ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ-ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


Τις τελευταίες εβδομάδες περίοπτη θέση στην επικαιρότητα κατέχει η διανομή του λεγόμενου «κοινωνικού μερίσματος» σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η διανομή του εν λόγω μερίσματος παρουσιάζεται κυρίως ως αποτέλεσμα της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος και ως ένα πρώτο δείγμα γραφής, ότι η  οικονομική κατάσταση στο τόπο αρχίζει και αλλάζει προς το καλύτερο. Μάλιστα ως ένα είδος...

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ: ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Από την εποχή της κρίσης και της εμφάνισης στη ζωή μας νέων όρων στην καθημερινότητά μας και κυρίως από τότε που η χώρα μας μπήκε στην δύνη των μνημονίων, η κοινωνική ομάδα που επηρεάστηκε περισσότερο από τις επιβληθείσες αλλαγές ήταν αυτή των συνταξιούχων. Ειδικά από το 2010  και για...

ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ


ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ Από το 2014 ουσιαστικά εφαρμόζονται οι αλλαγές που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού για το εφάπαξ βοήθημα που χορηγούν τα ταμεία προνοίας. Το νέο σύστημα  χαρακτηρίζεται από 3 βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται η νέα λογική για το εφάπαξ των ταμείων προνοίας. Από τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να τονίσουμε...

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4075/2012 καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης για την χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα Β.Α.Ε. (Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις...

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ


Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές θεσπίστηκαν με τον Ν.4093/2012 μετεβλήθησαν προς το δυσμενέστερο οι προυποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης.Με τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν, αυξήθηκαν τόσο οι απαιτούμενοι χρόνοι ασφάλισης όσο και τα ηλικιακά όρια για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Μία από τις κατηγορίες ασφαλισμένων...

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Για πολλές δεκαετίες το νομοθετικό πλαίσιο των κρατήσεων που επιβάλλονταν στις συντάξεις ήταν σαφές και εύληπτο , και έτσι ως επακόλουθο ο συνταξιούχος  μπορούσε να ελέγχει με ακρίβεια το  καθαρό ποσό της σύνταξής του και να διαμορφώνει αντιστοίχως τον οικογενειακό του προγραμματισμό. Από το 2010 και μετά με την ψήφιση σειράς σχετικών νόμων επεβλήθησαν αλυσιδωτές...

Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ


Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ Με τον ν. 3863/2010 καθιερώθηκαν πέραν των αλλαγών στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέες ρυθμίσεις ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης. Με τις αλλαγές αυτές ουσιαστικά η διάκριση των ασφαλισμένων σε παλαιούς (ασφαλισμένοι έως 31/12/1992) και νέους (ασφαλισμένοι από 1/1/1993) παύει πρακτικά να ισχύει, ενώ παράλληλα διαμορφώνονται νέες «κατηγορίες»...

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΙΚΑ


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΙΚΑ Χιλιάδες ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α. που καταθέτουν αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης είναι αναγκασμένοι να περάσουν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα αναμονής μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Η αναμονή αυτή μπορεί να φτάσει ή πολλές φορές να ξεπεράσει και τα 2 έτη. Ειδικά σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης υπάρχουν περιπτώσεις...

ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΕΤΕΑ


ΠΟΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών – Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζες (ΤΕΑΠΕΤΕ) Ταμείο Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων...

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Η «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Διανύουμε τους πρώτους ουσιαστικά μήνες ζωής του ενιαίου πλέον ταμείου επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑ) στο οποίο εντάχθηκαν 22 συνολικά ταμεία επικουρικής ασφάλισης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Ε.Τ.Ε.Α. συστάθηκε με το Ν.4052/2012 με σκοπό την παροχή επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο...