Η "ΟΔΥΣΣΕΙΑ" ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Διανύουμε  τους πρώτους μήνες  ζωής του ενιαίου πλέον ταμείου κύριας ασφάλισης (ΕΦΚΑ)  και  του αντίστοιχου για την  επικουρική ασφάλιση και τις εφάπαξ παροχές (ΕΤΕΑΕΠ)   στο οποίο εντάχθηκαν 25 συνολικά κλάδοι επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και 35 συνολικά ταμεία προνοίας και εφάπαξ παροχών . Θεωρούμε ότι η σύσταση ενός ενιαίου σύγχρονου ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης και ενός αντίστοιχου φορέα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών  κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όπως και κάθε άλλο μέτρο άλλωστε, που υιοθετείται, με σκοπό τον εξορθολογισμό του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την απλούστευση των διαδικασιών στην απονομή της σύνταξης. Σε μία τέτοια διαδικασία, από την οποία τελικά ωφελημένος είναι ο ίδιος ο ασφαλισμένος-υποψήφιος συνταξιούχος, κανείς καλοπροαίρετος και αντικειμενικός παρατηρητής δεν θα μπορούσε να προβάλει ενστάσεις και αντιρρήσεις. Η επιτυχία των νέων ταμείων  όπως και κάθε ασκούμενης πολιτικής, κρίνεται ασφαλώς στην πράξη εκ του αποτελέσματος.

Η ζώσα πραγματικότητα όμως, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ταπεινή καθημερινότητα όσων εμπλέκονται στην διαδικασία χορήγησης των συντάξεων, είτε από την πλευρά των ασφαλισμένων, είτε από την πλευρά των αρμοδίων υπαλλήλων, δεν θα μας αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ως παράδειγμα, το απαράδεκτα χρονοβόρο της διαδικασίας απονομής έκδοσης  επικουρικής σύνταξης που διέπει σήμερα πολλά από τα εντασσόμενα στο ΕΤΕΑΕΠ ταμεία. Ο χρόνος έκδοσης μίας επικουρικής σύνταξης μπορεί σε αρκετές πλέον περιπτώσεις  να ξεπεράσει ακόμη και τα 4 με 5 έτη (ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΑΥΕΚ),  κατάσταση η οποία έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο και από το επίσημο πάγωμα των αιτήσεων για χορήγηση επικουρικής σύνταξης που έχουν κατατεθεί μετά την 1/1/2015. Στο πεδίο των κύριων συντάξεων, οι καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών εγκυκλίων για σειρά ζητημάτων όπως π.χ. για την διαδοχική ασφάλιση, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ή για  τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων  έχουν επιβαρύνει σημαντικά τον χρόνο έκδοσης και των κύριων συντάξεων.

Είναι βέβαιο ότι η κατάσταση που περιγράψαμε δεν τιμά ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Η κοινή λογική όμως δεν μπορεί να αντιληφθεί και να δεχθεί, πώς την ίδια στιγμή που το θαύμα της ζωής- η γέννηση ενός ανθρώπου- ολοκληρώνεται σε εννέα μήνες, στην χώρα μας, η έκδοση μίας απόφασης σύνταξης θα πρέπει να διαρκεί πάνω από 5 έτη!!!

Ευελπιστούμε ,τα νέα ταμεία να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να ανταποκριθούν στα προβλήματα που καταδείξαμε και τα οποία χρόνο με τον χρόνο έχουν μετατρέψει την έκδοση της σύνταξης σε «Οδύσσεια» για τον ασφαλισμένο.

“Δημοσιεύθηκε στην Ελευθερία του Τύπου στις 30/6/2017”