11100 ημερομίσθια για να βγαίνατε, με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών. Στην ερώτηση σας δεν μας διευκρινίζεται εάν συνεχίζεται εργαζόμενος ή εάν έχετε διακόψει την εργασία σας και πότε. Εάν συνεχίζετε εργαζόμενος για παράδειγμα μέχρι σήμερα με πλήρη απασχόληση (ήτοι με 300 ημέρες ανά έτος) με συνυπολογισμό της ασφάλισης του 2013, 2014, 2015 και 2016 συμπληρώνετε και με το παραπάνω τις απαιτούμενες 11100 ημέρες εργασίας. Εάν έχετε σταματήσει τη δουλειά σας νωρίτερα θα πρέπει να εξετάσετε εάν συνυπολογίζοντας τα μετέπειτα του 2012 ένσημα σας μπορείτε να συμπληρώσετε τα 11100 ημερομίσθια. Στην περίπτωση που συμπληρώνετε τις 11100 ημέρες ασφάλισης επειδή συμπληρώνετε την ηλικία των 59 ετών τον 7/2017, ήτοι λίγες μέρες μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 2 μηνών.

862.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ και μέχρι τον 7/2015, οπότε και σταμάτησα να εργάζομαι έχω 34 έτη ασφάλισης. Είμαι γεννημένος τον 2/1957. Έχω 2 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 2 έτη στο στρατό. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έχετε μέχρι τον 7/2015 34 έτη ασφάλισης, σημαίνει ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 5 μήνες, για τη συμπλήρωση της 35ετίας σας λείπουν 3 έτη και 7 μήνες. Με αναγνώριση του χρόνου που λείπει από τα τέκνα σας (έχετε 2 τέκνα, μπορείτε να αναγνωρίσετε από αυτά ένα έτος από το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε παιδί από το δεύτερο και μετά) και τους 7 μήνες από το στρατό, συμπληρώνετε την 35ετία. Ο νόμος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2012 απαιτεί συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη. Με συνυπολογισμό της ασφάλισης σας το 2013,2014 (2 έτη) και 7 μήνες το 2015, καλύπτετε και την 37ετία. Έχοντας πλέον συμπληρώσει τα 37 έτη ασφάλισης, εξετάζουμε την ηλικία σας, γίνατε 60 ετών τον 2/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και άρα επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

863.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 2/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2011 έχω περίπου 4840 ημέρες εργασίας. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας αναφέρετε και θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι αφού μέχρι 31/12/2011 είχατε ήδη 4840 άρα μέχρι 31/12/2010 είχατε τις 4540 ημέρες ασφάλισης. Ως γεννηθείσα το 1954 συμπληρώσατε το 55ο έτος της ηλικίας σας ήδη από το 2009. Εάν επαληθεύσετε ότι είχατε και 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, τότε ανήκετε στην εξαίρεση του νόμου και διατηρείτε δικαίωμα για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία των 60 ετών την συμπληρώσατε ήδη από το 2014 και συνεπώς δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και μπορείτε να καταθέσετε ανά πάσα στιγμή για σύνταξη.

864.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω ασφάλιση στο ΤΕΒΕ μέχρι τον 2/2017 14 έτη και 5 μήνες. Πάσχω από β΄ομόζυγο μεσογειακή αναιμία με ποσοστό αναπηρίας 67%. Μπορώ να αιτηθώ σύνταξη με τις ειδικές κατηγορίες λόγω της πάθησης μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας εφόσον μας αναφέρετε ότι έχετε ασφάλιση στο ΤΕΒΕ ο νόμος απαιτεί να έχετε 15 έτη πραγματικής απασχόλησης προκειμένου να μπορέσετε να βγείτε σε σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας με τις διατάξεις γήρατος ειδικών κατηγοριών. Συνεπώς πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί η 15ετία και κατόπιν να προβείτε σε σχετικό αίτημα.

865.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ήμουν ασφαλισμένος στο ΝΑΤ και στη συνέχεια μέχρι σήμερα είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ. Συνολικό χρόνο ασφάλισης έως 31/12/2015 έχω 9450. Είμαι γεννημένος τον 3/1955. Έχω 2 τέκνα και 26 μήνες στρατό.Εξακολουθώ να εργάζομαι. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ στην ηλικία των 62 ετών ή νωρίτερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια και εφόσον μέχρι 31/12/2015 έχετε 9450 ημερομίσθια, σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 8550. Για να συμπληρώσετε τα 10500 σας λείπουν 1950 ημερομίσθια, τα οποία δεδομένου ότι ο νόμος σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε για θεμελίωση το 2012 κατά ανώτατο όριο 5 έτη, δεν είναι εφικτό ούτε με τις αναγνωρίσεις να συμπληρώσετε την 35ετία. Συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 με 12000 ημερομίσθια σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

866.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 12/1962 και έχω μέχρι τον 12/2012 στην ασφάλιση του ΙΚΑ 5780 ημερομίσθια εκ των οποίων 5230 βαρέα. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση; Επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε έχετε 5780 μέχρι 31/12/2012,άρα με δεδομένο ότι επικολλάτε κάθε έτος 300 ημερομίσθια, έχετε έως 31/12/2010 5180 ημέρες ασφάλισης. Ο νόμος προβλέπει ότι εάν συμπληρωθούν μέχρι 31/12/2010 4500 ημερομίσθια εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 ημερομίσθια τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 55 ετών. Εάν επιβεβαιωθεί ότι έχετε τα 3600 βαρέα μέχρι 31/12/2010 και από αυτά τα 1000 είναι όντως τα τελευταία 13 έτη μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη μόλις συμπληρώσετε το 55Ο έτος της ηλικίας σας, δηλαδή τον 10/2016, χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση στα ηλικιακά όρια καθώς οι διατάξεις των βαρέων ανήκουν στις σαφείς εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015.

867.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ πρώτα και έπειτα στο ΤΕΒΕ μέχρι 2/2013. Είμαι γεννημένη τον 8/1956. Μέχρι 31/12/2011 έχω 34 έτη και 10 μήνες. Έχω από πλασματικό χρόνο 2 τέκνα μόνο. Πότε μπορώ να αιτηθώ για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τελευταίος σας φορέας είναι ο ΟΑΕΕ, όπου και θα καταθέσετε τα χαρτιά για σύνταξη. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχετε έως 31/12/2011 35 έτη ασφάλισης ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 ετών να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία των 60. Όπως μας αναφέρετε έχετε μέχρι 31/12/2011 34 έτη και 10 μήνες, με αναγνώριση τουλάχιστον δύο μηνών από τα τέκνα σας, έχετε την απαιτούμενη 35ετία και προσθέτοντας την ασφάλιση του 2012 και 2013 έχετε και τα 36 έτη ασφάλισης. Το προηγούμενο νομικό καθεστώς προέβλεπε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 8/1956 γίνατε 60 ετών τον 8/2016, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

 868.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 έχω 4890 ημερομίσθια όλα βαρέα. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 11/1961. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, αφού έχετε 4890 ημερομίσθια βαρέα έως 31/12/2012 σημαίνει ότι μέχρι 31/12/2011 και θεωρώντας ότι έχετε κάθε έτος 300 ημέρες ασφάλισης, έχετε 4590 ημερομίσθια, όπως μας αναφέρετε όλα βαρέα. Συνεπώς έχετε τα απαιτούμενα από το νόμο ημερομίσθια για να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών με έτος θεμελίωσης το 2011. Συμπληρώνετε την ηλικία αυτή τον 11/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, ωστόσο η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις της αύξησης των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

869.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 7/1958. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το έτος 2011. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 32 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 2 έτη και 8 μήνες, ώστε με συνολικό χρόνο 36 ετών να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών. Τα 36 έτη τα συμπληρώνετε με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών που έπονται του 2011 και επειδή την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 7/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε την ηλικία 59 ετών.

870.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 4/1952 και έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ έως σήμερα περί τα 5360 ημερομίσθια. Είμαι ήδη συνταξιούχος από το εξωτερικό. Πότε μπορώ να πάρω μειωμένη 2η σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε έχετε 5360 ημερομίσθια έως σήμερα, ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον έχετε τουλάχιστον 4800 ημέρες ασφάλισης μπορείτε να αιτηθείτε μειωμένης δεύτερης σύνταξης κατά 50% σε ηλικία 67 ετών. Εσείς έχετε τον αναγκαίο αριθμό ημερών αλλά ως γεννηθείσα το 1952 γίνεστε 67 ετών το 2019, έτος κατά το οποίο μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

871.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εχω γεννηθεί στις 2/1/1960. Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ από 1/1/1982. Εχω δύο τέκνα και έχω υπηρετήσει 2 χρόνια στον στρατό. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; Θα χρειαστούν αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τα στοιχεία που μας δίνετε φαίνεται πως θα μπορέσετε να αιτηθείτε συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας και 40 συνολικά ετών ασφάλισης. Δεν χρειάζεται να προχωρήσετε σε κάποια εξαγορά καθώς με την πραγματική ασφάλισή σας και μόνο θα έχουν συμπληρωθεί τα 40 έτη στην ασφάλιση, εφόσον βεβαίως δουλεύετε αδιάλλειπτα μέχρι τότε.

872.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένος από το 1982 στο ΙΚΑ. Μέχρι τέλους του 2012 έχω 5350 ένσημα από τα οποία τα 4500 περίπου είναι βαρέα. Εκτοτε εργάζομαι για μερικούς μήνες ανα έτος και τους υπόλοιπους μπάινω στο ταμείο ανεργίας. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με το καθεστώς των βαρέων σε ηλικία 62 ετών με 4500 ένσημα και 3600 τουλάχιστον βαρέα αλλα μόνο εφόσον έχετε τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα την τελευταία 13ετία. Αλλιώς στην ηλικία των 67 ετών.

873.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη τον 3/1958. Απο το 1979 μέχρι τον 12/2016 εργαζόμουν με ασφάλιση ΙΚΑ και είχα 11100 ένσημα. Απο 1/1/17 μέχρι σήμερα είμαι στον ΟΑΕΔ. Εχω ένα τέκνο. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

874.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γεννήθηκα το 1952. Από 1/1/1990 μέχρι και το 2015 είχα ασφάλιση ΟΑΕΕ, πρώην ΤΑΕ. Μπορώ να αιτήσω για σύνταξη και πότε; Πρέπει να κολλήσω κι άλλα ένσημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με βάση τα δεδομένα που μας δίνετε, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας σας, το 2019. Έχετε ήδη τα απαιτούμενα 4500 ένσημα που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή σας.

875.ΕΡΩΤΗΣΗ :
Είμαι γεννημένη 23/11/1963. Εχω ένα τέκνο που γεννήθηκε το 2001. Στις 31/12/2010 είχα πάνω απο 5500 ένσημα.Μπορώ ακόμα να καταθέσω αίτηση για πλήρη σύνταξη στα 55 μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς δεν είχατε μέχρι 18-8-2015 συμπληρώσει το όριο ηλικίας για τη πλήρη σύνταξη, ήτοι το 55ό, θα μπορέσετε πλέον να υποβάλετε αίτηση για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών. Μπορέιτε όμως να καταθέσετε ανα πάσα στιγμή αίτηση για μειωμένη σύνταξη καθώς είχατε συμπληρώσει τα 50 σας χρόνια το 2013, δηλαδή πολύ πριν την ψήφιση του Ν.4336/2015.

876.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 7/1949. Έχω εργαστεί από το 1983 στο Δημόσιο, έπειτα είχα ασφάλιση ΙΚΑ και από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2015,οπότε και διέκοψα το επάγγελμά μου, είχα ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015, δεν επήλθαν αλλαγές στις προγενέστερες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ΟΑΕΕ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις, ήτοι 15 έτη ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών. Συνεπώς έχοντας υπερκαλύψει και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών, μπορείτε να αιτηθείτε άμεσα σύνταξη.

877.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη το 1965. Ξεκίνησα να εργάζομαι το 1990 και έχω έως σήμερα 4850 ημέρες ασφάλισης. Έχω 2 τέκνα. Πότε θα μπορούσα να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δυστυχώς βάσει των δεδομένων που μας δίνετε, προκύπτει πως μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε μόνο με βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή στο 62ο έτος της ηλικίας σας για μειωμένη ή στο 67ο έτος με πλήρη σύνταξη. Για τη μειωμένη σύνταξη απαιτείται επιπλέον η προϋπόθεση να έχετε 100 ένσημα ανά έτος κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή του αιτήματος για συνταξιοδότηση. Εναλλακτικά μπορείτε είτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με συνολικά 40 έτη ασφάλισης, αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο από τα τέκνα ή τυχόν σπουδές που έχετε.

878.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 7/1956 και έχω ασφάλιση διαδοχικά ΝΑΤ , ΙΚΑ και τελευταίο φορέα το ΤΕΒΕ. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό και έχω και 2 τέκνα. Υπολογίζω ότι ήδη έχω 41 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2015. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2015 έχετε 41 έτη ασφάλισης σημαίνει ότι ήδη από το 2010 έχετε την απαιτούμενη 35ετία. Ωστόσο επειδή την ηλικία των 60 ετών, την συμπληρώσατε τον 7/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και με τα νέα δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

879.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% οι ημέρες ασφάλισης μου στο ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 είναι περί τις 8640, είμαι γεννημένος το 1961. Επειδή υπάρχουν προβλήματα με την εργασία μου και πρόκειται να κλείσει η επιχείρηση που εργάζομαι, μπορώ να κάνω χρήση των διατάξεων ως πατέρας αναπήρου τέκνου για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς, καθώς μέχρι 31/12/2015 έχετε 8640 ημέρες, σημαίνει ότι μέχρι το κρίσιμο σημείο της 18/8/2015, όπου και ψηφίστηκε ο Ν. 4336/2015 έχετε τις απαιτούμενες 7500 ημέρες εργασίας και συνεπώς υπάγεστε στο προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς και άρα μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης με αυτές τις διατάξεις χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον πληροίτε και τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3996/2011 άρθρο 37.

880.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί το 1960 και ασφαλίστηκα για πρώτη φορά στο ΙΚΑ το έτος 1982. Μέχρι σήμερα έχω 7140 ένσημα από τα οποία τα 3.110 είναι βαρέα. Πότε δικαιούμαι να λάβω σύνταξη;.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Για να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των βαρέων σε ηλικία 62 ετών, ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να έχετε 4500 ένσημα και εξ’ αυτών τουλάχιστον 3.600 ένσημα στα βαρέα, εκ των οποίων 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από την υποβολή της αίτησης. Δεν μας διευκρινίζετε το χρονικό διάστημα στο οποίο τα ένσημα σας ήταν βαρέα. Εάν ήταν την τελευταία 13τία, τότε μπορείτε να καταθέσετε αίτηση μόλις συμπληρώσετε την ηλικία των 62 ετών, ήτοι το 2022.
Εάν όμως όχι, τότε μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος και πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας σας.
Πρέπει να αναφερθεί ότι για τη λήψη της μειωμένης σύνταξης απαιτείται επιπλέον να έχετε τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)