Συχνές Ερωτήσεις 44


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

881.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εχω γεννηθεί 03/03/1961 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Έχω στο σύνολο 6300 ένσημα εκ των οποίων τα 4.800 είναι βαρέα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; Αν υπάρχει και σενάριο για μειωμένη θα ήθελα να μου το πείτε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η ηλικία συνταξιοδότησής σας εξαρτάται από το πότε συμπληρώσατε τα 3600 βαρέα.Αν τα συμπληρώσατε το 2013 τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα έχετε και 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62. Αν συμπληρώσατε τα 4500 εκ των οποίων 3600 βαρέα το 2010 δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 55 ετών.Αν συμπληρώσατε τα 4500 εκ των οποίων 3600 βαρέα το 2011 δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 56 ετών.Αν συμπληρώσατε τα 4500 εκ των οποίων 3600 βαρέα το 2012 δικαιούστε σύνταξη σε ηλικία 57 ετών.Πάντα βέβαια και με την προϋπόθεση ύπαρξης 1000 βαρέων τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62.

882.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη την 8-10-1964 και κόλλησα τα πρώτα ένσημα το 1984. Συνεχίζω να εργάζομαι ασφαλισμένη συνεχώς εως και σήμερα. Ποιές οι δυνατότητές μου για πλήρη συνταξιοδότηση.;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Απο τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεραι να δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης (ήτοι 12.000 ημέρες ασφάλισης) σε ηλικία 62 ετών.

883.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εχω γεννηθεί τον 2/1956 και έχω ασφαλιστεί στο πρωην ΤΕΒΕ από 1/1/1993 εως και 31/12/2016. Θα ήθελα να μάθω αν δικαιούμαι πλήρη ή μειωμένη σύνταξη και πότε.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να δικαιούστε πλήρη σύνταξη απο τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών. Για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης, απο τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 μέρες μέσα στην τελευταία πενταετία πρίν την αίτηση για σύνταξη.

884.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος το 1957 κι έχω μεχρι σήμερα 8100 ένσημα εκ των οποίων τα 6000 είναι βαρέα . Εχω 3 παιδια. Πότε δικαιούμαι σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς έχετε πάνω απο 4500 ένσημα εκ των οποίων τουλάχιστον 3600 σε βαρέα επαγγέλματα δικαιούστε σύνταξη με τις διατάξεις των βαρέων, σε ηλικία 62 ετών. Σημειώνουμε οτι θα πρέπει να υπάρχουν 1000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 62.

885.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Εχω γεννηθεί το 1966 και το 2010 είχα πάνω απο 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Γνωρίζω οτι τα όρια ηλικίας για την συγκεκριμένη κατηγορία αυξήθηκαν. Με ποιες προϋποθέσεις και σε ποιά ηλικία μπορώ να βγώ πλέον στην σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα όρια ηλικίας για την κατηγορία των ασφαλισμένων μητέρων με ανήλικο όντως αυξήθηκαν με τον Ν. 4336/2015. Εσείς ως γεννηθείσα το 1966 δικαιούστε πλέον μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Πλήρη σύνταξη σε κάθε περίπτωση δικαιούστε πλέον μόνο στα 67.

886.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννηθείς τον 4/1963 και μέχρι 31/12/12 έχω 10670 όλα βαρέα. Έχω 2 παιδιά και στρατό. Μπορώ να βγω στα 56,6 στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011 με τις διατάξεις των 10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα, καθώς προβλέπονται μικρότερα ηλικιακά όρια για τη συνταξιοδότηση. Έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημέρες ασφάλισης, συμπληρώνετε 10370 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 130 ημερών από το τέκνο φτάνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια, εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε σύνταξη νωρίτερα, ήτοι σε πλήρη σύνταξη στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες. Ως γεννηθείς τον 4/1963, δεν έχετε ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών για την πλήρη σύνταξη παρά μόνο την ηλικία των 53 ετών και 9 μηνών για τη μειωμένη σύνταξη. Δεδομένης της μεγάλης περαιτέρω μείωσης των μειωμένων συντάξεων, ίσως θα ήταν πιο συμφέρον για εσάς να αναμείνετε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για την πλήρη σύνταξη, το οποίο δεν αλλάζει καθώς αναφερόμαστε σε συνταξιοδότηση με τι διατάξεις των βαρέων που δεν θίγονται με την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέφερε ο Ν. 4336/2015.

887.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη το 1962 και το τέκνο έχει ποσοστό αναπηρίας 70%. Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2015 έχω περί τις 7400 ημερομίσθια. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως γονέας αναπήρου συζύγου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προκείμενου να συνταξιοδοτηθείτε ως γονέας αναπήρου τέκνου βάσει τον άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 7500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά να συντρέχουν τα κάτωθι: το τέκνο σας να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω, να μην εργάζεται, ο έτερος γονέας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύνταξη να έχει πραγματοποιήσει 2400 η.ε. εκ των οποίων οι 600 ημέρες να είναι τα 4 τελευταία έτη, να εργάζεται, να μην λαμβάνει σύνταξη και να μην έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Μέχρι 18/8/2015 δεν υπήρχε όριο ηλικίας, με τον Ν. 4336/2015 όμως τέθηκε ηλικιακό όριο το 55ο έτος και πλέον οι ασφαλισμένοι ακολουθούν το όριο ηλικίας που διαμορφώνεται με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνει τις 7500 ημέρες ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα εσείς και θεωρώντας ως δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημερομίσθια, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 7500 ημερομίσθια το 2016 [7400 (έως 31/12/2015) + 300 (2016)=7700 η.ε., ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επομένως μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.

 888.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννηθείσα τον 9/1959 με 10100 ημερομίσθια μέχρι το 2011. Δυστυχώς δεν έχω κανένα πλασματικό χρόνο για να αναγνωρίσω. Συνεχίζω εργαζόμενη. Μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν επηρεάζει καθόλου τη συνταξιοδότηση σας το γεγονός ότι δεν δύναστε να αναγνωρίσετε πλασματικό χρόνο καθώς με τα 10100 ημερομίσθια έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 με τις διατάξεις των 10000 ημερομισθίων. Προβλεπόταν πλήρη σύνταξη στα 58 και μειωμένη στα 56 έτη, εφόσον έως 31/12/2011 έχετε 10000 και συνολικό χρόνο ασφάλισης 10400. Εσείς γίνατε 58 τον 9/2017, δηλαδή μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια και δικαιούστε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 61 ετών και 5 μηνών.
869.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 7/1958. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

889.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 2/1955 και έχω ασφάλιση ανελλιπώς στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έχω 34 έτη και 2 μήνες έως 12/2016. Από πλασματικό χρόνο έχω 1 τέκνο και 5 έτη σπουδών, τα οποία έχω αιτηθεί για αναγνώριση πλασματικού χρόνου Μπορώ να καταθέσω χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας, καθώς έχετε 34 έτη και 2 μήνες έως 12/2016 με συνυπολογισμό και των 6 ετών αναγνωρίσεων, συμπληρώνετε τα 40 έτη ασφάλισης που σας επιτρέπουν να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών. Έχετε ήδη από τον Φεβρουάριο καλύψει και την προβλεπόμενη ηλικία, συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

890.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 3/1958 και έως 12/2012 έχω 5630 ένσημα οικοδομικά. Έχω επιδοτηθεί 300 ημέρες λόγω ανεργίας. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας αναφέρετε, από τη στιγμή που έχετε τουλάχιστον 4500 ημερομίσθια σε οικοδομικές εργασίες εκ των οποίων 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία αυτή την συμπληρώνετε τον 3/2018 και επομένως μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης. Δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015.

891.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένη 31/1/1961. Εχω περίπου 4000 ένσημα στο ΙΚΑ και τα τελευταία δύο χρόνια είμαι στον ΟΑΕΕ. ΕΧω ένα ανήλικο τέκνο που γεννήθηκε το 2005. Το ερώτημά μου αν μπορώ να πάρω σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου τέκνου. Συνεχίζω να δουλεύω κανονικά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα ανηλίκου ως ασφαλισμένη στον ΟΑΕΕ αλλα σε κάθε περίπτωση τα ένσημα σας είναι λίγα για οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό σενάριο. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στο 62ο έτος της ηλικίας σας με 40 έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά, αν δεν συμπληρώσετε την 40ετία, θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε στα 67.

892.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ μέχρι σήμερα 4620 ημερομίσθια. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Είμαι γεννημένη τον 3/1951. Πότε μπορώ να καταθέσω για δεύτερη μειωμένη σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50% απαιτούνται 4800 ημερομίσθια και η ηλικία των 67 ετών. Εσείς έχετε μέχρι σήμερα 4620 ημέρες ασφάλισης συνεπώς πρέπει ακόμη να επικολλήσετε άλλα 180 ημερομίσθια, ώστε όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών (το 2018) να μπορέσετε να αιτηθείτε δεύτερης σύνταξης μειωμένης κατά 50%.

893.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννημένος τον 11/1956. Είχα ασφάλιση στο ΤΕΒΕ μέχρι τον 12/2014, οπότε και σταμάτησα να εργάζομαι και μέχρι τότε έχω 34 έτη ασφάλισης συνολικά. Έχω 3 τέκνα και έχω υπηρετήσει και 2 έτη στο στρατό. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

894.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί 22/11/1957, είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και το 2012 είχα 9850 ένσημα σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση του ΚΑΝ. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Είμαι μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων και δουλεύω συνεχώς μέχρι και σήμερα στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με εξαγορά 650 ημερών πλασματικού χρόνου από τα δύο τέκνα σας συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες για συνταξιοδότηση με έτος θεμελίωσης το 2012 και τις 11100 ημέρες ασφάλισης συνολικά, καθώς εξακολουθείτε να εργάζεστε.
Σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Όμως καθώς συμπληρώνετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την ψήφιση του νόμου και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2016, επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας είναι πλέον το 59ο και 9 μήνες.

895.ΕΡΩΤΗΣΗ :
Έχω γεννηθεί στις 30/6/1955 και είχα ασφάλιση ΤΕΒΕ απο το 1975 μέχρι και 31/12/2012. Πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με το όσα μας αναφέρετε, προκύπτει ότι έχετε αυτοτελές δικαίωμα από τον ΟΑΕΕ καθώς συμπληρώσατε 37 έτη ασφάλισης στις 31/12/2012. Καθώς είχατε συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών πριν την ψήφιση του νόμου τον Αύγουστο του 2015,δεν επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και έχετε ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε.

896.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι γεννηθείς τον 2/1957 και έχω 9000 έως 31/12/2011. Έχω υπηρετήσει 2 έτη στο στρατό και έχω και 2 παιδιά. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη με τις διατάξεις της 35ετίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχετε έως 31/12/2011 9000 και με χρήση των 1320 ημερών από πλασματικούς έχετε 10320 και όχι 10500 που απαιτούνται, οπότε θεμελιώνετε το 2012 με την αναγνώριση στρατού και των 2 τέκνων σας και έτσι συμπληρώνετε τα 10500 το 2012 καθώς και τα 11100 συνολικά με συνυπολογισμό και της ασφάλισης του 2013,2014 για να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών. Επειδή όμως γίνεστε 59 τον 2/2016, ήτοι μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σας στα 59,9.

897.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ειμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, αρχικά στο ΤΣΑ ως αυτοκινητιστής και στη συνέχεια στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης,συνεχόμενα όλα. Έχω γεννηθεί τον 8/1959. Έχω 2 τέκνα και υπηρέτησα 24 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης, με αναγνώριση των 3 ετών που σας υπολείπονται για την 35ετία από τα 2 τέκνα σας, συμπληρώνετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης. Με συνυπολογισμό και των ετών ασφάλισης από το 2013 και μετά συμπληρώνετε τα 37 έτη ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος. Με το προηγούμενο νομικό καθεστώς προβλεπόταν ως όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς ως γεννηθείς τον 5/ 1961 γίνεστε 60 ετών το 2019, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, άρα επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.

898.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Έχω γεννηθεί στίς 3/10/1958 και είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 συμπληρώνω την 35ετία με πραγματική απασχόληση και εξακολουθώ να δουλεύω. Είμαι άγαμη και έχω πέντε χρόνια σπουδών στο Πολυεχνείο. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οπως μας λέτε,αφού έχετε 35 έτη μέχρι 31/12/2012, με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών σε ηλικία 59 ετών. Καθώς εξακολουθείτε να εργάζεστε, συμπληρώνετε την απαιτούμενη 37τία συνολικά. Ως γεννηθείσα το 1958 γίνεστε 59 τον 10/2017 και συνεπώς, επηρεαζόμενη από την αύξηση των ηλικιακών ορίων του Ν. 4336/2015, θα μπορέσετε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

899.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι ασφαλισμένος πρώτα στο ΤΑΕ και έπειτα στο ΙΚΑ Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 8825 ημερομίσθια. Εργάστηκα έως το 2016 με ενδιάμεση ανεργία το 2014 και κατόπιν της διακοπής εργασίας, το 2016. Είμαι γεννημένος τον 9/1954. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εξετάζοντας τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2012 προκύπτει ότι δεν μπορείτε να συμπληρώσετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης καθώς λείπουν 1675 ένσημα, τα οποία ξεπερνούν το πλαφόν των ημερών που μπορείτε να καλύψετε από πλασματικούς χρόνους. Το πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο είναι αυτό της μειωμένης σύνταξης με 4500 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες υπερκαλύπτετε, στην ηλικία των 62 ετών. Η συνταξιοδότηση όμως με αυτές τις διατάξεις απαιτεί να έχετε 100 ημέρες ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. Γίνατε 62 ετών το 2016, συνεπώς εάν υπάρχουν την πενταετία 2016-2012, 100 ανά έτος μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης. Μας αναφέρετε και για επιδοτούμενη ανεργία, η οποία μπορεί να συνυπολογιστεί στις 100 κατ΄ έτος ημέρες ασφάλισης.

900.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Είμαι 48 ετών. Τα τελευταία 2 έτη είμαι άνεργη και δεν μπορώ να βρω πλέον εργασία. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στο ΙΚΑ με 3050 ένσημα, μπορώ να πάρω σύνταξη..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Τα ένσημα σας είναι πολύ λίγα. Δεν μπορείτε να θεμελιώσετε κανένα δικαίωμα σύνταξης. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι 4500 ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών ή μειωμένη σε ηλικία 62 ετών.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)