ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ-ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ


Καθώς η διαδικασία για την απονομή της οριστικής σύνταξης,   ειδικά για τις αιτήσεις  που έχουν κατατεθεί μετά τις 12/5/2016,  έχει καταστεί αρκετά  χρονοβόρα,  κυρίως λόγω της πολύμηνης αναμονής μέχρι την έκδοση των πρόσφατων εγκυκλίων σχετικά με  την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης αλλά και του νέου τρόπου υπολογισμού του κόστους αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων, η αναγκαιότητα για ταχύτερη απονομή  της προσωρινής σύνταξης έχει καταστεί πλέον επιτακτική.

Χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι που  είχαν την ατυχία να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016,δηλαδή μετά τις 12/5/2016, και για τους οποίους ήταν απαραίτητη η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, είχαν εγκλωβιστεί σε μία κατάσταση ιδιότυπης  ομηρίας, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αδυνατούσαν να προχωρήσουν στην έκδοση αποφάσεων απονομής προσωρινής σύνταξης, εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί πρώτα η έκδοση της αντίστοιχης απόφασης για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης που ήταν απαραίτητος για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Έτσι μέχρι την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις  στις 30/6/2017, με την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης,  χιλιάδες ασφαλισμένοι  αποκλείονταν επί της  ουσίας από την  λήψη   προσωρινής σύνταξης, που θα ήταν τόσο απαραίτητη για την αντιμετώπιση  βασικών έστω αναγκών της καθημερινότητάς τους.

Αποτέλεσμα της περιγραφόμενης κατάστασης είναι ότι 15 σχεδόν μήνες από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ ως προσωρινή σύνταξη ,ενώ λόγω της συσσώρευσης  των εκκρεμών υποθέσεων εκτιμάται ότι η   σχετική διαδικασία  θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο.

Αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι υποψήφιοι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας , για τους οποίους η χορήγηση της σύνταξης εξαρτάται από την διαπίστωση της αναπηρίας τους από τις υγειονομικές επιτροπές  Κ.Ε.Π.Α. Σε αυτή την  κατηγορία ασφαλισμένων,  πέρα από την αναμονή  που περιγράψαμε,  η κατάσταση καθίσταται ακόμη  πιο δυσχερής  και λόγω της μεγάλης αναμονής μέχρι την αξιολόγηση της κατάστασης τους από τις αρμόδιες επιτροπές Κ.Ε.Π.Α.

Τέλος, μεγάλη αναμονή στην διαδικασία έκδοσης προσωρινής σύνταξης παρατηρείται και στην κατηγόρια των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση, καθώς  στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται από τον τελευταίο και απονέμοντα φορέα η έκδοση  βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης από τους συμμετέχοντες φορείς, γεγονός που χρονοτριβεί ακόμη περισσότερο την σχετική διαδικασία απονομής προσωρινής σύνταξης.

“Δημοσιεύθηκε στην Ελευθερία του Τύπου στις 17/7/2017”